2017, Cilt 26, Sayı 2
17 makale bulundu.
 • GÜNDÜZLERİ SIK İDRARA ÇIKMA SENDROMU (İKİ OLGU SUNUMU)
       Dr.Sema Akman, Dr, Ayfer Gür Güven
 • İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISINDA DALDIRMA YÖNTEMLERİ (COUNTER ye ÇIPLAK GÖZ) İLE MİKROSKOBİK İNCELEMENİN ÖNEMİ
       Dr. Nejat Aksu, Dr. Sabri Dinçer, Dr. Hakan Erdoğan, Dr. Güldane Koturoğlu, Dr. Ramazan Çukan, Dr. Güzide Aksu, Dr. M. Coşkun Dorak, Dr. Savaş Kansoy
 • KONDUKTİVİTE, RUTİN İDRAR ANALİZİNDE BİR PARAMETRE OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?
       Dr.Salih Kavukçu1, Dr.Mehmet Türkmen1, Dr.Alper Soylu1, Dr.Filiz Kuralay2
 • ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA İLK TEDAVİ SEÇENEĞİ NE OLMALIDIR?
       Dr. Sevgi Mir, Dr. Osman Dönmez, Dr. Caner Kabasakal, Dr. Ferah Sönmez, Dr. Alphan Cura
 • İLKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ÇOCUKLARDA SIVI ALIM VE BOŞALTIM DİNAMİĞİNİN İDRAR YANGI BULGULARINA ETKİSİ
       Alper Soylu1, Nur Çabuk1, Salih Kavukçu2, Mehmet Türkmen2
 • TOPLUMUMUZDAKİ İLKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KIZ ÇOCUKLARINDA "TUVALET SONRASI TEMİZLİK YÖNTEMİNİN" SOSYOEKONOMİK YAPI VE ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU İLE İLİŞKİSİ NEDİR?
       Nur Çabuk1, Alper Soylu1, Salih Kavukçu2, Mehmet Türkmen2
 • KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA BÖBREK ZEDELENMESİNİN GÖSTERGESİ OLARAK N-ASETİL β-D GLUKOZAMİNİDAZ (NAG) ENZİMÜRİSİNİN DEĞERİ
       İ Süleymanlar, H Üstün, A Erkılıç, F Isıtan
 • KOMPLİKE OLMAYAN TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNUN PATOGENEZİNDE HÜCRESEL, HUMORAL İMMÜNİTENİN VE FAGOSİTİK SİSTEMİN ROLÜ
       Ruhan Düşünsel1, Cihan Berkarda2, Fulya Tahan3, Türkan Patiroğlu1, Zübeyde Gündüz4
 • RENAL TRANSPANTLI OLGULARDA İDRAR KAÇAĞI TANISI: ULTRASONOGRAFİ, KLİNİK VE SİNTİGRAFİ BULGULARI
       Ayşegül Dirlik1, Rüya Erinç1, Zehra Özcan1, Soner Duman2, Mehmet Özkahya2, S. Süreyya Özbek3, Kamil Kumanlıoğlu1
 • ÇOCUKLARDA MİKSİYOSİSTOÜRETROGRAFİ VE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU İLİŞKİSİ
       Önder YAVAŞCAN, Orhan Deniz KARA, Hakan ERDOĞAN, Yahya AYDIN, Murat KANĞIN, Sümer SÜTÇÜOĞLU, Nejat AKSU
 • Yenidoğanlarda İdrar Yolu İnfeksiyonu
       Harika Alpay, Neşe Karaaslan Bıyıklı
 • Kronik Bakteriyel Prostatit Olarak Uzun Süre Tedavi Edilen Kronik Böbrek Yetmezlikli Perinefrik Apse Olgusu
       Erkan Dervişoğlu1, Ahmet Yılmaz1, Erkan Şengül1, Ercüment Çiftçi2, Emel Azak Karali3
 • Tip 2 Diyabet Hastalarında Bilişsel İşlevler ve İdrar Albumin Atılımı Arasındaki İlişki
       Barış AFŞAR1, Rengin ELSURER1, Tayfun EYİLETEN2
 • Yeni Tanı Almış Tip 2 Diyabetli Hastalarda Gündüz, Gece ve 24 Saatlik Nabız Hızları ile İdrar Albumin ve Protein Atılımı Arasındaki İlişki
       Barış AFŞAR
 • İleri Yaşta Tanı Konan Medüller Sünger Böbrek Hastalığı Olgusu
       Erhan EKEN, Abdullah ÖZKÖK, Fatoş ARSLAN, Satılmış BİLGİN, Kübra AYDIN BAHAT, Ali BAKAN, Ömer Celal ELCİOĞLU, Ali Rıza ODABAŞ
 • Nefrotik Sendromlu Hastalarda Proteinüri ve İdrar Anjiyotensinojen Düzeyleri Arasındaki İlişki
       Nergiz BAYRAKCI1, Nihal ÖZKAYAR1, İhsan ATEŞ2, Turan TURHAN3, Fatih DEDE1
 • Böbrek Nakli Alıcısında Rektoüretral Fistüle Bağlı Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu
       Ayşegül ORUÇ KOÇ1, Alparslan ERSOY2
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.