2018, Cilt 27, Sayı 2
3 makale bulundu.
 • GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATETERLERİNE AİT ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLARIN ANALİZİ: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
       Suat Ünver1, Enes Murat Atasoyu1, T. Rifkı Evrenkaya1, M.Yaşar Tülbek1, Nurittin Ardıç2, Mustafa Özyurt2
 • Kateterle İlişkili Bakteriyemiden Korunmada Kateter Kapama Solüsyonlarının Kullanılması
       Kültigin TÜRKMEN, Halil Zeki TONBUL
 • Hemodiyaliz Hastasında Kateter ile İlişkili Enterobacter ludwigii Bakteriyemisi: Tıbbi Literatürde İlk Bildirim
       Süleyman KÖZ1, Esin OĞUZ2, Meryem TIMUÇIN1, Seyit Ali BÜYÜKTUNA3, Mustafa Zahir BAKICI4, Ferhan CANDAN1, Mansur KAYATAŞ1
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.