2018, Cilt 27, Sayı 2
60 makale bulundu.
 • ESSANSIYEL VE RENAL PARENKIMAL HİPERTANSİYONDA ALDOSTERON SEVİYELERİ
       Dr. İ. KELEŞ1, Dr. A. ÖMER1, Dr. E. EREK2
 • HİPERTANSİF DİYALİZ HASTALARINDA KAPTOPRİL TESTİ
       Dr. Seyhun Kürşat1, Dr. Ercan Ok1, Dr. Mehmet Özkahya1, Dr. Soner Duman2, Dr. Abdülkadir Unsal1, Dr. Fehmi Akçiçek2
 • DISSEKAN AORT ANEVRİZMASINA BAĞLI AKUT RENAL YETMEZLİK
       Dr. F. Türkmen1, Dr. P. Seymen2, Dr. Z. Bicik1, Dr. G. Kılıçoğlu Uygur2, Dr. A. Özdemir1
 • ESANSİYEL HİPERTANSİF HASTALARDA İDRAR GLİKOZAMİNOGLİKAN ATILIMI
       Dr. Dilek Gogas1, Dr. Önder Ersöz1, Dr. Yasemin Budak3, Dr. Çetin Özener2, Dr. Sema Akalın1, Emel Akoğlu2
 • PROGRAMLI HEMODİYALİZ HASTALARINDA REKOMBİNANT İNSAN ERİTROPOİETİNİNİN TAM KAN VİSKOZİTESİNE ETKİSİ VE HİPERTANSİYONLA İLİŞKİSİ
       S. Ersan1, F. Türkmen2, Y. Özel1
 • MİKROALBUMİNÜRİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONDA SİSTEMİK VE RENAL ENDOTEL ETKİLENME GÖSTERGESİ MİDİR?
       Saniye Şen1, Gülay Durmuş Altun2, Şükran Çiftçi2
 • ESANSİYEL HİPERTANSİYONDA ERKEN RENAL ETKİLENME GÖSTERGELERİ
       Saniye Şen1, Şahin Çeçen1, Şeniz Sevinir1, Şükran Çiftçi2, Şentürk Çiftçi3
 • ESANSİYEL HİPERTANSİYONDA İNSÜLİN, LEPTİN, C-PEPTİD ve LİPOPROTEİNLER
       Saniye ŞEN1, Ahmet SALTIK2
 • YAŞLI HIPERTANSIF HASTALARDA PSEUDOHIPERTANSIYON
       Yüksel Gökel1, Saime Paydaş2, Salim Satar1
 • HİPERTANSİF TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA LOSARTANIN KAN BASINCI VE MİKROALBÜMİNÜRİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Meltem Aylı1, Omaç Tüfekçioğlu2, Cüneyt Ensari2, Sakine Erbaşı2, Deniz Aylı2, İrfan Sabah2
 • HEDEF ORGAN KOMPLİKASYONSUZ ESANSİYEL HİPERTANSİYONDA ENDOTEL VE VASKÜLER FONKSİYON BOZUKLUĞU
       Saniye Şen1, M. Emin Yılmaz3, Sedat Üstündağ1, Ş. Nur Azcan2
 • GENÇ NORMOTANSİF VE HİPERTANSİF BİREYLERDE AYAKTAN KAN BASINCI İZLEMİ SONUÇLARI
       Enes Murat Atasoyu1, Suat Ünver1, Yılmaz Cingözbay2, T. Rıfki Evrenkaya1, M.Yaşar Tülbek1
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPERTANSİYON SIKLIĞI VE VOLÜM KONTROLÜNÜN ÖNEMİ
       Lütfullah Altıntepe1, H. Zeki Tonbul1, Sibel Mil2, Süleyman Türk1, Mehdi Yeksan2
 • ESANSİYEL HİPERTANSİF HASTALARDA KAPTOPRİL TESTİNİN ÖNCEDEN BELİRLEYİCİLİĞİ
       Seyhun Kürşat, Bülent Özgür, Tamer Alıcı
 • PRİMER HİPERTANSİYONDA TRANDOLAPRİL VE LOSARTAN TEDAVİSİNİN GLOMERÜLO-TUBÜLER FONKSİYONLARA ETKİSİ
       Sedat Üstündağ1, Saniye Şen1, Necdet Süt2, Şentürk Çiftçi3
 • SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA OFİS KAN BASINCI DÜZEYLERİ İLE AMBULATUVAR KAN BASINCI MONİTORİZASYONU DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Lütfullah Altintepe1, H. Zeki Tonbul1, Çetin Sözlü2, Ibrahim Güney2, Mehdi Yeksan2, Süleyman Türk1
 • SAPD HASTALARINDA SUBKLİNİK HÎPERVOLEMİNİN TESBIT EDİLMESİNDE BİYOELEKTRİK İMPEDANS ANALİZİ
       Ahmet Uğur Yalcin1, Timuçin Kasifoglu2
