2016, Cilt 25, Sayı 0
4 makale bulundu.
 • Böbrek Transplantasyonu Sonrası Erken Dönemde Siklosporin İlişkili Trombotik Mikroanjiyopati Gelişen Olgunun Takrolimus ve Plazma Değişimi ile Tedavisi
       Aysun AYBAL1, Fazıl Tuncay AKİ2, Tolga YILDIRIM1, Mustafa ARICI1, Yunus ERDEM1, Ünal YASAVUL1, Çetin TURGAN1
 • Bir Renal Transplant Hastasında Everolimusa Bağlı Nefrotik Düzeyde Proteinüri
       Garip ŞAHİN1, N. Şule YAŞAR2, Evrim ÇİFTÇİ3, Ahmet Uğur YALÇIN1, Haluk KİPER4
 • Renal Transplantasyonda Kalsinörin İnhibitörlerinden mTOR İnhibitörlerine Geçiş: Tek Merkez Deneyimi
       Ebru GÖK OĞUZ, Tolga YILDIRIM, Özgür MERHAMETSİZ, Özlem YAYAR, Güner KARAVELİ GÜRSOY, Ayhan HASPULAT, Zafer ERCAN, Hadim AKOĞLU, Seyit İbrahim AKDAĞ, Deniz AYLI
 • Renal Hücreli Karsinomu İçin Everolimus Tedavisi Sonrası İnterstisyel Pnömoni
       Emre URHAN1, Can HÜZMELİ2, Ferhan CANDAN2, Derya SEVEN3, Cesur GÜMÜŞ3, Mansur KAYATAŞ2
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.