2018, Cilt 27, Sayı 2
396 makale bulundu.
 • HEMODİYALİZ TEDAVİSİNDE SUBCLAVİAN VEN KATETERİZASYONU KOMPLİKASYONLARI
       N. Duman1, D. Aylı1, U. Sanlıdilek2, K. Ateş1, B. Erbay1, O. Karatan1, A. Bektaş1 , E. Ertuğ1
 • 114 RENAL TRANSPLANTASYON TEDAVİSİNİN SONUÇLARI
       Dr. Abdülgaflar VURAL, Dr. Hikmet TANBOĞA, Dr. M. Yaşar TÜLBEK, Dr. Müjdat YENİCESU
 • ALÜMİNYUM INTOKSIKASYONUNDA TANI VE TEDAVİ
       Dr. Ahmet NAYIR
 • PERKUTAN BÖBREK İNCE İĞNE BİYOPSİSİNİN RENAL HASTALIKLARIN TANI VE TAKİBİNDEKİ YETERLİLİĞİ VE KOMPLİKASYONLARI
       Dr. Gülay DEMİRCİN1, Dr. Ayşe ÖNER1, Dr. Keriman TINAZTEPE3, Dr. Nurhayat ECİN2, Dr. Mehmet BÜLBÜL1
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KiSTİK BÖBREK HASTALIKLARI
       Dr. Ayşe ÖNER, Dr. Mehmet BÜLBÜL, Dr. Nurhayat ECİN Dr. Gülay DEMİRCİN, Dr. Ayşegül AKÇAYÖZ, Dr. Keriman TINAZTEPE
 • KISA SÜRE UYGULANAN (8 HAFTA) REKOMBİNANT HUMAN ERİTROPOETİN'İN (r-HuEPO) HEMODİYALİZ HASTALARINDAKİ HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ
       Dr. Kamil DİLEK1, Dr. Mustafa YURTKURAN1, Dr. Mahmut YAVUZ2, Dr. Mustafa GÜLLÜLÜ2, Dr. Osman MANAVOĞLU3, Dr. Mehmet SAKAR2
 • POSTTRANSPLANT ERİTROSİTOZDA ENALAPRİLİN ETKİNLİĞİ
       Dr. Ercan OK, Dr. Ahmet ÇÖKER, Dr. Seyhun KÜRŞAT, Dr. Hüseyin TÖZ, Dr. Yaman TOKAT, Dr. Fehmi AKÇİÇEK, Dr. ALİ BAŞÇI
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALAR İLE BU HASTALARIN AKRABA OLAN VE OLMAYAN SAĞLIKLI DONÖRLERİNDE DOKU GRUBU ANTİJENLERİNİN HLA HAPLOTİPLERİNİN VE DENGESİZ BAĞLANTI SIKLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
       Dr. Ünal YASAVUL1, Dr. Yunus ERDEM1, Dr. Oktay OYMAK2, Dr. Murat HAYRAN1, Dr. Çetin TURGAN1, Dr. Şali ÇAĞLAR1
 • BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA SERUM SOLUBL İNTERLÖKİN-2 RESEPTÖR DÜZEYİ ÖLÇÜMÜNÜN AKUT REJEKSİYON TANISINDAKİ DEĞERİ
       Dr. Kenan ATEŞ, Dr. Deniz AYLI, Dr. Murat DURANAY, Dr. Şehsuvar ERTÜRK, Dr. Bülent ERBAY, Dr. Neva! DUMAN, Dr. Hüseyin TUTKAK, Dr. Oktay KARATAN, Dr. Ergün ERTUG
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE PLAZMA LİPİD VE APOLİPOPROTEİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ VE KLİNİK ÖNEMİ
       Dr. Sevgi Eskiocak1, Dr. Hatice Dörtok1, Dr. Muhlise Alvur1, Dr. Kuddusi Cengiz2
 • HEMODİALİZ HASTALARINDA YÜKSEK DOZ 1.25 (OH)2 KOLEKALSİFEROL UYGULAMASI VE KULLANILAN DEĞİŞİK MEMBRANLARIN SERUM PARATİROİD HORMON (PTH) DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Dr. Mediha Boran, Dr. Erdal Doruk, Dr. Faruk Gönenç, Dr. Selahattin Çetin
 • RENAL ALLOGREFT ALICILARINDA HİPERLİPİDEMİNİN GEMFİBROZİLLE SAĞALTIMI
       Dr. Ercan Ok, Dr. Mete Alev, Dr. Seyhun Kürşat, Dr. Mahmut Töbü, Dr. Yaman Tokat, Dr. Fehmi Akçiçek, Dr. Gürhun Atabay, Dr. Ali Başçı
 • Yoğun Bakım Ünitesindeki Akut Böbrek Yetmezlikli Hastaların Renal Replasman Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Uzun Süreli Düşük Etkinlikli Diyaliz- Uzun Süreli Günlük Diyaliz
       Murat Çolakoğlu1, Mustafa Nalbant2
 • AKUT BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA RENİN-ANJİOTENSİN SİSTEMİNİN BLOKAJININ RENAL HEMODİNAMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
       Dr. Deniz Aylı1, Dr. Kenan Ateş1, Dr. Ergün Ertuğ1, Dr. Hasan Özcan2, Dr. Şehsuvar Ertürk1, Dr. Neval Duman1, Dr. Oktay Karatan2, Dr. Bülent Erbay1, Dr. Suat Aytaç2, Dr. İlhan Erden2
 • KOMPANSE KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA SERUM LİPOPROTEİN (a) DÜZEYİ
       Dr. Gülsen Yakupoğlu, Dr. Gültekin Süleymanlar, Dr. Tomris Özmen, Dr. Muzaffer Sapan, Dr. Fevzi F. Ersoy
 • KBY'li Hastalarda, Farklı Hipertansif Tedavi Yöntemlerinin Endotelyal Fonksiyonlara Olan Etkisinin Biyokimyasal Parametrelerle İncelenmesi
       Servin YEŞIL GUNAL1, Bilal ÜSTÜNDAĞ2, Ali İhsan GÜNAL3
 • Diyabetik ve Nondiyabetik Orta Derecede Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Renal Osteodistrofi Parametrelerinin Karşılaştırılması
       Ömür CENGİZ1, Mustafa KELEŞ2, Ramazan ÇETİNKAYA3, Fatih AKÇAY1
 • Enterokok ve Kandida Enfeksiyonuna Bağlı Kadaverik Renal Transplantasyon Alıcısında Gelişen Arteryel Mikotik Anevrizma Rüptürü
       Devrim BOZKURT1, Bilgin ARDA2, Sait ŞEN3, Mircelal KAZİMİ4, Cüneyt HOŞCOŞKUN4, Hüseyin TÖZ1
 • Bir Periton Diyalizi Hastasında Sefoperazon-sulbaktam Kullanımına Bağlı Gelişen Koagülopati
       Havva CILAN1, Aydın ÜNAL1, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Ramazan COŞKUN2, Bülent TOKGÖZ1, Oktay OYMAK1, Cengiz UTAŞ1
 • Böbrek Nakilli Bir Hastada Üreter Stent Enkrüstasyonun Mini Perkütan Nefrolitotomi ile Tedavisi
       Fazıl Tuncay AKI, Artan KONİ, Cenk Yücel BİLEN, Kubilay İNCİ, İlhan ERKAN, Mehmet BAKKALOĞLU
 • Sinüzit, Miyokardit, Akciğerde Kitle ve Hızla İlerleyen Glomerülonefrit: Wegener Granülomatozu
       Devrim BOZKURT1, Figen YARGUCU2, Naim CEYLAN3, Banu SARSIK4
 • SON DÖNEM BÖBREK HASTALIKLARINDA ALT ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Mehmet Baykara MD1, Erdal Kukul MD1, Erol Güntekin MD1, Ahmet Danışman MD1, Gültekin Süleymanlar2 MD, Metin Sevük MD1
 • SON DÖNEM BÖBREK HASTALIĞINDA HİPERVOLEMİNİN KLİNİK ÖNEMİ
       Ercan Ok, Şahin Aydın, Fulden Pamukçuoğlu, Mehmet Özkahya, Semra Elmacı, Abdülkadir Unsal, Fehmi Akçiçek
 • SKLERODERMA'NIN EŞLİK ETTİĞİ DERMATOMİYOZİT'TE NORMOTANSİF RENAL KRİZ
       Dr. T. Rıfkı EVRENKAYA, Dr.A.Kemal GÜRBÜZ, Dr.Alp GÜNAY, Dr.Mehmet DANACI, Dr.M.Yaşar TÜLBEK, Dr.Levent MERİÇ
 • KARDİYAK HEMOLİTİK ANEMİ İLE BİRLİKTE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ: OLGU SUNUSU
       Dr.Ahmet Öztürk1, Dr.T.Rıfkı Evrenkaya2, Dr.Muzaffer Sezer1, Dr.B.Sıtkı Cebeci3, Dr.Necdet Üskent1, Dr.M.Yaşar Tülbek2, Dr.Ali Özcan4
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA DİYALİZ TEDAVİSİ VE REKOMBİNANT HUMAN ERİTROPOİETİNİN LÖKOSİT KEMOTAKSİSİ VE SPONTAN MİGRASYONU ÜZERİNE ETKİSİ
       Dr. M. Tuğrul Sezer1, Dr. Feridun Çiftçi2, Dr. F. Fevzi Ersoy1, Dr. Olcay Yeğin3, Dr. Gültekin Süle\ manlar1, Dr. Gülsen Yakupoğlu1
 • HİPERTANSİF DİYALİZ HASTALARINDA KAPTOPRİL TESTİ
       Dr. Seyhun Kürşat1, Dr. Ercan Ok1, Dr. Mehmet Özkahya1, Dr. Soner Duman2, Dr. Abdülkadir Unsal1, Dr. Fehmi Akçiçek2
 • POSTTRANSPLANT PROTEİNURİNİN PROGNOSTİK ONEMİ
       Dr. Alaattin Yıldız1, Dr. M. Şükrü Sever1, Dr. Reha Erkoç1, Dr. Aydın Türkmen1, Dr. S. Tevfîk Ecder1, Dr. Süleyman Türk1, Dr. Işın Kılıçarslan2, Dr. Ergin Ark1
 • BÖBREK TRANSPLANTASYONU SONRASI TÜBERKÜLOZ İNFEKSİYONU
       Dr. Alaattin Yıldız1, Dr. M. Şükrü Sever1, Dr. Aydın Türkmen1, Dr. S. Tevfık Ecder1, Dr. Fatih Beşışık2, Dr. Levent Tabak3, Dr. Turhan Ece3, Dr. Işın Kılıçarslan4, Dr. Ergin Ark1
 • ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA TAKAYASU ARTERİTİ VE RENAL OTOTRANSPLANTASYON
       Dr. Ayşe Öner1, Dr. Mehmet Haberal2, Dr. Gülay Demircin1, Dr. Ferhun Balkana3, Dr. Hikmet Bayhan4, Dr. Nurhayat Ecin1, Dr. Mehmet Bülbül1, Dr. Saygın Çuhadaroğlu2
 • DİYALİZ HASTALARININ BİLGİLENDİRİLME GEREKSİNİMLERİ
       Dr.Gülören Ünlüoğlu1, Dr.Aykut Özden1, Dr.Elmas İnce2
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ ÇOCUKLARDA SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZ (SAPD) UYGULAMASI
       Dr. Fatoş Yalçınkaya1, Dr. Necmiye Turner1, Dr. Ayla Giinlemez1, Dr. Mesiha Ekim1, Dr. Nuray Özkaya1, Dr. Murat Çakmak2, Dr. Sevcan Bakkaloğlu1
 • BÖBREK TRANSPLANTASYONU İÇİN DONÖR HAVUZUNUN GENİŞLETİLMESİNDE BİR KAVRAM: NON - HEART BEATING DONOR BİR YILLIK RETROSPEKTİF İNCELEME
       Ersin Ateş, Serdar Erkasap, Enver İhtiyar, Sezgin Yılmaz, Haluk Kiper
 • POSTTRANSPLANT DÖNEMDE EVLİLİK, HAMİLELİK VE FERTİLİZASYON
       Seyit Mehmet Kayacan1, Mehmet Şükrü Sever1, Aydın Türkmen1, Ahmet Vedat Çelik1, Alaattin Yıldız1, S.Tevfik Ecder1, Hayri Ermiş2
 • BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA CYCLOSPORİN-A DÜZEYLERİNİN İKİ DEĞİŞİK METOD İLE KARŞILAŞTIRILMASI
       Gülay Sönmez, Hayriye Şentürk, Mahmut Carin
 • KOLESTEROL KRİSTAL EMBOLİZASYONUNA BAĞLI BÖBREK YETMEZLİĞİ VE GANGRENOZ PARMAK LEZYONLARI: İKİ VAKA SUNUSU
       Reha Erkoç1, Semra Bozfakıoğlu1, Süleyman Türk1, Tevfık Ecder1, Işın Kilıçaslan2, Veli Uysal2, Selçuk Özarmağan3, Fatih Ata Genç3, Taner Gören4, Nilgün Aysuna1, Rümeyza Kazancıoğlu1, Tevfık Kahraman1, Ergin Ark1
 • İLKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ÇOCUKLARDA SIVI ALIM VE BOŞALTIM DİNAMİĞİNİN İDRAR YANGI BULGULARINA ETKİSİ
       Alper Soylu1, Nur Çabuk1, Salih Kavukçu2, Mehmet Türkmen2
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE KARBONHİDRAT METABOLİZMASI VE PARATHORMON İLİŞKİSİ
       Süheyla Apaydın1, Mehmet Rıza Altıparmak1, Sernaz Uzunoğlu1, Pınar Kadıoğlu2, Rezzan Ataman1, Kamil Serdengeçti1, Ekrem Erek1, Uğur Ülkü1
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE DİYALİZ ÖNCESİ VE SONRASI SERUM TOTAL SİYALİK ASİT DÜZEYLERİ
       Özkan Alataş1, Şeniz Koça1, Ömer Çolak1, Münevver Adalı1, Mehmet Soydan2, Ahmet U. Yalçın2
 • İKİ OLGU NEDENİYLE KRESENTİK NEKROTİZAN GLOMERULONEFRİTLİ HASTALARDA AYIRT EDİCİ TANI
       Mahmut Yavuz1, AIpaslan Ersoy1, Mustafa Güllülü1, Yusuf Karabulut1, Ediz Dalkılıç1, Gülaydan Filiz2, Kamil Dilek1, Mustafa Yurtkuran1
 • RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ İÇİN HASTA SEÇİM KRİTERLERİ
       N. Yılmaz Selçuk
 • KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA BÖBREK ZEDELENMESİNİN GÖSTERGESİ OLARAK N-ASETİL β-D GLUKOZAMİNİDAZ (NAG) ENZİMÜRİSİNİN DEĞERİ
       İ Süleymanlar, H Üstün, A Erkılıç, F Isıtan
 • LUPUS NEFRİTİNİN PATOGENEZİNDE YENİ GELİŞMELER
       Yüksel Karakoç1, Ediz Dalkılıç1, Mahmut Yavuz2, Mustafa Güllülü2, Alpaslan Ersoy3, Kamil Dilek2, Mustafa Yurtkuran2
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE PROTEİN ALIMININ PROGRESYON ÜZERİNE ETKİSİ
       Başak Oyan1, Bülent Altun2, Celalettin Usalan2
 • RENAL TRANSPLANTIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RADYONÜKLİD YÖNTEMLER
       Mehmet T. Kitapçı
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ ÇOCUKLARDA KARDİYOVASKÜLER SİSTEM KOMPLİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Gülendam Koçak1, Sevcan A. Bakkaloglu2, Semra Atalay3, Mesiha Ekim2, Necmiye Tumer2, Ayten İmamoğlu3
 • SIFIR SAAT BİOPSİLERDE SAPTANAN MORFOLOJİK BULGULAR VE ERKEN DÖNEMDE GREFT FONKSİYONUNA ETKİSİ
       Sait Şen1, Mehmet Özkahya2, Cüneyt Hoşcoşkun2, Gülçin Başdemir1
 • RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA POSTTRANSPLANT MALİGNİTELER
       Çağatay Aydın, Funda Turkmen, Ibrahim Berber, Mustafa Aydın, Tunç Yaltı, Bülent Yiğit, İzzet Titiz
 • BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILMIŞ İKİ OLGUDA POST TRANSPLANT LENFOPROLİFERATİF HASTALIK
       Sait Şen1, Mine Hekimgil1, Soner Duman2, Ercan Ok2, Mehmet Özkahya2, Aysın Zeytinoğlu3, Cüneyt Hoşcoşkun4
 • RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI GELİŞEN URETER NEKROZUNUN ERKEN TANISINDA RENAL SİNTİGRAFİNİN ÖNEMİ
       Mehmet T. Kitapçı
 • ENKAZ ALTINDA 135 SAAT: GÖLCÜK DEPREMİNDEN BİR TRAVMATİK RABDOMYOLİZ OLGUSU
       T.Rıfkı Evrenkaya , Enes M. Atasoyu , M.Yaşar Tülbek
 • AKUT ÜRÎNER OBSTRÜKSİYONU OLAN RENAL TRANSPLANTASYONU! BİR HASTADA DİÜRETİK BÖBREK SİNTİGRAFİSİNİN KLİNİK DEĞERİ
       Ayşegül Dirlik1, Zehra Özcan1, Soner Duman2, Gülay Aşçı2, Süreyya Özbek3, Cüneyt Hoşçoşkun4, Kamil Kumanlıoğlu1
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
       Emin Yılmaz1, Mehmet Kiraz2, İsmail H. Kara2
 • ROMATOID ARTRİTLİ BİR HASTADA MULTIPLE MYELOMA YA BAĞLI AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ
       Ayhan Doğukan1, F.Sema Oymak2, Hülya Taşkapan1, Tahir E. Patiroğlu3, Bülent Tokgöz1, Cengiz Utaş1
 • OSTEOARTRITLI OLGULARDA NIMESULID VE NAPROXEN SODYUMUN KAN BASINCI ÜZERİNE ETKİSİNİN AMBULATUVAR YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRILMASI
       Yusuf Karabulut, Mustafa Güllülü, Alpaslan Ersoy, Mahmut Yavuz, Kamil Dilek, Ali Taş, Mustafa Yurtkuran
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA L-KARNİTİN KULLANIMININ NÖTROFİL KEMİLÜMİNESANS CEVABINA ETKİSİ
       Selma Yüzbey1, Gültekin Süleymanlar2, Mesut Coşkun1, Ayşen Uğuz1, Olcay Yeğin1
 • TRANSPLANT BÖBREK İĞNE BİOPSİLERİNDE İKİ BİOPSİ KORU, İKİ SINIFLAMA (BANFF 97 VE CCTT) VE İKİ ARAŞTIRICI ARASINDAKİ TANI UYUMU
       Sait Şen1, Gülçin Başdemir1, Soner Duman2, Cüneyt Hoşcoşkun3, Ali Veral1
 • FİSTÜL TROMBOZU GELİŞMİŞ OLAN HEMODİYALİZ HASTALARINDA ANTİKARDİYOLİPİN ANTİKORLARIN KLİNİK ÖNEMİ
       Ali Rıza Odabaş, Ramazan Çetinkaya, Yılmaz Selçuk
 • FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLONEFRİT GELİŞEN BİR BEHÇET HASTASI (OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ)
       Ali Rıza Odabaş, Ramazan Çetinkaya, Zekai Erman, Yılmaz Selçuk
 • ANTİFRİZ İÇEN BİR HASTADA ETİLENGLİKOL ZEHİRLENMESİNE BAĞLI AKUT RENAL YETMEZLİK
       Ramazan Çetinkaya, Ali Rıza Odabaş, Yılmaz Selçuk, Hakan Dursun
 • ORTA DERECEDE KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA ANJİOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM İNHİBİTÖRLERİ İLE ANGİOTENSİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Alaattin Yıldız1, Mansur Azarmir2, Seyit Mehmet Kayacan1, Şükrü Öztürk3, Kıvanç Çefle3, Lütfullah Altıntepe2, Mehmet Şükrü Sever1, Ergin Ark1
 • SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDENİ GLOMERÜLOKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI (OLGU SUNUMU)
       Nejat Aksu1, Hakan Erdoğan1, Önder Yavaşçan1, Orhan Deniz Kara1, Sait Şen2, Gülçin Başdemir2
 • HİPERTANSİF RENAL TRASPLANT HASTALARINDA MİBEFRADİL KULLANIMININ SİKLOSPORİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Gültekin Süleymanlar, Murat Tuncer, Metin Sarıkaya, Mehmet Öğüş*, Fevzi Ersoy, Gülsen Yakupoğlu, Tuncer Karpuzoğlu*
 • Böbrek Nakli Sonrası Tekrarlayan Glomerülonefritler
       Barış AFŞAR1, Rengin ELSÜRER1, Mahmut İlker YILMAZ2
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA KALICI DAMAR YOLU TİPLERİNE GÖRE DİYALİZ YETERLİLİĞİ VE RESİRKÜLASYON ORANLARI
       Ramazan Çetinkaya, Ali Rıza Odabas, Yılmaz Selçuk, Habip Bilen
 • VAN YÖRESİNDE HEMODİYALİZE GİREN KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA ANTİ-TOKSOPLASMA ANTİKOR SIKLIĞI
       İdris Şahin1, Kevser Onbaşı1, Hüseyin Şahin2, Reha Erkoç1, Şafak Andiç3
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ VE SEPTİK ARTRİT
       İdris Şahin1, Ali Özdemir2, Funda Türkmen2, Yıldız Özel2
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ BİR HASTADA METİSİLİN DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) İNFEKSİYONUNA BAĞLI PARASPİNAL KAS ABSESİ
       Caner Çavdar1, Tuğba Gün1, Sait Naderi1, Yavuz Yeniçerioğlu1, Rıfki Ersoy1, Taner Çamsan2
 • ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BÖBREK ABSESİ
       Aysun Karabay Bayazit1, Aytül Noyan1, Gökhan Tümgör1, Süreyya Soyupak2, Ali Anarat1
 • SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA PLAZMA HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ ve rHuEPO KULLANIMININ PLAZMA HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ
       Aydan Yüksel3, Cüneyt Yüksel1, Başol Canbakan1, H. Veli Atalay2, M. Deniz Aylı1
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA GÜNCEL AÇIK KALP CERRAHİSİ UYGULAMALARI
       Ufuk Yetkin1, Levent Yılık1, Mustafa Cirit2, Ali Gürbüz1
 • KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE ETYOLO JİK DEĞERLENDİRME
       Harika ALPAY1, Nurdan YILDIZ2, Sevil ÖZÇAY3
 • HEMODİYALİZ HASTASINDA GELİŞEN SPONTAN KRONİK SUBDURAL HEMATOM: OLGU SUNUMU
       Ali Borazan1, Betül Kalender2, Volkan Etuş3, Muharrem Akkaş1, Ahmet Yılmaz2
 • ADRENOMEDULLİN: YENİ BİR RENAL DÜZENLEYİCİ PEPTİD
       Süleyman Kalman
 • CRUSH SENDROMUNDA MORTALITE NEDENLERİ
       G. Kantarcı, M. Koç , S. Kebabçıoğlu , S. Tuğlular, Ç. Ozener, E. Akoğlu
 • DÜŞÜK PROTEİNLİ DİYETİN MJTRİSYONEL DURUM, KEMİK ve RENAL HASARIN İLERLEME HIZINA ETKİSİ
       M Rıza Altıparmak2, D Deren Oygar2, Sinan Trablus1, Süheyla Apaydın2, Rezzan Ataman2, Kamil Serdengeçti2, Ekrem Erek2
 • BRUSELLOZDA BÖBREK TUTULUMU
       İdris Şahin, Filiz Arabacı, Hüseyin Avni Şahin, Yusuf Üstün, Rıdvan Mercan, Lokman Eminov
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA PARATHORMONUN SOL VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ ÜZERİNE ETKİSİ
       İhsan Ergün1, M. Deniz Aylı2, K. Gökhan Atılgan1, Cüneyt Yüksel1, Ekrem Abaylı1, Mansur Kayataş2, Başol Canbakan1
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE DÜŞÜK PROTEİNLİ DİETİN BESLENME, KEMİK METABOLİZMASI VE PROGRESYON HIZI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
       M. Rıza Altıparmak, D. Deren Oygar, Sinan Trablus, Süheyla Apaydın, Rezzan Ataman Kamil Serdengeçti, Ekrem Erek
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA YAŞAM SÜRESİ VE YAŞAM SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
       D.D. Oygar, M.R. Altıparmak, S. Apaydın, M. Pekpak, E. Erek, K. Serdengeçti
 • HİPERTANSİYONUN RENAL KOMPLİKASYONLAR VE BÖBREK HASTALIĞININ PROGRESYONUNDAKİ ROLÜ
       Siren Sezer, Eyüp Külah, Fatma Nurhan Özdemir
 • BÖBREK NAKLİ YAPILAN HASTALARDA SİKLOSPORİN A KULLANIMININ MEME HASTALIĞI GELİŞME RİSKİNE ETKİSİ
       İbrahim Berber, Çağatay Aydın, Bülent Yiğit, İzzet Titiz, Gülüm Altaca
 • OGMENTASYON YAPILAN MESANELERDE RENAL TRANSPLANTASYON : HACETEPE DENEYİMİ
       Cem AKBAL1, Serdar TEKGÜL2, Seza ÖZEN3, Rezzan TOPALOĞLU3, Nesrin BEŞBAŞ3, Ayşin BAKKALOĞLU3, İlhan ERKAN2, Mehmet BAKKALOĞLU2
 • ÇOCUKLARDA PRİMER HİPEROKZALÜRİYE BAĞLI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ
       Ali Delibaş, Özlem Erdoğan, Mehmet Bülbül, Kenan Bek, Gülay Demircin, Ayşe Öner
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE PANSİTOPENİNİN SEYREK GÖRÜLEN BİR NEDENİ : MYELODİSPLASTİK SENDROM (OLGU SUNUMU)
       İdris Şahin1 , Mustafa Kösem2, Rıdvan Mercan3, Doğan Koca3, Lokman Eminov3, Reha Erkoç1
 • PERİPORTUM AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ VE PREEKLAMPSİ—EKLAMPSİDE OKSİDATİF SİSTEM
       Mustafa Balal1, İbrahim Karayaylah1, Saime Paydaş1, Neslihan Seyrek1, Necmiye Canacankatan2, Levent Kayrin2
 • KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA BÜYÜMEGELİŞME VE BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ilmay Bilge, Banu Sadıkoğlu, Öznur Akdikmen, Yeşim Tola, Sevinç Emre, Aydan Şirin, Ayşegül Sucu
 • KATETER BAĞIMLI HEMODİYALİZ HASTASINDA SUBKLİNİK VENA CAVA SUPERIOR TAM TROMBOZUNUN YATAK BAŞI TEŞHİSİ
       İlker Alat
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM OSTEOKALSIN DÜZEYİYLE ALBÜMIN ARASINDAKİ İLİŞKİ
