2018, Cilt 27, Sayı 3
46 makale bulundu.
 • POSTTRANSPLANT PROTEİNURİNİN PROGNOSTİK ONEMİ
       Dr. Alaattin Yıldız1, Dr. M. Şükrü Sever1, Dr. Reha Erkoç1, Dr. Aydın Türkmen1, Dr. S. Tevfîk Ecder1, Dr. Süleyman Türk1, Dr. Işın Kılıçarslan2, Dr. Ergin Ark1
 • KOLESTEROL KRİSTAL EMBOLİZASYONUNA BAĞLI BÖBREK YETMEZLİĞİ VE GANGRENOZ PARMAK LEZYONLARI: İKİ VAKA SUNUSU
       Reha Erkoç1, Semra Bozfakıoğlu1, Süleyman Türk1, Tevfık Ecder1, Işın Kilıçaslan2, Veli Uysal2, Selçuk Özarmağan3, Fatih Ata Genç3, Taner Gören4, Nilgün Aysuna1, Rümeyza Kazancıoğlu1, Tevfık Kahraman1, Ergin Ark1
 • ERİTROSİT MEMBRAN SERTLİĞİ (VEYA) ERİTROSİT DEFORMABİLİTESİ; PROTEİNÜRİK HASTALARDA KAN VE PLAZMA VİSKOZİTELERİ
       Meltem (Ayaz) Pekpak1, Meltem Ercan2, Dildar Konukoğlu3, Ekrem Erek1
 • PROTEİNÜRİK HASTALARDA OKSIDATIF "STRESS" VE ESER ELEMENT SEVİYELERİ
       Meltem (Ayaz) Pekpak1, Dildar Konukoğlu2, Meltem Ercan3, Ekrem Erek1
 • ORTA DERECEDE KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA ANJİOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM İNHİBİTÖRLERİ İLE ANGİOTENSİN RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Alaattin Yıldız1, Mansur Azarmir2, Seyit Mehmet Kayacan1, Şükrü Öztürk3, Kıvanç Çefle3, Lütfullah Altıntepe2, Mehmet Şükrü Sever1, Ergin Ark1
 • KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE ETYOLO JİK DEĞERLENDİRME
       Harika ALPAY1, Nurdan YILDIZ2, Sevil ÖZÇAY3
 • DÜŞÜK PROTEİNLİ DİYETİN MJTRİSYONEL DURUM, KEMİK ve RENAL HASARIN İLERLEME HIZINA ETKİSİ
       M Rıza Altıparmak2, D Deren Oygar2, Sinan Trablus1, Süheyla Apaydın2, Rezzan Ataman2, Kamil Serdengeçti2, Ekrem Erek2
 • BRUSELLOZDA BÖBREK TUTULUMU
       İdris Şahin, Filiz Arabacı, Hüseyin Avni Şahin, Yusuf Üstün, Rıdvan Mercan, Lokman Eminov
 • KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA BÜYÜMEGELİŞME VE BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Ilmay Bilge, Banu Sadıkoğlu, Öznur Akdikmen, Yeşim Tola, Sevinç Emre, Aydan Şirin, Ayşegül Sucu
 • İnsülin Bağımlı Diabetes Mellitus'lu ve Böbrek Yetersizliği Olan LMB Sendromu
       Mustafa Balal, Saime Paydaş, İbrahim Karayaylalı, Neslihan Seyrek
 • Yenidoğan ve Erken Süt Çocukluğu Döneminde Kronik Böbrek Yetersizliği
       İbrahim GÖKÇE, Harika ALPAY
 • İdiyopatik Membranöz Nefropatinin Başlangıç Tedavisinde Steroidler
       Savaş ÖZTÜRK1, Hatice KÜÇÜK2, Halil YAZICI3, Mehmet KÜÇÜK4, Vedat ÇELİK4, Sami UZUN1, Fuat ŞAR2, Aydın TÜRKMEN3, Rümeyza KAZANCIOĞLU1
 • Bir Renal Transplant Hastasında Everolimusa Bağlı Nefrotik Düzeyde Proteinüri
       Garip ŞAHİN1, N. Şule YAŞAR2, Evrim ÇİFTÇİ3, Ahmet Uğur YALÇIN1, Haluk KİPER4
 • Kronik Böbrek Yetersizliğinde Dipiridamol Kullanımı PTH Direncini Artırabilir
       Mustafa Balal1, Saime Paydaş1, Yaşar Sertdemir2, Neslihan Seyrek1, İbrahim Karayaylalı1
 • Yenidoğan Bebeklerde Akut Böbrek Yetersizliği
       Harika Alpay1, Neşe Karaaslan Bıyıklı1, İbrahim Gökçe1, Hülya Bilgen2, Eren Özek2, İpek Akman2
 • Kronik Böbrek Hastalığında Antihipertansif Tedavi İlkeleri
       Ali Kemal Kadiroğlu, Dede Şit, M. Emin Yılmaz
 • Mesane Rabdomiyosarkomunda Böbrek Fonksiyonlarında Bozulma Nedenleri
       Neşe Karaaslan Bıyıklı1, Harika Alpay1, Cengiz Canpolat2, Su Berrak2, Halil Tuğtepe3, Sabahat İnanır4
 • Çocuklarda Kronik Böbrek Yetersizliği ve Anemi
