2009, Cilt 18, Sayı 1
352 makale bulundu.
 • HEMODİYALİZ TEDAVİSİNDE SUBCLAVİAN VEN KATETERİZASYONU KOMPLİKASYONLARI
       N. Duman1, D. Aylı1, U. Sanlıdilek2, K. Ateş1, B. Erbay1, O. Karatan1, A. Bektaş1 , E. Ertuğ1
 • KRONİK HEMODİYALİZ PROGRAMINA ALINAN ÇOCUKLARDA ARTERİYO-VENÖZ FİSTÜL UYGULAMASININ UZUN SÜRELİ SONUÇLARI
       M. Bak, G Hoşcoşkurt, C. Kabasakal, N. Aksu, A. Çöker, Y. Tokat, S. Mir, Ö. Yararbaş
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA SUBKUTAN (SC) VE İNTRAVENÖZ (IV) ERYTHROPOİETİNİN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       M. Yeksan, A. Koşar, M. Dalmaz, Y. Erdoğan
 • DİYALİZ MERKEZİMİZDE ÇEŞİTLİ MEMBRANLARLA YAPILAN REUSE UYGULAMA SONUÇLARI
       Dr. Ayla San, Dr.H. Zeki Tonbul, Dr. Dilek İka, Dr. N.Yılmaz Selçuk
 • HEMODİYALİZİN PSİKİYATRİK YÖNLERİ
       Dr. Can Cimilli
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA BEYİN MANYETİK REZONANS BULGULARI
       Dr. Cihangir Erem1, Dr. Uğur Onur2, Dr. Ziya Mocan1, Dr. Halit Gümele2, Dr. Münir Telatar1
 • POSTTRANSPLANT DİYABETES MELLİTUS
       Dr. Ercan Ok1, Dr. Mahmut Töbü2, Dr. Göktuğ Önder2, Dr. Seyhun Kürşat1, Dr. Yaman Tokat3, Dr. Fehmi Akçiçek1, Dr. Cüneyt Hoşçoşkun3, Dr.Ali Başçı1
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEPATİT- B AŞI UYGULAMASI VE İMMÜN CEVABIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Dr. Zübeyde GÜNDÜZ, Dr. Ruhan DÜŞÜNSEL, Dr. Türkan PATIROĞLU, Dr. Cengiz UT AŞ, Dr. Hüseyin KILIÇ
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA PLAZMA SERBEST KARNİTİN DÜZEYLERİ VE KARNİTİN TEDAVİSİNİN LİPİD PROFİLİNE ETKİSİ
       Dr. Çetin Özener1, Dr. Bülent İIçöl1, Dr. Yasemin Budak2, Dr. Kaya Emerk2, Dr. Emel Akoğlu1
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM LİPOPROTEİN (a) DÜZEYİ
       Dr. Mahmut Yavuz, Dr. Mustafa Güllülü, Dr. Alpaslan Ersoy, Dr. Kamil Dilek, Dr. Mustafa Yurtkuran
 • KRONİK HEMODİYALİZ OLGULARINDA RENAL OSTEODİSTROFİ SIKLIĞI
       Dr. Kamil Dilek*, Dr. Mahmut Yavuz*, Dr. Mustafa Güllülü*, Dr. Hasan Dinç**, Dr. Ediz Dalkılıç*, Dr. Gürsel Savcı**, Dr. Mustafa Yurtkuran*
 • AYAKTAN DEVAMLI PERİTON DİYALİZİNİN ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI: ENDOSKOPİ MONCRffiF-POPOVICH TEKNİĞİ İLE KONVANSİYONEL KÖR TORAKAR TEKNİĞİN KIYASLANMASI
       Dr. F. Akçiçek, Dr. E. Ok, Dr. Y. Tokat, Dr. M. Cirit, Dr. S. Kürşat, Dr. A Unsal, Dr. G. Atabay, Dr. A Başçı
 • KRONİK HEMODİYALİZ PROGRAMINDAKİ ERKEK HASTALARDA BROMOKRİPTİN TEDAVİSİNİN GONADAL FONKSİYONLAR VE PROLAKTİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
       Dr.Musa BALİ1, Dr.Şükrü SİNDEL1, Dr.Turgay ARINSOY1, Dr.Enver HASANOĞLU2
 • HEMODİALİZ HASTALARINDA TRANSPLANT ÖNCESİ VE SONRASI SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Dr. M. Boran, Dr. T. Kural*, Dr. Ş. Koramaz*, Dr. S. Çetin, Dr. S. Göksel*
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA DEĞİŞİK İKİ DOZ REKOMBİNANT HEPATİT B AŞISI UYGULAMASININ KARŞILAŞTIRILMASI
       Dr. A. Koşar, M. Yeksan, Dr. M. Dalmaz, M. Koşar
 • DİYABETİK HASTALARDA SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZ TEDAVİSİ
       Dr. Taner Çamsar, Dr. Caner Çavdar
 • SINGLE-NEEDLE DİYALİZDE HEMOLİZ VE RESİRKÜLASYON
       Dr. Zeki Tonbul1, Dr. Ayla San1, Dr. Yılmaz Selçuk1, Dr. B. Sami Uyanık2
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA TOTAL LENFOSİT, CD4, CD8 VE CD4/CD8 ORANINA DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN ETKİLERİ
       Dr. A. Koşar1, Dr. M. Dalmaz1, Dr, M. Yeksan1, Dr. A.Z. Şengil2, Dr. S. Duman2
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA STANDART HEPARIN İLE DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİNİN KAN LİPİD DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Dr. Mustafa Cirit1, Dr. Ali Keskin2, Dr. Erdal Karaca3, Dr. Yurdaer Sermez2, Dr. Filiz Büyükkeçeci4, Dr. Ali Başçı1
 • Yoğun Bakım Ünitesindeki Akut Böbrek Yetmezlikli Hastaların Renal Replasman Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Uzun Süreli Düşük Etkinlikli Diyaliz- Uzun Süreli Günlük Diyaliz
       Murat Çolakoğlu1, Mustafa Nalbant2
 • CAPD TEDAVİSİ UYGULANAN HASTALARDA DİYALİZ YETERLİLİĞİ VE BESLENME DURUMU GÖSTERGELERİNİN ÜREMİK SEMPTOMLARLA İLİŞKİSİ
       Dr. Kenan Ateş, Dr. Oktay Karatan, Dr. Şehsuvar Ertürk, Dr. Neval Duman, Dr. Bülent Erbay, Dr. A. Ergün Ertuğ
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEPATİTİS E VİRÜS SEROPREVALANSI
       Dr. Kuddusi Cengiz, Dr. Esin Özyilkan, Dr. Arif MansurCoşar Dr. Murat Günaydın, Dr. Gülseren Kesim, Dr. Mehmet Kundak
 • HEMODİALİZ OLGULARINDA DİSPEPSİ ve HELICOBACTER PYLORİ ENFEKSİYONUNUN ÖNEMİ
       Dr. Reha Arthan, Dr. Sema Akman, Dr. Gülsün G Yılmaz, Dr. Tekinalp Gelen, Dr. Ayfer Gür Güven
 • HEMODİALİZ HASTALARINDA DÜZENLİ DÜŞÜK DOZ HUMAN ALBUMİN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Dr. Hakan Yurteri, Dr. İ. Oktay, Dr. Ü. Sulayan, Dr.E. Ermutlu
 • SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA PERİTONİT SIKLIĞI: Y-ÖNCESİ VE SONRASI DÖNEMİ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Dr. Taner Çamsan, Dr. Ali Çelik, Dr. Aykut Sifil, Dr. Caner Çavdar
 • İKİ HEMODİYALİZ HASTASINDA KARDİAK TAMPONAD İLE SEYREDEN PÜRULAN PERİKARDİT
       Dr. Mustafa Cirit1, Dr. Mehmet Özkahya2, Dr. Evren Özdemir2, Dr. Ali Başçı3, Dr. Gürhun Atabay3
 • Düşük Serum 1,25-Dihidroksi Vitamin D Seviyesi Prevelan Hemodiyaliz Hastalarında Tüm Nedenli Mortalite Öngörücüsüdür
       Devrim BOZKURT1, Fatih KIRCELLİ1, Gülay AŞÇI1, Soner DUMAN1, Hamad DHEIR1, Ayşegül AKGÜN2, Hüseyin TÖZ1, Mehmet ÖZKAHYA1, Fehmi AKÇİÇEK1, Ercan OK1
 • İki Farklı Periton Diyaliz Kateter Yerleştirme Tekniğinin Erken Dönem Komplikasyonlarının Karşılaştırılması
       Yener KOÇ1, Abdulkadir ÜNSAL1, Gürkan YETKİN2, Mürvet YILMAZ1, Taner BAŞTÜRK1, Mehmet ULUDAĞ2, Mehmet YILDIRIM3, Tamer SAKACI1, Elbis AHBAP1
 • L-Karnitin Tedavisi Hemodiyaliz Hastalarında Rutin Olarak Kullanılmalı mı?
       Yener KOÇ1, Abdulkadir ÜNSAL1, Tamer SAKACI1, Taner BAŞTÜRK1, Mürvet YILMAZ1, Elbis AHBAP1, Nezaket EREN2, Şebnem CİĞERLİ2
 • Hemodiyaliz Hastalarında HCV Enfeksiyonunun Serum Lipid Profili Üzerine Etkileri
       İdris ŞAHİN1, Lokman EMİNBEYLİ2, Hüseyin Avni ŞAHİN3, İsmet KABA4
 • Hemodiyaliz Hastalarında Damar Giriş Yolu Olarak Kateter Kullanımı: Tek Merkez Deneyimi
       Zeki AYDIN1, Savaş ÖZTÜRK1, Meltem GÜRSU1, Sami UZUN1, Serhat KARADAĞ1, Filiz TAYFUR2, Tevfik ÇOBAN2, Rümeyza KAZANCIOĞLU1
 • Derin Ven Trombozu Sebebi Olarak Heparine Bağlı Trombositopeni: Diyaliz Hastalarında Fondaparinux Etkinliği
       Hülya TAŞKAPAN1, Doğu KARAHAN2, İrfan KUKU3, Sait KOÇ2
 • Bir Periton Diyalizi Hastasında Sefoperazon-sulbaktam Kullanımına Bağlı Gelişen Koagülopati
       Havva CILAN1, Aydın ÜNAL1, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Ramazan COŞKUN2, Bülent TOKGÖZ1, Oktay OYMAK1, Cengiz UTAŞ1
 • HEMODİYALİZDEKİ SON DÖNEM BÖBREK HASTALARINDA ERİTROPOİETİN TEDAVİSİNİN KAN LİPİD VE LİPOPROTEİN DÜZEYLERİNE ETKİLERİ
       Dr.Kuddusi Cengiz, Dr.Gülseren Kesim, Dr.Mehmet Kundak, Dr.Bahattin Adam
 • HEMODİALİZ OLGULARINDA DİSPEPSİ VE HELICOBACTER ENFEKSİYONUNUN ÖNEMİ
       Reha Arthan1, Sema Akman1, Gülsün G. Yılmaz1, Tekinalp Gelen2, Ayfer Gür Güven1
 • PERİTONEAL DENGELENME TESTİ İKİ SAATE KISALTILABİLİR Mİ?