       Dilek Torun1, Siren Sezer2, Zübeyde Arat2, Fatma Nurhan Özdemir2
 • KRONİK PERİTON DİYALİZİ PROGRAMINDAKİ ÇOCUKLARDA DÜŞÜK KALSİYUMLU DİYALİZ SIVILARININ PERİTONİT ÜZERİNE ETKİSİ
       Önder YAVAŞCAN, Orhan Deniz KARA, Hakan ERDOĞAN, Yahya AYDIN, Murat KANĞIN, Nejat AKSU
 • RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI HUMAN PAPİLLOM VİRÜS OLGUSU
       Sevgi Mir1, Neşe Özkayın1, Taner Akalın2
 • Kronik Böbrek Yetmezliğinde Oksidatif Stres ve “Biyomarkır”ları
       Cevat Yazıcı, Kader Köse
 • Diyaliz Amaçlı Kateter Uygulamalarımız ve Sonuçları
       İlker Alat1, M. Beşir Akpınar1, Hülya Taşkapan2, Funda Bahçeci2, Koray Aydemir1, Cengiz Çolak1, Bülent Özgür1
 • Obstrüktif Nefropatiye Neden Olan ve Sürrenal Glandı Tutan İdiyopatik Retroperitoneal Fibrozis: Olgu Sunumu
       Garip Şahin1, Mehmet Soydan1, Mahmut Kebapçı2
 • İnsülin Bağımlı Diabetes Mellitus'lu ve Böbrek Yetersizliği Olan LMB Sendromu
       Mustafa Balal, Saime Paydaş, İbrahim Karayaylalı, Neslihan Seyrek
 • Böbrek Nakli Hastalarında Hipertansiyon ve Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir bir Nedeni
       Funda SAĞLAM1, Ali ÇELİK1, Aykut SİFİL1, Caner ÇAVDAR1, Koray ATİLA2, Aytaç GÜLCÜ3, Seymen BORA2, Hüseyin GÜLAY2, Süleyman MEN3, Taner ÇAMSARI1
 • Böbrek Transplantasyonunda Tedarik Zinciri Yönetimi
       B. Ruhet GENÇ
 • Renal Transplantasyon Uygulanan Hastalarda İmmünsupresif Tedavinin Monitorizasyonu
       Alper KIRKPANTUR, Mahmut İlker YILMAZ, Müjdat YENİCESU
 • Yenidoğan ve Erken Süt Çocukluğu Döneminde Kronik Böbrek Yetersizliği
       İbrahim GÖKÇE, Harika ALPAY
 • İdiyopatik Membranöz Nefropatinin Başlangıç Tedavisinde Steroidler
       Savaş ÖZTÜRK1, Hatice KÜÇÜK2, Halil YAZICI3, Mehmet KÜÇÜK4, Vedat ÇELİK4, Sami UZUN1, Fuat ŞAR2, Aydın TÜRKMEN3, Rümeyza KAZANCIOĞLU1
 • Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Sekonder Hiperparatrodizm ve Oksidatif Stress Arasındaki İlişkinin Araştırılması
       Tevfik NOYAN1, Gülendam AVCI1, M. Ramazan ŞEKEROĞLU1, Reha ERKOÇ2
 • Bir Üniversite Hastanesinde Üç Yıllık Böbrek Nakli Deneyimi
       Yarkın Kamil YAKUPOĞLU1, Ender ÖZDEN1, Burak KOÇAK1, Melda DİLEK2, Tekin AKPOLAT2, Nurol ARIK2, Kuddusi CENGİZ2, Zelal ADIBELLİ2, Ozan ÖZKAYA3, Belma DURUPINAR4, Necla EREN TÜLEK5, Murat DANACI6, Levent CEYLAN2, Şaban SARIKAYA1
 • Atriyal Fibrilasyonlu Bir Vakada Bilateral Renal Enfarktüs
       Alper KIRKPANTUR, Mahmut İlker YILMAZ, Tayfun EYİLETEN, Yusuf OĞUZ, Kayser ÇAĞLAR, Abdülgaffar VURAL, Müjdat YENİCESU
 • Tip 2 Diyabetes Mellitusu Olan Bir Hastada Akut Eksudatif Diffüz Proliferatif Glomerulonefrit
       Alper KIRKPANTUR, Gürkan ÇELEBİ, Tayfun EYİLETEN, Mahmut İlker YILMAZ, Kayser ÇAĞLAR, Yusuf OĞUZ, Ayhan ÖZCAN, Abdülgaffar VURAL, Müjdat YENİCESU
 • Polikistik At Nalı Böbrekli Hipertansif Bir Vaka
       Alper KIRKPANTUR1, Bülent ALTUN2, Mahmut İlker YILMAZ1, Müjdat YENİCESU1
 • Rabdomiyoliz ve Hipovolemiye Bağlı Akut Üremi ile Başvuran Nefrotik Sendromlu Olgu Sunumu
       Nilüfer KUZEYLİ KAHRAMAN1, Gülçin KANTARCI2, Cüneyt KAHRAMAN3
 • Böbrek Nakilli Hastada Simvastatin Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Rabdomyoliz
       Hüseyin ATALAY1, İbrahim GÜNEY1, Mihriban ARSLAN2, Halil Zeki TONBUL1
 • Truncus Arteriosus ile Birlikte Görülen Fokal Segmental Glomerüloskleroz Olgusu: Anjiyotensin Reseptör Antagonisti ve Siklosporin A'nın Etkinliği
       Yaşar ÇALIŞKAN1, Halil YAZICI1, Berna MURAT YELKEN1, Numan GÖRGÜLÜ1, Işın KILIÇASLAN2, Mustafa DEMİRTÜRK3, Aydın TÜRKMEN1, Mehmet Şükrü SEVER1
 • Kronik Böbrek Yetersizliğinde Dipiridamol Kullanımı PTH Direncini Artırabilir
       Mustafa Balal1, Saime Paydaş1, Yaşar Sertdemir2, Neslihan Seyrek1, İbrahim Karayaylalı1
 • Konya'da Zümrüt Apartmanı Çökmesi Sonucu Oluşan “Crush” Sendromu Olguları
       Lütfullah Altıntepe1, İbrahim Güney1, H. Zeki Tonbul1, Süleyman Türk1, Mehmet Mazı2, Ekrem Ağca3, Mehdi Yeksan1
 • Van İlindeki Glomerülonefritlerin Epidemiyolojisi: 129 Vakanın Patolojik Bulguları
       Hayriye Sayarlıoğlu1, Reha Erkoç1, Cevat Topal1, Ekrem Doğan1, Süleyman Özen2, İrfan Bayram2, Serdar Uğraş2
 • Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Bir Olguda Pansitopeni Nedeni: Hodgkin Lenfoma
       Garip Şahin, Mehmet Soydan
 • Kronik Böbrek Hastalığı Anemisi
       Müjdat Yenicesu, Tayfun Eyileten, İlker Yılmaz
 • Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyak Performans ile Bipedal Biyoimpedans Analiz Verileri Arasındaki İlişki
       Enes Murat Atasoyu1, Namık Özmen2, Eralp Ulusoy2, Suat Ünver1, T. Rıfkı Evrenkaya1
 • Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Hedef Hemoglobin Değerinin Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi
       Mustafa Topal1, Fatih Dede2, Deniz Aylı2, Ekrem Abaylı1, Ulaş Özgür Özdoğan3, Tayfun Akalın1
 • Statinlerin Böbrek İşlevleri Üzerine Etkisi
       Caner Çavdar1, Özkan Güngör2, Taner Çamsarı1
 • Böbrek Fonksiyonları Bozuk Hastalarda Preoperatif Değerlendirme
       Garip Şahin, Ahmet Uğur Yalçın
 • Genç Bir Hastada Ektopik Böbrek Yerleşimi ve Böbrek Arter Anomalisi
       Neslihan Soysal1, Kutsi Köseoğlu2, H. Meltem Sönmez1, Can Zafer Karaman2
 • Mezengiyoproliferatif Glomerülonefritli Sistemik İdiyopatik Artrit Olgusu
       İsmail Dursun1, Zübeyde Gündüz1, Metin Kaya Gürgöze1, Hakan Poyrazoğlu1, Ruhan Düşünsel1, Arzu Taşdemir2
 • Yoğun Bakım Ünitesindeki Akut Böbrek Yetmezlikli Hastaların Renal Replasman Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Uzun Süreli Düşük Etkinlikli Diyaliz- Uzun Süreli Günlük Diyaliz
       Murat Çolakoğlu1, Mustafa Nalbant2
 • Diyaliz Hastalarında RAS ve ecNOS Gen Polimorfizmleri: Sağkalım Üzerine Olası Etkileri
       Siren Sezer1, Emre Tutal1, Yelda Çınar1, Fatma Belgin Atac2, Fatma Nurhan Özdemir1
 • Çocuklarda Böbrek Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: On Bir Yıllık Süre
       Önder Yavaşcan1, Nejat Aksu1, Hakan Erdoğan2, Orhan Deniz Kara1, Tuba Tuncel Çerçi1, Sait Şen3, Gülçin Başdemir4
 • Yeni Bir Salgın Hastalık Olarak Kronik Böbrek Hastalığı ve KDIGO
       Mustafa Arıcı
 • Yenidoğan Bebeklerde Akut Böbrek Yetersizliği
       Harika Alpay1, Neşe Karaaslan Bıyıklı1, İbrahim Gökçe1, Hülya Bilgen2, Eren Özek2, İpek Akman2
 • Periton Diyalizinin Nadir Bir Komplikasyonu: Mesane Delinmesi
       Hasan Altun1, Oktay Banlı1, Ayşegül Öztemel2, Osman Gül3
 • Kronik Böbrek Hastalığında Tanı ve Tedavi ile Kardiyovasküler Hastalık ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
       Ali Kemal Kadiroğlu, Dede Şit, M. Emin Yılmaz
 • İmmünoglobülin A Nefropatisinde Yaşam Süresi ve Yaşam Süresini Etkileyen Faktörler
       Düriye Deren Oygar, Mehmet Rıza Altıparmak, Süheyla Apaydın, Meltam Pekpak, Rezzan Ataman, Kamil Serdengeçti
 • Kronik Böbrek Hastalığında Antihipertansif Tedavi İlkeleri
       Ali Kemal Kadiroğlu, Dede Şit, M. Emin Yılmaz
 • 2001-2007 Döneminde Nefrotik Sendromlu 152 Hastanın Analizi
       Davut Akın, Sehmus Özmen, Ramazan Danış
 • KDIGO “Kronik Böbrek Hastalığında Hepatit C Önleme, Tanı, Değerlendirme ve Tedavi - Klinik Uygulama Kılavuzu”
       Serhan V. Pişkinpaşa1, Mustafa Arıcı1,2
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörleri
       Bekir Poçan1, Edip Uçar2, Güven Kuvandık3, Ali Borazan2, Oğuz Güven4, Metin Gürsürer5, Rale Camızcı5, Birsen Ünsal6, Coşkun Sökmen6, Sevil İlikhan6
 • Böbrek Naklinden Sonra Malignite Gelişimi: Tek Merkez Deneyimi
       Aydın Ünal1, Dilek Ünal2, Aysun Aybal3, Halit Karaca4, Murat Hayri Sipahioğlu1, Bülent Tokgöz1, Oktay Oymak1, Cengiz Utaş1
 • Kronik Böbrek Hastalıklarında Koroner Arter Cerrahisi
       Kutay Taşdemir1, Naci Emiroğulları1, Bülent Tokgöz2, Polat Vural1
 • Böbreğin Kalıtsal Kistik Hastalıkları
       Alper Azak1, M. Deniz Aylı2
 • Malnütrisyon ve Böbrek Fonksiyonları
       Fulya Tahan, Zübeyde Gündüz, Hakan Poyrazoğlu
 • Akut Böbrek Yetmezliği ve Sarılıkla Başvuran Bir Hastada Leptospiroz
       Tansu Sav1, Bülent Tokgöz1, Murat Hayri Sipahioğlu1, Emine Alp2, Oktay Oymak1, Cengiz Utaş1
 • Diyalize Giren Kronik Renal Yetmezlikli Olguda Bir Renal Arter Stenozunun Tespiti ve Tedavisi ile Diyalizin Sonlandırılması
       Garip Şahin1, Mehmet Soydan1, Tamer Kaya2
 • Mesane Rabdomiyosarkomunda Böbrek Fonksiyonlarında Bozulma Nedenleri
       Neşe Karaaslan Bıyıklı1, Harika Alpay1, Cengiz Canpolat2, Su Berrak2, Halil Tuğtepe3, Sabahat İnanır4
 • Hiperlipidemi ve Renal Hastalıklar
       Serpil Müge Değer1, Kadriye Altok Reis2
 • Çocuklarda Kronik Böbrek Yetersizliği ve Anemi
       Harika Alpay, Neşe Karaaslan Bıyıklı
 • Türk Erişkinlerinde Hafif Böbrek Fonksiyon Bozukluğu: Yaygınlığı ve İnsülin Direnci ile Yakın İlişkisi
       Altan Onat1,2, Mehmet Yazıcı3, Gülay Hergenç4, Hüseyin Uyarel5, A. Metin Esen6, Ahmet Karabulut5, Günay Can2
 • Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin Eşlik Ettiği Ainhum Hastalığı
       Umut Varol1, Mehmet Sonbahar1, Ogün Hatipoğlu1, Ömer Toprak2
 • Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: İzole İliyak Arter Anevrizması
       Fatih Dede, Birgül Öneç, Deniz Aylı, Veli Atalay
 • Renal Hastamda Artmış bir N-terminal Pro-beyin Natriüretik Peptidi (NT-Pro-BNP) ne Anlama Gelir?
