2018, Cilt 27, Sayı 1
3 makale bulundu.
 • Obstrüktif Nefropatiye Neden Olan ve Sürrenal Glandı Tutan İdiyopatik Retroperitoneal Fibrozis: Olgu Sunumu
       Garip Şahin1, Mehmet Soydan1, Mahmut Kebapçı2
 • Deneysel Periton Diyaliz Modelinde Mikofenolat Mofetil ve Rapamisinin Periton Fibrozisine Etkileri
       Hasan DURSUN1, Aytül NOYAN1, Şeyda ERDOĞAN2, Aysun KARABAY BAYAZIT1, Gülşah ŞEYDAOĞLU3, Ali ANARAT1
 • Retroperitoneal Fibrozis Tedavisi Deneyimi: Marmara Üniversitesi Üroloji ve Nefroloji Bölümlerinin 26 Yıllık Deneyimi
       Çağrı Akın ŞEKERCİ1, Yılören TANIDIR1, Mahir Bülent ÖZGEN1, Mehmet KOÇ2, Cem AKBAL1, Ferruh ŞİMŞEK1
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.