       Şehsuvar ERTÜRK1, Kenan ATEŞ1, Gökhan NERGİSOĞLU1, Arzu ŞEN1, Kenan KEV EN2, Oktay KARATAN1, Neval DUMAN1, Bülent ERBAY1, A. Ergün ERTUĞ1
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA L-KARNITIN' İN SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARINA ETKİSİ: 6 AYLIK TEDAVİ SONUÇLARI
       Dr. Ender Semiz1, Dr. M Tuğrul Sezer2, Dr. Gültekin Süleymanlar2, Dr. Halim Yılmaz2, Dr. Gülsen Yakupoğlu2, Dr. F. Fevzi Ersoy2, Dr. Necmi Değer1
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA DİYALİZ TEDAVİSİ VE REKOMBİNANT HUMAN ERİTROPOİETİNİN LÖKOSİT KEMOTAKSİSİ VE SPONTAN MİGRASYONU ÜZERİNE ETKİSİ
       Dr. M. Tuğrul Sezer1, Dr. Feridun Çiftçi2, Dr. F. Fevzi Ersoy1, Dr. Olcay Yeğin3, Dr. Gültekin Süle\ manlar1, Dr. Gülsen Yakupoğlu1
 • ÇOCUKLARDA SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİNDE BİR YILLIK DENEYİM
       Dr. Nejat Aksu, Dr. Hakan Erdoğan, Hemş. Sevginar Şentürk, Dr. Savaş Kansoy
 • ALÜMİNYUM TOKSİSİTESİNİN KALİTE KONTROL AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Dr. Erten Onur
 • BİR SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTASINDA ASPERGILLUS NIGER PERİTONİTİ
       Dr. M. Bülbül, Dr. G. Demircin, Dr. Ayşe Oner, Dr. Özlem Erdoğan
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKSİDAN STRES VE ANTİOKSİDAN SAVUNMA
       Dr. Caner ÇAVDAR, Dr. Aykut SİFİL, Dr. Taner ÇAMSARI
 • DENEYSEL DİYABET MODELİNDE NEFROPATİNİN ERKEN DÖNEMİNDE SPESİFİK ANJİOTENSİNII RESEPTÖR ANTAGONİSTİ LOSARTANIN ETKİLERİ
       Halil Önder ERSÖZ1, Dilek GOGAS1, Yasemin BUDAK2, Sema AKALIN1
 • DİYALİZ HASTALARININ BİLGİLENDİRİLME GEREKSİNİMLERİ
       Dr.Gülören Ünlüoğlu1, Dr.Aykut Özden1, Dr.Elmas İnce2
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ ÇOCUKLARDA SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZ (SAPD) UYGULAMASI
       Dr. Fatoş Yalçınkaya1, Dr. Necmiye Turner1, Dr. Ayla Giinlemez1, Dr. Mesiha Ekim1, Dr. Nuray Özkaya1, Dr. Murat Çakmak2, Dr. Sevcan Bakkaloğlu1
 • ALÜMİNYUM TOKSİSİTESİNİN KALİTE KONTROL AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Dr. Erten Onur
 • DİYALİZ HASTALARINDA HEPATİT C İNFEKSİYONU OLUŞUMUNDA DOKU ANTİJENLERİNİN ROLÜ
       İ. Süleymanlar, T. Sezer, M. Sarıkaya, M. Tuncer, F.F. Ersoy, F. Isıtan, O. Yeğin, M Gültekin, G. Yakupoğlu, G. Süleymanlar
 • BİR HEMODİYALİZ ÜNİTESİNDE HCV INFEKSIYONU INSID ANSINA ANTİ-HCV POZİTİF HASTALARIN İZOLASYONUNUN ETKİLERİ
       Ersin Akarsu, H.Zeki Tonbul, N.Yılmaz Selçuk, Ramazan Çetinkaya, Ayla San
 • KRONİK HEMODİYALİZ OLGULARINDA HEPATİT C VİRÜS ANTİKOR (ANTİ-HCV AB) SEROKONVERSİYONUNUN UZUN SÜRELİ İZLENMESİ
       Kamil Dilek1, Yüksel Karakoç2, Saniye Dilek3, Mustafa Güllülü1, Mahmut Yavuz1, Reşit Mistik4, Mustafa Yurtkuran1
 • ÇOCUKLARDA SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ VE ENFEKSİYON
       Fatoş Yalçınkaya1, Necmiye Tümer1, Ayla Günlemez1, Mesiha Ekim1, Nuray Özkaya1, Murat Çakmak2, Sevcan Bakkaloğlu1
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA TÜBERKÜLOZ SIKLIĞI
       Hasan Kaya1, H. Zeki Tonbul2, Yılmaz Selçuk2, Dilek İka1, Ramazan Çetinkaya2, Ersin Akarsu1
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARI İLE BU ÜNİTELERDE ÇALIŞANLARDA HEPATİT B, C, D ve E SEROLOJİK GÖSTERGELERİ
       Ayşe BALAT1, Bengül DURMAZ2, Mehmet TURGUT1, Barış OTLU2, Süleyman BÜYÜKBERBER3, Haluk ŞAVLI3, Mustafa ESENTÜRK4, Saim YOLOĞLU5
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA İŞİTME KAYBI VE ANTİOKSİDANLAR
       Enver Altaş1, Ramazan Çetinkaya2, Ahmet Kızıltunç3, H. Zeki Tonbul2, Harun Üçüncü1, İlyas Çapoğlu4
 • HEMODİYALİZ VE SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN HASTALARIN YETİYİTİMİ, DEPRESYON VE ANKSİYETE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
       Nurdan Erengin2, Nilgün Keçecioğlu1, Mükerrem Güven2, Metin Sarikaya1, Murat Tuncer1, Sadife Özcan1, Gültekin Süleymanlar1, Fevzi Ersoy1, Gülşen Yakupoğlu1
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE DİYALİZ ÖNCESİ VE SONRASI SERUM TOTAL SİYALİK ASİT DÜZEYLERİ
       Özkan Alataş1, Şeniz Koça1, Ömer Çolak1, Münevver Adalı1, Mehmet Soydan2, Ahmet U. Yalçın2
 • SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ UYGULANAN BİR HASTADA TÜBERKÜLOZ PERİTONİTİ
       Ayhan Doğukan1, Süleyman Çınar2, Hülya Taşkapan1, Mustafa Özcan2, Oktay Oymak1, Cengiz Utaş1
 • KOMBİNE SODYUM VE ULTRAFILTRASYON MODELLEMESİNİN HEMODİYALİZDE GÖRÜLEN SEMPTOMLAR ÜZERİNE ETKİSİ
       Aykut Sifil, Caner Çavdar, Ali Çelik, Taner Çamsan
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA PARATİROİD HORMONUN SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARINA ETKİSİ
       M. Deniz Aylı1, Omaç Tüfekçioğlu2, Candan Özen2, Sakine Erbaşı2, Nurcan Arat2, İrfan Sabah2
 • ESANSİYEL AMİNOASİT UYGULAMASININ KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARININ HÜCRESEL VE HUMORAL BAĞIŞIKLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
       T.Rıfkı Evrenkaya1, E.Murat Atasoyu1, E.Gökhan Kandemir2, M. Yaşar Tülbek1
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÇİFT LÜMENLİ KATETERE BAĞLI İNFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDE SEFAZOLİN İÇEREN HEPARIN SOLÜSYONUNUN ETKİSİ
       Reha Erkoç1, Semra Bozfakıoğlu2, Süleyman Türk3, Aydın Türkmen2, Alaattin Yıldız2, Tevfık Ecder2, Nilgün Aysuna2, Erkin Ark2
 • PEDİATRİK SAPD VE PREDİYALİZ HASTALARINDA KARBONHİDRAT VE LİPİD METABOLİZMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Sevcan A. Bakkaloğlu1, Mesiha Ekim1, Necmiye Tümer1, Gönül Öcal2, Merih Berberoğlu2, Kenan Köse3
 • L-CARNİTİN TEDAVİSİNİN HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA ERİTROSİT YAŞAM SÜRESİNE ETKİSİ
       S.Şen, M.Yüksel
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA LOW-FLUX DİYALİZÖRÜN SERUM LEPTİN DÜZEYİNE ETKİSİ
       Saniye Şen1, Ender Arikan2
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA DAMARSAL GİRİŞ YOLU YETERSİZLİKLERİ
       Kantarcı G1, Baltacıoğlu F2, Tuğlular S1, Koç M1, Kebabçıoğlu S1, Özener Ç1, Akoğlu E.1
 • DİYALİZE HASTALARDA KEMİK YOĞUNLUĞUNUN TIBİAL ULTRASONOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ
       Murat Birtane1, Saniye Şen2, Galip Ekuklu3
 • DİYALİZ HASTALARINDA L-CARNİTİNE TEDAVİSİNİN ERİTROSİT OSMOTİK FRAJİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
       Saniye Şen
 • HEMODİYALİZİN TEPE AKIM HIZLARI VE OKSİJEN SATURASYONU ÜZERİNE ETKİSİ
       Neslihan Çelik1, A. Füsun Öner Eyüboğlu1, Şule Akçay1, F. Nurhan Özdemir2
 • KISA VE UZUN SÜRELİ L-KARNİTİN TEDAVİSİNİN DİYALİZ HASTALARINDAKİ KAS METABOLİZMASINA ETKİLERİ
       Saniye Şen1, Ali Sarıkaya2, Koray Gümüştaş2
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA PANEL REAKTİF ANTİKOR DÜZEYİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELER
       F. Nurhan Özdemir1, Siren Sezer1, Münire Turan2, Galip Güz1, Zübeyde Arat1, Şale Gülmüş2, Mehmet Haberal3
 • HEMODİYALİZ ÖNCESİ VE HEMODİYALİZ SIRASINDA PULSE OKSİMETRİ İLE EKSTREMİTELERDEKİ OKSİJENİZASYONUN ÖLÇÜMÜ