       Thiane Gama AXELSSON, Jonas AXELSSON
 • Kronik Böbrek Hastalığında Vasküler Kalsifikasyon
       Kültigin TÜRKMEN, Halil Zeki TONBUL
 • Akım Sitometrisi ile Böbrek Nakli Sonrası Vericiye Özgü Antikorların Monitorizasyonu
       Tülay KILIÇASLAN AYNA1, Hayriye ŞENTÜRK ÇİFTÇİ1, Yaşar ÇALIŞKAN2, Mehmet GÜRTEKİN1, Aydın TÜRKMEN2, Mahmut ÇARİN1
 • Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Akut Böbrek Hasarı
       Bülent TOKGÖZ1, İsmail KOÇYİĞİT1, Gülşah POLAT2, Bülent ESER3, Aydın ÜNAL1, Leylagül KAYNAR3, Murat SİPAHİOĞLU1, Oktay OYMAK1, Cengiz UTAŞ1, Mustafa ÇETİN3
 • Merkezimizdeki Pediatrik Akut Diyaliz Deneyimleri
       Belde KASAP1, Mehmet TÜRKMEN1, Alper SOYLU1, Mert AKAN2, Eyüp HAZAN3, Tolga KÖROĞLU4, Nuray DUMAN5, Salih KAVUKÇU1
 • Çoklu Arteri Olan Böbreklerle Yapılan Nakillerde Sonuçlar, Vasküler ve Ürolojik Komplikasyonlar
       Fazıl Tuncay AKİ, Artan KONİ, Şevket Tolga TOMBUL, Cansu BOZACI, İlhan ERKAN, Mehmet BAKKALOĞLU
 • Akut Böbrek Yetmezliği Nedeni ile Akut Periton Diyalizi Uygulanan bir Çocuk Olguda Vankomisin Doz Aşımında Polisülfon Membran ile Hemodiyaliz
       Alper SOYLU, Belde KASAP, Mehmet TÜRKMEN, Salih KAVUKÇU
 • Proksimal Üreter Kopmasının Tedavisinde Renal Ototransplantasyon
       Fazıl Tuncay AKİ, Artan KONİ, Cenk Yücel BİLEN, Kubilay İNCİ, Ali ERGEN, Haluk ÖZEN, İlhan ERKAN
 • Erdosteinin Diyabetik Ratlarda Böbrek Hasarı Üzerine Koruyucu Etkisi
       Faruk TURGUT1, Ayşe ÇARLIOĞLU2, Rabia ALKAN3, Derya AKDENİZ3, Hacer HALTAŞ4, Özlem ŞAHİN BALÇIK5, Ebru UZ1, Ömer Faruk KARATAŞ6
 • Altmış Beş Yaş ve Üzeri Hastalarda Böbrek Biyopsisi: Bir Klinikopatolojik Analiz
       Yusuf OĞUZ1, Fatih DEDE1, Ahmet Seyit AY2, Murat KARAMAN2, Tayfun EYİLETEN1, Alper KIRKPANTUR1, Mahmut İlker YILMAZ1
 • Kronik Böbrek Hastalığı olan Hastalarda Spironolaktonun Diastolik Kalp Fonksiyonlarına Etkisi
       Erkan ŞENGÜL1, Tayfun ŞAHİN2, Çiğdem ÇAĞLAYAN3, Ahmet YILMAZ1
 • Kronik Böbrek Hastalarında Endotel İşlev Bozukluğu ve Serum Pentraxin-3 Düzeyleri
       Elvan ŞAHİN1, Fatih BULUCU1, Murat KARAMAN1, Ahmet Seyid AY1, Mutlu SAĞLAM3, Erdinç ÇAKIR4, Mahmut İlker YILMAZ2
 • Kronik Böbrek Hastalığına Eşlik Eden, İzole Maksiller Sinüs Aspergillomu
       Canan YAZICI ÖZGÜR, Fatih DEDE, Birgül ÖNEÇ, Hadim AKOĞLU, Ramazan ÖZTÜRK, Ezgi YENİGÜN, Serhan PİŞKİNPAŞA, Eyüp KOÇ, Ali Rıza ODABAŞ
 • Akut Böbrek Yetersizliği ile Prezente Olan İki Farklı Olgu: Renal Lenfoma ve Akciğer Kanseri Böbrek Metastazı
       Ayşe Serra UÇAR1, Yaşar ÇALIŞKAN2, Halil YAZICI2, Berna YELKEN2, Işın KILIÇASLAN3, Alaattin YILDIZ2, Mehmet Şükrü SEVER2
 • Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan bir Hastada Enoksaparinle İlişkili İnternal Oblik Kası Hematomu
       Yalçın SOLAK1, Hüseyin ATALAY1, İlker POLAT2, Mehdi YEKSAN1
 • Ailevi Akdeniz Ateşi ile İzlenen bir Hastada IgA Nefriti: 5 Yıllık Takip
       Bennur Esen GÜLLÜ1, Selda ÇELİK2, Tuncay DAĞEL1, İbrahim DOĞAN1, Serdar KAHVECİOĞLU1, Haydar DURAK3, Mehmet Rıza ALTİPARMAK4
 • Türkiye'de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Rapor Özeti
       Gültekin SÜLEYMANLAR1, Nurhan SEYAHİ2, Mehmet Rıza ALTIPARMAK2, Kamil SERDENGEÇTİ2
 • Eski Hastalıklar İçin Yeni Fırsatlar: Akuaretikler (Vazopresin Reseptör Antagonistleri)
       Gülçin KANTARCI, Gökçe DEMİRAN
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Kalan Böbrek İşlevlerine Biyouyumlu Solüsyonların Etkisi: Prospektif Gözlemsel Bir Çalışma
       Sami UZUN1, Savaş ÖZTÜRK1, Vedat ÇELİK2, Mehmet KÜÇÜK2, Meltem GÜRSU1, Zeki AYDIN1, Ümit AVŞAR3, Ümmü Zeynep AVŞAR3, Mustafa YENİGÜN4, Rümeyza KAZANCIOĞLU1
 • Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Koroner Arter Hastalığı Ciddiyeti ile “Asymmetrical Dimethylarginine” Arasındaki İlişki
       Yusuf SELCOKİ, Murat AYDIN, Mustafa İKİZEK, Ferah ARMUTCU, Beyhan ERYONUCU, Mehmet KANBAY
 • Renal Replasman Tedavisi Alan Hastaların Hastaneye Yatış ve Sağkalım Açısından Karşılaştırılması
       Murat MERAL3, Ali ÇELİK2, Özkan GÜNGÖR1, Aykut SİFİL2, Caner ÇAVDAR2, Taner ÇAMSARI2
 • Böbrek Nakli Hastalarında Seçilmiş Olgularda Üreter Stent Kullanımının Ürolojik Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
       Fazıl Tuncay AKİ, Artan KONİ, Mert GÜNAY, Said ELHAJ, Mehmet BAKKALOĞLU, İlhan ERKAN
 • Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Subkutanöz Zigomikoz Enfeksiyonunun Başarılı Bir Şekilde Tedavisi
       Bülent TOKGÖZ1, İsmail KOÇYİĞİT1, Orhan YILDIZ2, Aydın ÜNAL1, Murat H. SİPAHİOĞLU1, Atilla ÇORUH3, Işın SOYUER4, Oktay OYMAK1, Cengiz UTAŞ1
 • Böbrek İşlevleri Bozuk İki Olguda Metotreksat Kullanımına Bağlı Pansitopeni Gelişmesi
       Yusuf OĞUZ1, Tayfun EYİLETEN1, Murat KARAMAN2, Seyid A hmet AY2, Mahmut İlker YILMAZ1
 • Matriks Metaloproteinazların Böbrek Hastalıklarındaki Rolü
       Funda SAĞLAM
 • Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi
       Gürsel YILDIZ, Mansur KAYATAŞ, Ferhan CANDAN
 • Bifosfonatların Pediatrik Nefrolojide Kullanımı Pediatride Bifosfonatlar
       Nurdan YILDIZ, Harika ALPAY
 • Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Statinlerin Pleiotropik Etkilerinin Değerlendirilmesi
       Sultan ÖZKURT1, Mehmet SOYDAN1, Garip ŞAHİN1, Cengiz BAL2, Özkan ALATAŞ3
 • Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarının 5 Yıllık Retrospektif Analizi: Tek Merkez Deneyimi
       Kültigin TÜRKMEN, Ahmet TUNÇ, Yalçın SOLAK, Süleyman TÜRK
 • Kronik Böbrek Hastalarında Ürik Asit ve D vitamini Düzeyleri Arasındaki İlişki
       Erkan ŞENGÜL1, Emine BİNNETOĞLU2, Ahmet YILMAZ1
 • Membranoproliferatif Glomerülonefritlerin Tedavisinde İmmünsupresif Ajanlar
       Tülin AKAGÜN, Yaşar ÇALIŞKAN, Ömer KAYA, Halil YAZICI, Berna YELKEN, Nadir ALPAY, Aydın TÜRKMEN
 • Remisyonda Hodgkin Lenfoma ve Behçet Hastalığı Olan bir Hastada Başarılı Böbrek Nakli
       Vural Taner YILMAZ1, Alihan GÜRKAN2, Ayhan DİNÇKAN2, Fevzi ERSOY1, Gültekin SÜLEYMANLAR1
 • Karabaş ve Oğul Otu Kullanımı Sonrası Gelişen Karaciğer ve Böbrek İşlev Bozukluğu
       Sami BAHÇEBAŞI1, İsmail KOÇYİĞİT2, Cahit UÇAR1, Aydın ÜNAL2, Oktay OYMAK2, Cengiz UTAŞ2
 • Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında İnsülin Direnci ve Antropometrik Ölçüm
       Rümeyza KAZANCIOĞLU1, Vecihi MEMİLİ2, Savaş ÖZTÜRK3, Meltem GÜRSU3, Çiğdem KUTLU2, Banu BÜYÜKAYDIN4, Mehmet KÜÇÜK5, Fuat ŞAR2
 • Böbrek Allogreftlerinde Verici Kaynaklı Hücrelerin Varlığı
       Türkan METE1, Şule ŞENGÜL1, Arzu ENSARİ2, Kenan KEVEN1, Bülent ERBAY1, Şehsuvar ERTÜRK1
 • Vericiye Özgü Antikor Pozitif Olgularda Böbrek Nakli: Tek Merkez Deneyimi
       Kenan KEVEN1, Şule ŞENGÜL1, Acar TÜZÜNER2, Funda YALÇIN1, Hüseyin TUTKAK3
 • Posttransplant Eritrositoz ve Risk Faktörleri
       Emre ERDEM1, Ahmet KARATAŞ1, Coşkun KAYA1, Levent CEYLAN1, Yarkın Kamil YAKUPOĞLU2, Kuddusi CENGİZ1, Nurol ARIK1, Tekin AKPOLAT1
 • İdiopatik Fokal Segmental Glomerüloskleroz Olgularında Tedavi ve Sonuçlar: Bağışıklığı Baskılayıcı Ajanlar ya da Renin Anjiyotensin Sistem İnhibitörleri
       Yaşar ÇALIŞKAN, Hasan Tahsin ÖZPOLAT, Halil YAZICI, Berna YELKEN, Numan GÖRGÜLÜ, Nilgün AYSUNA, Aydın TÜRKMEN, Mehmet Şükrü SEVER
 • Akut Antikor Aracılı Renal Allograt Rejeksiyonunda Çift Filtrasyon Plazmaferez: Üç Vaka Bildirimi
       Yalçın SOLAK1, Hüseyin ATALAY1, İlker POLAT2, Melih ANIL1, Kültigin TÜRKMEN1, Zeynep BIYIK1, Mehdi YEKSAN1
 • Böbrek Naklinin Geç Dönemde Kalp İşlevleri ve Yapısına Etkisi
       İsmail KOÇYİĞİT1, Aydın ÜNAL1, Ahmet ÇELİK2, Baki EKER3, İdris ARDIÇ2, Bülent TOKGÖZ1, Oktay OYMAK1, Cengiz UTAŞ1
 • Böbrek Nakli Hastalarında Nakil Sonrası Erken Dönemde Sirolimus-Tacrolimus Kombinasyonu Sirolimus-Siklosporin Kombinasyonundan Üstünmüdür?
       Vural Taner YILMAZ1, Alihan GÜRKAN2, Ayhan DİNÇKAN2, Hüseyin KOÇAK1, Gültekin SÜLEYMANLAR1, Fevzi ERSOY1
 • Böbrek Nakli Alıcılarında Vitamin D Düzeyi ve Endotel İşlev Bozukluğu
       Mehmet ALTAN1, Kenan KEVEN1, Şule ŞENGÜL1, İrem DİNÇER2, Aydan ONGUN2, Cansın TOLUNAY2, Nejat AKAR3, Yonca EĞİN3, Şehsuvar ERTÜRK1
 • Periton Diyalizi Hastalarında Hepsidin ile Anemi ve İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kontrol Gruplu Çalışma
       Zeki AYDIN1, Meltem GÜRSU1, Sami UZUN1, Serhat KARADAĞ1, Emel TATLI1, Abdullah ŞUMNU1, Yasemin DÖVENTAŞ ERDOĞAN2, Macit KOL DAŞ2, Savaş ÖZTÜRK1, Rümeyza KAZANCIOĞLU3
 • Hastanede Yatan Hastalarda Akut Böbrek Hasarı Tedavisinde Aralıklı Hemodiyaliz mi, Sürekli Hemodiyaliz mi?
       Ayşegül ORUÇ1, Alparslan ERSOY1, Ayşe HOYRAZLI2, Tümay ALTINAY1, Nimet AKTAŞ1, Abdülmecit YILDIZ1, Cuma Bülent GÜL1, Mustafa GÜLLÜLÜ1
 • Pankreas Nakli Başarısında Pankreas Naklinin Tipi ve Egzokrin Ağızlaştırma Şekli Ne Kadar Önemlidir? Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Deneyimi
       Vural Taner YILMAZ1, Alihan GÜRKAN2, Hüseyin KOÇAK1, Ayhan DİNÇKAN2, Hasan ALTUNBAŞ3, Ramazan SARI3, Gültekin SÜLEYMANLAR1
 • Son Dönem Böbrek Yetersizliği Nedeniyle Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastada Gebelik: Olgu Sunumu
       Savaş SİPAHİ1, Selçuk YAYLACI2, Ahmet Bilal GENÇ2, Mehmet GÜNDÜZ3, Mine GÜNAYDIN1, Arif Serhan CEVRİOĞLU4, Ali TAMER2
 • Böbrek Nakli Hastasında Dizde Osteonekroza Eşlik Eden Bilateral Septik Artrit: Olgu Sunumu
       Erhan TATAR1, Özkan GÜNGÖR1, Fatih KIRÇELLİ1, Bilgin ARDA2, Mehmet ARGIN3, Hüseyin TÖZ1, Cüneyt HOŞCOŞKUN4
 • Kolesterol Embolisi: Gözden Kaçabilen bir Tanı
       Sinem Nihal ESATOĞLU1, Dilek KESKİN1, Selma ALAGÖZ1, Ayşe Selcen BAY1, Haydar DURAK2, Nurhan SEYAHİ1, Mehmet Rıza ALTIPARMAK1, Kamil SERDENGEÇTİ1
 • Böbrek Nakli Hastalarında Arteriyel Sertliği Etkileyen Faktörler
       Özkan GÜNGÖR, Hüseyin TÖZ
 • Kronik Böbrek Hastalarında Bitkisel Ürün Kullanımı
       Cem BİÇEN1, Emre ERDEM2, Coşkun KAYA2, Ahmet KARATAŞ2, Özde ELVER1, Tekin AKPOLAT2
 • Yurtdışında Akraba Olmayan Canlıdan Yapılan Böbrek Nakli: Birçok Bilinmeyen Var
       Yalçın SOLAK1, Kültigin TÜRKMEN1, İbrahim GÜNEY3, Mehmet ERİKOĞLU2, Halil Zeki TONBUL1, Süleyman TÜRK1
 • Nakil Sonrası Diabetes Mellitus Gelişen Renal Transplant Alıcılarında İdame Bağışıklığı Baskılayıcı Tedavide Tam Doz Siklosporine Karşın Düşük Doz Takrolimus
       Vural Taner YILMAZ, F. Fevzi ERSOY, Hüseyin KOÇAK, Gülşen YAKUPOĞLU, Gültekin SÜLEYMANLAR
 • Böbrek Biyopsilerinin Klinikopatolojik Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Serhan PİŞKİNPAŞA, Fatih DEDE, Hadim AKOĞLU, Fatma DOĞRU, Ezgi Çoşkun YENİGÜN, Ramazan ÖZTÜRK, Nihal ÖZKAYAR, Didem TURGUT, Eyüp KOÇ, Ali Rıza ODABAŞ
 • Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastada Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu (PRES): Nefrologlar Olarak Ne Kadar Farkındayız?
       Ezgi YENİGÜN ÇOŞKUN1, Eyüp KOÇ1, Hadim AKOĞLU1, Serhan Vahit PİŞKİNPAŞA1, Ramazan ÖZTÜRK1, Nihal ÖZKAYAR1, Fatih DEDE1, Lale PAŞAOĞLU2, Ali Rıza ODABAŞ1
 • Kronik Böbrek Yetmezlikli Nadir Bir Olgu: Laurence Moon Bardet Biedl Sendromu
       Zülfükar YILMAZ1, Berat EBİK2, Yaşar YILDIRIM1, Hasan KAYABAŞI1, Serdar İLERİ2, Fatma YILMAZ2, Ali Kemal KADİROĞLU1, Mehmet Emin YILMAZ1
 • Böbrek Nakilli Hastada Mikofenolat Sodyum ile İntihar Girişimi
       Savaş SİPAHİ1, Fatih KIRÇELLİ2, Cemal Ertan KOCAMAN3, Ahmet NALBANT3, Selçuk YAYLACI3, Ahmet Bilal GENÇ3, Mustafa Volkan DEMİRCİ3, Hakan DEMİR3, Ali TAMER3
 • Nakledilmiş Böbreğini Kaybetmiş Olan Hastalar
       Tülin AKAGÜN, Mehmet Şükrü SEVER
 • Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D
       Özkan ULUTAŞ, Hülya TAŞKAPAN
 • Yaşlılık Döneminde Nefrolojik Sorunlar
       Demet YAVUZ1, Rahman YAVUZ1, Siren SEZER2
 • Böbrek Yetersizliğinin Farklı Evrelerinde Karotis İntima Media Kalınlıklarının Değerlendirilmesi
       Meltem GÜRSU1, Zeki AYDIN1, Sami UZUN1, Serhat KARADAĞ1, Sabri OĞULLAR2, Adem KİRİŞ2, Abdullah ŞUMNU1, Emel TATLI1, Rıza Umar GÜRSU3, Savaş ÖZTÜRK1, Rümeyza KAZANCIOĞLU4
 • 2005–2010 Yılları Arasında Nefroloji Bölümünde Takip Edilen Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarının Geriye Dönük Analizi
       Salim ÖZENÇ1, Mahmut İlker YILMAZ2, Murat ÇELİKTEPE1, Cengizhan AÇIKEL3, Kenan SAĞLAM1, Ümit AYDOĞAN1
 • Meningomiyeloselli Hastaların Yürüyebilme Durumunun Böbrek Hastalığı ile İlişkili Klinik ve Radyolojik Bulgulara Etkisi Var mı?