       Harika Alpay, Neşe Karaaslan Bıyıklı
 • Kronik Böbrek Hastalığında Vasküler Kalsifikasyon
       Kültigin TÜRKMEN, Halil Zeki TONBUL
 • Otoimmün Tiroidit ve Membranöz Glomerülonefrit Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
       Gürkan ÇELEBİ1, Tayfun EYİLETEN2, Mahmut İlker YILMAZ2, İlker TAŞÇI1, Gökhan ERDEM1, Ayhan ÖZCAN3, Gökhan ÖZGÜR1, Kenan SAĞLAM1
 • Akut Böbrek Yetersizliği ile Prezente Olan İki Farklı Olgu: Renal Lenfoma ve Akciğer Kanseri Böbrek Metastazı
       Ayşe Serra UÇAR1, Yaşar ÇALIŞKAN2, Halil YAZICI2, Berna YELKEN2, Işın KILIÇASLAN3, Alaattin YILDIZ2, Mehmet Şükrü SEVER2
 • Böbrek İşlevleri Bozuk İki Olguda Metotreksat Kullanımına Bağlı Pansitopeni Gelişmesi
       Yusuf OĞUZ1, Tayfun EYİLETEN1, Murat KARAMAN2, Seyid A hmet AY2, Mahmut İlker YILMAZ1
 • Membranoproliferatif Glomerülonefritlerin Tedavisinde İmmünsupresif Ajanlar
       Tülin AKAGÜN, Yaşar ÇALIŞKAN, Ömer KAYA, Halil YAZICI, Berna YELKEN, Nadir ALPAY, Aydın TÜRKMEN
 • İdiopatik Fokal Segmental Glomerüloskleroz Olgularında Tedavi ve Sonuçlar: Bağışıklığı Baskılayıcı Ajanlar ya da Renin Anjiyotensin Sistem İnhibitörleri
       Yaşar ÇALIŞKAN, Hasan Tahsin ÖZPOLAT, Halil YAZICI, Berna YELKEN, Numan GÖRGÜLÜ, Nilgün AYSUNA, Aydın TÜRKMEN, Mehmet Şükrü SEVER
 • Diltiazemin Böbrek İşlevleri Üzerine Kısa Dönem Etkileri: Bir Kontrollü Klinik Çalışma
       Savaş ÖZTÜRK1, Zeki AYDIN1, Meltem GÜRSU1, Emre ABANOZ2, Sami UZUN1, Serhat KARADAĞ1, Mustafa YENİGÜN2, Rümeyza KAZANCIOĞLU3
 • Yurtdışında Akraba Olmayan Canlıdan Yapılan Böbrek Nakli: Birçok Bilinmeyen Var
       Yalçın SOLAK1, Kültigin TÜRKMEN1, İbrahim GÜNEY3, Mehmet ERİKOĞLU2, Halil Zeki TONBUL1, Süleyman TÜRK1
 • Böbrek Biyopsilerinin Klinikopatolojik Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Serhan PİŞKİNPAŞA, Fatih DEDE, Hadim AKOĞLU, Fatma DOĞRU, Ezgi Çoşkun YENİGÜN, Ramazan ÖZTÜRK, Nihal ÖZKAYAR, Didem TURGUT, Eyüp KOÇ, Ali Rıza ODABAŞ
 • Kronik Böbrek Yetmezlikli Nadir Bir Olgu: Laurence Moon Bardet Biedl Sendromu
       Zülfükar YILMAZ1, Berat EBİK2, Yaşar YILDIRIM1, Hasan KAYABAŞI1, Serdar İLERİ2, Fatma YILMAZ2, Ali Kemal KADİROĞLU1, Mehmet Emin YILMAZ1
 • Son Dönem Böbrek Yetersizliğinin Mobilite ve Denge Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Kontrollü Bir Çalışma
       Nesrin YAĞCI1, Duygu AĞIRCAN2
 • Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Glomerüler Tip Lezyon Olgusu
       Serhan PİŞKİNPAŞA1, Nihal ÖZKAYAR1, Ezgi YENİGÜN ÇOŞKUN1, Hadim AKOĞLU1, Eyüp KOÇ1, İpek Işık GÖNÜL2, Fatih DEDE1
 • Fokal Segmental Glomerüloskleroz ve Membranöz Glomerülopatili Hastalarda Antiproteinürik Tedavinin Lipit Düzeylerine Etkisi
       Meltem GÜRSU1, Savaş ÖZTÜRK1, Hatice KÜÇÜK2, Zeki AYDIN1, Fuat ŞAR2, Halil YAZICI3, Mehmet KÜÇÜK4, Oktay ÖZKAN1, Aydın TÜRKMEN3, Rümeyza KAZANCIOĞLU5
 • Nefrotik Sendrom Kliniği ile Başvuran Aktif Akciğer Tüberkülozu: Olgu Sunumu
       Bennur Esen GÜLLÜ1, Serdar KAHVECİOĞLU1, Tuncay DAĞEL1, İbrahim DOĞAN1, Ayşe ERDOĞAN2
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Pentoksifilinin Periton Fonksiyonlarına ve Sitokin Düzeylerine Etkileri
       Havva YEŞİL ÇINKIR1, Saime PAYDAŞ2, Ümit ÇINKIR1
 • Kardiyoloji Pratiğinde Albüminüri/Proteinüri: Kardiyologlar İdrar Testi İstiyorlar mı?