       Serdar Akça1, Murat Tuncer2, Metin Sarıkaya2, Adil Duman3, Muradiye Akbulut2, Fevzi Ersoy2, Gültekin Süleymanlar2, Gülsen Yakupoğlu2
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
       Emin Yılmaz1, Mehmet Kiraz2, İsmail H. Kara2
 • HEMODİYALİZ HASTALARI VE SAĞLIKLI BİREYLERDE SİGARA İÇMENİN KAN KURŞUN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
       M. Emin Yılmaz1, İsmail H. Kara2
 • KRONIK HEMODIYALIZ HASTALARINDA LIPID PEROKSIDASYONU
       Hasan Kaya1, Fevzi Polat2, A. Rıza Odabaş3, Ramazan Çetinkaya3, İlhamı Kiki1
 • HEMODİYALİZ HASTASINDA ALIŞILMADIK PREZENTASYON GÖSTEREN EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZ
       Cüneyt Ensari1, Arzu Ensari2, Meltem Aylı3, Gıyas Ayberk1, Heyecan Öktem1, Deniz Aylı1
 • HEMODİYALİZ ÜNİTEMİZDE SON 10 YILDA DEĞİŞEN ANTİ-HEPATİT C VİRÜS (HCV) PREVALANSI
       Liitfullah Altıntepe1, Süleyman Türk1, Zeki Tonbul1, S.Kamalı2, İbrahim Güney1, Fatih Kara3, Mehdi Yeksan1
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNİN KEMİK METABOLİZMASINDAKİ ROLÜ: ANJİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM GEN POLİMORFİZMİNİN GENETİK BELİRLEYİCİ ETKİSİ
       Bülent Altım. A.A.Kıykım, V. Seyrantepe, Mustafa Arıcı, Celalettin I salan, Yunus Erdem, M. Çağlar, Şükrü Ulusoy, Ünal Yasavul, Çetin Turgan, Şali Çağlar
 • KRONİK DİYALİZ HASTALARINDA ANJİOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM GEN POLİMORFİZMİ VE PLAZMİNOJEN AKTİVATOR İNHİBİTÖR-1 İLE İLİŞKİSİ
       İ. Çetin Özener, Emel Karışık, Azra Bihorac, Mehmet Koç, Turgay İspir, Emel Akoğlu
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM PARAOKSANAZ AKTİVİTESİ
       Hasan Kaya1, Fevzi Polat2, Ramazan Çetinkaya3, Seyithan Taysi2, A. Rıza Odabaş3, Yılmaz Selçuk3
 • HEMODİYALİZ VE SAPD HASTALARINDA İZLENEN TİROİD FONKSİYON TESTİ VE TİROİD MORFOLOJİSİ DEĞİŞİKLİKLERİ
       Saniye Şen1, Gülay Durmuş Altun2, Şükran Çiftçi2, Funda Üstün2, Şakir Berkarda2
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEV ve HCV ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
       Gülendam Bozdayı1, Hasibe Verdi3, Ülver Derici2, Murat Duranay1, Seyyal Rota1, Özden Uzunalimoğlu2
 • DİYALİZ AMİLOİDOZU VE BİLEK KANALI SENDROMU
       Kağan Güngör, Rezzan Ataman, Mehmet Rıza Altıparmak, Süheyla Apaydın, Kamil Serdengeçti, Ekrem Erek
 • İNTRAVENÖZ DEMİR TEDAVİSİNİN OKSİDAN STRES VE ERİTROSİTLERİN BİÇİM DEĞİŞTİREBİLME YETENEĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Caner Çavdar, Ayşegül Temiz, Yavuz Yeniçerioğlu, Sezer Çalışkan, Ali Çelik, Aykut Sifil, Banu Önvural, Taner Çamsan
 • HEMODİYALİZİN PROTEİN KARBONİL İÇERİĞİ VE SÜLFİDRİL GRUBLARI DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Tülay Köken1, Ahmet Kahraman1, Mustafa Serteser1, Güldane Çetinkaya2
 • HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİNİN OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Hüseyin Çeliker1, Bilge Elkiran1, Necip İlhan2, A. İhsan Günal1, Ayhan Doğukan1
 • DİYALİZ HASTALARINDA ERİTROPOİETİN VE L-KARNİTİN TEDAVİSİNİN ANEMİ, ERİTROSİT YAŞAM VE OSMOTİK FRAJİLİTEYE ETKİSİ
       Saniye Şen1, Mahmut Yüksel2, Sedat Üstündağ1
 • KRONİK DİYALİZ HASTALARINDA HEPATİT G VİRÜS ENFEKSİYONU
       Mahmut Yavuz1, Alpaslan Ersoy1, İsmail Aslanhan1, Nermin Öztürk2, Reşit Mistik2, Mustafa Güllülü1, Kamil Dilek1, Mustafa Yurtkuran1
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA İNSÜLİN DİRENCİ ÜZERİNE PARATHORMONUN ETKİSİ
       Mustafa Güllülü, Alpaslan Ersoy, Hasan Çakır, Mahmut Yavuz, Kamil Dilek, Mustafa Yurtkuran
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE VE EKOKARDİYOGRAFİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       M. Emin Yılmaz1, İsmail H. Kara2, Sait Alan2
 • SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA PERİTONİT SIKLIĞI İLE DİYALİZ YETERLİLİĞİ VE NÜTRİSYONEL PARAMETRELERİN İLİŞKİSİ
       Metin Sarıkaya1, Murat Tuncer2, Halil İbrahim Varan2, Ramazan Sarı1, Fevzi Ersoy2, Gültekin Süleymanlar2, Gülsen Yakupoğlu2
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEMODİYALİZ YETERLİLİĞİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
       Ramazan Çetinkaya1, Ali Rıza Odabaş1, Esin Aktaş2, Yılmaz Selçuk1
 • DÖRT FARKLI DİYALİZERİN LENFOSİT ALT GRUPLARI ÜZERİNE AKUT ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Mahmut Yavuz1, Alpaslan Ersoy1, Ferah Budak2, Barbaros Oral2, Mustafa Güllülü1, İsmail Aslanhan1, Kamil Dilek1, Mustafa Yurtkuran1
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA KT/V DEĞERİNİN ARTIRILMASININ İNSÜLİN DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Hasan Çakır, Mustafa Güllülü, Alpaslan Ersoy, Mahmut Yavuz, Ediz Dalkılıç, Kamil Dilek, Mustafa Yurtkuran
 • VÜCUT KOMPOZİSYONU DEĞİŞİKLİKLERİNİ SAPTAMADA DUAL-ENERJİ X-RAY ABSORBSİYOMETRİ VE BİYOELEKTRİK İMPEDANS; BİR HEMODİYALİZ SEANSININ ETKİSİNİ SAPTAMA İKİ YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
       Aykut Sifîl1, Caner Çavdar1, Ali Çelik1, Yavuz Yeniçerioğlu1, Rıfkı Ersoy1, Dinç Özaksoy2, Taner Çamsan1
 • ULTRAFİLTRASYONUN DİGİTAL BENZERİ İMMÜNREAKTİF MADDE (DLIS), ATRIAL NATRİÜRETİK PEPTİD (ANP) VE EKOKARDİYOGRAFİK PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
       T. Rıfkı Evrenkaya1, B.Yılmaz Cingözbay2, Süleyman Altıntaş3, Enes Murat Atasoyu1, Suat Ünver1, Ömer Yiğiner2, Kadir Avşar4, Zekai Pekkafalı5, M.Yaşar Tülbek1
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA KALICI DAMAR YOLU TİPLERİNE GÖRE DİYALİZ YETERLİLİĞİ VE RESİRKÜLASYON ORANLARI
       Ramazan Çetinkaya, Ali Rıza Odabas, Yılmaz Selçuk, Habip Bilen
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA NEOPTERİN SEVİYELERİ
       Ayhan Doğukan1, Hatice Handan Akbulut2, Vedat Bulut2
 • VAN YÖRESİNDE HEMODİYALİZE GİREN KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA ANTİ-TOKSOPLASMA ANTİKOR SIKLIĞI
       İdris Şahin1, Kevser Onbaşı1, Hüseyin Şahin2, Reha Erkoç1, Şafak Andiç3
 • KRONİK PERİTON DİYALİZİ TEDAVİSİ GÖREN ÇOCUKLARDA PLAZMA KARNİTİN DÜZEYLERİ
       Celalettin Koşan1, Lale Sever2, Salim Çalışkan2, Gülsev Kavunoğlu3, Ayşe Sever2, Nil Arısoy2
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPERTANSİYON SIKLIĞI VE VOLÜM KONTROLÜNÜN ÖNEMİ
       Lütfullah Altıntepe1, H. Zeki Tonbul1, Sibel Mil2, Süleyman Türk1, Mehdi Yeksan2
 • HEMODİYALİZ YETERLİLİĞİ İLE KOMORBİD FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
       T. Rıfkı Evrenkaya, Enes Murat Atasoyu, Suat Ünver, Mustafa Gültepe, Yavuz Narin, M. Yaşar Tülbek
 • HEMODİYALİZDE E VİTAMİNİ VE E VİTAMİNİ İLE KAPLI DİYALİZ MEMBRANI KULLANIMI
       Serkan Yıldız, Taner Çamsan
 • SİGARANIN HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİSİ
       Tülay Köken1, Mustafa Serteser1, Ahmet Kahraman1, Güldane Çetinkaya2
 • KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA GÜNCEL AÇIK KALP CERRAHİSİ UYGULAMALARI
       Ufuk Yetkin1, Levent Yılık1, Mustafa Cirit2, Ali Gürbüz1
 • DIGITAL BENZERİ İMMÜN REAKTİF MADDE (DLIS) KURU AĞIRLIĞIN BELİRLENMESİNDE YENİ BİR UFUK MU ?