 • HİPERTANSİYONUN RENAL KOMPLİKASYONLAR VE BÖBREK HASTALIĞININ PROGRESYONUNDAKİ ROLÜ
       Siren Sezer, Eyüp Külah, Fatma Nurhan Özdemir
 • PRİMER HİPERTANSİYON: RENAL VASKÜLER DİSFONKSİYON
       Saniye Şen1, Sedat Üstündağ1, B. Murat Yalçın2, Gülcan Akbuğday1
 • HEMODİYALİZ VE SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KAN BASINCI KONTROLÜNÜN YETERLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Mehmet Koç, İ. Çetin Özener, Emel Akoğlu
 • Beyaz Gömlek Hipertansiyonu ve Artmış Kardiyovasküler Risk
       Mustafa Balal1, Murat Çaylı2, Yahya Sağlıker1, Saime Paydaş1, Yaşar Sertdemir3, Mustafa fian2
 • Genç Hipertansif Erkek Hastalarda Multipl Renal Arter Varlığı ile Hipertansiyon İlişkisi
       Enes Murat Atasoyu1, T. Rıfkı Evrenkaya1, Suat Ünver1, Çınar Başekim2, M.Yaşar Tülbek1
 • Renal Arter Stenozu ve Anevrizma Birlikteliği ile Ortaya Çıkmış Bir Renovasküler Hipertansiyon Olgusu: Vaka Takdimi
       İhsan Ergün1, Şule Şengül1, Yakup Ekmekçi1, Sim Kutlay1, Tanzer Sancak2, Neval Duman1, Bülent Erbay1
 • Böbrek Nakli Hastalarında Hipertansiyon ve Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir bir Nedeni
       Funda SAĞLAM1, Ali ÇELİK1, Aykut SİFİL1, Caner ÇAVDAR1, Koray ATİLA2, Aytaç GÜLCÜ3, Seymen BORA2, Hüseyin GÜLAY2, Süleyman MEN3, Taner ÇAMSARI1
 • Polikistik At Nalı Böbrekli Hipertansif Bir Vaka
       Alper KIRKPANTUR1, Bülent ALTUN2, Mahmut İlker YILMAZ1, Müjdat YENİCESU1
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Yapan Bir Hastada Başarılı bir Gebelik
       Nilüfer OĞUZHAN, Aydın ÜNAL, Feridun KAVUNCUOĞLU, Bülent TOKGÖZ, Oktay OYMAK , Cengiz UTAŞ
 • Genç Bir Hastada Ektopik Böbrek Yerleşimi ve Böbrek Arter Anomalisi
       Neslihan Soysal1, Kutsi Köseoğlu2, H. Meltem Sönmez1, Can Zafer Karaman2
 • Diyalize Giren Kronik Renal Yetmezlikli Olguda Bir Renal Arter Stenozunun Tespiti ve Tedavisi ile Diyalizin Sonlandırılması
       Garip Şahin1, Mehmet Soydan1, Tamer Kaya2
 • Esansiyel Hipertansif Hastalarda Serum Leptin Seviyesi ve Endotel Fonksiyonu Arasındaki İlişki
       Hüseyin Koçak1, Dilek Yavuz2, Ersan Altun3, Önder Şirikçi4, Serhan Tuğlular5, Emel Akoğlu5, Çetin Özener5
 • Hastahane Sfigmomanometrelerinin Ölçüm Değerleri Doğru mu?
       Nevzat SELİM1, Emre ERDEM2, Türkan AYDOĞDU2, Aysel SARI1, Ragıp KADI1, Cem BİÇEN1, Tekin AKPOLAT2
 • Postmenopozal Kadınlarda Sirkadiyen Kan Basıncı Ritmi ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki
       Faruk TURGUT1, Ayşe ÇARLIOĞLU2, Mehmet KANBAY1, Ebru UZ1, Ali AKÇAY1
 • Günlük Kan Basıncı Ritmi ile Serum Ürik Asit ve Beden Kitle İndeksi Arasındaki İlişki
       Mehmet KANBAY, Faruk TURGUT, Ayşe IŞIK, Mustafa KÖROĞLU, Ali AKÇAY
 • Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Başvuran Gebelerde Hipertansiyon Sıklığı
       Haydar ERSOY1, Oktay Sarı1, Ümit AYDOĞAN1, Halil AKBULUT1, Kurtuluş ÖNGEL3, Müfit Cemal YENEN2, Kenan SAĞLAM1
 • Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuvar mı?