       Meryem BENZER1, Harika ALPAY1, Ülger ALTUNTAŞ1, Neşe BIYIKLI1, Ahu ÖZŞEN1, Tufan TARCAN2
 • Son Dönem Böbrek Yetersizliğinin Mobilite ve Denge Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Kontrollü Bir Çalışma
       Nesrin YAĞCI1, Duygu AĞIRCAN2
 • Böbrek Nakli Olmuş Hastalarda Osteoporoz Risk Faktörleri
       Ahmet KARATAŞ1, Emre ERDEM1, Coşkun KAYA1, Melda DİLEK1, Yarkın Kamil YAKUPOĞLU2, Ender ÖZDEN2, Kuddusi CENGİZ1, Nurol ARIK1, Tekin AKPOLAT1
 • Hemodiyaliz Hastalarının Yaşamında Neleri Değiştirebiliriz? Bir Projenin Sonuçları
       Zehra EREN1, Elif ARI BAKIR2, Elif Çiğdem KASPAR3, Semih BAKIR2, Fuat BALSAK2, Selim ÖZBİLİR4
 • Başarılı Böbrek Nakli Sonrası Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında Arteriyel Sertliğin Değerlendirilmesi
       Abdülmecit YILDIZ1, Alpaslan ERSOY1, Selda DOĞAN2, Cuma Bülent GÜL1, Ayşegül ORUÇ1, Nimet AKTAŞ1, Gökhan OCAKOĞLU4, Selime ERMURAT3, Mustafa HARTAVİ3, Sümeyye GÜLLÜLÜ2, Mustafa GÜLLÜLÜ1
 • Doğu Anadolu Bölgesi'nde Yenidoğan Döneminde Akut Böbrek Yetmezliği
       Mehmet MUTLU1, Yakup ASLAN2, İbrahim GÖKÇE3
 • Transplante Böbrekte 29 yıl Sonra Renal Hücreli Karsinoma: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Hilmi Umut ÜNAL, Mahmut GÖK, Mahmut İlker YILMAZ, Tayfun EYİLETEN, Kayser ÇAĞLAR, Yusuf OĞUZ, Müjdat YENİCESU, Abdülgaffar VURAL
 • Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Glomerüler Tip Lezyon Olgusu
       Serhan PİŞKİNPAŞA1, Nihal ÖZKAYAR1, Ezgi YENİGÜN ÇOŞKUN1, Hadim AKOĞLU1, Eyüp KOÇ1, İpek Işık GÖNÜL2, Fatih DEDE1
 • Akut Böbrek Hasarıyla Tanı Alan Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri Olgusu
       Ezgi ÇOŞKUN YENİGÜN1, Didem TURGUT1, Simge BARDAK2, Serhan PİŞKİNPAŞA1, Nihal ÖZKAYAR1, Eyüp KOÇ1, Fatih DEDE1
 • Kronik Böbrek Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Kronik Lityum Kullanımı
       Özkan GÜNGÖR1, Sait ŞEN2, Abdülkerim Furkan TAMER1, Erhan TATAR1, Gülay AŞÇI1, Fehmi AKÇİÇEK1
 • Böbrek Nakli Hastalarında Plazmaferez Tedavisi
       Özkan GÜNGÖR, Erhan TATAR, Hüseyin TÖZ
 • Akut Böbrek Hasarında Beslenme Desteği
       Ayşe BİLGİÇ1, Ali AKÇAY1, Siren SEZER2
 • Sepsis ve Böbrek: Patogenez ve Tedavide Yeni Gelişmeler
       Ayşe ŞEKER KOÇKARA, Mansur KAYATAŞ
 • IgA Nefropatili Çocukların Oxford Sınıflamasına Göre Değerlendirilmesi
       Kenan YILMAZ1, İsmail DURSUN1, Ruhan DÜŞÜNSEL1, Zübeyde GÜNDÜZ1, M. Hakan POYRAZOĞLU1, Sibel YEL1, Hülya AKGÜN2
 • 2003-2011 Yılları Arasında Meram Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezinde Yapılan Böbrek Nakli Olgularının Sonuçları
       Kültigin TÜRKMEN1, Fatih Mehmet ERDUR1, Mehmet ERİKOĞLU2, Abduzhappar GAİPOV1, Bayram ÇOLAK2, Ahmet TEKİN2, Mehdi YEKSAN1, Nedim Yılmaz SELÇUK1, Süleyman TÜRK1, Şakir TAVLI2, Halil Zeki TONBUL1
 • Ailevi Akdeniz Ateşi, Poliarteritis Nodosa ve Mefv Mutasyonları
       Tekin AKPOLAT1, Ozan ÖZKAYA2, Seza ÖZEN3
 • Analjezik Alımı Sonrası Akut Tübülointerstisyal Nefrit: Dört Olgu Sunumu
       Arife USLU GÖKCEOĞLU1, Çağla Serpil DOĞAN1, Elif ÇOMAK1, Bahar AKKAYA2, Mustafa KOYUN1, Sema AKMAN1
 • Eşzamanlı Kalp ve Böbrek Nakli Yapılan Bir Hastanın İlk Altı Aylık Takibi
       Rezzan ATAMAN1, Meriç ORUÇ1, Kamil SERDENGEÇTİ1, Salih PEKMEZCİ2, Metin KAPAN2, Mehmet ELİÇEVİK3, Gökhan İPEK4, Suat Nail ÖMEROĞLU4, Deniz GÖKSEDEF4, Abdülkadir ÜNSAL5, Yener KOÇ5, Barış DÖNER5
 • Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri ve Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu
       Abdullah ŞUMNU1, Halil DÖNMEZ2, Meltem GÜRSU1, Egemen CEBECİ1, Savaş ÖZTÜRK1, Işın KILIÇARSLAN3, Rümeyza KAZANCIOĞLU4
 • Hantavirüs İnfeksiyonları ve Böbrek Tutulumu: Olgu Sunumu ve Güncelleme
       Oktay ÖZKAN1, Tufan TÜKEK2, Esra YILDIZ2, Ebru AYÖZTÜRK VELİOĞLU2, Meltem GÜRSU1, Savaş ÖZTÜRK1
 • Metformin Kullanırken Diyare ve Akut Böbrek Yetmezliği Gelişen Hastada, Metformine Bağlı Laktik Asidoz: Olgu Sunumu
       Mustafa YAPRAK1, Mehmet Nuri TURAN1, Aygül ÇELTİK1, Meltem SEZİŞ DEMİRCİ1, Erhan TATAR1, Arzu Nazlı ZEKA2, Hüsnü PULLUKÇU2, Mehmet ÖZKAHYA1
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Pentoksifilinin Periton Fonksiyonlarına ve Sitokin Düzeylerine Etkileri
       Havva YEŞİL ÇINKIR1, Saime PAYDAŞ2, Ümit ÇINKIR1
 • Renal Replasman Tedavisi Almamış Kronik Böbrek Hastalarında Hepatit B ve C Seroprevalansı
       Serhan PİŞKİNPAŞA1, Hadim AKOĞLU1, Nihal ÖZKAYAR1, Didem TURGUT1, Fatma AKYEL2, Melik DEMİR2, Kübra ÇİMEN2, Turan TURHAN3, Eyüp KOÇ1, Ali Rıza ODABAŞ1, Sibel AŞÇIOĞLU4, Fatih DEDE1
 • Sisplatin Nefrotoksisitesinde Nrf2/HO-1'nin Thymoquinone Tarafından Modülasyonu
       Ramazan ULU1, Ayhan DOĞUKAN1, Mehmet TUZCU2, Ali GÜREL1, Irfana MUQBİL3, Ramzi M MOHAMMAD3, Kazım ŞAHİN4
 • Hemodiyaliz Sırasında Damar Girişimi Ekstremite Kaybına Neden Olabilir mi?
       Nurkay KATRANCIOĞLU, Oğuz KARAHAN, Umut Serhat SANRI
 • Akut Böbrek Hasarı ve Prostat Kanserli Olguda Anti-dsDNA Pozitifliği: Olgu Sunumu
       Kenan TURGUTALP, Ebru GÖK OĞUZ, Mustafa AKÇA, Ahmet KIYKIM
 • Hemofagositik Lenfohistiositoz Gelişen Bir Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Olgusu
       Sare Gülfem AKYÜZ1, Abdurrahman KARA2, Aysun ÇALTIK YILMAZ1, Mehmet BÜLBÜL1, Özlem ERDOĞAN1, Gülay DEMİRCİN1, Nilüfer ARDA3
 • Deterjan Yeme Sonrası Akut Böbrek Hasarı
       Raziye YAZICI, Ali KARAGÖZ, İbrahim GÜNEY, Lütfullah ALTINTEPE
 • Böbrek Nakli Sonrası İdrar Sondasının Ucuna Girmiş Double-J Stentin Sonda ile Birlikte Çekilmesi: Olgu Sunumu
       Ahmet Burak ÇİFTCİ1, Fahri YETİŞİR1, Mehmet TOKAÇ1, Alper Bilal ÖZKARDEŞ1, Mehmet Deniz AYLI2, Mehmet KILIÇ1
 • Böbrek Hastalarında Ateroskleroz Gelişiminde Yeni Bir Oyuncu: Tumor Necrosis Factor-like Weak Inducer of Apoptosis (TWEAK)
       Özkan GÜNGÖR1, Mahmut İlker YILMAZ2, Hüseyin TÖZ3
 • İç Anadolu’da Akut Böbrek Yetmezliği Seyri
       İsmail KOÇYİĞİT1, Aydın ÜNAL1, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Tamer A RIKAN1, Nilüfer OĞUZ HAN1, Eray EROĞLU2, Havva CİLAN1, Bülent TOKGÖZ1, Oktay OYMAK1, Cengiz UTAŞ1
 • 2007-2011 Yılları Arasında Böbrek Biyopsisi Yapılan Hastaların Sosyodemografik Özelliklerinin ve Başvuru Şikayetlerinin Histopatolojik Tanılarla Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi
       Servet YÜKSEL1, Mahmut İlker YILMAZ2, Ümit AYDOĞAN3, Oktay SARI3, Armağan GÜNAL4, Bayram KOÇ5
 • Arteriovenöz Fistül ve Psodoanevrizma: Böbrek Biyopsinin Nadir Fakat Önemli İki Komplikasyonu ve 16 G Otomatik Biyopsi İğnesinin Güvenilirliği
       Kenan TURGUTALP1, Tolga KÖŞECİ1, Demir APAYDIN2, Ahmet KIYKIM1
 • Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Gabapentin Toksisitesi; Olgu Serimiz
       Ali KARAGÖZ, İbrahim GÜNEY, Raziye YAZICI, Şevket ARSLAN, Lütfullah ALTINTEPE
 • Sistemik Lupus Eritematozusda Böbrek Biyopsisinde Nadir Görülen Bir Lezyon; IgA Nefropatisi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Gürsel YILDIZ1, Emre ÇİÇEKLİ2, Mansur KAYATAŞ1, Abdulkerim YILMAZ3, Ferhan CANDAN1
 • Nefrektomi Operasyonu Geçiren Hastada Gluteal Kompartman Sendromuna Bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği
       Özkan ULUTAŞ1, Hülya TAŞKAPAN1, Ali D OĞAN2, Aski VURAL2
 • Hipotansiyon, Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastada Mirtazapinin Etkisi
       Demet YAVUZ1, Rahman YAVUZ2
 • Biyoempedans Yöntemiyle Ölçülen Sıvı ve Beslenme Durumu Vücut Pozisyonundan Etkilenir
       Ender HÜR1, Melih ÖZIŞIK2, Cihan URAL2, Şennur KÖSE3, İbrahim YILDIRIM1, Gürsel YILDIZ4, Kemal MAĞDEN1, Fehmi AKÇİÇEK2, Ali BAŞÇI5, Gültekin SÜLEYMANLAR6, Kenan ATEŞ7, Soner DUMAN2
 • Renal ve Perirenal Apsenin Nadir Bir Nedeni: Candida albicans
       Serhan PİŞKİNPAŞA, Hadim AKOĞLU, Nihal ÖZKAYAR, Fatma AKYEL, Didem TURGUT, Fatih DEDE
 • Böbrek Nakli Sonrası Kronik Diyaliz Hipotansiyonunun İyileşmesi: Olgu Sunumu
       Mustafa YAPRAK1, Mehmet Nuri TURAN1, Aygül ÇELTİK1, Taylan Özgür SEZER2, Cüneyt HOŞÇOŞKUN2, Mehmet ÖZKAHYA1, Hüseyin TÖZ1
 • Kronik Böbrek Hastalığında Magnezyumun Önemi: Yeni Görüşler
       Murat KARAMAN, Hilmi Umut ÜNAL, Mahmut İlker YILMAZ
 • Aile Hekimlerinde Kronik Böbrek Yetmezliği Farkındalığının Belirlenmesi
       Birgül ATAMAN1, Ebru GÖK OĞUZ2, Kenan TURGUTALP3, Ahmet Alper KIYKIM3, Nihal ÖZKAYAR2, Fatih DEDE2, Adem ÖZKARA1
 • Düşük Doz Radyasyon Alan Sıçanlarda Meydana Gelen Böbrek Hasarına Karşı Prunus armeniaca L (Kayısı)’nın Koruyucu Etkileri
       Meltem KURUS1, Elif TASLIDERE1, Hulya ELBE1, Murat UGRAS2, Ali OTLU1
 • Canlı Böbrek Nakli Verici Adaylarının Elenme Nedenleri: Tek Merkez Deneyimi
       Ayşegül ORUÇ1, Alparslan ERSOY2, Gülen TANDOĞAN3, Derya KARADAYI2, Abdülmecit YILDIZ2, Cuma Bülent GÜL2
 • Türkiye’de Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda Anemi Prevalansı
       Alparslan MERDİN1, Seray KARAGÖZ1, Fatma AVCI1, Hüseyin KOÇAK2, Ayhan DİNÇKAN2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Hemodiyaliz Hastasında Metastatik Kalsifikasyon ve Kalsiflaksi
       Savaş SİPAHİ1, Ayşenur UÇAR2, Selçuk YAYCI2, Reyhan ÇETİNKAYA3, Ali TAMER2
 • Lupus Nefritine Benzeyen Klasik Poliarteritis Nodosa Olgu Sunumu
       Ali BAKAN, Özge TELCİ ÇAKLILI, Abdullah ÖZKÖK, Engin ERDEMOĞLU, Ömer Celal ELÇİOĞLU, Kübra AYDIN BAHAT, Sabahat ALIŞIR, Mehmet KANBAY, Ali Rıza ODABAŞ
 • Kolistin ve Akut Böbrek Yetmezliği: Tek Merkez Deneyimi
       Ender HÜR1, Adife ÇETİNTÜRK2, Volkan EMİNOĞLU2, Mürvet SUNGUR3, Öznur TAVŞAN3, Serhan Vahit PİŞKİNPAŞA4, Enveriye SEVERCAN1, Necmiye KARACA1, Soner DUMAN5
 • Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Sol Ventrikül Sistolik ve Diyastolik İşlevleri Üzerine Periton Diyalizinin Etkisi
       Feridun KAVUNCUOĞLU1, Aydın ÜNAL1, Mikail YARLIOĞLUEŞ2, Mustafa DURAN2, İsmail KOÇYİĞİT1, Mesut AKÇAKAYA1, Nilüfer OĞUZHAN1, Havva CİLAN1, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Bülent TOKGÖZ1, Oktay OYMAK1, Cengiz UTAŞ1
 • Koroner Anjiyografi Yapılan Hastalarda Kontrast Madde Nefropatisini Saptamada Nötrofil Jelatinaz İlişkili Lipokalinin Yeri
       Canan ÇOLAK GÜLOĞLU1, Sevnaz ŞAHİN2, Öner ÖZDOĞAN3, Alper ALP1, Yusuf KURTULMUŞ4, Hülya ÇOLAK5, Hikmet TEKÇE6, Mehmet TANRISEV5
 • Kronik Böbrek Hastalığı Evre 3-5 Hastalarda Serum CXCL-16 Düzeylerinin Önemi
       Hilmi Umut ÜNAL1, Yasemin Gülcan KURT2, Mahmut GÖK1, Hakkı ÇETİNKAYA1, Murat KARAMAN1, Tayfun EYİLETEN1, Abdulgaffar VURAL1, Yusuf OĞUZ1, Mahmut İlker YILMAZ1
 • Hemodiyaliz Hastasında Koroner Anjiyografi Sonrası Gelişen Kolesterol Embolizasyon Sendromu
       Bülent KAYA1, Eda ALTUN1, İbrahim KARAYAYLALI1, Saime PAYDAŞ1, Neslihan SEYREK1, Gülfiliz GÖNLÜŞEN2, Fatih YILDIZ3
 • Bitkisel Ürünlere Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu
       Erhan TATAR1, Orhan BALIKÇI2, Kezban Pınar YENİAY1, Ali TOSUN3, Ebru Sevinç OK1
 • Uterin Prolapsusa Bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği
       Savaş SİPAHİ1, Özkan GÜNGÖR2, Serdar OLT3, Fatma KESKİN4, Emine Ülkü YILMAZ3, Hasan Tahsin GÖZDAŞ5
 • Takrolimusa Bağlı Posterior Geri Dönüşümlü Ensefalopati Sendromu (PRES)
       Seçil CONKAR, Caner KABASAKAL, Sevgi MİR
 • Foam Skleroterapiye Bağlı Nadir Bir Komplikasyon: Akut Böbrek Hasarı
       Müge EREK1, Ebru GÖK2, Mesudiye BULUT1, Didem TURGUT1, Nihal ÖZKAYAR1, Fatih DEDE1
 • Hidronefroz Olmadan Postrenal Akut Böbrek Yetmezliği Olabilir mi?