       T. Rifla Evrenkaya1, Süleyman Altıntaş2, B.Yılmaz Cingözbay3, Enes Murat Atasoyu1, Suat Ünver1, Kadir Avşar4, Ömer Yiğiner3, M. Yaşar Tülbek1
 • HEMODİYALİZ VASKÜLER ERİŞİM YOLU KOMPLİKASYONLARINDA RADYOLOJİK TANI VE TEDAVİ
       Ömer KİTİŞ, Ahmet MEMİŞ
 • HEMODİYALİZ HASTASINDA GELİŞEN SPONTAN KRONİK SUBDURAL HEMATOM: OLGU SUNUMU
       Ali Borazan1, Betül Kalender2, Volkan Etuş3, Muharrem Akkaş1, Ahmet Yılmaz2
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA ARTERIOVENOZ FİSTÜLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Rıfkı Ersoy2, Caner Çavdar3, Sedat Karademir3, YavuzYeniçerioğlu2, Aykut Sifil2, Ali Çelik1, Suat Menzilcioğlu3, Taner Çamsan2
 • DİYALİZ HİPOTANSİYONUNDA NİTRİK OKSİDİN ROLÜNE AİT TARTIŞMALI SONUÇLAR
       Ü. Derici1, R. Mutluay1, T. Annsoy1, D. Erbaş3, Ş. Sindel1, O. Söylemezoğlu2, M. Bali1, E. Hasanoğlu2
 • ALPORT SENDROMUNUN BİR VARYANTI: EPSTEIN SENDROMU
       Rümeyza Kazancıoğlu, Didem Korular, Binnur Pınarbaşı, Sevgi Kalay oğlu-Beşışık, Alaattin Yıldız, Aydın Türkmen, Nilgün Aysuna, Ergin Ark
 • SÜREKLİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA PERİTON GEÇİRGENLİK GRUPLARININ YENİDEN TANIMLANMASI VE ÖNCEKİ SONUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
       Bülent Tokgöz, Oktay Oymak, H. Murat Sipahioğlu, Cengiz Utaş
 • PERİTON DİALİZ HASTALARINDA LEPTİN VE BESLENME PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
       Rümeyza Kazancıoğlu1, Semra Bozfakıoğlu1, Mine Besler4, Nuray Selçuk1, Ayşegül Telci3, Aydın Türkmen2, Nilgün Aysuna1, Yusuf Orhan3, Ergin Ark5
 • HEMODİYALİZ HİPOTANSİYONUNDA FARKLI SODYUM VE ULTRAFİLTRASYON PROFİLİNİN ETKİNLİĞİ
       Lütfullah Altıntepe1, H. Zeki Tonbul1, Mehdi Yeksan2, Süleyman Türk1
 • ERİTROPOETİN TEDAVİSİ ALAN ÇOCUK PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KARNİTİN SUPPLEMANTASYONU'NUN ANEMİYE ETKİLERİ
       Celalettin Koşan1, Lale Sever2, Salim Çalışkan2, Özgür Kasapçopur2, Nil Arisoy2
 • HEMODİYALİZE GİREN KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA UYKU SORUNLARI
       Şenay Uzun1, Belgiizar Kara2, Bahar İşcan3
 • CUPRAFAN HEMODİYALİZ HASTALARINDA TROMB OS İTLERDE DAHA FAZLA CD62 EKSPRESYONUNA YOL AÇMAKTADIR
       Mehmet Tuğrul Sezer1, Gültekin Süleymanlar2, Levent Ündar3, Fevzi Ersoy2, Gülsen Yakupoğlu2
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ İLE ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Bülent Özgür1, Seyhun Kürşat1, Ömer Aydemir2
 • SÜBJEKTİF GLOBAL DEĞERLENDİRME HEMODİYALİZ HASTALARINDA BESLENME DURUMUNU DEĞERLENDİRMEDE GÜVENİLİR BİR ÖLÇÜT DEĞİLDİR
       Enes Murat ATASOYU, SuatÜNVER, T. Rıfla EVRENKAYA, M. Yaşar TÜLBEK
 • HEMODİYALİZDE KAN AKIM HIZINI ARTIRMAK ERİTROPOİETİN GEREKSİNİMİNİ AZALTIYOR MU?
       Suat ÜNVER, Enes Murat ATASOYU, T.Rıfkı EVRENKAYA, M.Yaşar TÜLBEK
 • HEMODİYALİZ VE SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KAN BASINCI KONTROLÜNÜN YETERLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Mehmet Koç, İ. Çetin Özener, Emel Akoğlu
 • KATETER BAĞIMLI HEMODİYALİZ HASTASINDA SUBKLİNİK VENA CAVA SUPERIOR TAM TROMBOZUNUN YATAK BAŞI TEŞHİSİ
       İlker Alat
 • SPOT DİYALİZAT ÖRNEĞİNDE BAKILAN PROTEİN/KREATİNİN ORANI GÜNLÜK DİYALİZAT PROTEİN KAYBINI TAHMİNDE KULANILABİLİR Mİ?
       Soner Duman, Gülay Aşçı, Mehmet Özkahya, Hüseyin Töz, Muhittin Ertilav, Ercan Ok, Ali Başçı
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA FONKSİYONEL DEMİR EKSİKLİĞİNİN TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ ASKORBİK ASİT'İN KULLANIMI
       Ali BORAZAN1, Nedred SEKİTMEZ1, Selim AYDEMİR1, Gülay KADIOĞLU1, Birsen UNSAL1, Ahmet YILMAZ2
 • KRONİK PERİTON DİYALİZİ PROGRAMINDAKİ ÇOCUKLARDA DÜŞÜK KALSİYUMLU DİYALİZ SIVILARININ PERİTONİT ÜZERİNE ETKİSİ
       Önder YAVAŞCAN, Orhan Deniz KARA, Hakan ERDOĞAN, Yahya AYDIN, Murat KANĞIN, Nejat AKSU
 • DEV ANEVRİZMA KOMPLİKASYONU GÖSTEREN HEMODİYALİZ AMAÇLI ARTERİYOVENÖZ FİSTÜL OLGUSU
       Ufuk YETKİN, Ali GÜRBÜZ
 • Diyaliz Amaçlı Kateter Uygulamalarımız ve Sonuçları
       İlker Alat1, M. Beşir Akpınar1, Hülya Taşkapan2, Funda Bahçeci2, Koray Aydemir1, Cengiz Çolak1, Bülent Özgür1
 • Kronik Periton Diyalizi Hastalarında Kemik Mineral Dansitesi ile Vitamin D Düzeyleri Arasındaki İlişki
       Ayhan DOĞUKAN1, Fatih ŞAHPAZ1, Tansel Ansal BALCI2
 • Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Oluşturulan Arteriyovenöz Fistüller için Uygulanan Cerrahi Teknikler ve Sonuçları
       Kutay TAŞDEMİR, Cemal KAHRAMAN, İnanç ÜNLÜ
 • Hemodiyaliz, Periton Diyalizi ve Prediyaliz Hastalarda Gizli Hepatit B Enfeksiyonunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemi ile Araştırılması
       Mürüvvet DOĞUKAN1, Ahmet KİZİRGİL1, Ayhan DOĞUKAN2
 • Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Sekonder Hiperparatrodizm ve Oksidatif Stress Arasındaki İlişkinin Araştırılması
       Tevfik NOYAN1, Gülendam AVCI1, M. Ramazan ŞEKEROĞLU1, Reha ERKOÇ2
 • Tip 2 Diyabetes Mellitusu Olan Bir Hastada Akut Eksudatif Diffüz Proliferatif Glomerulonefrit
       Alper KIRKPANTUR, Gürkan ÇELEBİ, Tayfun EYİLETEN, Mahmut İlker YILMAZ, Kayser ÇAĞLAR, Yusuf OĞUZ, Ayhan ÖZCAN, Abdülgaffar VURAL, Müjdat YENİCESU
 • Bir Diyaliz Hastasında Maligniteyi Taklit Eden İzole Pankreas Tüberkülozu
       Aydın ÜNAL1, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Ertuğrul MAVİLİ2, Işın SOYUER3, Bülent TOKGÖZ1, İsmail KOÇYİĞİT1, Oktay OYMAK1, Cengiz UTAŞ1
 • Tedaviye Dirençli Kalp Yetersizliğinde Periton Diyalizi
       Rümeyza KAZANCIOĞLU
 • Periton Diyalizi Hastalarında Sen Virüsü Varyantı Olan Senv-D ve Senv-H'nin Prevalansı
       Melike Betül ÖĞÜTMEN1, Kenan MİDİLLİ2, Serhan TUĞULULAR3, Çetin ÖZENER3, Emel AKOĞLU3
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Yapan Bir Hastada Başarılı bir Gebelik
       Nilüfer OĞUZHAN, Aydın ÜNAL, Feridun KAVUNCUOĞLU, Bülent TOKGÖZ, Oktay OYMAK , Cengiz UTAŞ
 • Renal Osteodistrofide Mandibulada Sintigrafik Pattern
       Gülperi ÇELİK1, Ayşegül AKGÜN2 , Meltem SEZİŞ1, Mehmet ÖZKAHYA1
 • Hepatit C Enfeksiyonu ve Diyaliz: Genel bir Bakış
       Barış AFŞAR1, Rengin ELSÜRER1, Mahmut İlker YILMAZ2
 • Hemodiyaliz ve Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastalarının Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Açısından Karşılaştırılması: 3 Yıllık İzlem
       Emre Tutal, Siren Sezer, Zübeyde Arat, F. Nurhan Özdemir
 • Konya İli ve İlçelerinde Hemodiyalize Giren Hastaların Demografik, Klinik ve Laboratuvar Özellikleri ile Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
       İbrahim Güney, Lütfullah Altıntepe, Süleyman Türk, Hüseyin Atalay, H. Zeki Tonbul, Mehdi Yeksan
 • Hemodiyaliz Hastalarında Geleneksel ve Yeni Ateroskleroz Belirteçleri Arasındaki İlişki
       Enes Murat Atasoyu1, Suat Ünver1, Selim Nalbant2, T. Rıfkı Evrenkaya1
 • Periton Diyalizat Sıvısının Isıtılmadan Kullanımına Bağlı Şimik Peritonit: Olgu Sunumu
       Aytekin Alçelik1, Zerrin Bicik2, Sinan Albayrak1, Şerife Çalışkan2
 • Hemodiyaliz Hastalarında L-Karnitin Tedavisi
       Murat Duranay1, Hatice Akay1, Murat Üre2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Standart Heparin ve Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparinin Lipid Profili ve C-Reaktif Protein Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
       Orhan Kürşat Poyrazoğlu1, Ayhan Doğukan1, Yusuf Özkan2, Bilge Aygen1, Ali İhsan Günal1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyak Performans ile Bipedal Biyoimpedans Analiz Verileri Arasındaki İlişki
       Enes Murat Atasoyu1, Namık Özmen2, Eralp Ulusoy2, Suat Ünver1, T. Rıfkı Evrenkaya1
 • Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Hedef Hemoglobin Değerinin Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi
       Mustafa Topal1, Fatih Dede2, Deniz Aylı2, Ekrem Abaylı1, Ulaş Özgür Özdoğan3, Tayfun Akalın1
 • Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörler
       Lütfullah Altıntepe, İbrahim Güney, Süleyman Türk, H. Zeki Tonbul, Mehdi Yeksan
 • Sekonder Hemokromaoz ve Miliyer Tüberkülozlu Bir Hemodiyaliz Hastası
       Ayhan Doğukan1, Göksel Özalp1, İbrahim Özercan2, Bilge Aygen1, Ali İhsan Günal1, İbrahim Halil Bahçecioğlu3
 • Hemodiyaliz Yetersizliğine Bağlı Bir Pansitopeni Olgusu (Olgu Sunumu)
       Dede Şit1, Ali Kemal Kadiroğlu1, M. Emin Yılmaz1, M. Orhan Ayyıldız2, Bünyamin Işıkoğlu1
 • Aminoasit Bazlı Diyaliz Solüsyonunun Hipoalbüminemik Periton Diyalizi Hastalarında Biyokimyasal Etkileri
       Murat Duranay1, Fatma Meriç Yılmaz2, Hülya Parpucu1, Doğan Yücel2
 • SAPD Peritonitinde Kültür Pozitiflik Oranı ve Tedavi Sonuçları
       Meral Kaya1, Lütfullah Altıntepe2, Bülent Baysal1, İbrahim Güney2, Süleyman Türk2, Zeki Tonbul2
 • Potasyum Klorat Toksisitesine Bağlı Nörolojik Bulguların Eşlik Ettiği Ender Bir Akut Tübüler Nekroz Olgusu
       Suat Ünver1, Enes Murat Atasoyu1, T. Rıfkı Evrenkaya1, Emrullah Solmazgül2, Hakan Ay3, Mehmet Saraçoğlu4
 • Yoğun Bakım Ünitesindeki Akut Böbrek Yetmezlikli Hastaların Renal Replasman Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Uzun Süreli Düşük Etkinlikli Diyaliz- Uzun Süreli Günlük Diyaliz
       Murat Çolakoğlu1, Mustafa Nalbant2
 • Diyaliz Hastalarında Sık Karşılaşılan Ruhsal Sorunlar
       Leyla Küçük
 • Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Hemodiyaliz Sırasında Oluşan QT Dispersiyonu ve Bunu Etkileyen Faktörler
       Tamer Alıcı1, Hikmet Tekçe1, Mustafa Değirmenci2, Bülent Özgür3, Seyhun Kürşat1
 • IL-1β, IL-6, TNF-α, CRP ve ESH Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit B Aşısına Antikor Yanıtsızlığının Göstergesi Olabilir mi?
