2018, Cilt 27, Sayı 1
43 makale bulundu.
 • AKUT POSTSTREPTOKOKSİK GLUMERULONEFRİTLİ ÇOCUKLARDA BÖBREĞİN SODYUM KLORÜR YÜKLEMEYE CEVABI
       A. Gür Güven1, Bekir Özçivit2
 • HIZLI SEYİRLİ, KRESENTİK IgA NEFROPATİLİ BİR OLGU
       Dr. Mahmut Yavuz1, Dr.Keriman Tınaztepe2, Dr.Mustafa Güllülü1, Dr.Alpaslan Ersoy1, Dr.Kamil Dilek1, Dr.Mustafa Yurtkuran1
 • 532 BÖBREK BİYOPSİSİNDE KRESENTİK GLOMERULONEFRİT SIKLIĞI VE KLİNİK SEYRİ
       Dr. Ercan Ok1, Dr. Hüseyin Töz2, Dr. Sait Şen2, Dr. Güray Saydam3, Dr. Mehmet Özkahya2, Dr. Mahmut Töbü3, Dr. Bülent Karabulut3, Dr. Gürhun Atabay1
 • PRİMER GLOMERÜLONEFRİTLİ OLGULARIMIZIN ÖZELLİKLERİ
       Mehmet Rıza Altıparmak1, Gülsüm Emel Pamuk2, Ömer Nuri Pamuk2, Süheyla Apaydın1, Meltem Pekpak1, Rezzan Ataman1, Kamil Serdengeçti1, Ekrem Erek1
 • Böbrek Nakli Sonrası Tekrarlayan Glomerülonefritler
       Barış AFŞAR1, Rengin ELSÜRER1, Mahmut İlker YILMAZ2
 • DENEYSEL DİYABETİK NEFROPATİDE ENALAPRİL VE L-KARNİTİN ETKİLERİ
       Saniye Şen1, Sedat Üstündağ1, Ömer Yalçın2, Nurettin Aydoğdıt2
 • SİGARANIN HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİSİ
       Tülay Köken1, Mustafa Serteser1, Ahmet Kahraman1, Güldane Çetinkaya2
 • DENEYSEL DİYABETİK NEFROPATİDE ENALAPRİL VE L-KARNİTİN ETKİLERİ
       Saniye Şen1, Sedat Üstündağ1, Ömer Yalçın2
 • Kronik Böbrek Yetmezliğinde Oksidatif Stres ve “Biyomarkır”ları
       Cevat Yazıcı, Kader Köse
 • Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Sekonder Hiperparatrodizm ve Oksidatif Stress Arasındaki İlişkinin Araştırılması
       Tevfik NOYAN1, Gülendam AVCI1, M. Ramazan ŞEKEROĞLU1, Reha ERKOÇ2
 • Truncus Arteriosus ile Birlikte Görülen Fokal Segmental Glomerüloskleroz Olgusu: Anjiyotensin Reseptör Antagonisti ve Siklosporin A'nın Etkinliği
       Yaşar ÇALIŞKAN1, Halil YAZICI1, Berna MURAT YELKEN1, Numan GÖRGÜLÜ1, Işın KILIÇASLAN2, Mustafa DEMİRTÜRK3, Aydın TÜRKMEN1, Mehmet Şükrü SEVER1
 • Henoch-Schönlein Purpura'lı bir Olguda Azatiyopirin'e bağlı Alopesi
       Erkan ŞENGÜL, Tayfun EYİLETEN, Müjdat YENİCESU
 • Van İlindeki Glomerülonefritlerin Epidemiyolojisi: 129 Vakanın Patolojik Bulguları
       Hayriye Sayarlıoğlu1, Reha Erkoç1, Cevat Topal1, Ekrem Doğan1, Süleyman Özen2, İrfan Bayram2, Serdar Uğraş2
 • Nefrotik Sendromlu 84 Olgunun Retrospektif Analizi
       Ramazan Danış1, Şehmus Özmen2, Ergün Parmaksız2, Orhan Yazanel1
 • Mezengiyoproliferatif Glomerülonefritli Sistemik İdiyopatik Artrit Olgusu
       İsmail Dursun1, Zübeyde Gündüz1, Metin Kaya Gürgöze1, Hakan Poyrazoğlu1, Ruhan Düşünsel1, Arzu Taşdemir2
 • Hızlı İlerleyen Glomerülonefrit Tanısı Konulan Olguların Retrospektif Analizi
       Aydın Ünal1, Murat Hayri Sipahioğlu1, Bülent Tokgöz1, Hülya Akgün2, Mesut Akçakaya1, Oktay Oymak1, Cengiz Utaş1
 • Deneysel Nefrotik Sendromda Plazma ve Böbrek Dokusunda Oksidatif Stres Durumu
