2017, Cilt 26, Sayı 2
29 makale bulundu.
 • 114 RENAL TRANSPLANTASYON TEDAVİSİNİN SONUÇLARI
       Dr. Abdülgaflar VURAL, Dr. Hikmet TANBOĞA, Dr. M. Yaşar TÜLBEK, Dr. Müjdat YENİCESU
 • POSTTRANSPLANT ERİTROSİTOZDA ENALAPRİLİN ETKİNLİĞİ
       Dr. Ercan OK, Dr. Ahmet ÇÖKER, Dr. Seyhun KÜRŞAT, Dr. Hüseyin TÖZ, Dr. Yaman TOKAT, Dr. Fehmi AKÇİÇEK, Dr. ALİ BAŞÇI
 • BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA SERUM SOLUBL İNTERLÖKİN-2 RESEPTÖR DÜZEYİ ÖLÇÜMÜNÜN AKUT REJEKSİYON TANISINDAKİ DEĞERİ
       Dr. Kenan ATEŞ, Dr. Deniz AYLI, Dr. Murat DURANAY, Dr. Şehsuvar ERTÜRK, Dr. Bülent ERBAY, Dr. Neva! DUMAN, Dr. Hüseyin TUTKAK, Dr. Oktay KARATAN, Dr. Ergün ERTUG
 • RENAL ALLOGREFT ALICILARINDA HİPERLİPİDEMİNİN GEMFİBROZİLLE SAĞALTIMI
       Dr. Ercan Ok, Dr. Mete Alev, Dr. Seyhun Kürşat, Dr. Mahmut Töbü, Dr. Yaman Tokat, Dr. Fehmi Akçiçek, Dr. Gürhun Atabay, Dr. Ali Başçı
 • HEMODİYALİZ VE KRONİK AMBULATUAR PERİTON DİYALİZİ TEDAVİSİ GÖREN HASTALAR VE BU HASTA YAKINLARININ DEPRESYON, ANKSİYETE VE YAŞAM KALİTESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
       Sos. Hiz. Uz. Nilgün (Bilal) Keçecioğlu1, Dr. Erhan Özcan2, Dr. Halim Yılmaz1, Dr. M. Tuğrul Sezer1, Dr. Mehmet Eryılmaz2, Dr. F. Fevzi Ersoy1, Dr. Gültekin Süleymanlar1, Dr. Gülsen Yakupoğlu1
 • Enterokok ve Kandida Enfeksiyonuna Bağlı Kadaverik Renal Transplantasyon Alıcısında Gelişen Arteryel Mikotik Anevrizma Rüptürü
       Devrim BOZKURT1, Bilgin ARDA2, Sait ŞEN3, Mircelal KAZİMİ4, Cüneyt HOŞCOŞKUN4, Hüseyin TÖZ1
 • BÖBREK TRANSPLANTASYONU SONRASI TÜBERKÜLOZ İNFEKSİYONU
       Dr. Alaattin Yıldız1, Dr. M. Şükrü Sever1, Dr. Aydın Türkmen1, Dr. S. Tevfık Ecder1, Dr. Fatih Beşışık2, Dr. Levent Tabak3, Dr. Turhan Ece3, Dr. Işın Kılıçarslan4, Dr. Ergin Ark1
 • POSTTRANSPLANT DÖNEMDE EVLİLİK, HAMİLELİK VE FERTİLİZASYON
       Seyit Mehmet Kayacan1, Mehmet Şükrü Sever1, Aydın Türkmen1, Ahmet Vedat Çelik1, Alaattin Yıldız1, S.Tevfik Ecder1, Hayri Ermiş2
 • SIFIR SAAT BİOPSİLERDE SAPTANAN MORFOLOJİK BULGULAR VE ERKEN DÖNEMDE GREFT FONKSİYONUNA ETKİSİ
       Sait Şen1, Mehmet Özkahya2, Cüneyt Hoşcoşkun2, Gülçin Başdemir1
 • AKUT ÜRÎNER OBSTRÜKSİYONU OLAN RENAL TRANSPLANTASYONU! BİR HASTADA DİÜRETİK BÖBREK SİNTİGRAFİSİNİN KLİNİK DEĞERİ
       Ayşegül Dirlik1, Zehra Özcan1, Soner Duman2, Gülay Aşçı2, Süreyya Özbek3, Cüneyt Hoşçoşkun4, Kamil Kumanlıoğlu1
 • TRANSPLANT BÖBREK İĞNE BİOPSİLERİNDE İKİ BİOPSİ KORU, İKİ SINIFLAMA (BANFF 97 VE CCTT) VE İKİ ARAŞTIRICI ARASINDAKİ TANI UYUMU
       Sait Şen1, Gülçin Başdemir1, Soner Duman2, Cüneyt Hoşcoşkun3, Ali Veral1
 • HİPERTANSİF RENAL TRASPLANT HASTALARINDA MİBEFRADİL KULLANIMININ SİKLOSPORİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Gültekin Süleymanlar, Murat Tuncer, Metin Sarıkaya, Mehmet Öğüş*, Fevzi Ersoy, Gülsen Yakupoğlu, Tuncer Karpuzoğlu*
 • OGMENTASYON YAPILAN MESANELERDE RENAL TRANSPLANTASYON : HACETEPE DENEYİMİ
       Cem AKBAL1, Serdar TEKGÜL2, Seza ÖZEN3, Rezzan TOPALOĞLU3, Nesrin BEŞBAŞ3, Ayşin BAKKALOĞLU3, İlhan ERKAN2, Mehmet BAKKALOĞLU2
