2016, Cilt 25, Sayı 0
27 makale bulundu.
 • Derin Ven Trombozu Sebebi Olarak Heparine Bağlı Trombositopeni: Diyaliz Hastalarında Fondaparinux Etkinliği
       Hülya TAŞKAPAN1, Doğu KARAHAN2, İrfan KUKU3, Sait KOÇ2
 • SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS OLARAK TEDAVİ BAŞLANAN BİR TROMBOTİK TROMBOSİTEMİK PURPURA (TTP) HASTASI
       Aykut Sifîl2, Mesut Akarsu1, Adnan Karadaş1, Caner Çavdar2, Kutsal Yörükoğlu3, Taner Çamsan2
 • SAPD PERİTONİTİNİN TEDAVİSİNDE IMIPENEM/CILASTATIN
       Arif Kapuagasi1, Canan Ağalar1, Murat Duranay2, Mehmet Tuğrul Sezer3, Ahmet Elaldı1, Ruchan Türkyılmaz1
 • POSTNEKROTIK SİROZLU HASTALARDA SOMATOSTATIN VE OCTREOTİD'İN BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
       Ömer Özbakır1, Hülya Taşkapan2, Cengiz Utaş2, Katip Baş1, Oktay Oymak2, Mehmet Yücesoy1
 • SPİNA BİFİD ALI ÇOCUKLARDA DİETİLEN TRİAMİN PENTAASETİK ASİT KLİRENSİ TEMEL ALINARAK SERUM SİSTATIİ C VE KREATİNİN DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Sevinç Çabukoğlu1, Harika Alpay2, Neşe Karaaslan Bıyıklı3, Onıid A. Noşari4, Güler Topçu5
 • Rabdomiyoliz ve Hipovolemiye Bağlı Akut Üremi ile Başvuran Nefrotik Sendromlu Olgu Sunumu
       Nilüfer KUZEYLİ KAHRAMAN1, Gülçin KANTARCI2, Cüneyt KAHRAMAN3
 • Böbrek Nakilli Hastada Simvastatin Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Rabdomyoliz
       Hüseyin ATALAY1, İbrahim GÜNEY1, Mihriban ARSLAN2, Halil Zeki TONBUL1
 • Konya'da Zümrüt Apartmanı Çökmesi Sonucu Oluşan “Crush” Sendromu Olguları
       Lütfullah Altıntepe1, İbrahim Güney1, H. Zeki Tonbul1, Süleyman Türk1, Mehmet Mazı2, Ekrem Ağca3, Mehdi Yeksan1
 • Statinlerin Böbrek İşlevleri Üzerine Etkisi
       Caner Çavdar1, Özkan Güngör2, Taner Çamsarı1
 • Hemodiyaliz Hastalarında HCV İnfeksiyonunun Trombosit Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
       İdris Şahin1, Lokman Eminbeyli2, Funda Dolu3, Yasin Melek3, Hasan Güler3, Vechettin Öztürk3
 • Hiperlipidemi ve Renal Hastalıklar
       Serpil Müge Değer1, Kadriye Altok Reis2
 • Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Atorvastatin Tedavisinin IL-6, IL-10, TNF-α ve TGF-β Üzerine Etkilerinin Araştırılması
       Funda TÜRKMEN1,4, Gülbu IŞITMANGİL2, İbrahim BERBER3, Can SEVİNÇ1, Emre ERİŞKON1, Serdar DEMİRAL3, Ali ÖZDEMİR1
 • Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Statinlerin Pleiotropik Etkilerinin Değerlendirilmesi
       Sultan ÖZKURT1, Mehmet SOYDAN1, Garip ŞAHİN1, Cengiz BAL2, Özkan ALATAŞ3