       Ali Kemal Kadiroğlu1, Dede Şit1, İsmail Hamdi Kara2, Mehmet Emin Yılmaz1, Bünyamin Işıkoğlu1
 • Yenidoğan Bebeklerde Akut Böbrek Yetersizliği
       Harika Alpay1, Neşe Karaaslan Bıyıklı1, İbrahim Gökçe1, Hülya Bilgen2, Eren Özek2, İpek Akman2
 • Hemodiyaliz Hastalarında HCV İnfeksiyonunun Trombosit Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
       İdris Şahin1, Lokman Eminbeyli2, Funda Dolu3, Yasin Melek3, Hasan Güler3, Vechettin Öztürk3
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Üç Olguda Tirotoksikoz
       Murat Demir1, Mehmet Tuğrul Sezer1, Jale Ertürk2, Mustafa Yıldız3
 • β2 Mikroglobülin Birikimi ve Vasküler Çalma Sendromu Zemininde Gelişen Karpal Tünel Sendromu: Bir Olgu Sunumu
       Ali Kemal Kadiroğlu1, Dede Şit1, Hasan Kayabaşı2, M. Emin Yılmaz1, Bünyamin Işıkoğlu1
 • Periton Diyalizinin Nadir Bir Komplikasyonu: Mesane Delinmesi
       Hasan Altun1, Oktay Banlı1, Ayşegül Öztemel2, Osman Gül3
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörleri
       Bekir Poçan1, Edip Uçar2, Güven Kuvandık3, Ali Borazan2, Oğuz Güven4, Metin Gürsürer5, Rale Camızcı5, Birsen Ünsal6, Coşkun Sökmen6, Sevil İlikhan6
 • Kronik Böbrek Hastalıklarında Koroner Arter Cerrahisi
       Kutay Taşdemir1, Naci Emiroğulları1, Bülent Tokgöz2, Polat Vural1
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanmakta Olan Bir Hastada Stenotrophomonas maltophilia Peritoniti
       Hüseyin Atalay1, İbrahim Güney1, Murat Bağlıcakoğlu2, Erkan Kayıkçıoğlu2, Halil Zeki Tonbul1, Süleyman Türk1
 • Periton Sintigrafisi ile Gösterilen Transvaginal Periton Diyalizat Kaçağı
       Eyüp Koç1, Fatma Ayerden Ebinç1, Rüya Mutluay1, Ülver Boztepe Derici1, Özgür Akdemir1, Özge Öz2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Karotis İntima Medya Kalınlığıyla Subklinik Aterosklerozun İlişkisi ve Klamidya ve Sitomegalovirüs İnfeksiyonunun Rolü
       Celalettin Usalan1, Hakan Büyükhatipoğlu2, Özlem Tiryaki2
 • Hemodiyaliz Hastalarında AV Fistül Yetersizliğinin Yol Açtığı Komorbid Sonuçların Fistül Kan Akım Hızı Üzerine Etkileri
       Suat Ünver1, Enes Murat Atasoyu1, T. Rıfkı Evrenkaya1, M. Yaşar Tülbek2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Malnütrisyon-İnflamasyon Kompleks Sendromu ile İntravenöz Demir Tedavisi Arasındaki İlişki
       Hasan Micozkadıoğlu, Dilek Torun, Arzu Sizgen, Rüya Özelsancak, Metin Singan, Fatma Nurhan Özdemir, Siren Sezer, Mehmet Haberal
 • Diyalize Giren Kronik Renal Yetmezlikli Olguda Bir Renal Arter Stenozunun Tespiti ve Tedavisi ile Diyalizin Sonlandırılması
       Garip Şahin1, Mehmet Soydan1, Tamer Kaya2
 • Kronik Böbrek Yetersizliği Olan Hastada Katater Kesilmesi ile İntihar: Bir Olgu Sunumu
       M. Mustafa Arslan1, Ramazan Akçan2, Tamer Eren1, Necmi Çekin2
 • Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Atorvastatin Tedavisinin IL-6, IL-10, TNF-α ve TGF-β Üzerine Etkilerinin Araştırılması
       Funda TÜRKMEN1,4, Gülbu IŞITMANGİL2, İbrahim BERBER3, Can SEVİNÇ1, Emre ERİŞKON1, Serdar DEMİRAL3, Ali ÖZDEMİR1
 • Periton Diyalizi Hastalarında Demografik Özellikler ve Sosyal Durumun Hasta Sağ Kalımına Etkisi
       Funda SARI, Metin SARIKAYA, Mustafa EREN, Ayşe Jini GÜNEŞ, Ahmet KORKMAZ, Ramazan ÇETİNKAYA
 • Akut Böbrek Yetmezliği Nedeni ile Akut Periton Diyalizi Uygulanan bir Çocuk Olguda Vankomisin Doz Aşımında Polisülfon Membran ile Hemodiyaliz
       Alper SOYLU, Belde KASAP, Mehmet TÜRKMEN, Salih KAVUKÇU
 • Bir Hemodiyaliz Hastasında Düşük Doz Metotreksat Sonucu Gelişen Şiddetli Pansitopeni
       İrem Pembegül YİĞİT, Ramazan ULU, Yener YILDIZ, Ayhan DOĞUKAN, Hüseyin ÇELİKER
 • Erdosteinin Diyabetik Ratlarda Böbrek Hasarı Üzerine Koruyucu Etkisi
       Faruk TURGUT1, Ayşe ÇARLIOĞLU2, Rabia ALKAN3, Derya AKDENİZ3, Hacer HALTAŞ4, Özlem ŞAHİN BALÇIK5, Ebru UZ1, Ömer Faruk KARATAŞ6
 • Hemodiyaliz Hastalarında Diyalizatın Mikrobiyolojik Niteliğinin Enflamasyon Belirteçleri Üzerine Etkisi
       Tayfun EYİLETEN1, Müjdat YENİCESU1, Battal ALTUN2, Mustafa ÇAKAR2, Murat KARAMAN2, Seyid Ahmet AY2, Kayser ÇAĞLAR1, Yusuf OĞUZ1, Abdülgaffar VURAL1, Mahmut İlker YILMAZ1
 • Çocuk Hemodiyaliz Hastalarında Mikrocerrahi ile Oluşturulan Arteriovenöz Fistüller
       Ömer ULULAR1 Kanat ÖZIŞIK1, Zeki TEMİZTÜRK1, Ali BULUT1, Mehmet BÜLBÜL2, Özlem ERDOĞAN2
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Kateter Takma Yönteminin Teknik Sağ Kalım Üzerine Etkileri
       Funda SARI, Metin SARIKAYA, Ayşe Jini GÜNEŞ, Mustafa EREN, Ramazan ÇETİNKAYA
 • Düzenli Hemodiyalize Giren Hastada Diabetik Üremik Bazal Ganglion Tutulumu
       Orçun ALTUNÖREN1, Berna KAYA2, Hayriye SAYARLIOĞLU1, Mustafa GÖKÇE2, Ekrem DOĞAN1
 • Türkiye'de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Rapor Özeti
       Gültekin SÜLEYMANLAR1, Nurhan SEYAHİ2, Mehmet Rıza ALTIPARMAK2, Kamil SERDENGEÇTİ2
 • Üremik Kaşıntı
       Ebru AŞICIOĞLU, Arzu KAHVECİ, Mehmet KOÇ, Çetin ÖZENER
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Kalan Böbrek İşlevlerine Biyouyumlu Solüsyonların Etkisi: Prospektif Gözlemsel Bir Çalışma
       Sami UZUN1, Savaş ÖZTÜRK1, Vedat ÇELİK2, Mehmet KÜÇÜK2, Meltem GÜRSU1, Zeki AYDIN1, Ümit AVŞAR3, Ümmü Zeynep AVŞAR3, Mustafa YENİGÜN4, Rümeyza KAZANCIOĞLU1
 • Renal Replasman Tedavisi Alan Hastaların Hastaneye Yatış ve Sağkalım Açısından Karşılaştırılması
       Murat MERAL3, Ali ÇELİK2, Özkan GÜNGÖR1, Aykut SİFİL2, Caner ÇAVDAR2, Taner ÇAMSARI2
 • Böbrek İşlevleri Bozuk İki Olguda Metotreksat Kullanımına Bağlı Pansitopeni Gelişmesi
       Yusuf OĞUZ1, Tayfun EYİLETEN1, Murat KARAMAN2, Seyid A hmet AY2, Mahmut İlker YILMAZ1
 • Renal Transplant Alıcılarında Enkapsüle Peritoneal Skleroz Gelişimi: Risk Faktörleri ve Klinik Sonuçları
       Kenan KEVEN1, Ebru UZ1, Şule ŞENGÜL1, İlhan KURULTAK1, Acar TÜZÜNER2, Selçuk HAZİNEDAROĞLU2, Kenan ATEŞ1
 • Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarının 5 Yıllık Retrospektif Analizi: Tek Merkez Deneyimi
       Kültigin TÜRKMEN, Ahmet TUNÇ, Yalçın SOLAK, Süleyman TÜRK
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Metabolik Sendrom Sıklığı ve Metabolik Sendrom Gelişiminin Diyaliz Süresi ile İlişkisi
       Hasan KAYABAŞI1, Zülfükar YILMAZ1, İdris YILDIRIM2, Yaşar YILDIRIM1, Ali Kemal KADİROĞLU1, M. Emin YILMAZ1
 • Karbamazepin İntoksikasyonunda Karbon Hemoperfüzyon mu Yüksek Etkinlikli Hemodiyaliz Uygulaması mı?: Bir Olgu Sunumu
       Arzu KAHVECİ1, Zeynep KUBİLAY2, Ebru AŞICIOĞLU1, Hakkı ARIKAN1, Mehmet KOÇ1, Serhan TUĞLULAR1, Çetin ÖZENER1
 • Vasküler Giriş Yolları
       Berna YELKEN1, Mehmet Şükrü SEVER2
 • Renal Ünitelerce Bilinen Hastalar Kronik Hemodiyalize Nasıl Başlar?
