2017, Cilt 26, Sayı 2
19 makale bulundu.
 • AKUT BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE KOMPLİKASYONLAR VE MORTALİTE
       Dr. Cihangir Erem, Dr. Mehmet Sönmez, Dr. Halil Kavgacı, Dr. Ziya Mocan, Dr. Münir Telatar
 • Düşük Serum 1,25-Dihidroksi Vitamin D Seviyesi Prevelan Hemodiyaliz Hastalarında Tüm Nedenli Mortalite Öngörücüsüdür
       Devrim BOZKURT1, Fatih KIRCELLİ1, Gülay AŞÇI1, Soner DUMAN1, Hamad DHEIR1, Ayşegül AKGÜN2, Hüseyin TÖZ1, Mehmet ÖZKAHYA1, Fehmi AKÇİÇEK1, Ercan OK1
 • BÖBREK TRANSPLANTASYONU OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMİN DÜZEYLERİ ILE YAŞAM SÜRESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
       Dr. S. (Çınar) Menteş, Dr. İ.Çetin Özener, Dr. Emel Akoğlu
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE VE EKOKARDİYOGRAFİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       M. Emin Yılmaz1, İsmail H. Kara2, Sait Alan2
 • CRUSH SENDROMUNDA MORTALITE NEDENLERİ
       G. Kantarcı, M. Koç , S. Kebabçıoğlu , S. Tuğlular, Ç. Ozener, E. Akoğlu
 • Aminoasit Bazlı Diyaliz Solüsyonunun Hipoalbüminemik Periton Diyalizi Hastalarında Biyokimyasal Etkileri
       Murat Duranay1, Fatma Meriç Yılmaz2, Hülya Parpucu1, Doğan Yücel2
 • Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Malnütrisyon-İnflamasyon-Ateroskleroz (MİA Sendromu)
       Murat Demir1, H. Zeki Tonbul2
 • Malnütrisyon ve Böbrek Fonksiyonları
       Fulya Tahan, Zübeyde Gündüz, Hakan Poyrazoğlu
 • Hemodiyaliz Hastalarında Malnütrisyon-İnflamasyon Kompleks Sendromu ile İntravenöz Demir Tedavisi Arasındaki İlişki
       Hasan Micozkadıoğlu, Dilek Torun, Arzu Sizgen, Rüya Özelsancak, Metin Singan, Fatma Nurhan Özdemir, Siren Sezer, Mehmet Haberal
 • Acil Servise Başvuran Hastalarda Hipernatremi
       Neslihan YÜCEL1, İdris ŞAHİN2, Feride Sinem AKGÜN1, Süleyman KÖZ2, İlhami BERBER3, Muzaffer Galip ÖZDEMİR3
 • Tip 4 Kardiyorenal Sendromda Ultrafiltrasyon Diüretiklerden Daha Üstün Değildir
       Ender HÜR1, Ayşegül ACAR1, Kemal MAĞDEN1, İbrahim YILDIRIM1, Özlem YAYAR2, Şennur KÖSE3, Gürsel YILDIZ4, Nesimi YAVUZ5, Cem CİL5, Emrah KÜÇÜK5, Orhan DEMİRTAŞ5, M Raşit SAYIN5, S Mesut DOĞAN5, Soner DUMAN6
 • Biyoempedans Yöntemiyle Ölçülen Sıvı ve Beslenme Durumu Vücut Pozisyonundan Etkilenir
       Ender HÜR1, Melih ÖZIŞIK2, Cihan URAL2, Şennur KÖSE3, İbrahim YILDIRIM1, Gürsel YILDIZ4, Kemal MAĞDEN1, Fehmi AKÇİÇEK2, Ali BAŞÇI5, Gültekin SÜLEYMANLAR6, Kenan ATEŞ7, Soner DUMAN2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Leptin Parametreleri Enflamasyon ve Protein- Enerji Kaybının Serum ve Antropometrik Göstergeleri ile İlişkilidir
       Abdullah ÖZKÖK1, Banu İŞBİLEN2, Engin ERDEMOĞLU1, Onur Mihrimah ÖZBERK1, Özge ÇAKLILI1, Osman KÖSTEK1, Ömer Celal ELÇİOĞLU1, Ali BAKAN1, Kadir Gökhan ATILGAN1, Gülşah ŞAŞAK1, Sabahat ALIŞIR ECDER1, Ferruh İŞMAN2, Mehmet KANBAY1, Ali Rıza ODABAŞ1
 • Hemodiyaliz Hastalarında A ntropometrik Ölçümler
       Zeki AYDIN1, Yonca SEVİM2, Barış DÖNER1, Meltem GÜRSU1, Serhat KARADAĞ1, Sami UZUN1, Abdullah ŞUMNU1, Egemen CEBECİ1, Alaattin YILDIZ3, Savaş ÖZTÜRK1
 • Hindistan'da Bir Tersiyer Bakım Merkezinde Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Böbrek Hasarı Spektrumu ve Sonuçları
       Pavan MALLESHAPPA1, Anup CHAUDHARİ2, Hemant MEHTA2
 • Malnütrisyon-İnflamasyon-Ateroskleroz (MIA) Sendromu
       Sema KÜÇÜKKATIRCI1, Nevin ŞANLIER2
 • Renal Graft Kayıplı Hastaların Yönetimi
       Berna YELKEN1, Tülin AKAGÜN2, Aydın TÜRKMEN3
 • El-Sıkma Gücü ve Serum Ürik Asit Seviyeleri, Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz-Malnütrisyon Skoru ile İlişkilidir
       Semih BAŞCI, Abdullah ÖZKÖK, Mevlüt KAÇAR, Satılmış BİLGİN, Ali Rıza ODABAŞ
 • Periton Diyalizi Hastalarında Başlangıç Peritoneal Eşitlenme Testi Sonuçlarının Mortaliteye Etkisi
       Egemen CEBECI1, Yunus Emre AYTEKIN2, Abdullah ŞUMNU1, Nilay ŞENGÜL SAMANCI2, Meltem GÜRSU3, Zeki AYDIN1, Ahmet BEHLÜL1, Rümeyza KAZANCIOĞLU3, Savaş ÖZTÜRK1
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.