2017, Cilt 26, Sayı 2
22 makale bulundu.
 • İNSÜLİNE BAĞIMLI OLMAYAN DIABETES MELLİTUS'DA MİKROALBÜMİNÜRİ VE İDRAR AMİLAZI
       Dr. Ç. ÖZENER, Dr. A. BEDİR, Dr. K. EMERK, Dr. E. AKOĞLU
 • TİP 2 DİABETİK HASTALARDA NEFROPATİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNDE PLAZMA ENDOTELİN-1 DÜZEYLERİ
       Dr. H. Önder ERSÖZ, Dr. Osman ÖZDOĞAN, Dr. Çetin ÖZENER, Dr. Nacide ERCAN, Dr. Emel AHOĞLU
 • POSTTRANSPLANT DİYABETES MELLİTUS
       Dr. Ercan Ok1, Dr. Mahmut Töbü2, Dr. Göktuğ Önder2, Dr. Seyhun Kürşat1, Dr. Yaman Tokat3, Dr. Fehmi Akçiçek1, Dr. Cüneyt Hoşçoşkun3, Dr.Ali Başçı1
 • HİPERTANSİF TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA LOSARTANIN KAN BASINCI VE MİKROALBÜMİNÜRİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Meltem Aylı1, Omaç Tüfekçioğlu2, Cüneyt Ensari2, Sakine Erbaşı2, Deniz Aylı2, İrfan Sabah2
 • DENEYSEL DİYABETİK NEFROPATİDE ENALAPRİL VE L-KARNİTİN ETKİLERİ
       Saniye Şen1, Sedat Üstündağ1, Ömer Yalçın2, Nurettin Aydoğdıt2
 • SİGARANIN HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİSİ
       Tülay Köken1, Mustafa Serteser1, Ahmet Kahraman1, Güldane Çetinkaya2
 • DENEYSEL DİYABETİK NEFROPATİDE ENALAPRİL VE L-KARNİTİN ETKİLERİ
       Saniye Şen1, Sedat Üstündağ1, Ömer Yalçın2
 • Kronik Böbrek Yetmezliğinde Oksidatif Stres ve “Biyomarkır”ları
       Cevat Yazıcı, Kader Köse
 • Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Sekonder Hiperparatrodizm ve Oksidatif Stress Arasındaki İlişkinin Araştırılması
       Tevfik NOYAN1, Gülendam AVCI1, M. Ramazan ŞEKEROĞLU1, Reha ERKOÇ2
 • Tip 2 Diyabetes Mellitusu Olan Bir Hastada Akut Eksudatif Diffüz Proliferatif Glomerulonefrit
       Alper KIRKPANTUR, Gürkan ÇELEBİ, Tayfun EYİLETEN, Mahmut İlker YILMAZ, Kayser ÇAĞLAR, Yusuf OĞUZ, Ayhan ÖZCAN, Abdülgaffar VURAL, Müjdat YENİCESU
 • Deneysel Nefrotik Sendromda Plazma ve Böbrek Dokusunda Oksidatif Stres Durumu
       Metin Alış1, Fatih Bulucu1, Yavuz Baykal1, Levent Yamanel2, Volkan İnal2, Muhittin Serdar3, Ali Avcı4, Ahmet Aydın5
 • Deneysel Nefrotik Sendromda Böbrek Dokusunda ve Plazmada Oksidatif Stres Durumu
       Metin Alış1, Fatih Bulucu1, Yavuz Baykal1, Levent Yamanel2, Volkan İnal2, Muhittin Serdar3, Ali Avcı4, Ahmet Aydın5
 • Kronik Böbrek Hastalarında İntravenöz Demir Tedavisi, Oksidatif Stres ve N-asetilsistein'in Etkisi
       Y. Serdar SAKİN1, Murat KARAMAN1, S. Ahmet AY1, Cemal AKAY2, Erdinç ÇAKIR3, Cengizhan A ÇIKEL4, Hilmi Umut ÜNAL1, Ayşe EKEN2, Kenan SAĞLAM1, Kayser ÇAĞLAR1
 • Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Statinlerin Pleiotropik Etkilerinin Değerlendirilmesi
       Sultan ÖZKURT1, Mehmet SOYDAN1, Garip ŞAHİN1, Cengiz BAL2, Özkan ALATAŞ3
 • Yeni Tanı Konmuş ve Tedavi Edilmemiş İzole Kan Basıncı Yüksekliği Olan Hastalarda Oksidatif DNA Hasarı: Olmesartanın Akut Etkisi
       Ahmet KIYKIM1, Mahmut SEYHANLI1, Kenan TURGUTALP1, Mehmet HOROZ1, Türkay ÖZCAN1
 • İdiyopatik Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu
       Abdullah ŞUMNU1, Meltem GÜRSU1, Zeki AYDIN1, Sami UZUN1, Serhat KARADAĞ1, Emel TATLI1, Işın KILIÇASLAN2, Savaş ÖZTÜRK1, Rümeyza KAZANCIOĞLU3
 • Diyabetik Nefropatili Hastalarda Proteinüriye Bağlı Hemostatik Değişiklikler
       Sultan ÖZKURT1, Ahmet MUSMUL2, Gökhan TEMİZ1, İbrahim DOĞAN3, Mehmet SOYDAN1
 • Serum Osmolalitesi Metabolik Sendrom Vakalarında Yükselir
       Hakan DEMİRCİ1, Yıldırım ÇINAR2
 • Gamma-Glutamil Transferaz Diyabetik Hastalarda Mikroalbüminüri ile İlişkilidir
       Aydın ÜNAL1, İlkcan ÇERÇİ2, Ender DOĞAN2, Züleyha KARACA3, İsmail KOÇYİĞİT1, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Bülent TOKGÖZ1, Oktay OYMAK1
 • Kronik Pankreatite İkincil Gelişen Oksalat Nefropatisi: Olgu Sunumu
       Nergiz BAYRAKCI1, Nihal ÖZKAYAR1, Aysel ÇOLAK2, Müge EREK ERSÖZEN1, Ebru GÖK OĞUZ3, Fatih DEDE1
 • Primer Glomerülonefritlerde, Oksidatif Stresin Serum İskemi Modifiye Albümin (İMA) Düzeyi ile Değerlendirilmesi
       Ayşegül ORUÇ1, Abdülmecit YILDIZ1, Ebru AÇIKGÖZ2, Mustafa GÜLLÜLÜ1
 • Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Tiyol/Disülfid Homeostazı: Tek Merkezli, Kesitsel Bir Çalışma
       Selin AKTÜRK ESEN1, Serdar KAHVECIOĞLU2, Yasemin ÜSTÜNDAĞ3, Salim NESELIOĞLU4, Emine Feyza YURT4, İrfan ESEN1, Ahmet HUNUK1
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.