2018, Cilt 27, Sayı 3
5 makale bulundu.
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEMODİYALİZ YETERLİLİĞİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
       Ramazan Çetinkaya1, Ali Rıza Odabaş1, Esin Aktaş2, Yılmaz Selçuk1
 • SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA PLAZMA HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ ve rHuEPO KULLANIMININ PLAZMA HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ
       Aydan Yüksel3, Cüneyt Yüksel1, Başol Canbakan1, H. Veli Atalay2, M. Deniz Aylı1
 • Hiperhomosisteinemi ve Düşük Kobalamin Düzeyi Olan Metilentetrahidrofolat Redüktaz C677T Heterozigot Mutasyonlu bir Hastada Renal Arter Tromboembolisi
       Avşin İBİŞ1, Emre TUTAL1, Siren SEZER1, Bülent HÜDDAM2, Fatma Nurhan ÖZDEMİR1
 • İdiyopatik Spontan Renal Arter Diseksiyonu: Nadir bir Olgu
       Yeter BAYRAM1, Faruk TURGUT2, İsmail KIRBAŞ3, Mehmet KANBAY2
 • Obez Kadın Hastalarda Plazma Homosistein Seviyeleri Homosistein ve Obezite
       Vural Taner YILMAZ1, Erkan ÇOBAN2, Ali Berkant AVCI3, Fatih YILMAZ1, Ramazan ÇETİNKAYA1
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.