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ İLE ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Bülent Özgür1, Seyhun Kürşat1, Ömer Aydemir2
 • Böbrek Transplantasyonunda Tedarik Zinciri Yönetimi
       B. Ruhet GENÇ
 • Hepatit C Enfeksiyonu ve Diyaliz: Genel bir Bakış
       Barış AFŞAR1, Rengin ELSÜRER1, Mahmut İlker YILMAZ2
 • Konya İli ve İlçelerinde Hemodiyalize Giren Hastaların Demografik, Klinik ve Laboratuvar Özellikleri ile Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
       İbrahim Güney, Lütfullah Altıntepe, Süleyman Türk, Hüseyin Atalay, H. Zeki Tonbul, Mehdi Yeksan
 • Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörler
       Lütfullah Altıntepe, İbrahim Güney, Süleyman Türk, H. Zeki Tonbul, Mehdi Yeksan
 • 2005–2010 Yılları Arasında Nefroloji Bölümünde Takip Edilen Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarının Geriye Dönük Analizi
       Salim ÖZENÇ1, Mahmut İlker YILMAZ2, Murat ÇELİKTEPE1, Cengizhan AÇIKEL3, Kenan SAĞLAM1, Ümit AYDOĞAN1
 • Hemodiyaliz Hastalarının Yaşamında Neleri Değiştirebiliriz? Bir Projenin Sonuçları
       Zehra EREN1, Elif ARI BAKIR2, Elif Çiğdem KASPAR3, Semih BAKIR2, Fuat BALSAK2, Selim ÖZBİLİR4
 • Hemodiyaliz ve Ağrı
       Mehmet Serhan ER1, Mehmet EROĞLU1, Elif Cihan ALTINEL2, Levent ALTINEL1
 • Periton Diyaliz Hastalarında Fiziksel Aktivite Düzeyindeki Artışın Yaşam Kalitesi ve Fonksiyonel Duruma Etkileri
       Deran OSKAY1, Nevin ATALAY GÜZEL1, Elif ÇAMCI1, Salih İNAL2, Nevin ŞANLIER3, Yasemin ERTEN2, Zeynep TUNA1
 • Böbrek Alıcılarında Depresyon, Kaygı ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
       Yavuz AYAR1, Alparslan ERSOY1, Emel IŞIKTAŞ SAYILAR1, Ayten YILMAZ2, Mehmet Fethullah AYDIN2
 • Kronik Böbrek Hastalığı - Mineral ve Kemik Bozukluğunun Hemodiyaliz Hastalarında Lokomotor Sistem ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
       Mohamed FOUAD1, Maher BORAIE2
 • Böbrek Vericisi ve Alıcısı Değerlendirme ve Perioperatif Bakıma İlişkin Avrupa En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu
       Kenan KEVEN1, Aydın TÜRKMEN2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • At Nalı Böbrekten İki Hastaya Transplantasyon Deneyimimiz: Olgu Sunumu
       Oğuz Uğur AYDIN1, Lütfi SOYLU1, Sezai AYDIN1, Nedim ÇEKMEN2, Aydın DALGIÇ3
 • Diyaliz Hastalarında Depresyon ve Algılanan Sosyal Destek Sistemlerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
       Selçuk MISTIK1, Demet ÜNALAN2, Bülent TOKGÖZ3
 • Hemodiyaliz, Periton Diyalizi ve Böbrek Trasplantasyonu Hastalarında Tiol/Disülfit Dengesi
       Yasemin ÜSTÜNDAĞ Budak1, Serdar KAHVECİOĞLU2, Hüseyin CELİK3, Murat ALIŞIK4, Özcan EREL4
 • Hemodiyaliz ve Böbrek Nakli Hastalarında Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması
       Dilek BARUTÇU ATAŞ1, Hakkı ARIKAN1, Sabahat ALIŞIR ECDER2, Hilmi ÇİFTÇİ3
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.