2018, Cilt 27, Sayı 3
12 makale bulundu.
 • DÜŞÜK PROTEİNLİ DİYETİN MJTRİSYONEL DURUM, KEMİK ve RENAL HASARIN İLERLEME HIZINA ETKİSİ
       M Rıza Altıparmak2, D Deren Oygar2, Sinan Trablus1, Süheyla Apaydın2, Rezzan Ataman2, Kamil Serdengeçti2, Ekrem Erek2
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE DÜŞÜK PROTEİNLİ DİETİN BESLENME, KEMİK METABOLİZMASI VE PROGRESYON HIZI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
       M. Rıza Altıparmak, D. Deren Oygar, Sinan Trablus, Süheyla Apaydın, Rezzan Ataman Kamil Serdengeçti, Ekrem Erek
 • SÜBJEKTİF GLOBAL DEĞERLENDİRME HEMODİYALİZ HASTALARINDA BESLENME DURUMUNU DEĞERLENDİRMEDE GÜVENİLİR BİR ÖLÇÜT DEĞİLDİR
       Enes Murat ATASOYU, SuatÜNVER, T. Rıfla EVRENKAYA, M. Yaşar TÜLBEK
 • KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA BÜYÜMEGELİŞME VE BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ilmay Bilge, Banu Sadıkoğlu, Öznur Akdikmen, Yeşim Tola, Sevinç Emre, Aydan Şirin, Ayşegül Sucu
 • Diyabetik Olmayan Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Serum Kolesterol Seviyeleri ile Beslenme Parametreleri ve Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
       Dede ŞİT1, Hasan KAYABAŞI2, Ali Kemal KADİROĞLU3, M. Emin YILMAZ3
 • Venöz Basıncı Yüksek Hemodiyaliz Hastalarında AV Fistül Doppler USG Verileri
       Suat Ünver1, Enes Murat Atasoyu1, Bülent Karaman2, Zekai Pekkafalı2, T. Rıfkı Evrenkaya1
 • Akut Böbrek Hasarında Beslenme Desteği
       Ayşe BİLGİÇ1, Ali AKÇAY1, Siren SEZER2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Parametreleri, Beslenme Alışkanlığı ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki
       Esra KÖSE1, Kenan TURGUTALP1, Ahmet KIYKIM1, Fatma ÇELİK2
 • Anti-Nükleer Antikor Negatif Lupus ile Birlikte Görülen ‘Full-House Nefropati’ Olgusu
       Ömer Celal ELÇİOĞLU1, Abdullah ÖZKÖK1, Ali BAKAN1, Şeniz TUNCAN1, Yasemin ÖZLÜK2, Işın KILIÇARSLAN2, Mehmet KANBAY1, Ali Rıza ODABAŞ1
 • Hemodiyaliz Hastalarında A ntropometrik Ölçümler
       Zeki AYDIN1, Yonca SEVİM2, Barış DÖNER1, Meltem GÜRSU1, Serhat KARADAĞ1, Sami UZUN1, Abdullah ŞUMNU1, Egemen CEBECİ1, Alaattin YILDIZ3, Savaş ÖZTÜRK1
 • Malnütrisyon-İnflamasyon-Ateroskleroz (MIA) Sendromu
       Sema KÜÇÜKKATIRCI1, Nevin ŞANLIER2
 • Kronik Böbrek Hastalığında Renal İnflamasyon ve Bazı Güncel Diyet Bileşenleri İlişkisi
       Neslihan ÜLGER ÖZTÜRK1, Reyhan NERGIZ-UNAL2
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.