       Mustafa YAPRAK1, Mehmet Nuri TURAN1, Abdulkerim Furkan TAMER1, Erhan TATAR1, Alev GARİP2, Fuad İSMAYILOV3, Halil BOZKAYA4, Ceyhun ÖZYURT3, Meltem SEZİŞ DEMİRCİ1
 • Türkiye?de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2013 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHİ1, Mehmet Rıza ALTIPARMAK1, Kenan ATEŞ2, Sinan TRABULUS1, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Böbrek Tutulumlu Amiloidoz Olgularının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Yavuz AYAR1, Alparslan ERSOY1, Abdülmecit YILDIZ2, Emel IŞIKTAŞ SAYILAR1, Sedat ÇELİKÇİ3, İsmail ARSLAN3, Mustafa Ferhat ÖKSÜZ4, Mustafa GÜLLÜLÜ2
 • Hindistan'da Bir Tersiyer Bakım Merkezinde Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Böbrek Hasarı Spektrumu ve Sonuçları
       Pavan MALLESHAPPA1, Anup CHAUDHARİ2, Hemant MEHTA2
 • Sekonder Hiperparatiroidi Nedeniyle Opere Olan Hastalar ile Medikal Tedavi Alan Hastalar Arasındaki Maliyet Analizi
       Aysel TOÇOĞLU GÜRKAN1, Savaş SİPAHİ2, Ali TAMER1
 • Böbrek Alıcılarında Depresyon, Kaygı ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
       Yavuz AYAR1, Alparslan ERSOY1, Emel IŞIKTAŞ SAYILAR1, Ayten YILMAZ2, Mehmet Fethullah AYDIN2
 • Meyan Kökü; Rabdomyoliz ve Akut Böbrek Yetmezliğinin Beklenmeyen Bir Nedeni
       Ramazan DANIŞ1, Çağlar RUHİ1, Nuh BERKETOĞLU2, Ali Veysel KAYA2, Barış YILMAZER3, Sedat KAYA4
 • Kalp Atımsız Donörden (Maastricht Kategori 4) Yapılan Başarılı Bir Böbrek Nakli
       Veysi BAHADIR1, B. Çağlar RUHİ2, Nurettin AY1, Sedat KAYA3, Ramazan DANIŞ2
 • Ciddi Böbrek Yetmezlikli Tip 4 Lupus Nefritli Hastada Mikofenolat Mofetil Uygulamasının 5. Ayında Hemodiyaliz Tedavisinin Sonlandırılması: Olgu Sunumu
       Dilek TORUN, Hasan MİCOZKADIOĞLU, Rüya ÖZELSANCAK, İsmail YILDIZ
 • Metformin İlişkili Laktik Asidoz: Olgu Sunumu
       Salih İNAL1, Gülay ULUSAL OKYAY1, Berkan ARMAĞAN2, Turgay ARINSOY1
 • İleri Yaşta Tanı Konan Medüller Sünger Böbrek Hastalığı Olgusu
       Erhan EKEN, Abdullah ÖZKÖK, Fatoş ARSLAN, Satılmış BİLGİN, Kübra AYDIN BAHAT, Ali BAKAN, Ömer Celal ELCİOĞLU, Ali Rıza ODABAŞ
 • Böbrek Nakli Sonrasında Erken Dönemde Mikst Fungal Enfeksiyon: Olgu Sunumu
       Emel IŞIKTAŞ SAYILAR1, Alparslan ERSOY1, Yavuz AYAR1, Halis AKALIN2, İlkay CEYLAN3, Nermin Kelebek GİRGİN3, Uygar Levent DEMİR4, Beyza ENER5
 • Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Diyabet
       Birkan BOZKURT
 • İdrar N-Asetil-Beta-D Glukosaminidaz Aktivitesinin Değişik Evrelerdeki Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Kronik Böbrek Hastalarında İnflamasyon ve Proteinüriyle İlişkisi
       Gültekin GENÇTOY1, Serap ARIKAN2
 • Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Ürogenital Kistlerin Semen Parametreleri Üzerine Etkisi Var mı ?
       Sami UZUN1, Savaş ÖZTÜRK1, Meltem GÜRSU1, Mustafa DIKER2, Tolga AKMAN3, Abdullah ŞUMNU1, Serhat KARADAĞ1, Aydın ZEKI1, Egemen CEBECI1, Nadir ALPAY4, Adem KIRIŞ2, Ömer SARILAR5, Rumeyza KAZANCIOĞLU6
 • Böbrek Nakilli Hastalarda Osteoprotegerin ile Arteryal Damar Sertliği ve Osteoporoz Arasındaki İlişki
       İsmail KOÇYIĞIT1, Kültigin TÜRKMEN2, Ender DOĞAN3, Özkan GÜNGÖR4, Özcan ÖRSÇELIK5, Çiğdem KARAKUKCU6, Eray EROĞLU3, Aydın ÜNAL1, Ali DOĞAN4, Murat Hayri SIPAHIOĞLU1, Bülent TOKGOZ1, Oktay OYMAK1
 • Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Hastaların Böbrek Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının İncelenmesi
       Nurten KALENDER1, Nuran TOSUN1, Gulcan BAGCIVAN1, Fatma Ilknur CINAR1, Mahmut Ilker YILMAZ2, Tayfun EYILETEN2, Mujdat YENICESU3, Dilek KAYA4, Dilek DIKICI4
 • Hipoparatiroidizme Bağlı Spinal Ossifikasyon Olgusu
       Orçun ALTUNÖREN1, Hayriye SAYARLIOGLU1, Yasemin YAVUZ COŞKUN1, Ekrem DOĞAN1, Gözde YILDIRIM ÇETIN2, Hasan Sabit SAĞLIKER3
 • Egzersizin İndüklediği Akut Böbrek Hasarı: Bir Renal Hipoürisemi Olgusu
       Simge BARDAK, Kenan TURGUTALP, Ahmet KIYKIM
 • Multipl Myeloma Böbreği
       Yavuz AYAR, Alparslan ERSOY, Abdülmecit YILDIZ
 • Kronik Böbrek Hastalığında Bilişsel Fonksiyon Bozukluğu: Diyaliz Modalitesinin Etkisi
       Recep AK1, Sedat ÜSTÜNDAĞ2, Ayten ÜSTÜNDAĞ1, Babürhan GÜLDİKEN3, Necdet SÜT4
 • Kronik Böbrek Hastalığı - Mineral ve Kemik Bozukluğunun Hemodiyaliz Hastalarında Lokomotor Sistem ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
       Mohamed FOUAD1, Maher BORAIE2
 • Böbrek Nakli Alıcısında Rektoüretral Fistüle Bağlı Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu
       Ayşegül ORUÇ KOÇ1, Alparslan ERSOY2
 • Kadaverik Böbrek Transplant Alıcısında Geriye Dönüşümsüz Tek Taraflı Jinekomasti
       Kenan TURGUTALP1, Ahmet KIYKIM1, Tolga KÖŞECİ1, Nilgün ÇİÇEK1, Ümit ÇINKIR2, Ayşe POLAT3, Taylan KARA4, Simge BARDAK1, Serap DEMİR1
 • Böbrek Hastalığının Mirasından Kaçınma: Çocukluk Çağına Odaklanma
       Julie R INGELFİNGER, Kamyar KALANTAR-ZADEH, Franz SCHAEFER
 • Böbrek Vericisi ve Alıcısı Değerlendirme ve Perioperatif Bakıma İlişkin Avrupa En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu
       Kenan KEVEN1, Aydın TÜRKMEN2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Kronik Böbrek Hastalığı Sürecinde Alışkanlıklar ve Hayat Tarzı Değişiklikleri Ne Derece Önemli?
       Mahmut İlker YILMAZ, İsa CAN, Zeynep DURMUŞ, Bekir DOĞAN, Muhammet Emin KARAYİĞİT, Buşra Sevde OKUDUCU, Nurperi Hilal ACAR, Aydın BAĞDAT, Murat KARAMAN, Mustafa GEZER, Hilmi Umut ÜNAL
 • Pretransplant Gelişmiş Hla Sınıf I ve II Panel Reaktif Antikorların Böbrek Allogrefti Üzerine Klinik ve Patolojik Düzeyde Etkileri
       Çağlar RUHİ1, Murat TUĞCU1, Umut KASAPOĞLU1, Başak BOYNUEĞRİ1, Gülistan GÜMRÜKÇÜ2, Pınar ATA3, Süheyla APAYDIN4, Mesut İzzet TİTİZ5
 • Hemodiyaliz Hastalarında Ağrı
       Saide ÖZYİĞİT1, Yasemin YILDIRIM2, Emine KARAMAN2
 • Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarının Kaygı Düzeyleri ve baş etme Tutumları: Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Örneği
       Ercüment ERBAY1, Oğuzhan ZENGİN1, Buğra YILDIRIM1, Tolga YILDIRIM2, Ayman ABUDALAL2
 • Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
       Abdülmecit YILDIZ1, Saim SAĞ2, Ayşegül ORUÇ1, Yavuz AYAR1, Bülent GÜL3, Nimet AKTAŞ4, Fethullah AYDIN5, Alparslan ERSOY1, Mahmut YAVUZ1, Mustafa GÜLLÜLÜ1, Kamil DİLEK1
 • McArdle Hastalığına Bağlı Diyaliz Gerektiren Akut Böbrek Yetmezliği
       Hasan ERGENÇ1, Bilgehan ACAR2, Saadet SAYAN2, Savaş SİPAHİ1
 • Atriyal Fibrilasyona Bağlı Dalak, Bilateral Böbrek İnfarktı ve İntestinal İskemi
       Ali GÜREL1, Hasan ATLI2, Deccane DÜZENCİ2, Ayhan DOĞUKAN1, Ramazan ULU1, Nevzat GÖZEL2
 • Son Dönem Böbrek Yetmezlikli İnfertil Hemodiyaliz Hastasında Epididimal Mikrolitiazis
       N. Kemal ALTINBAŞ, Evren ÜSTÜNER, Cemil YAĞCI
 • At Nalı Böbrekten İki Hastaya Transplantasyon Deneyimimiz: Olgu Sunumu
       Oğuz Uğur AYDIN1, Lütfi SOYLU1, Sezai AYDIN1, Nedim ÇEKMEN2, Aydın DALGIÇ3
 • Atrial Fibrilasyona Bağlı Bilateral Renal Enfarktüs: Olgu Sunumu
       Şimal KÖKSAL CEVHER, Ezgi ÇOŞKUN YENİGÜN, Ramazan ÖZTÜRK, Fatih DEDE
 • Malnütrisyon-İnflamasyon-Ateroskleroz (MIA) Sendromu
       Sema KÜÇÜKKATIRCI1, Nevin ŞANLIER2
 • Böbrek Naklinde Marjinal Verici Kullanımında Güncel Yaklaşımlar
       Yavuz AYAR, Alparslan ERSOY
 • İzotretinoin Tedavisi Alan Hastada Rabdomiyoliz ve Toksik Hepatit: Olgu Sunumu
       Ayça İNCİ, Refik OLMAZ, Bayram YEŞİL, Gülhan ÖZÇELİK, Funda SARI, Metin SARIKAYA
 • Kronik Pankreatite İkincil Gelişen Oksalat Nefropatisi: Olgu Sunumu
       Nergiz BAYRAKCI1, Nihal ÖZKAYAR1, Aysel ÇOLAK2, Müge EREK ERSÖZEN1, Ebru GÖK OĞUZ3, Fatih DEDE1
 • Akut Böbrek Hasarı İyileşmesini Engelleyen Önemli Bir Neden: Hipotiroidism
       Abdülmecit YILDIZ, Ayşegül ORUÇ, Bülent GÜL, Nimet AKTAŞ, Yavuz AYAR, Alparslan ERSOY, Mustafa GÜLLÜLÜ
 • Ev Hemodiyalizine Yönelik İnançlar ve Deneyimler: Güncel Kanıtların Gözden Geçirilmesi
       Belgüzar KARA
 • Ekstazi Kullanımına Bağlı Gelişen Rabdomiyoliz ve Akut Böbrek Yetmezliği Olgusu
       Mustafa ŞAHAN1, Faruk TURGUT2, Abdulrahim EREN3, Mehmet DURU1
 • Tüberoz Skleroz Kompleksi ve Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
       Kübra AYDIN BAHAT1, Abdullah ÖZKÖK1, Yeşim ÖNAL1, Nazlı DİZMAN1, Banu ŞAHİN YILDIZ1, Gülşah ŞAŞAK1, Sabahat ALIŞIR1, Tevfik ECDER2, Ali Rıza ODABAŞ1
 • Kolloidal Bizmut Subsitrat İntoksikasyonu Sonrası Gelişen Geri Dönüşümlü Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu
       Şiyar ERDOĞMUŞ, Zeynep KENDİ ÇELEBİ, Serkan AKTÜRK, Sim KUTLAY, Kenan ATEŞ, Gökhan NERGİZOĞLU
 • Travmatik Hematom Sonrası Page Böbrek
       Feyza BORA1, Fatih YILMAZ2, Hüseyin KOÇAK3, Ayhan DİNÇKAN4, Fevzi ERSOY3, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Görmeyi Tehdit Eden Üst Ekstremite Arteriovenöz Fistülü
       Güner KARAVELİ GÜRSOY1, Ebru GÖK OĞUZ1, Gülay ULUSAL OKYAY1, Cengiz BULUT1, Tuğba KİP TEYMUR1, Mutlu ACAR2, Sinan ÇALIŞKAN2, Mustafa KÖŞKER2, Başol CANBAKAN1, Mehmet DENİZ AYLI1
 • Periton Diyalizi Hastalarında Plevroperitoneal Kaçağın Tanı ve Takibinde Güvenilir Bir Teknik Olarak Sintigrafi
       İlhan KILIÇ1, İlhan KURULTAK1, Gül AKTAŞ2, Sedat ÜSTÜNDAĞ1, Ali SARIKAYA2
 • İnvaziv Vasküler Girişim Sonrası Akut Böbrek Yetmezliği Gelişen Bir Olgu: Kontrast Nefropatisi mi? Kolesterol Emboli Sendromu mu? Birliktelik mi?