       Hasan MİCOZKADIOĞLU
 • Renal Parenkimal Skar ve Reflü Nefropatisi
       İbrahim GÖKÇE1, Harika ALPAY2
 • Yeni Tanı Konmuş ve Tedavi Edilmemiş İzole Kan Basıncı Yüksekliği Olan Hastalarda Oksidatif DNA Hasarı: Olmesartanın Akut Etkisi
       Ahmet KIYKIM1, Mahmut SEYHANLI1, Kenan TURGUTALP1, Mehmet HOROZ1, Türkay ÖZCAN1
 • İdiyopatik Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu
       Abdullah ŞUMNU1, Meltem GÜRSU1, Zeki AYDIN1, Sami UZUN1, Serhat KARADAĞ1, Emel TATLI1, Işın KILIÇASLAN2, Savaş ÖZTÜRK1, Rümeyza KAZANCIOĞLU3
 • Spitzer-Weinstein Sendromu: Tip 4 Renal Tubuler Asidozun bir Formu ve İndapamide Cevabı: Bir Olgu Sunumu
       Hilmi Umut ÜNAL, Mahmut GÖK, Mahmut İlker YILMAZ, Tayfun EYİLETEN, Yusuf OĞUZ, Kayser ÇAĞLAR, Müjdat YENİCESU, Abdülgaffar VURAL
 • Gece Sistolik Kan Basıncı Yükselmelerinin Santral Hemodinamikler ve Arteriyel Sertleşme ile İlişkisi
       Gülperi ÇELİK, Ali GÜNDOĞDU, Rengin ELSÜRER AFŞAR, Fatih ŞAHİN
 • 2005–2010 Yılları Arasında Nefroloji Bölümünde Takip Edilen Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarının Geriye Dönük Analizi
       Salim ÖZENÇ1, Mahmut İlker YILMAZ2, Murat ÇELİKTEPE1, Cengizhan AÇIKEL3, Kenan SAĞLAM1, Ümit AYDOĞAN1
 • Sekonder Hipertansiyon Nedeni Olarak Primer Hiperparatiroidi
       Mehmet GÜNDÜZ1, Ekrem DOĞAN1, Ercan GÜNDÜZ2, Hayriye SAYARLIOĞLU1
 • İlaca Bağlı Hiperkaleminin Nadir Bir Nedeni Olarak Primidon Kullanımı
       Mehmet BÜYÜKBAKKAL1, Barış ESER1, Özlem YAYAR1, Zafer ERCAN1, Aysun KUTLUGÜN1, Hadim AKOĞLU1, Bülent ERDOĞAN2, Özgür MERHAMETSİZ2, Mehmet Deniz AYLI2
 • Yeni Tanı Almış Tip 2 Diyabetik Hastalarda 24 Saatlik İdrarda Sodyum Atılımı ile İlişkili Olan Demografik, Klinik ve Laboratuvar Parametrelerin Değerlendirilmesi
       Barış AFŞAR1, Alper KIRKPANTUR2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Rekombinan İnsan Eritropoetin-α ile İlişkili Hipertansiyonda Endotelinin ve Prostasiklinin Rolü
       Kültigin TÜRKMEN1, Fatih Mehmet ERDUR1, Mahmut DALMAZ1, Mehdi YEKSAN1, İdris AKKUŞ2, Süleyman TÜRK1
 • Değişik Seviyelerde Böbrek Fonksiyonu Olan Yeni Tanı Almış Hipertansif Hastalarda Paratiroid Hormon, İnsülin Direnci ve Kan Basıncı Arasındaki İlişki
       Barış AFŞAR1, Alper KIRKPANTUR2
 • Yeni Tanı Almış Yetişkin Hipertansif Hastalarda, Amlodipin ve Valsartan Tedavisinin Kemik Yapım-Yıkım Belirteçleri ve OPG/RANKL/RANK Sistemi Üzerine Etkisi; Hangisi daha Faydalı?
       Mehmet İlkin NAHARCI1, Murat KARAMAN2, Seyid Ahmet AY2, Serkan TAPAN3, İlker TAŞÇI1, Umut SAFER1, Nuri KARADURMUŞ2, Ergun BOZOĞLU1, Hüseyin DORUK1, İsmail KURT3, Mustafa ÇAKAR2, Mustafa DİNÇ2
 • Erken Evre Hipertansif Retinopati; Gerçekten Önemli mi?
       Murat KARAMAN1, Seyid Ahmet AY2, Yalçın BOZKURT3, Ümit YOLCU4, Ömer KURT5, Fatih BULUCU5, Levent YAMANEL5, Kenan SAĞLAM5, Halil YAMAN6
 • Kardiyak Otonomik Nöropati ve Primer Hipertansiyonun Komplikasyonları: Otonomik Nöropati Bir Sebep mi ya da Bir Sonuç mu?