       Muhammad N RAZA, Chris RK DUDLEY
 • Hemodiyaliz Hastalarında Hipervoleminin Gösterilmesinde Biyoimpedans Spektroskopinin Yeri
       Ender HÜR1, Özkan GÜNGÖR1, Gülay AŞÇI1, Meltem Seziş DEMİRCİ1, Latife Meral KAYIKÇIOĞLU2, Serdar KAHVECİOĞLU3, Mehmet USTA4, Soner DUMAN5, Hüseyin TÖZ1, Ercan OK1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Safen Ven veya Basilik Ven Transpozisyonu?
       Dolunay ODABAŞI1, Elif ARI2, Hasan EKİM1
 • Erişkin Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Asemptomatik EKG Değişiklikleri ve İlişkili Faktörler
       Kenan TURGUTALP1, Ahmet Alper KIYKIM1, Mehmet HOROZ2, Türkay ÖZCAN3
 • Azigos Ven: Malpozisyon mu? Alternatif mi?
       Habib EMRE1, Yasemin USUL SOYORAL1, Hüseyin BEĞENİK1, Davut DEMİRKIRAN2, Fatih Mehmet ERDUR1, Hasan Ali GÜMRÜKÇÜOĞLU3, Reha ERKOÇ4
 • Son Dönem Böbrek Hastalarında Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin Ters Dönmesi (Ters ya da Reverz Epidemiyoloji)
       Ferruh ARTUNÇ
 • İkinci Basamak Devlet Hastanesi Nefroloji Kliniği Periton Diyaliz Hastalarının Klinik Sonuçları
       Funda SARI, Metin SARIKAYA, Ramazan ÇETİNKAYA, Ayşe Jini GÜNEŞ, Mustafa EREN
 • Hemodiyaliz Hastalarına Verilen Eğitimin Kan Basıncı ve Kilo Alımına Etkisi
       Yasemin TURGUT KURT1, Emre ERDEM2, Coşkun KAYA2, Ahmet KARATAŞ2, Nurol ARIK2
 • Periton Diyalizi Hastalarında Hepsidin ile Anemi ve İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kontrol Gruplu Çalışma
       Zeki AYDIN1, Meltem GÜRSU1, Sami UZUN1, Serhat KARADAĞ1, Emel TATLI1, Abdullah ŞUMNU1, Yasemin DÖVENTAŞ ERDOĞAN2, Macit KOL DAŞ2, Savaş ÖZTÜRK1, Rümeyza KAZANCIOĞLU3
 • Hastanede Yatan Hastalarda Akut Böbrek Hasarı Tedavisinde Aralıklı Hemodiyaliz mi, Sürekli Hemodiyaliz mi?
       Ayşegül ORUÇ1, Alparslan ERSOY1, Ayşe HOYRAZLI2, Tümay ALTINAY1, Nimet AKTAŞ1, Abdülmecit YILDIZ1, Cuma Bülent GÜL1, Mustafa GÜLLÜLÜ1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Serum Selenyum Düzeyinin Hücre Aracılı Bağışıklığa ve Çok Değerlikli İnfluenza Aşısına Karşı Gelişen Antikor Yanıtına Etkileri
       Kültigin TÜRKMEN1, Tevfik ECDER2, Süleyman TÜRK1
 • Son Dönem Böbrek Yetersizliği Nedeniyle Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastada Gebelik: Olgu Sunumu
       Savaş SİPAHİ1, Selçuk YAYLACI2, Ahmet Bilal GENÇ2, Mehmet GÜNDÜZ3, Mine GÜNAYDIN1, Arif Serhan CEVRİOĞLU4, Ali TAMER2
 • İdiyopatik Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu
       Abdullah ŞUMNU1, Meltem GÜRSU1, Zeki AYDIN1, Sami UZUN1, Serhat KARADAĞ1, Emel TATLI1, Işın KILIÇASLAN2, Savaş ÖZTÜRK1, Rümeyza KAZANCIOĞLU3
 • Peritonitis after Colonoscopy in a Peritoneal Dialysis Patient
       Savaş SİPAHİ1, Özkan GÜNGÖR2, Fatih KIRÇELLİ3, Peruze AYDIN1, Esen AKA ÜLKER1, Ali TAMER4
 • Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hastalarının Koroner Arter Kalsifikasyonu, Fetuin-A ve İnflamasyon Arasındaki İlişki
       Kültigin TÜRKMEN1, Hatice KAYIKÇIOĞLU1, Orhan ÖZBEK2, Abduzhappar GALPOV1, Fatma Hümeyra YERLİKAYA3, Aysun TOKER3, Halil Zeki TONBUL1
 • Yeni Tanı Almış Tip 2 Diyabetli Hastalarda Gündüz, Gece ve 24 Saatlik Nabız Hızları ile İdrar Albumin ve Protein Atılımı Arasındaki İlişki
       Barış AFŞAR
 • Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Yaşlı Hastalarda Beslenme Durumunun Depresyon ve Uyku Bozuklukları ile İlişkisi - Tümüne Kronik İnflamasyon Yol Açabilir mi?
       Ayşe BİLGİÇ1, Avşin İBİŞ2, Emre TUTAL2, Serkan KOÇ2, Siren SEZER2, Nurhan ÖZDEMİR2
 • Sürekli Ayaktan Peritoneal Diyaliz Kateteri Yerleştirilmesinde Uygulanan Laparoskopik ve Klasik Yöntemlerin Komplikasyonları Açısından Karşılaştırılması
       Bülent DİNÇ, Ayhan DİNÇKAN, Hüseyin ÇİYİLTEPE, Ayhan MESCİ, Okan ERDOĞAN, Taner ÇOLAK
 • Hemodiyaliz Hastalarında Dört Farklı Diyalizat Kullanımının QT Dispersiyonu ve Aritmiler Üzerine Etkisi
       Kültigin TÜRKMEN, Sibel MİL, Yalçın SOLAK, Süleyman TÜRK
 • Nakledilmiş Böbreğini Kaybetmiş Olan Hastalar
       Tülin AKAGÜN, Mehmet Şükrü SEVER
 • Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D
       Özkan ULUTAŞ, Hülya TAŞKAPAN
 • Periton Diyaliz Hastalarında Kemik Mineral Dansitometresi ile Damar Kireçlenmesi (Vasküler Kalsifi kasyon) Arasındaki İlişki
       Kültigin TÜRKMEN1, Fatih Mehmet ERDUR1, Orhan ÖZBEK2, Hatice KAYIKÇIOĞLU1, Mustafa SAĞLAM1, Halil Zeki TONBUL1
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Plazma 9-cis, 11-trans ve 10-trans, 12-cis Konjuge Linoleik Asit İzomerleri Düzeyleri
       Fatma Hümeyra YERLİKAYA1, İdris MEHMETOĞLU1, Sevil KURBAN1, Halil Zeki TONBUL2
 • 2005–2010 Yılları Arasında Nefroloji Bölümünde Takip Edilen Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarının Geriye Dönük Analizi
       Salim ÖZENÇ1, Mahmut İlker YILMAZ2, Murat ÇELİKTEPE1, Cengizhan AÇIKEL3, Kenan SAĞLAM1, Ümit AYDOĞAN1
 • Son Dönem Böbrek Yetersizliğinin Mobilite ve Denge Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Kontrollü Bir Çalışma
       Nesrin YAĞCI1, Duygu AĞIRCAN2
 • Hemodiyaliz Hastalarının Yaşamında Neleri Değiştirebiliriz? Bir Projenin Sonuçları
       Zehra EREN1, Elif ARI BAKIR2, Elif Çiğdem KASPAR3, Semih BAKIR2, Fuat BALSAK2, Selim ÖZBİLİR4
 • Periton Diyalizi Hastasında Nadir Bir Peritonit Etkeni: Streptococcus Agalactiae
       Özkan GÜNGÖR1, Meltem Seziş DEMİRCİ1, Erhan TATAR1, Aygül ÇELTİK1, Bilgin ARDA2, Hüseyin TÖZ1, Mehmet ÖZKAHYA1
 • Periton Diyalizi Yapan Olguda Dirençli Yersinia Enterocolitica Peritoniti
       Mehmet ÖZDEN2, Ali GÜREL1, Ayşe SAĞMAK TARTAR2, Ramazan ULU1, Ayhan DOĞUKAN1
 • 2003-2011 Yılları Arasında Meram Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezinde Yapılan Böbrek Nakli Olgularının Sonuçları
       Kültigin TÜRKMEN1, Fatih Mehmet ERDUR1, Mehmet ERİKOĞLU2, Abduzhappar GAİPOV1, Bayram ÇOLAK2, Ahmet TEKİN2, Mehdi YEKSAN1, Nedim Yılmaz SELÇUK1, Süleyman TÜRK1, Şakir TAVLI2, Halil Zeki TONBUL1
 • Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hastalarında Fetuin-A Seviyeleri ile Karotis İntima Media Kalınlığı ve Valvuler Kalsifikasyon Arasındaki İlişki
       Yalçın SOLAK1, Ali İNAL2, Hüseyin ATALAY1, Mehmet KAYRAK3, Zeynep BIYIK1, Kültigin TÜRKMEN1, Mehdi YEKSAN1, Süleyman TÜRK1
 • Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Semptom İndeksinin Türkçe Versiyonunun Güvenirlik ve Geçerliği
       H.Banu ÖNSÖZ1, Öznur USTA YEŞİLBALKAN2
 • Periton Diyaliz Hastalarında Fetuin-A Düzeyi ile Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki İlişki
       Tarık ÇUBUKCUOĞLU1, Nele RASSCHAERT3, Turgut KAÇAN4, Cuma Bülent GÜL2, Mahmut YAVUZ2
