2018, Cilt 27, Sayı 2
2 makale bulundu.
  • GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATETERLERİNE AİT ENFEKSİYÖZ KOMPLİKASYONLARIN ANALİZİ: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
         Suat Ünver1, Enes Murat Atasoyu1, T. Rifkı Evrenkaya1, M.Yaşar Tülbek1, Nurittin Ardıç2, Mustafa Özyurt2
  • Kateterle İlişkili Bakteriyemiden Korunmada Kateter Kapama Solüsyonlarının Kullanılması
         Kültigin TÜRKMEN, Halil Zeki TONBUL
  •  

    Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.