       Tolga YILDIRIM1, Serhan PİŞKİNPAŞA1, Rahmi YILMAZ1, Aysun AYBAL KUTLUGÜN1, Yunus ERDEM1, Hilmi ÖZKUTLU2, Çetin TURGAN1, Mustafa ARICI1
 • Primer FSGS Hastalarında İmmunfloresan Boyamanın Önemi
       Hilmi Umut ÜNAL1, Mustafa ÇAKAR3, İbrahim YAVAN2, Selim KILIÇ4, Ayhan ÖZCAN2, Mahmut İlker YILMAZ1, Hakkı ÇETİNKAYA1, Mahmut GÖK1, Tayfun EYİLETEN1, Abdulgaffar VURAL1, Yusuf OĞUZ1
 • Böbrek Tutulumlu Amiloidoz Olgularının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Yavuz AYAR1, Alparslan ERSOY1, Abdülmecit YILDIZ2, Emel IŞIKTAŞ SAYILAR1, Sedat ÇELİKÇİ3, İsmail ARSLAN3, Mustafa Ferhat ÖKSÜZ4, Mustafa GÜLLÜLÜ2
 • Metformin İlişkili Laktik Asidoz: Olgu Sunumu
       Salih İNAL1, Gülay ULUSAL OKYAY1, Berkan ARMAĞAN2, Turgay ARINSOY1
 • İdrar N-Asetil-Beta-D Glukosaminidaz Aktivitesinin Değişik Evrelerdeki Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Kronik Böbrek Hastalarında İnflamasyon ve Proteinüriyle İlişkisi
       Gültekin GENÇTOY1, Serap ARIKAN2
 • Nefrotik Sendromlu Hastalarda Proteinüri ve İdrar Anjiyotensinojen Düzeyleri Arasındaki İlişki
       Nergiz BAYRAKCI1, Nihal ÖZKAYAR1, İhsan ATEŞ2, Turan TURHAN3, Fatih DEDE1
 • Diyabetik Nefropatili ve Diyabetik Olmayan Proteinürili Olgularda Plazma ve Tükürük İrisin Düzeyleri
       Ali GÜREL1, Hasan ATLI2, Deccane DÜZENCİ2, Süleyman AYDIN3, Ayhan DOĞUKAN2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Ağrı
       Saide ÖZYİĞİT1, Yasemin YILDIRIM2, Emine KARAMAN2
 • Tiroidektomili Bir Hastada Gelişen Nefrotik Sendromun Tiroidektomi Materyalinin Amiloidoz Yönünden Tekrar İncelenmesi ile Tanı Alması
       Fatih TAŞTEKİN1, Garip ŞAHİN2
 • Metformine Bağlı Nefrotik Sendrom
       Garip ŞAHİN1, Yusuf KARAKAŞ2, Fatih TAŞTEKİN2, Mustafa Fuat AÇIKALIN3
 • Tiroid Papiller Mikrokarsinoma Eşlik Eden Fibriller Glomerülonefrit: Olgu Sunumu
       Gülay ULUSAL OKYAY1, Salih İNAL1, Berkan ARMAĞAN2, Kürşad ÖNEÇ1, İpek IŞIK GÖNÜL3, Turgay ARINSOY1, Yasemin ERTEN1
 • Tedaviye Dirençli Primer Nefrotik Sendrom Hastalarının Klinik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Böbrek Sağkalımı Üzerine Etkileri
       Satılmış BİLGİN1, Abdullah ÖZKÖK1, Osman KÖSTEK1, Semih BAŞÇI1, Şeyma ÖZKANLI2, Ali Rıza ODABAŞ1
 • Proteinürisi Olan Kronik Böbrek Hastalarında Vitamin D’nin Pleotrofik Etkileri
       Saime PAYDAŞ1, Refika KARAER1, Ertan KARA2
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.