 • Yeni Tanı Almış Tip 2 Diyabetik Hastalarda 24 Saatlik İdrarda Sodyum Atılımı ile İlişkili Olan Demografik, Klinik ve Laboratuvar Parametrelerin Değerlendirilmesi
       Barış AFŞAR1, Alper KIRKPANTUR2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Rekombinan İnsan Eritropoetin-α ile İlişkili Hipertansiyonda Endotelinin ve Prostasiklinin Rolü
       Kültigin TÜRKMEN1, Fatih Mehmet ERDUR1, Mahmut DALMAZ1, Mehdi YEKSAN1, İdris AKKUŞ2, Süleyman TÜRK1
 • Diyabetik Nefropatili Hastalarda Proteinüriye Bağlı Hemostatik Değişiklikler
       Sultan ÖZKURT1, Ahmet MUSMUL2, Gökhan TEMİZ1, İbrahim DOĞAN3, Mehmet SOYDAN1
 • Periton Diyalizi Hastasında Acil Hemodiyaliz Gereksinimi; Laksatif Kullanımına Bağlı Hipermagnezemi: Olgu Sunumu
       Mustafa YAPRAK1, Mehmet Nuri TURAN1, Abdülkerim Furkan TAMER1, Erhan TATAR1, Gülcan BULUT2, Meltem SEZİŞ DEMİRCİ1, Mehmet ÖZKAHYA1, Ali BAŞÇI1
 • Periton Diyalizinin Ender Görülen Sonlandırılma Nedeni: İnatçı Hıçkırık
       Abdulkadir ÜNSAL, Yener KOÇ, Arzu ÖZDEMİR KAYALAR, Taner BAŞTÜRK, Mustafa SEVİNÇ, Tamer SAKACI, Elbis AHBAP, Ayşe SİNANGİL, Zuhal ATAN UÇAR, Barış DÖNER
 • Metformin Kullanırken Diyare ve Akut Böbrek Yetmezliği Gelişen Hastada, Metformine Bağlı Laktik Asidoz: Olgu Sunumu
       Mustafa YAPRAK1, Mehmet Nuri TURAN1, Aygül ÇELTİK1, Meltem SEZİŞ DEMİRCİ1, Erhan TATAR1, Arzu Nazlı ZEKA2, Hüsnü PULLUKÇU2, Mehmet ÖZKAHYA1
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Pentoksifilinin Periton Fonksiyonlarına ve Sitokin Düzeylerine Etkileri
       Havva YEŞİL ÇINKIR1, Saime PAYDAŞ2, Ümit ÇINKIR1
 • Sürekli Ambulatuar Periton Diyalizi Hastalarında Peritonit Sıklığı, Etiyolojisi, İlişkili Faktörler ve Prognozun Değerlendirilmesi
       Nefise ÖZBALCI1, Mehmet Tuğrul SEZER2, Jale KOYUNCUOĞLU3, Esin KULAÇ4, Güler YAYLI5
 • Hemodiyaliz ve Ağrı
       Mehmet Serhan ER1, Mehmet EROĞLU1, Elif Cihan ALTINEL2, Levent ALTINEL1
 • Boya Göre Düzeltilen Ekstrasellüler Su Oranı Periton Diyaliz Hastalarında Teknik Sağkalımı Öngörmektedir
       Meltem SEZİŞ DEMİRCİ, Cenk DEMİRCİ, Mehmet Nuri TURAN, Erhan TATAR, Hamad DHEIR, Mümtaz YILMAZ, Gülay AŞCI, Hüseyin TÖZ, Ercan OK, Mehmet ÖZKAHYA
 • Diyaliz Hastalarında QTc Dispersiyonun Sıklığının ve Klinik ve Laboratuvar Parametrelerle İlişkisinin Değerlendirilmesi
       Zülfükar YILMAZ1, Yaşar YILDIRIM1, Fatma YILMAZ AYDIN2, Emre AYDIN2, Ali Kemal KADİROĞLU1, Mehmet Emin YILMAZ1, Hasan KAYABAŞI3
 • Hemodiyaliz Sırasında Damar Girişimi Ekstremite Kaybına Neden Olabilir mi?
       Nurkay KATRANCIOĞLU, Oğuz KARAHAN, Umut Serhat SANRI
 • Periton Diyalizi Hastalarında Karotis Arter İntima Media Kalınlığı Progresyonu ile Kardiyovasküler Olaylar Arasındaki İlişki
       Mehmet Nuri TURAN1, Meltem Seziş DEMİRCİ1, Gülay AŞÇI1, Mustafa YAPRAK1, Ebru Sevinç OK1, Aygül ÇELTİK1, Süha Süreyya ÖZBEK2, Hüseyin TÖZ1, Fehmi AKÇİÇEK1, Mehmet ÖZKAHYA1, Ercan OK1
 • Türkiye’de Özel Hemodiyaliz Merkezlerinin Maliyet Analizi
       Mehtap TATAR1, Gülpembe ERGİN2, Tevfik ECDER3
 • Son Dönem Böbrek Yetersizlikli Hastalarda Prohepsidin ve Kardiyovasküler Risk Belirteçleri Arasındaki İlişki
       Mahmut ARABUL1, Serdar KAHVECİOĞLU2, Mehmet Ali EREN3, Yasemin Üst ÜNDAĞ4, Emre SARANDOL5, Aysel KADERLİ6, Türker EMRE7, İbrahim DOĞAN1, Mustafa GÜLLÜLÜ8
 • Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Gabapentin Toksisitesi; Olgu Serimiz
       Ali KARAGÖZ, İbrahim GÜNEY, Raziye YAZICI, Şevket ARSLAN, Lütfullah ALTINTEPE
 • Hipotansiyon, Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastada Mirtazapinin Etkisi
       Demet YAVUZ1, Rahman YAVUZ2
 • Hipoalbüminemi, Kötü Kalsiyum-Fosfor Kontrolü ve Yüksek Geçirgenlikli Periton Karakteri - Periton Diyalizi Hastalarında 10 Yıllık Sağkalımı Belirleyen 3 Önemli Faktör
       Emre TUTAL, Zeynep BAL, Siren SEZER, Mehtap ERKMEN UYAR
 • Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Parametreleri, Beslenme Alışkanlığı ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişki
       Esra KÖSE1, Kenan TURGUTALP1, Ahmet KIYKIM1, Fatma ÇELİK2
 • Periton Diyaliz Hastalarında Fiziksel Aktivite Düzeyindeki Artışın Yaşam Kalitesi ve Fonksiyonel Duruma Etkileri
       Deran OSKAY1, Nevin ATALAY GÜZEL1, Elif ÇAMCI1, Salih İNAL2, Nevin ŞANLIER3, Yasemin ERTEN2, Zeynep TUNA1
 • Böbrek Nakli Sonrası Kronik Diyaliz Hipotansiyonunun İyileşmesi: Olgu Sunumu
       Mustafa YAPRAK1, Mehmet Nuri TURAN1, Aygül ÇELTİK1, Taylan Özgür SEZER2, Cüneyt HOŞÇOŞKUN2, Mehmet ÖZKAHYA1, Hüseyin TÖZ1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Leptin Parametreleri Enflamasyon ve Protein- Enerji Kaybının Serum ve Antropometrik Göstergeleri ile İlişkilidir
       Abdullah ÖZKÖK1, Banu İŞBİLEN2, Engin ERDEMOĞLU1, Onur Mihrimah ÖZBERK1, Özge ÇAKLILI1, Osman KÖSTEK1, Ömer Celal ELÇİOĞLU1, Ali BAKAN1, Kadir Gökhan ATILGAN1, Gülşah ŞAŞAK1, Sabahat ALIŞIR ECDER1, Ferruh İŞMAN2, Mehmet KANBAY1, Ali Rıza ODABAŞ1
 • Diyabetik Ratlarda Karaciğer, Böbrek ve Pankreas Hasarında Zofenoprilin Etkisi
       Ayşe ÇARLIOĞLU1, Derya AKDENİZ2, Rabia ALKAN2, Ebru UZ3, Hacer HALTAS4, Faruk TURGUT3, Sema UYSAL5
 • Rekombinant Eritropoietin ile Tedavi Edilen Hemodiyaliz Hastalarında Antieritropoietin Antikorlar
       Savaş ÖZTÜRK1, Alper GÜMÜŞ2, Vecihi MEMİLİ3, Muhammet Emin DÜZ2, Egemen CEBECİ1, Macit KOLDAŞ2, Rümeyza KAZANCIOĞLU4
 • Venöz Anevrizmaya Bağlı Rüptür: Olgu Sunumu
       Funda TOR OCAK, Mahmut ÇETİNOĞLU, Candan Cudi ÖKTEN, Suat KARACA, İbrahim ÖZSÖYLER
 • Morganella Morganii - Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Hastalarında Peritonitin Nadir Bir Nedeni
       Savaş SİPAHİ1, Ertuğrul GÜÇLÜ2, H. Tahsin GÖZDAŞ2, Ali TAMER3, Oğuz KARABAY2
 • Hemodiyaliz Hastasında Metastatik Kalsifikasyon ve Kalsiflaksi
       Savaş SİPAHİ1, Ayşenur UÇAR2, Selçuk YAYCI2, Reyhan ÇETİNKAYA3, Ali TAMER2
 • Son Dönem Böbrek Hastalığı Hastalarında Peritoneal Diyaliz Kateteri Yerleştirilmesinde Laparoskopik ve Konvansiyonel Yöntemlerin Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi
       Barış DEMİRİZ1, Mesudiye BULUT2, Ebru GÖK OĞUZ2, Nihal ÖZKAYAR2, Didem TURGUT2, Serhan PİŞKİNPAŞA2, Barış SAYLAM1, Fatih DEDE2
 • Son Dönem Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Sol Ventrikül Sistolik ve Diyastolik İşlevleri Üzerine Periton Diyalizinin Etkisi
       Feridun KAVUNCUOĞLU1, Aydın ÜNAL1, Mikail YARLIOĞLUEŞ2, Mustafa DURAN2, İsmail KOÇYİĞİT1, Mesut AKÇAKAYA1, Nilüfer OĞUZHAN1, Havva CİLAN1, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Bülent TOKGÖZ1, Oktay OYMAK1, Cengiz UTAŞ1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Önemli Bir Sorun: Üremik Kaşıntı ve Etkileyen Faktörler
