2017, Cilt 26, Sayı 2
15 makale bulundu.
 • MANTAR ZEHİRLENMELERİNDE EKSTRAKORPORAL TEDAVİLER
       T.Rıfkı Evrenkaya, Enes M.Atasoyu
 • A TİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM: BİR OLGU SUNUMU
       Osman Dönmez1, Solmaz Celebi2, Mehmet Okan2, Kamil Dilek3
 • Nefrolojide Mannoz Bağlayıcı Lektin
       Mustafa Bak, Deniz Tırak
 • Nefroloji Pratiğinde Plazmaferez Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Battal ALTUN1, Mustafa ÇAKAR1, Seyid A hmet AY1, Murat KARAMAN1, Mahmut İlker YILMAZ2, Tayfun EYİLETE N2, Kayser ÇAĞLAR2, Yusuf OĞUZ2, Müjdat YENİCESU2, Abdülgaffar VURAL2
 • Akut Antikor Aracılı Renal Allograt Rejeksiyonunda Çift Filtrasyon Plazmaferez: Üç Vaka Bildirimi
       Yalçın SOLAK1, Hüseyin ATALAY1, İlker POLAT2, Melih ANIL1, Kültigin TÜRKMEN1, Zeynep BIYIK1, Mehdi YEKSAN1
 • Yaşlılık Döneminde Nefrolojik Sorunlar
       Demet YAVUZ1, Rahman YAVUZ1, Siren SEZER2
 • Böbrek Nakli Hastalarında Plazmaferez Tedavisi
       Özkan GÜNGÖR, Erhan TATAR, Hüseyin TÖZ
 • Türkiye'de Çocuk Nefrolojisinin Kuruluşu, Gelişimi ve Bugünkü Düzeyi
       Ayfer Gür GÜVEN1, Ayşin BAKKALOĞLU2, Jochen EHRICH3
 • Sistatin C’nin Kullanıldığı Bilimsel Çalışmalar: Türkiye’den Bir Bakış
       Sena Memnune ULU, Mehmet POLAT, Ahmet AHSEN, Şeref YÜKSEL
 • Önemli Bir Problem: Transplantasyon Sonrası Fokal Segmental Glomeruloskleroz Nüksü ve Plazmaferez
       Türker EMRE1, Rümeyza KAZANCIOĞLU2, Hüseyin DOĞAN3, Yaşar Kerem ÇALIŞKAN4, Serdar KAHVECİOĞLU5, Aydın TÜRKMEN4
 • Kronik Aktif Antikor Aracılı Rejeksiyonda Plazmaferez Tedavisi
       Güner KARAVELİ, Ebru GÖK OĞUZ, Tolga YILDIRIM, Zafer ERCAN, Özgür MERHAMETSİZ, Ayhan HASPULAT, Deniz AYLI
 • Nefroloji Pratiğinde Plazmaferezin Kullanımı
       Mustafa YAPRAK1, Mehmet Nuri TURAN2, Ali BAŞÇI3
 • Nefrolojik Sosyal Hizmet: Kronik Böbrek Yetmezliğinde Sosyal Hizmet Müdahalesi
       Oğuzhan ZENGİN
 • Mersin İlinde Nefrolojik Hastalıklara Bağlı Gelişen İş Gücü Kaybı Nedenleri ve Oranları: Tek Merkez Deneyimi
       Simge BARDAK, Mustafa HARI, Kenan TURGUTALP, Serap DEMİR, Ahmet KIYKIM
 • Epigenetik ve Nefroloji
       Hilmi Umut ÜNAL, Murat KARAMAN, Mahmut İlker YILMAZ
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.