       Seyid Ahmet AY1, Fatih BULUCU1, Murat KARAMAN2, Kamil BAŞKÖY3, Mustafa ÇAKAR1, Turgay ÇELİK4, Şevket BALTA4, Said DEMİRKOL4, Murat ÜNLÜ4, Ömer KURT1, Erol ARSLAN1, Ümit YOLCU5, Kenan SAGLAM1
 • Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
       Abdülmecit YILDIZ1, Saim SAĞ2, Ayşegül ORUÇ1, Yavuz AYAR1, Bülent GÜL3, Nimet AKTAŞ4, Fethullah AYDIN5, Alparslan ERSOY1, Mahmut YAVUZ1, Mustafa GÜLLÜLÜ1, Kamil DİLEK1
 • Travmatik Hematom Sonrası Page Böbrek
       Feyza BORA1, Fatih YILMAZ2, Hüseyin KOÇAK3, Ayhan DİNÇKAN4, Fevzi ERSOY3, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Hipokalemi, Metabolik Alkaloz ve Hipertansiyon ile Başvuran Bir Çocukta Renal Arter Darlığı ve Anevrizması
       İbrahim GÖKCE1, Başak Fatma BÖLÜKBAŞI2, İbrahim BUĞUR2, Serçin GÜVEN1, Neslihan Çiçek DENİZ1, Ülger ALTUNTAŞ1, Nurdan YILDIZ1, Rabia ERGELEN3, Feyyaz BALTACIOĞLU3, Harika ALPAY1
 • Obez Çocuklarda Hipertansiyon ve Böbrek Hasarlanması
       İlknur GİRİŞGEN1, Ferah SÖNMEZ2, Çiğdem YENİSEY3, İmran ÖMÜRLÜ KURT4
 • Hemodiyaliz Hastalarında İntradiyalitik Hipertansiyon Prevelansı ve İlişkili Risk Faktörleri
       Pınar MESCİGİL1, İlhan KURULTAK2, Reyhan CA LAYOĞLU3, Şehsuvar ERTÜRK4
 • PRES Tablosuyla Gelen Erkek Hastada Yeni Tanı Lupus Nefriti
       Elif İNANÇ1, Suna AKDAĞ1, Sabriye DEMİRHAN ÖZÇEKİÇ2, Hasan BASİR1, Burak AĞAOĞLU1, Tuğba YILMAZ1, Ahmet Fazıl GÖRGEL1, Sevgi BAKARIŞ3, Mehmet Akif SARICA4, Orçun ALTUNÖREN1, Özkan GÜNGÖR1
 • Obezite ve Hipertansiyon Üzerine Çok Merkezli Bir Aile Hekimliği Araştırması
       Hakan DEMİRCİ1, Ufuk AYDIN2, Gökhan OCAKOĞLU33, Selcuk KANAT4, Koncuy ENİŞTE5
 • Tek Böbrekli Erişkin Hastalarda Düşük Serbest T3 Seviyesinin Böbrek Hastalığı İlerlemesine ve Potasyum Seviyesine Etkisi
       Erhan TATAR1, Adam USLU2, Mehmet ATAKAYA3, Emine ÖZAY3, Mehmet ÇALAN4, Gökalp OKUT2, Kerime Rumeysa SARI3, Merve UÇAR3, Çetin İMAMOĞLU5
 • Hemodiyaliz Hastalarının Hipertansiyon Yönetimine İlişkin Evde Yaptıkları Uygulamalar
       Feray GÖKDOĞAN1, Duygu KES2, Gülay TURGAY3, Döndü TUNA4
 • Fibromüsküler Displazi: İnme ile Prezente Olan Nadir Bir Renal Arter Darlığı Olgusu
       Serdar SARITAŞ1, Nihal OLGAÇ DÜNDAR2, Ayşe Berna ANIL3, Caner Alparslan4, Fulya KAMİT CAN3, Dilek ÇAVUŞOĞLU2, Özgür ÖZTEKİN5, Önder YAVAŞCAN4
 • Renovasküler Hipertansiyon Şüphesi Olan Hastalarda Klinik İpuçlarının Değerlendirilmesi
       Nihan TEKKARIŞMAZ1, Dilek TORUN1, Uğur ÖZKAN2, Ayşegül ZÜMRÜTDAL3, Fatma Nurhan ÖZDEMIR ACAR4
 • Sekonder Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni; Fabry Hastalığı
       Kültigin TÜRKMEN, İsmail BALOĞLU, Nedim Yılmaz SELÇUK, Halil Zeki TONBUL
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.