2016, Cilt 25, Sayı 0
11 makale bulundu.
 • AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE KOMPLİKASYONLAR VE MORTALİTE
       Dr. Cihangir Erem, Dr. Mehmet Sönmez, Dr. Halil Kavgacı, Dr. Ziya Mocan, Dr. Münir Telatar
 • Düşük Serum 1,25-Dihidroksi Vitamin D Seviyesi Prevelan Hemodiyaliz Hastalarında Tüm Nedenli Mortalite Öngörücüsüdür
       Devrim BOZKURT1, Fatih KIRCELLİ1, Gülay AŞÇI1, Soner DUMAN1, Hamad DHEIR1, Ayşegül AKGÜN2, Hüseyin TÖZ1, Mehmet ÖZKAHYA1, Fehmi AKÇİÇEK1, Ercan OK1
 • BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMİN DÜZEYLERİ ILE YAŞAM SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
       Dr. S. (Çınar) Menteş, Dr. İ.Çetin Özener, Dr. Emel Akoğlu
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE VE EKOKARDİYOGRAFİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       M. Emin Yılmaz1, İsmail H. Kara2, Sait Alan2
 • CRUSH SENDROMUNDA MORTALITE NEDENLERİ
       G. Kantarcı, M. Koç , S. Kebabçıoğlu , S. Tuğlular, Ç. Ozener, E. Akoğlu
 • Acil Servise Başvuran Hastalarda Hipernatremi
       Neslihan YÜCEL1, İdris ŞAHİN2, Feride Sinem AKGÜN1, Süleyman KÖZ2, İlhami BERBER3, Muzaffer Galip ÖZDEMİR3
 • Nakledilmiş Böbreğini Kaybetmiş Olan Hastalar
       Tülin AKAGÜN, Mehmet Şükrü SEVER
 • Tip 4 Kardiyorenal Sendromda Ultrafiltrasyon Diüretiklerden Daha Üstün Değildir
       Ender HÜR1, Ayşegül ACAR1, Kemal MAĞDEN1, İbrahim YILDIRIM1, Özlem YAYAR2, Şennur KÖSE3, Gürsel YILDIZ4, Nesimi YAVUZ5, Cem CİL5, Emrah KÜÇÜK5, Orhan DEMİRTAŞ5, M Raşit SAYIN5, S Mesut DOĞAN5, Soner DUMAN6
 • Hindistan'da Bir Tersiyer Bakım Merkezinde Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Böbrek Hasarı Spektrumu ve Sonuçları
       Pavan MALLESHAPPA1, Anup CHAUDHARİ2, Hemant MEHTA2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Biyoempedansla Değerlendirilen Volüm ve Beslenme Belirteçleri ile Mortalite İlişkisi
       Ender HÜR1, Şennur BUDAK KÖSE2, Kemal MAĞDEN1, Gürsel YILDIZ3, Utku SOYALTIN1, Bilal TOKA1, Naki TURAN4, Saadet ÇELİKÖRS5, Bünyamin ALTUNDAL4, Ali TUNÇ4, Adil YILMAZ4, Ahmet SİVRİ4, Siren SEZER5, Soner DUMAN6
 • Periton Diyalizi Hastalarında Başlangıç Peritoneal Eşitlenme Testi Sonuçlarının Mortaliteye Etkisi
       Egemen CEBECI1, Yunus Emre AYTEKIN2, Abdullah ŞUMNU1, Nilay ŞENGÜL SAMANCI2, Meltem GÜRSU3, Zeki AYDIN1, Ahmet BEHLÜL1, Rümeyza KAZANCIOĞLU3, Savaş ÖZTÜRK1
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.