       Ekrem KARA1, Osman Zikrullah ŞAHİN1, Burcu ÖZTÜRK2, Gökhan PUŞUROĞLU2, Mustafa USTA2, Serdar DURAK2, Umut TÜRKMEN2, Bayram KIZILKAYA2<
 • Primer Lenfödeme Eşlik Eden Sekonder Amiloidozise Bağlı Kronik Böbrek Hastalığı
       Şimal KÖKSAL CEVHER1, Fatih DEDE1, Ezgi ÇOŞKUN YENİGÜN1, Mehmet KÖŞ2
 • Atipik Klinik Tabloyla Başvuran Böbrek Tutulumlu Multipl Miyelom
       Ahmet BEHLÜL1, Meltem GÜRSU1, Abdullah ŞUMNU1, Egemen CEBECİ1, Oktay ÖZKAN1
 • Böbrek Nakli Olan Bir Hastada Siprofloksasin Kullanımı Sonrası Takrolimus Düzeyinde Artış
       Murat TUĞCU1, Umut KASAPOĞLU1, Çağlar RUHİ1, Elif SAYMAN2
 • Hiponatreminin Nadir Bir Nedeni: Brusella Ensefalitine Bağlı Uygunsuz Antidiüretik Hormon Salınımı
       Didem DEMİRCİOĞLU1, Orçun ALTUNÖREN1, Haydar ÜRÜN2, Hatice Tuba GÜNGÖR3, Tuğba YILMAZ1, Özkan GÜNGÖR1
 • Siroz ve Böbrek Fonksiyon Bozukluğu
       Yavuz AYAR1, Alparslan ERSOY1, Halime SOYAK2
 • Hemodiyaliz ile Sekelsiz Tedavi Edilen Ağır Hipernatremi ve Rabdomiyoliz Olgusu
       Mustafa YAPRAK1, Faruk TURGUT1, Osman SÜNGER2, Ramazan DAYANAN2, Mehmet Mahfuz ŞIKGENÇ2, Selçuk AKIN3, Elif DEĞİRMEN3
 • Akut Böbrek Hasarının Nadir Bir Nedeni; Epileptik Nöbete Bağlı Rabdomiyoliz
       Mehmet Nuri TURAN1, Hüseyin DURSUN2, Fatma Zehra AĞAN2, Asiye Gülşah KARACAOĞLU2
 • Endokardit ve Kalsifik Üremik Arteriolopati: Tesadüf mü Yoksa Birlitelik mi? Olgu Sunumu
       İlhan KURULTAK1, İlhan KILIÇ1, Betül SEZER2, Sedat TUNCEL3, Ebru TAŞTEKİN4, Sedat ÜSTÜNDAĞ1
 • Bariyatrik Cerrahinin Gözden Kaçan Komplikasyonu: Gluteal Kompartman Sendromu
       Cuma Bülent GÜL1, Ersun TOPAL2, Serdar KAHVECİOĞLU1, Serpil BİLGİN AKYAĞCI2, Selin ESEN3, Abdülmecit YILDIZ4
 • Kronik Renal Yetmezlik Nedeniyle Hemodiyaliz ile Renal Replasman Tedavisi Alan Hastada Gelişen Kaposi Sarkomu
       Murat TUĞCU1, Umut KASAPOĞLU1, Çağlar RUHİ1, Elif SAYMAN2
 • Hipotroidiye Bağlı Kas Yıkımı Sonrası Gelişen Akut Böbrek Hasarı
       Ramazan ULU1, Nevzat GÖZEL2, İrem Pembegül YİĞİT3, Ali GÜREL1, Ayhan DOĞUKAN1
 • Renal Graft Kayıplı Hastaların Yönetimi
       Berna YELKEN1, Tülin AKAGÜN2, Aydın TÜRKMEN3
 • Kronik Böbrek Hastalığında İlaç Kullanımı
       Funda SARI, Fettah Fevzi ERSOY
 • Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2014 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHİ1, Kenan ATEŞ2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Lityumun İndüklediği Nefrojenik Diyabetes İnsipitus ve Böbrek Yetmezliği: Bir Olgu Sunumu
       Veysel KIDIR, Atila ALTUNTAŞ, Salih İNAL, Mürüvvet AYBEK, Mehmet Tuğrul SEZER
 • Koroid Metastazı Tesadüfen Saptanan Böbrek Hücreli Kanserin Karışık Berrak Hücre ve Sarkomatoid Varyantı
       Esat NAMAL1, Bennur ESEN2, Münevver Gül KAYA2, Özgül PAMUKÇU3, Emre YÜCE2
 • Türk Hemodiyaliz Hasta Popülasyonunda Hiperparatiroidizm Tedavisinde Sinakalset’in Etkinliği
       Orçun ALTUNÖREN1, Özkan GÜNGÖR1, Necmi EREN2, Mehmet TANRISEV3, Ender HÜR4, Kültigin TÜRKMEN5, Yasemin COŞKUN YAVUZ6, Osman Zikirullah ŞAHİN7, Funda SAĞLAM8, Mehmet Nuri TURAN9, Mustafa YAPRAK10, Özkan ULUTAŞ11, İsmail KOÇYİGİT12, Ayten OĞUZ13, Elif ARI14, Sibel ADA15, Abdulmecit YILDIZ16, Alper AZAK17, Ahmet Edip KORKMAZ18, Demet YAVUZ19, İbrahim DOĞAN20, Hikmet TEKÇE21, Mehmet SERT22, Bület KAYA23, Serkan BAKIRDÖĞEN24, Şennur KÖSE25, Tamer SAKACI26, İrem PEMBEGÜL27, Ferhan AYTUĞ28, Aydın GÜÇLÜ29, Bülent AKGÜL30, Mahmut İlker YILMAZ31
 • Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Kırmızı Küre Dağılım Hacmi ve Karotis İntima Media Kompleks İlişkisi
       Aydın GÜÇLÜ1, Turgut Tursem TOKMAK2, Hacı KAYMAZ3, Kültigin TÜRKMEN4, Hande ŞENOL5, Nail ÖZHAN6, Yusuf DURSUN7
 • Orta ve İleri Yaş Hastalarda Artmış Serum Ürik Asit Düzeyi ile D Vitamini Eksikliği Arasındaki İlişki
       Mümtaz TAKIR1, Yalçın SOLAK2, Aybala EREK3, Osman KÖSTEK4, Alihan ORAL4, Ömer Celal ELÇİOĞLU5, Ali BAKAN5, Barış AFSAR6, Abdullak ÖZKÖK5, Diana JALAL7, Richard J JOHNSON7, Kubra AYDIN BAHAT5, Ali Rıza ODABAŞ5, Mehmet KANBAY8
 • Böbrek Nakli Hastaları Dışındaki İmmünsüpresif Hastalarda BK Virüs Nefropatisinin Patolojik Değerlendirilmesi
       Özgür MERHAM ETSİZ1, Tolga YILDIRIM2, Ebru GÖK OĞUZ1, Zafer ERCAN1, Özlem YAYAR1, Rahmi YILMAZ2, Yunus ERDEM2, Dilek ERTOY BAYDAR3, Başol CANBAKAN1, Deniz AYLI1
 • Kalp Naklini Takiben Akut Böbrek Yetmezliği ve Sağkalım Üzerine Etkisi
       Siren SEZER1, Demet YAVUZ1, Müjdat Batur CANÖZ1, Alparslan ALTUNOĞLU1, Atilla SEZGİN2, Zübeyde ARAT1, Fatma Nurhan ÖZDEMİR ACAR1, Mehmet HABERAL3
 • Nefrolojik Sosyal Hizmet: Kronik Böbrek Yetmezliğinde Sosyal Hizmet Müdahalesi
       Oğuzhan ZENGİN
 • Hatay İlinde Yüksek Hemodiyaliz Hasta Sayısı ve Olası Nedenler
       Faruk TURGUT1, Mustafa YAPRAK1, Müge ÖZSAN2, Gökhan GÜLER3, Mehmet BARDAKÇI3
 • Kadavra Nakillerde Kısa ve Uzun Dönem Renal Sağkalıma Etki Eden Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
       Gizem KUMRU1, Zeynep KENDİ ÇELEBİ1, Serkan AKTÜRK1, Şiyar ERDOĞMUŞ1, Acar TÜZÜNER2, Şule ŞENGÜL1, Kenan KEVEN1
 • Hemodiyaliz Hastalarının Böbrek Nakline Bakış Açısı
       Ahmet Fazıl GÖRGEL1,Tuğba YILMAZ1, Ferhat KESLER1, Gülşah AYDIN1, Yasemin YAVUZ COŞKUN2, Didem DEMİRCİOĞLU1, Elif İNANÇ1, Orçun ALTUNÖREN1, Özkan GÜNGÖR1, Mahmut İlker YILMAZ3
 • Rutin Hemodiyalize Giren Hastaların Acil Hemodiyaliz İhtiyacının Değerlendirilmesi: 2 Yıllık Retrospektif Tek Merkez Çalışması
       Semih GÜLLE1, Mustafa YILDIRIM1, Burak KARAKAŞ1, Mustafa Arif DEMİR2,Mehmet TANRISEV2, Harun AKAR1
 • Sıfırıncı Saat Greft Biyopsisinde Mezangiyal IgA Birikimi: İki Olgu
       Serkan YILDIZ1, Evrim BOZKAYA1, Mehtat ÜNLÜ2, Zekai Serhan DERİCİ3, Aykut SİFİL1, Caner ÇAVDAR1, Ali ÇELİK1, Sülen SARIOĞLU2,Taner ÇAMSARI1
 • Periton Diyaliz Hastalarında Yumuşak Doku Abse Formasyonu
       Gonca TANIRLI1, Bilal KATİPOĞLU1, İsmail KOÇYİĞİT2, Aydın ÜNAL2, Güven KAHRİMAN3, Bülent TOKGÖZ2
 • Hiperkalsemi ve Akut Böbrek Yetmezliği ile Seyreden Rosai-Dorfman Hastalığı
       Melahat ÇOBAN, Refik OLMAZ, Ayşe AKARSU, Ayça İNCİ, Semih GÜL, Metin SARIKAYA
 • Akut Böbrek Hasarı ile Gelen Primer Antifosfolipid Antikor Sendromu, Olgu Sunumu
       İlter BOZACI1, Garip ŞAHİN1, Neslihan ANDİÇ2, Esra MERCANTAŞ3, Gamze SERİN3
 • Preemptif Böbrek Nakli Sonrasında Tekrarlayan Hipokalemi, Hipomagnezemi ve Metabolik Alkaloz: Bartter Sendromu
       Simge BARDAK1, Kenan TURGUTALP1, Ayşegül BİRCAN ÖZDOĞAN1, Kaan ESEN2, Pelin ÖZCAN KARA3, Serap DEMİR1, Ahmet KIYKIM1
 • Obezite ve Böbrek Hastalığı: Epideminin Gizli Sonuçları
       Csaba P. KOVESDY1,2, Susan FURTH3, Carmine ZOCCALI4
 • Epigenetik ve Nefroloji
       Hilmi Umut ÜNAL, Murat KARAMAN, Mahmut İlker YILMAZ
 • Böbrek Hastalarında Ultrasonografik Elastografi Kullanımı
       Özkan GÜNGÖR1, Mehmet Akif SARICA2, Orçun ALTUNÖREN1, Mahmut İlker YILMAZ3
 • Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Yönünden Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Deneyimi
       Şermin ÇOBAN1, Serkan YILDIZ2, Evrim BOZKAYA2, Zekai Serhan DERİCİ3, Mehtat ÜNLÜ4, Ali ÇELİK2, Aykut SİFİL2, Caner ÇAVDAR2, Taner ÇAMSARI2
 • Kronik Antikor Aracılı Rejeksiyonda Rituksimab ve Plazmaferez/İntravenöz İmmünglobulin Kombinasyonun Tarihsel Kontrol Grubu ile Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırması
       Çağlar RUHİ1, Murat TUĞCU1, Umut KASAPOĞLU1, Ali Murat GÖKÇE2, Pınar ATA3, Mesut İzzet TİTİZ4
 • Hemodiyaliz Hastalarının Psikososyal Sorunlarına İlişkin Algıları
       Oğuzhan ZENGİN1, Buğra YILDIRIM2
 • Tedaviye Dirençli Primer Nefrotik Sendrom Hastalarının Klinik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Böbrek Sağkalımı Üzerine Etkileri
       Satılmış BİLGİN1, Abdullah ÖZKÖK1, Osman KÖSTEK1, Semih BAŞÇI1, Şeyma ÖZKANLI2, Ali Rıza ODABAŞ1
 • Tek Böbrekli Erişkin Hastalarda Düşük Serbest T3 Seviyesinin Böbrek Hastalığı İlerlemesine ve Potasyum Seviyesine Etkisi
       Erhan TATAR1, Adam USLU2, Mehmet ATAKAYA3, Emine ÖZAY3, Mehmet ÇALAN4, Gökalp OKUT2, Kerime Rumeysa SARI3, Merve UÇAR3, Çetin İMAMOĞLU5
 • Diyabetik Olmayan Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Serum İrisin Düzeyi
       İhsan ATEŞ1, Nihal ÖZKAYAR2, Mehmet Fettah ARIKAN1, Canan TOPÇUOĞLU3, Fatih DEDE2
 • Hemodiyaliz, Periton Diyalizi ve Böbrek Trasplantasyonu Hastalarında Tiol/Disülfit Dengesi
       Yasemin ÜSTÜNDAĞ Budak1, Serdar KAHVECİOĞLU2, Hüseyin CELİK3, Murat ALIŞIK4, Özcan EREL4
 • Bir Hemodiyaliz Hastasında Listeriosis: Olgu Sunumu ve Literatür İnceleme
       Nihan TEKKARIŞMAZ1, Rüya ÖZELSANCAK1, Dilek TORUN1, Hikmet Eda ALIŞKAN2
 • Böbrekler İçin Yeni Bir Düşman: Sentetik Kannabinoidler
       Alper ALP1, Hakan AKDAM2, Ayşe Gül ÖRMECİ3, İbrahim METEOĞLU3, Emel CEYLAN4, Alparslan ÜNSAL5, Yavuz YENİÇERİOĞLU2