       Metin Alış1, Fatih Bulucu1, Yavuz Baykal1, Levent Yamanel2, Volkan İnal2, Muhittin Serdar3, Ali Avcı4, Ahmet Aydın5
 • 2001-2007 Döneminde Nefrotik Sendromlu 152 Hastanın Analizi
       Davut Akın, Sehmus Özmen, Ramazan Danış
 • Deneysel Nefrotik Sendromda Böbrek Dokusunda ve Plazmada Oksidatif Stres Durumu
       Metin Alış1, Fatih Bulucu1, Yavuz Baykal1, Levent Yamanel2, Volkan İnal2, Muhittin Serdar3, Ali Avcı4, Ahmet Aydın5
 • Otoimmün Tiroidit ve Membranöz Glomerülonefrit Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
       Gürkan ÇELEBİ1, Tayfun EYİLETEN2, Mahmut İlker YILMAZ2, İlker TAŞÇI1, Gökhan ERDEM1, Ayhan ÖZCAN3, Gökhan ÖZGÜR1, Kenan SAĞLAM1
 • Altmış Beş Yaş ve Üzeri Hastalarda Böbrek Biyopsisi: Bir Klinikopatolojik Analiz
       Yusuf OĞUZ1, Fatih DEDE1, Ahmet Seyit AY2, Murat KARAMAN2, Tayfun EYİLETEN1, Alper KIRKPANTUR1, Mahmut İlker YILMAZ1
 • Kronik Böbrek Hastalarında İntravenöz Demir Tedavisi, Oksidatif Stres ve N-asetilsistein'in Etkisi
       Y. Serdar SAKİN1, Murat KARAMAN1, S. Ahmet AY1, Cemal AKAY2, Erdinç ÇAKIR3, Cengizhan A ÇIKEL4, Hilmi Umut ÜNAL1, Ayşe EKEN2, Kenan SAĞLAM1, Kayser ÇAĞLAR1
 • Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Statinlerin Pleiotropik Etkilerinin Değerlendirilmesi
       Sultan ÖZKURT1, Mehmet SOYDAN1, Garip ŞAHİN1, Cengiz BAL2, Özkan ALATAŞ3
 • Membranoproliferatif Glomerülonefritlerin Tedavisinde İmmünsupresif Ajanlar
       Tülin AKAGÜN, Yaşar ÇALIŞKAN, Ömer KAYA, Halil YAZICI, Berna YELKEN, Nadir ALPAY, Aydın TÜRKMEN
 • Şiddetli Preeklampsi Gelişen Olgunun Böbrek Biyopsisi: Kresentik IgA Nefriti
       Dilek GİBYELİ GENEK1, Osman Zikrullah ŞAHİN1, Haldun Hakan YAVAŞ1, Orhan YÜCEL1, Tamer ŞAHİN2, Mustafa CİRİT1
 • Yeni Tanı Konmuş ve Tedavi Edilmemiş İzole Kan Basıncı Yüksekliği Olan Hastalarda Oksidatif DNA Hasarı: Olmesartanın Akut Etkisi
       Ahmet KIYKIM1, Mahmut SEYHANLI1, Kenan TURGUTALP1, Mehmet HOROZ1, Türkay ÖZCAN1
 • Böbrek Biyopsilerinin Klinikopatolojik Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Serhan PİŞKİNPAŞA, Fatih DEDE, Hadim AKOĞLU, Fatma DOĞRU, Ezgi Çoşkun YENİGÜN, Ramazan ÖZTÜRK, Nihal ÖZKAYAR, Didem TURGUT, Eyüp KOÇ, Ali Rıza ODABAŞ
 • Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Glomerüler Tip Lezyon Olgusu
       Serhan PİŞKİNPAŞA1, Nihal ÖZKAYAR1, Ezgi YENİGÜN ÇOŞKUN1, Hadim AKOĞLU1, Eyüp KOÇ1, İpek Işık GÖNÜL2, Fatih DEDE1
 • Wegener Granülomatozu: Olağandışı Klinik Seyirli İki Olgu
       Zehra EREN1, Gülçin KANTARCI1, Fevzi Fırat YALNIZ2, Işın DOĞAN3, Müge BIÇAKÇIGİL4, Faik ALTINTAŞ5
 • 2007-2011 Yılları Arasında Böbrek Biyopsisi Yapılan Hastaların Sosyodemografik Özelliklerinin ve Başvuru Şikayetlerinin Histopatolojik Tanılarla Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi
       Servet YÜKSEL1, Mahmut İlker YILMAZ2, Ümit AYDOĞAN3, Oktay SARI3, Armağan GÜNAL4, Bayram KOÇ5
