2016, Cilt 25, Sayı 0
24 makale bulundu.
 • KISA SÜRE UYGULANAN (8 HAFTA) REKOMBİNANT HUMAN ERİTROPOETİN'İN (r-HuEPO) HEMODİYALİZ HASTALARINDAKİ HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ
       Dr. Kamil DİLEK1, Dr. Mustafa YURTKURAN1, Dr. Mahmut YAVUZ2, Dr. Mustafa GÜLLÜLÜ2, Dr. Osman MANAVOĞLU3, Dr. Mehmet SAKAR2
 • BASİT BÖBREK KİSTLERİNİN SERUM ERİTROPOETİN DÜZEYİNE ETKİSİ
       Dr. Figen Semerci, Dr. Aydoğan Albayrak, Dr. Münire Hacıbekiroğlu, Dr. Recep Karadan, Dr. Serdar Semerci, Dr. Fatih Akdoğan
 • L-Karnitin Tedavisi Hemodiyaliz Hastalarında Rutin Olarak Kullanılmalı mı?
       Yener KOÇ1, Abdulkadir ÜNSAL1, Tamer SAKACI1, Taner BAŞTÜRK1, Mürvet YILMAZ1, Elbis AHBAP1, Nezaket EREN2, Şebnem CİĞERLİ2
 • L-CARNİTİN TEDAVİSİNİN HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA ERİTROSİT YAŞAM SÜRESİNE ETKİSİ
       S.Şen, M.Yüksel
 • DİYALİZ HASTALARINDA L-CARNİTİNE TEDAVİSİNİN ERİTROSİT OSMOTİK FRAJİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
       Saniye Şen
 • ERİTROSİT MEMBRAN SERTLİĞİ (VEYA) ERİTROSİT DEFORMABİLİTESİ; PROTEİNÜRİK HASTALARDA KAN VE PLAZMA VİSKOZİTELERİ
       Meltem (Ayaz) Pekpak1, Meltem Ercan2, Dildar Konukoğlu3, Ekrem Erek1
 • DİYALİZ HASTALARINDA ERITROPOIETİNİN ERİTROSİT YAŞAM SÜRESİ, LİPİD PEROKSİDASYONU VE ERİTROSİT ANTİOKSİDAN SİSTEME ETKİSİ
       Saniye Şen1, Mahmut Yüksel2, Ahmet Belce3, Hafize Uzun3
 • ERİTROPOETİNE DİRENÇLİ RENAL ANEMİNİN TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ DEMİR UYGULAMASI
       Meltem Aylı1, Deniz Aylı2, Veli Atalay3, Cüneyt Ensari2, Başol Canbakan3, Süreyya Adanalı3
 • DİYALİZ HASTALARINDA ERİTROPOİETİN VE L-KARNİTİN TEDAVİSİNİN ANEMİ, ERİTROSİT YAŞAM VE OSMOTİK FRAJİLİTEYE ETKİSİ
       Saniye Şen1, Mahmut Yüksel2, Sedat Üstündağ1
 • AKUT PİYELONEFRİTE BAĞLI AKUT ALLOGRAFT DİSFONKSİYONU
       Yusuf Oğuz, Cevat Can, Fatih Bulucu, Çağatay Öktenli, Müjdat Yenicesu, Levent Doğancı, Abdülgaffar Vural
 • ERİTROPOETİN TEDAVİSİ ALAN ÇOCUK PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KARNİTİN SUPPLEMANTASYONU'NUN ANEMİYE ETKİLERİ
       Celalettin Koşan1, Lale Sever2, Salim Çalışkan2, Özgür Kasapçopur2, Nil Arisoy2
 • Kronik Böbrek Hastalığı Anemisi
       Müjdat Yenicesu, Tayfun Eyileten, İlker Yılmaz
 • Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Hedef Hemoglobin Değerinin Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi
       Mustafa Topal1, Fatih Dede2, Deniz Aylı2, Ekrem Abaylı1, Ulaş Özgür Özdoğan3, Tayfun Akalın1
 • Hemodiyaliz Yetersizliğine Bağlı Bir Pansitopeni Olgusu (Olgu Sunumu)
       Dede Şit1, Ali Kemal Kadiroğlu1, M. Emin Yılmaz1, M. Orhan Ayyıldız2, Bünyamin Işıkoğlu1
 • Çocuklarda Kronik Böbrek Yetersizliği ve Anemi
       Harika Alpay, Neşe Karaaslan Bıyıklı
 • Periton Diyalizi Hastalarında Hepsidin ile Anemi ve İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kontrol Gruplu Çalışma
       Zeki AYDIN1, Meltem GÜRSU1, Sami UZUN1, Serhat KARADAĞ1, Emel TATLI1, Abdullah ŞUMNU1, Yasemin DÖVENTAŞ ERDOĞAN2, Macit KOL DAŞ2, Savaş ÖZTÜRK1, Rümeyza KAZANCIOĞLU3
 • Hemodiyaliz Hastalarında Rekombinan İnsan Eritropoetin-α ile İlişkili Hipertansiyonda Endotelinin ve Prostasiklinin Rolü
       Kültigin TÜRKMEN1, Fatih Mehmet ERDUR1, Mahmut DALMAZ1, Mehdi YEKSAN1, İdris AKKUŞ2, Süleyman TÜRK1
 • Ankilozan Spondilitli Bir Hemodiyaliz Hastasında Etanersept Tedavisine Beklenmeyen Olumlu Yanıt
       Mehmet Tuğrul SEZER1, Mehmet ŞAHİN2, Atila ALTUNTAŞ1
 • Rekombinant Eritropoietin ile Tedavi Edilen Hemodiyaliz Hastalarında Antieritropoietin Antikorlar
       Savaş ÖZTÜRK1, Alper GÜMÜŞ2, Vecihi MEMİLİ3, Muhammet Emin DÜZ2, Egemen CEBECİ1, Macit KOLDAŞ2, Rümeyza KAZANCIOĞLU4
 • Türkiye’de Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda Anemi Prevalansı
       Alparslan MERDİN1, Seray KARAGÖZ1, Fatma AVCI1, Hüseyin KOÇAK2, Ayhan DİNÇKAN2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Hemodiyaliz Hastalarında Hemoglobin Stabilitesi, Eritropoetin İhtiyacı ve Vücut Kompozisyon Analizi İlişkisi
       Emre TUTAL1, Mehtap Erkmen UYAR1, Siren SEZER1, Zeynep BAL1, Tugba BOZKURT2, Nurhan OZDEMİR ACAR3, Mehmet HABERAL4
 • Diyabetik Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı ile Albüminüri Arasındaki İlişki
       Aydın ÜNAL1, İsmail KOÇYİĞİT1, İlkcan ÇERÇİ2, Ender DOĞAN2, Tamer ARIKAN1, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Bülent TOKGÖZ1, Oktay OYMAK1
 • Renal Transplant Alıcısı Adölesan Hastada Parvovirüs İlişkili Anemi
       Seçil ARSLANSOYU ÇAMLAR1, Alper SOYLU1, Şebnem YILMAZ BENGOA2, Mehmet ATİLLA TÜRKMEN1, Salih KAVUKCU1
 • Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Demir Yükünün Fibroscan ile Değerlendirilmesi: Öncül Çalışma
       Orçun ALTUNÖREN1, Kadir GİŞİ2, Tuğba YILMAZ1, Ferhat KESLER1, Murat İSPİROĞLU2, Didem DEMİRCİOĞLU1, Safa Ersen GANİDAĞLI1, Yasemin COŞKUN YAVUZ1, Ali ÇETİNKAYA2, Özkan GÜNGÖR1
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.