2016, Cilt 25, Sayı 0
20 makale bulundu.
 • SON DÖNEM BÖBREK HASTALIĞINDA HİPERVOLEMİNİN KLİNİK ÖNEMİ
       Ercan Ok, Şahin Aydın, Fulden Pamukçuoğlu, Mehmet Özkahya, Semra Elmacı, Abdülkadir Unsal, Fehmi Akçiçek
 • KOMBİNE SODYUM VE ULTRAFILTRASYON MODELLEMESİNİN HEMODİYALİZDE GÖRÜLEN SEMPTOMLAR ÜZERİNE ETKİSİ
       Aykut Sifil, Caner Çavdar, Ali Çelik, Taner Çamsan
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPERTANSİYON SIKLIĞI VE VOLÜM KONTROLÜNÜN ÖNEMİ
       Lütfullah Altıntepe1, H. Zeki Tonbul1, Sibel Mil2, Süleyman Türk1, Mehdi Yeksan2
 • HİPERVOLEMİNİN BİR BAŞKA KLİNİK BULGUSU OLARAK NEFROTİK ASİT
       Mehmet Özkahya2, Hüseyin Töz1, Gülay Aşçı2, Soner Duman2, Ercan Ok2, Filiz Özerkan3, Meltem Seziş2, Ali Başçı2
 • HEMODİYALİZ HİPOTANSİYONUNDA FARKLI SODYUM VE ULTRAFİLTRASYON PROFİLİNİN ETKİNLİĞİ
       Lütfullah Altıntepe1, H. Zeki Tonbul1, Mehdi Yeksan2, Süleyman Türk1
 • Tedaviye Dirençli Kalp Yetersizliğinde Periton Diyalizi
       Rümeyza KAZANCIOĞLU
 • Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Hemodiyaliz Sırasında Oluşan QT Dispersiyonu ve Bunu Etkileyen Faktörler
       Tamer Alıcı1, Hikmet Tekçe1, Mustafa Değirmenci2, Bülent Özgür3, Seyhun Kürşat1
 • Ciddi Hiponatremi ile Başvuran Sheehan Sendromu Olgusu
       Ramazan Danış1, Şehmus Özmen2, Ergun Parmaksız2, Cihan Akgül Özmen3, Orhan Yazanel1
 • Deneysel Peritonit Modelinde Oktreotid Ultrafiltrasyon Yetmezliğini Engelleyebilir
       Ender HÜR1, Devrim BOZKURT1, Savaş SİPAHİ1, Muhittin ERTİLAV1, Bilgin ARDA2, Can DUMAN3, Sait ŞEN4, Ali BAŞÇI1, Fehmi AKÇİÇEK5, Soner DUMAN5
 • Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi
       Gürsel YILDIZ, Mansur KAYATAŞ, Ferhan CANDAN
 • Ender Bir Hiponatremi Nedeni: Bira Potomania
       Gökhan SARGIN1, Hakan AKDAM2, Harun AKAR2, Yavuz YENİÇERİOĞLU2
 • İnfantlarda Sistemik Oksalozis: İki Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Zübeyde GÜNDÜZ1, Funda BAŞTUĞ1, Sebahat TÜLPAR1, Hakan POYRAZOĞLU1, Hülya AKGÜN2, Ruhan DÜŞÜNSEL1
 • Güncel Gelişmeler Işığında Hiponatremi ve Yönetimi
       Simge BARDAK, Kenan TURGUTALP, Serap DEMIR, Ahmet KIYKIM
 • Akut Dekompanse Biventriküler Kalp Yetersizliği ile Yatırılan Hastalarda Ultrafiltrasyon ve İntravenöz Diüretiklerin Karşılaştırılması
       Ayşe ŞEKER1, Mansur KAYATAŞ1, Can HÜZMELİ1, Ferhan CANDAN1, Mehmet Birhan YILMAZ2
 • Hiponatreminin Nadir Bir Nedeni: Brusella Ensefalitine Bağlı Uygunsuz Antidiüretik Hormon Salınımı
       Didem DEMİRCİOĞLU1, Orçun ALTUNÖREN1, Haydar ÜRÜN2, Hatice Tuba GÜNGÖR3, Tuğba YILMAZ1, Özkan GÜNGÖR1
 • Kalp Yetmezliğinde Ultrafiltrasyon Tedavisi
       Orçun ALTUNÖREN1, Özkan GÜNGÖR1, Mahmut İlker YILMAZ2
 • Parikalsitol Enkapsüle Peritoneal Sklerozisde Peritoneal Membran Fonksiyonlarını Korur
       Cuma Bülent GÜL1, Abdulmecit YILDIZ2, Berna VURUŞKAN3, Özen ÖZGÜL4, Ayşegül ORUÇ2, Nimet AKTAŞ1, Alparslan ERSOY2, Mustafa GÜLLÜLÜ2, Kamil DİLEK2, Mahmut YAVUZ2, Mustafa Abbas YURTKURAN2
 • Hiponatremik ve Normonatremik Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Osteoporoz: 12 Aylık Retrospektif Analiz
       Mümtaz TAKIR, Ali BAKAN, Sema TAYMAZ TAHRA, Osman KÖSTEK, Aybala EREK, İlyas DURAN, Sibel BAKAN, Ömer Celal ELÇİOĞLU, Kübra BAHAT, Ali Rıza ODABAŞ, Mehmet KANBAY
 • Tip 2 Diyabetli Hastalarda Elektrolit Bozuklukları
       Müge ÖZSAN1, Mustafa YAPRAK2, Oğuzhan ÖZCAN3, Esra KİRİKTİR4, Faruk TURGUT2
 • Hiponatremi ve Akut Böbrek Hasarının Nadir Bir Nedeni: Leptospirozis
       Mürşide Esra DÖLARSLAN1, Simge BARDAK2, Kenan TURGUTALP1, Serap DEMIR1, Ahmet Alper KIYKIM1
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.