 • Membranoproliferatif Glomerülonefrit Tanılı Genç Kadın Hastada Üst Ekstremite Derin Ven Trombozu ve Homozigot MTHFR 1298A-C Mutasyonu Birlikteliği
       İsmail YILDIZ1, Dilek TORUN1, Rüya ÖZELSANCAK1, Uğur ÖZKAN2, Tuba CANPOLAT3
 • Lupus Nefritine Benzeyen Klasik Poliarteritis Nodosa Olgu Sunumu
       Ali BAKAN, Özge TELCİ ÇAKLILI, Abdullah ÖZKÖK, Engin ERDEMOĞLU, Ömer Celal ELÇİOĞLU, Kübra AYDIN BAHAT, Sabahat ALIŞIR, Mehmet KANBAY, Ali Rıza ODABAŞ
 • Hodgkin Lenfomalı Hastada Akut Kresentrik Ig A Nefriti
       Ebru GÖK OĞUZ1, Mesudiye BULUT2, Müge EREK2, Nihal ÖZKAYAR2, Didem TURGUT2, Fatih DEDE2
 • Karaciğer Kist Hidatiğine Sekonder Mezangioproliferatif Glomerülonefritis: Olgu Sunumu ve Literatürün İncelenmesi
       Ali Uğur USLU1, Gürsel YILDIZ2, Emre ÇİÇEKLİ1, Bahattin AYDIN1, Ayşe ÇİÇEKLİ3, Emrah ŞEKER4, Ferhan CANDAN5, Mansur KAYATAŞ5
 • Tiroid Papiller Mikrokarsinoma Eşlik Eden Fibriller Glomerülonefrit: Olgu Sunumu
       Gülay ULUSAL OKYAY1, Salih İNAL1, Berkan ARMAĞAN2, Kürşad ÖNEÇ1, İpek IŞIK GÖNÜL3, Turgay ARINSOY1, Yasemin ERTEN1
 • Polisitemia Vera ve IgA Nefropatisi Birlikteliği: Olgu Sunumu
       Tuba DEMİRCİ YILDIRIM, Utku Erdem SOYALTIN, Andaç KOMAÇ, Ferhat EKİNCİ, Harun AKAR
 • Hastanemiz Nefroloji Kliniğinde Böbrek Biyopsisi Yapılan Olguların Özelliklerinin Değerlendirilmesi
       Özger AKARSU1, Ferhan AYTUĞ2, Ahmet YAVUZ3, Ergün PARMAKSIZ4, Meral MEŞE4, Elif ARI BAKIR4, Zerrin BİCİK BAHÇEBAŞI4
 • İleri Yaştaki Bir Olguda Kresentik Henoch-Schönlein Purpurası Nefriti ve p-Anca Pozitifliği
       Serkan YILDIZ1, Evrim BOZKAYA1, Mehtat ÜNLÜ2, Caner ÇAVDAR1, Aykut SİFİL1, Ali ÇELİK1, Sülen SARIOĞLU2, Taner ÇAMSARI1
 • Tedaviye Dirençli Primer Nefrotik Sendrom Hastalarının Klinik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Böbrek Sağkalımı Üzerine Etkileri
       Satılmış BİLGİN1, Abdullah ÖZKÖK1, Osman KÖSTEK1, Semih BAŞÇI1, Şeyma ÖZKANLI2, Ali Rıza ODABAŞ1
 • Mikroalbüminürisi Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Ekshale Soluk Havası İnflamatuvar Belirteç Düzeyleri ve Solunumsal Parametreler
       Nilgün SAVAŞ1, Ertuğrul ERKEN2 Faruk KUTLUTÜRK3, Ayşe YILMAZ4, Süheyla UZUN KAYA1, Ayşe Kevser DEMİR1, Banu ÖZTÜRK5
 • Ondokuz Aylık Erkek Bir Hastada Olağandışı Fibriler Glomerülonefrit: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Cengiz ZEYBEK1, Ahmet BOLAT2, Halil ORMAN3, İbrahim YAVAN4, Ayhan ÖZCAN5
 • Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Tiyol/Disülfid Homeostazı: Tek Merkezli, Kesitsel Bir Çalışma
       Selin AKTÜRK ESEN1, Serdar KAHVECIOĞLU2, Yasemin ÜSTÜNDAĞ3, Salim NESELIOĞLU4, Emine Feyza YURT4, İrfan ESEN1, Ahmet HUNUK1
 • Hızlı İlerleyen Glomerülonefritler: Tek Merkez Deneyimi
       Özgür CAN1, Gülistan GÜMRÜKÇÜ2, Fügen VARDAR AKER2, Süleyman BAŞ3, Ali Kaan GÜREN3, Günal BILEK4, Süheyla APAYDIN5, Gülizar MANGA ŞAHIN6
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.