2017, Cilt 26, Sayı 2
7 makale bulundu.
 • Hemodiyaliz ve Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastalarının Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Açısından Karşılaştırılması: 3 Yıllık İzlem
       Emre Tutal, Siren Sezer, Zübeyde Arat, F. Nurhan Özdemir
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörleri
       Bekir Poçan1, Edip Uçar2, Güven Kuvandık3, Ali Borazan2, Oğuz Güven4, Metin Gürsürer5, Rale Camızcı5, Birsen Ünsal6, Coşkun Sökmen6, Sevil İlikhan6
 • Posttransplant Eritrositoz ve Risk Faktörleri
       Emre ERDEM1, Ahmet KARATAŞ1, Coşkun KAYA1, Levent CEYLAN1, Yarkın Kamil YAKUPOĞLU2, Kuddusi CENGİZ1, Nurol ARIK1, Tekin AKPOLAT1
 • Acil Servise Başvuran Hastalarda Hipernatremi
       Neslihan YÜCEL1, İdris ŞAHİN2, Feride Sinem AKGÜN1, Süleyman KÖZ2, İlhami BERBER3, Muzaffer Galip ÖZDEMİR3
 • Periton Diyaliz Hastalarında Fetuin-A Düzeyi ile Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki İlişki
       Tarık ÇUBUKCUOĞLU1, Nele RASSCHAERT3, Turgut KAÇAN4, Cuma Bülent GÜL2, Mahmut YAVUZ2
 • Kardiyoloji Pratiğinde Albüminüri/Proteinüri: Kardiyologlar İdrar Testi İstiyorlar mı?
       Tolga YILDIRIM1, Serhan PİŞKİNPAŞA1, Rahmi YILMAZ1, Aysun AYBAL KUTLUGÜN1, Yunus ERDEM1, Hilmi ÖZKUTLU2, Çetin TURGAN1, Mustafa ARICI1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Düşme İnsidansı ve Risk Faktörleri
       Amir Hosein ABEDI YEKTA1, Shiva FATOLLAHLERAD1, Mohammad HASSABI1, Kianoosh FALAKNAZI2, Shahrzad KHOSRAVI1, Mehrshad POURSAEED1
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.