 • Akrep Sokması Sonrası Akut Böbrek Hasarı
       Özkan GÜNGÖR, Berivan GANİDAĞLI, Gül İnci TÖRÜN, Egemen ŞENEL, Gülsüm AKKUŞ, Ertuğrul ERKEN, Orçun ALTUNÖREN
 • Diyabeti ve Evre 3b veya Daha İleri Derecede (tGFH < 45 mL/dk) Kronik Böbrek Hastalığı Olan Hastaların Tedavisine İlişkin Avrupa En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu
       Bülent Tokgöz
 • Doğumsal Böbrek ve Üriner Sistem Anomalilerinde Prenatal Risk Faktörleri
       Alper SOYLU1, Hatice EROĞLU2, Seçil ARSLANSOYU ÇAMLAR1, Mehmet Atilla TÜRKMEN1, Salih KAVUKÇU1
 • Başvuru Zamanında Çocuklarda Evre 5 KBH Oranının Azalması: Türkiye’ nin Batısında Tek Merkez Deneyimi
       Caner ALPARSLAN1, Önder YAVAŞCAN1, Hakan ERDOĞAN2, Orhan Deniz KARA3, Alkan BAL4, Elif Perihan ÖNCEL1, Nejat AKSU1
 • Böbrek Kök Hücreleri
       Egemen KAYA1, Özgür ŞENOL2, Sevgi MİR3
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Hastalarında Peritonit ve Serum-Diyalizat İmmünglobulin-G Subgrup Düzeyleri İlişkisi
       Metin SARIKAYA, Yasin ŞAHİNTÜRK, Ayça İNCİ
 • Böbrek Transplantasyonu Sonrası Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi
       Dilek SOYLU1, Tülay ORTABAĞ2
 • İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi ile İlişkili Akut Böbrek Hasarı: Olgu Sunumu
       Fatih YILMAZ1, Muammer BİLİCİ2, Şebnem KARAÇAY ÖZKALAYCI3, Ali BORAZAN4
 • Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2015 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHİ1, Kenan ATEŞ2,Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Böbrek Naklinde Kullanılan Yeni İmmünsupresif İlaçlar
       Özkan GÜNGÖR1, Alper ALP2, İrem PEMBEGÜL3, Bülent TOKGÖZ4
 • Kronik Böbrek Hastalığında Bağırsak Mikrobiyotası ve Diyet Posasının Rolü
       Ebru MELEKOĞLU, F. Gülhan SAMUR
 • Böbrek Nakli Sonrası Hastaların Evde Kendilerini Koruma Konusundaki Girişimlerinin İncelenmesi
       Eda DOLGUN1, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN1, Nebile ÖZDEMİR2, Yasemin AYDINLI2, Gülsün ORDU2
 • Böbrek Nakil Hastalarında Gelişen Pnömonilerin Epidemiyolojisi, Klinik ve Radyografik Karakteristikleri; 24 Yıllık Tecrübe
       Oğuzhan Sıtkı DİZDAR1, Alparslan ERSOY2, Halis AKALIN3
 • Birincil Membranöz Nefropatide C4d Varlığı ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ile Birlikteliği
       Esra GÖKÇE1, Mehtat ÜNLÜ2, Serkan YILDIZ3, Caner ÇAVDAR3, Sülen SARIOĞLU2, Taner ÇAMSARI3
 • Acil Diyaliz Gereksinimi Olan Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Farklı Diyaliz Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       İsmail KOÇYİĞİT1, İmran DOĞAN2, Cevat YAZICI3, Eray EROĞLU1, Aydın ÜNAL1, Muhammed DOĞAN4, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Oktay OYMAK1, Bülent TOKGÖZ1
 • Nadir Bir Akut Böbrek Hasarı Nedeni: Kristal Nefropatisi
       Serkan YILDIZ1, Mehtat ÜNLÜ2, Caner ÇAVDAR1, Aykut SİFİL1, Ali ÇELİK1, Sülen SARIOĞLU2, Taner ÇAMSARI1
 • Enürezis ile Başvuran Erkek Çocukta Kronik Böbrek Hastalığı: Gülümsemenin Ardındaki Tanı
       Belde Kasap DEMİR1, Robert HALL2, William G NEWMAN2
 • Kronik Böbrek Hastalığında Renal İnflamasyon ve Bazı Güncel Diyet Bileşenleri İlişkisi
       Neslihan ÜLGER ÖZTÜRK1, Reyhan NERGIZ-UNAL2
 • Böbrek Naklinde Bilgi Kaynağı Olarak YouTube Videolarının Yeterliliği
       Seda PEHLIVAN1, Nursel VATANSEVER1, Ayşegül ORUÇ2, Abdülmecit YILDIZ2
 • Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Arteriyel Fonksiyonlar Böbrek Fonksiyonundan Daha Hızlı Kötüleşmektedir
       Abdülmecit YILDIZ1, Alparslan ERSOY1, Saim SAĞ2, Ayşegül ORUÇ1, Ercan ÇİĞİLLİ2, Yavuz AYAR1, Sümeyye GÜLLÜLÜ2, Cuma Bülent GÜL3
 • Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Serum Asimetrik Dimetilarginin Düzeyi ile İnflamasyon ve Kardiyak Fonksiyonlar Arasındaki İlişki
       İbrahim DOĞAN1, Şakir ALTUNER2, Serdar KAHVECIOĞLU3, Ahmet HÜNÜK2, Barış ESER1, Özlem YAYAR4, Ünal KURTOĞLU5, Hakan BAYOL6
 • Proteinürisi Olan Kronik Böbrek Hastalarında Vitamin D’nin Pleotrofik Etkileri
       Saime PAYDAŞ1, Refika KARAER1, Ertan KARA2
 • Kadavra Vericiden Böbrek Nakli Adaylarının Çağrı Sonrası Merkezde Elenme Nedenleri
       Ayşegül ORUÇ, Alparslan ERSOY, Yavuz AYAR, Suat AKGÜR, Abdülmecit YILDIZ
 • Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Tiyol/Disülfid Homeostazı: Tek Merkezli, Kesitsel Bir Çalışma
       Selin AKTÜRK ESEN1, Serdar KAHVECIOĞLU2, Yasemin ÜSTÜNDAĞ3, Salim NESELIOĞLU4, Emine Feyza YURT4, İrfan ESEN1, Ahmet HUNUK1
 • Rabdomiyolizin Nadir Sebepleri; Epileptik Nöbet ve Yüzmeden Sonra Rabdomiyoliz
       Fatih TAŞTEKİN1, Pınar SIRMATEL1 Garip ŞAHİN2
 • Ev Hemodiyalizinde Çocuk Hasta Deneyimi: Olgu Sunumu
       Eren SOYALTIN1, Önder YAVAŞCAN1, Caner ALPARSLAN1, Seçil ARSLANSOYU ÇAMLAR1, Demet ALAYGUT1 Elif Perihan ÖNCEL1, Fatma MUTLUBAŞ1, Belde KASAP DEMIR2
 • Akut Fosfat Nefropatisi
       Didar ŞENOCAK1, Ahmet Bilal GENÇ1, Mehmet YILDIRIM1, Hamad DHEIR2, Mustafa KÖSEM3, Savaş SIPAHI2
 • Böbrek Nakilli Hastada Hiperbilirubinemi ile Seyreden İğsi Hücreli Neoplazm: Nadir Bir Olgu Sunumu
       Ayşenur ÇIRAK1, Eray EROĞLU2, İsmail KOÇYIĞIT2, Kemal DENIZ3, Ö. İbrahim KARAHAN4, Aydın ÜNAL2, Murat SIPAHIOĞLU2, Bülent TOKGÖZ2, Oktay OYMAK2,
 • Böbrek Nakli Sonrası Hepatit C Virüs Enfeksiyonu Tedavisi ve İlaç Etkileşimleri; Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Ertuğrul ERKEN1, Orçun ALTUNÖREN1, Didem TÜTÜNCÜ2, Muhammed ÇIFTÇIOĞLU2, Songül IŞIKTAŞ2, Selma GÜLER3, Özkan GÜNGÖR1
 • Kadınlar ve Böbrek Hastalıkları Hakkında Neler Biliyoruz ve Bilmiyoruz; Yanıtlanmayan Sorular ve Sorulmayan Yanıtlar: Dünya Böbrek Günü ve Uluslararası Kadınlar Günü’nün Düşündürdükleri
       Giorgina B PICCOLI1,2, Mona ALRUKHAIMI3, Zhi-Hong LIU4, Elena ZAKHAROVA5,6,7, Adeera LEVIN8
 • Evre V Aşamasına Gelen Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastaların Diyaliz Başlangıcındaki Yaş, Etiyoloji ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
       Müslüm ERDEM1, Ender TANRIVERDI1, Emre YÜCE1, Demet ERDEM2, Emel SAĞLAM GÖKMEN1, Suat Hayri KÜÇÜK2, Hasan KAYABAŞI1, Ahmet Engin ATAY1, Mikail YETMIŞ1, Dede ŞIT1
 • Diyaliz Hastasında Protein C Eksikliğine Bağlı Warfarin-İlişkili Deri Nekrozu
       Abdullah ÖZKÖK1, Hande ÖZPORTAKAL1, Murat AŞIK2, Serçin ÖZKÖK2, Özlem ALKAN1, Memduha BOYRAZ1, Gökhan GÖNENLI3, Banu ŞAHIN YILDIZ1, Kübra AYDIN BAHAT1, Ali Rıza ODABAŞ1
 • Hiponatremi ve Akut Böbrek Hasarının Nadir Bir Nedeni: Leptospirozis
       Mürşide Esra DÖLARSLAN1, Simge BARDAK2, Kenan TURGUTALP1, Serap DEMIR1, Ahmet Alper KIYKIM1
 • Oral D Vitamin Replasmanına Bağlı Gelişen Hiperkalsemi ve Akut Böbrek Hasarı
       İlter BOZACI1, Tugay AVCI2, Sevil NALBANT2, İbrahim VASI2, Mehmet SOYDAN1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu, Uyku Kalitesi ve Yorgunluk
       Gülay TURGAY1, Emre TUTAL2, Siren SEZER2
 • Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2016 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHI1, Kenan ATEŞ2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalığına Eşlik Eden Cilt Lezyonları
       Şimal KÖKSAL CEVHER1, Ezgi ÇOŞKUN YENİGÜN1, Hicran YETKİN2, Cenk AYPAK3, Fatih DEDE1
 • Son Dönem Kronik Böbrek Hastalarında Altı Aylık Hemodiyaliz Tedavisinin Kognitif Fonksiyona Etkisi
       Vildan ÇOBAN KILINÇ1, Sedat ÜSTÜNDAĞ2, Ayten ÜSTÜNDAĞ1, Necdet SÜT3
 • Kronik Böbrek Hastalığının Diyaliz Öncesi Evrelerinde Kalp Repolarizasyonu ve Serum Elektrolitlerinin Değerlendirilmesi
       Ertuğrul ERKEN1, Orçun ALTUNÖREN4, Yusuf Selçuk YILDIZ2, Sena ULU3, Fatma Betül GÜZEL4, Suna KALKAN4, Mahmut Egemen ŞENEL4, Kemal GÖÇER2, Özkan GÜNGÖR1
 • Kronik Böbrek Yetmezliğinde FGF-23, IL-1 ve KIM-1 Düzeyinin Progresyon ve Mortalite Oranları ile İlişkisi
       Emel S. GÖKMEN1, Bennur ESEN2, Ahmet E. ATAY3, Seher KARA4, Müslüm ERDEM5, Dede ŞIT3, Hasan KAYABAŞI3, Saadet P. GÜZEL6, Elif YORULMAZ3
 • Böbrek Nakli Alıcılarında İmmünosupresif Tedaviye Uyumun Farklı Yöntemler ile Değerlendirilmesi
       Yaprak SARIGÖL ORDIN1, Özgül KARAYURT2, Nermin ERTAN3, Serkan YILDIZ3
 • Sekonder Amiloidozda Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Analizi
       Kadir Gökhan ATILGAN1, Ali Rıza ODABAŞ2, Fatih DEDE3, Mehmet Deniz AYLI1
 • Periton Diyalizi Hastalarının Periton Sıvısında Trefoil Faktör 3 Peptid Düzeyleri ve İlişkili Faktörler
       Gökmen AKTAŞ1, Hakkı ARIKAN2, Ertuğrul ERKEN3, Ebru AŞICIOĞLU2, Mehmet KOÇ2, Çetin ÖZENER2
 • Karaciğer Nakilli Wilson Hastasında Nakil Öncesi ve Sonrası Dönemde Proteinürinin Farklı Bir Nedeni
       Eda ALTUN, Saime PAYDAŞ, Bülent KAYA, Mustafa BALAL
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.