 • CAPD Hastalarında Atorvastatin Tedavisinin İnflamasyon Belirteçleri (CRP) ve Diyalizat IL-6 ve CA-125 Düzeyi Üzerine Etkisi
       Özlem TİRYAKİ, Celalettin USALAN
 • Fokal Segmental Glomerüloskleroz ve Membranöz Glomerülopatili Hastalarda Antiproteinürik Tedavinin Lipit Düzeylerine Etkisi
       Meltem GÜRSU1, Savaş ÖZTÜRK1, Hatice KÜÇÜK2, Zeki AYDIN1, Fuat ŞAR2, Halil YAZICI3, Mehmet KÜÇÜK4, Oktay ÖZKAN1, Aydın TÜRKMEN3, Rümeyza KAZANCIOĞLU5
 • Nefrektomi Operasyonu Geçiren Hastada Gluteal Kompartman Sendromuna Bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği
       Özkan ULUTAŞ1, Hülya TAŞKAPAN1, Ali D OĞAN2, Aski VURAL2
 • Yetişkin Nefrotik Sendromun İlk Bulgusu Olarak Portal Ven Trombozu ile İlişkili Trombositopeni: Olgu Sunumu
       Kenan TURGUTALP1, Ümit KARABULUT1, Anıl TOMBAK2, Tolga KÖŞECİ1, Anıl ÖZGÜR3, Ahmet KIYKIM1
 • Rabdomiyolize Bağlı Gelişen Akut Tübüler Nekroz
       Fatma Sarı DOĞAN1, Alev ECEVİZ1, Gülşah ŞAŞAK2, Ali Rıza ODABAŞ2
 • Rekürren Akut Pankreatit Atakları ve Splenik Ven Rüptürüne Eşlik Eden, Katastrofik Seyirli Trombotik Trombositopenik Purpura
       Mesudiye BULUT1, Ebru Gök OĞUZ2, Müge EREK1, Didem TURGUT1, Nihal ÖZKAYAR1, Serhan PİŞKİNPAŞA1, Fatih DEDE1
 • Sistatin C’nin Kullanıldığı Bilimsel Çalışmalar: Türkiye’den Bir Bakış
       Sena Memnune ULU, Mehmet POLAT, Ahmet AHSEN, Şeref YÜKSEL
 • Meyan Kökü; Rabdomyoliz ve Akut Böbrek Yetmezliğinin Beklenmeyen Bir Nedeni
       Ramazan DANIŞ1, Çağlar RUHİ1, Nuh BERKETOĞLU2, Ali Veysel KAYA2, Barış YILMAZER3, Sedat KAYA4
 • İzotretinoin Tedavisi Alan Hastada Rabdomiyoliz ve Toksik Hepatit: Olgu Sunumu
       Ayça İNCİ, Refik OLMAZ, Bayram YEŞİL, Gülhan ÖZÇELİK, Funda SARI, Metin SARIKAYA
 • Ekstazi Kullanımına Bağlı Gelişen Rabdomiyoliz ve Akut Böbrek Yetmezliği Olgusu
       Mustafa ŞAHAN1, Faruk TURGUT2, Abdulrahim EREN3, Mehmet DURU1
 • Hemodiyaliz ile Sekelsiz Tedavi Edilen Ağır Hipernatremi ve Rabdomiyoliz Olgusu
       Mustafa YAPRAK1, Faruk TURGUT1, Osman SÜNGER2, Ramazan DAYANAN2, Mehmet Mahfuz ŞIKGENÇ2, Selçuk AKIN3, Elif DEĞİRMEN3
 • Akut Böbrek Hasarının Nadir Bir Nedeni; Epileptik Nöbete Bağlı Rabdomiyoliz
       Mehmet Nuri TURAN1, Hüseyin DURSUN2, Fatma Zehra AĞAN2, Asiye Gülşah KARACAOĞLU2
 • Tikagrelor Kullanımı Atorvastatin İlişkili Rabdomiyoliz Riskini Artırabilir
       Banu YILMAZ1, Akar YILMAZ2, Sibel ERSAN1, Alper ALP1, Semih GÜLLE1
 • Rabdomiyolizin Nadir Sebepleri; Epileptik Nöbet ve Yüzmeden Sonra Rabdomiyoliz
       Fatih TAŞTEKİN1, Pınar SIRMATEL1 Garip ŞAHİN2
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.