       Nazan KILIÇ AKÇA1, Sultan TAŞCI2
 • Hemodiyaliz Hastasında Koroner Anjiyografi Sonrası Gelişen Kolesterol Embolizasyon Sendromu
       Bülent KAYA1, Eda ALTUN1, İbrahim KARAYAYLALI1, Saime PAYDAŞ1, Neslihan SEYREK1, Gülfiliz GÖNLÜŞEN2, Fatih YILDIZ3
 • Türkiye?de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2013 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHİ1, Mehmet Rıza ALTIPARMAK1, Kenan ATEŞ2, Sinan TRABULUS1, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Deneysel Periton Diyaliz Modelinde Mikofenolat Mofetil ve Rapamisinin Periton Fibrozisine Etkileri
       Hasan DURSUN1, Aytül NOYAN1, Şeyda ERDOĞAN2, Aysun KARABAY BAYAZIT1, Gülşah ŞEYDAOĞLU3, Ali ANARAT1
 • Hemodiyaliz Hastalarında A ntropometrik Ölçümler
       Zeki AYDIN1, Yonca SEVİM2, Barış DÖNER1, Meltem GÜRSU1, Serhat KARADAĞ1, Sami UZUN1, Abdullah ŞUMNU1, Egemen CEBECİ1, Alaattin YILDIZ3, Savaş ÖZTÜRK1
 • Icodextrin'e Bağlı Şaşırtıcı Bir Durum (Icodextrin Peritoniti)
       Sena Memnune ULU, Mehmet POLAT, Şeref YÜKSEL
 • Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Diyabet
       Birkan BOZKURT
 • Periton Diyalizi İlişkili Peritonitlerde Nötrofil-Lenfosit ve Platelet-Lenfosit Oranları
       Ali GÜREL1, Ayhan DOĞUKAN1, Hüseyin ÇELİKER1, Ramazan ULU1, İrem Pembegül YİĞİT2, Bilge AYGEN1
 • Sirotik Hastalarda Hemodiyalizin Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
       Süleyman KÖZ1, İdris ŞAHIN2, Zafer TERZI3, Sema Tülay KÖZ4
 • Periton Diyalizi ve Hemodiyaliz Hastalarında Mannoz Bağlayıcı Lektin Serum Düzeyinin Peritonit ve Kateter Enfeksiyonuna Etkisi
       Ertuğrul ERKEN1, Dilek TORUN2, Nurzen SEZGIN3, Hasan MICOZKADIOĞLU2, Ayşegül ZÜMRÜTDAL2, Rüya ÖZELSANCAK2, İsmail YILDIZ2
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastasında Achromobacter Peritoniti: Olgu Sunumu
       Zeynep KENDI ÇELEBI, Serkan AKTÜRK, Gülden ÇELIK, Selma YALÇIN, Kenan ATEŞ, Oktay KARATAN
 • Hemodiyaliz Tedavisi Alan 65 Yaş Altı Bireylerde Ağrı ve Baş Etme Yöntemleri
       Nazan KILIÇ AKÇA, Dilek ARSLAN
 • Kronik Böbrek Hastalığında Bilişsel Fonksiyon Bozukluğu: Diyaliz Modalitesinin Etkisi
       Recep AK1, Sedat ÜSTÜNDAĞ2, Ayten ÜSTÜNDAĞ1, Babürhan GÜLDİKEN3, Necdet SÜT4
 • Abo Kan Grupları Diyabetik Nefropati ile İlişkilidir
       Aydın ÜNAL1, İsmail KOÇYİĞİT1, Semih YILMAZ2, Bülent ESER3, Ferhan ELMALI4, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Bülent TOKGÖZ1, Oktay OYMAK1
 • Kronik Böbrek Hastalığı - Mineral ve Kemik Bozukluğunun Hemodiyaliz Hastalarında Lokomotor Sistem ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
       Mohamed FOUAD1, Maher BORAIE2
 • Diyabetik Nefropatili ve Diyabetik Olmayan Proteinürili Olgularda Plazma ve Tükürük İrisin Düzeyleri
       Ali GÜREL1, Hasan ATLI2, Deccane DÜZENCİ2, Süleyman AYDIN3, Ayhan DOĞUKAN2
 • Periton Diyaliz Hastalarında Peritonit İnsidansı Artmış Leptin ve CD4/CD8 Oranı ile Korelasyon Göstermektedir
       Yusuf BİLEN1, Erdem ÇANKAYA2, Nurhan BİLEN3, Abdullah UYANIK2, Fuat ERDEM1, M. Hamidullah UYANIK4
 • Birinci Basamakta Diyabetik Hasta Bakım Kalitesinin Değerlendirilmesi
       Selçuk MISTIK1, Ülkü Elif DEMİR1, Sinan DEMİR2
 • Periton Diyalizi Hastalarında Metabolik Sendrom ve Arteriyel Sertlik
       Hakan AKDAM1, Alper ALP1, Nur KARAKÜTÜK2, Nadide GENCER2, Özgül ÖZBEK1, Pınar OKYAY3, Harun AKAR4, Yavuz YENİÇERİOĞLU1
 • Diyaliz Replasman Tedavilerinin İnsülin Direnci Üzerine Etkileri ve Aterosklerotik Parametrelerin Değerlendirilmesi
       Mehmet KÖROĞLU1, Nilgül AKALIN2, Selçuk SEZİKLİ3, Yıldız OKUTURLAR3, Özlem HARMANKAYA2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Ağrı
       Saide ÖZYİĞİT1, Yasemin YILDIRIM2, Emine KARAMAN2
 • McArdle Hastalığına Bağlı Diyaliz Gerektiren Akut Böbrek Yetmezliği
       Hasan ERGENÇ1, Bilgehan ACAR2, Saadet SAYAN2, Savaş SİPAHİ1
 • Son Dönem Böbrek Yetmezlikli İnfertil Hemodiyaliz Hastasında Epididimal Mikrolitiazis
       N. Kemal ALTINBAŞ, Evren ÜSTÜNER, Cemil YAĞCI
 • Santral Venöz Kateterizasyon Sonrası Sol Brakiyosefalik Ven Perforasyonu
       Orçun ALTUNÖREN1, Berivan GANİDAĞLI2, Özkan GÜNGÖR3, Mehmet Akif SARICA4, Murat BAYKARA4, Elif İNANÇ2, Yasemin COŞKUN YAVUZ5, İhsan Yavuz ATMACA4, Ferhat KESLER2, Sefa GANİDAĞLI2
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastasında Nadir Bir Peritonit Etkeni: Kytococcus Sedentarius
       Nihal ÖZKAYAR1, Irmak BARAN2, Nergiz BAYRAKCI1, Neriman AKSU2, Fatih DEDE1
 • İzotretinoin Tedavisi Alan Hastada Rabdomiyoliz ve Toksik Hepatit: Olgu Sunumu
       Ayça İNCİ, Refik OLMAZ, Bayram YEŞİL, Gülhan ÖZÇELİK, Funda SARI, Metin SARIKAYA
 • Kronik Pankreatite İkincil Gelişen Oksalat Nefropatisi: Olgu Sunumu
       Nergiz BAYRAKCI1, Nihal ÖZKAYAR1, Aysel ÇOLAK2, Müge EREK ERSÖZEN1, Ebru GÖK OĞUZ3, Fatih DEDE1
 • Kardeş İki Periton Diyaliz Hastasında Eş Zamanlı Mantar Peritoniti: Olgu Sunumu
       Tuğba YILMAZ1, Orçun ALTUNÖREN1, Didem ATAY1, Safa GANİDAĞLI1, Elif İNANÇ1, Fazıl Ahmet GÖRGEL1, Taner KALE2, İdris ŞAHİN3, Özkan GÜNGÖR1
 • Bir Periton Diyalizi Hastasında Standart Kültür Materyalleriyle Tanı Konulamayan Aspergillus Niger Peritoniti: Zenginleştirilmiş Kan Kültürü Vasatları Avantaj Sağlayabilir mi?
       İlhan KURULTAK1, Mevlüt ÇERİ2, Kenan ARICAN3, Can KİNALP4, Salih CESUR5, T. Rıfkı EVRENKAYA4
 • Ev Hemodiyalizine Yönelik İnançlar ve Deneyimler: Güncel Kanıtların Gözden Geçirilmesi
       Belgüzar KARA
 • Kronik Diyaliz Hastasında Proksimal Ulnar Arter Pseudoanevrizması
       Doğan KAHRAMAN1, İhsan ERGÜN2
 • Kolloidal Bizmut Subsitrat İntoksikasyonu Sonrası Gelişen Geri Dönüşümlü Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu
       Şiyar ERDOĞMUŞ, Zeynep KENDİ ÇELEBİ, Serkan AKTÜRK, Sim KUTLAY, Kenan ATEŞ, Gökhan NERGİZOĞLU
 • Kronik Böbrek Hastalığında Hepatit C Virüs Enfeksiyonunun Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
       Ayşegül ORUÇ, Alparslan ERSOY
 • Periton Diyalizi Hastalarında Plevroperitoneal Kaçağın Tanı ve Takibinde Güvenilir Bir Teknik Olarak Sintigrafi
       İlhan KILIÇ1, İlhan KURULTAK1, Gül AKTAŞ2, Sedat ÜSTÜNDAĞ1, Ali SARIKAYA2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Enfeksiyon İlişkili Kutanöz Vaskülit: İki Olgu Sunumu
       Didem DEMİRCİOĞLU1, Orçun ALTUNÖREN1, Merve UYAN1, Kamil MÜLAYİM2, Tuğba YILMAZ1, Safa GANİDAĞLI1, Nuretdin KUZHAN3, Suna KALKAN1, Dilek NEBİOĞLU4, Özkan GÜNGÖR1
 • Hemodiyaliz Hastasında Sık Rastlanılan Kaşıntının Nadir Sebebi: Kyrle Hastalığı
       Ayşe SİNANGİL1, Vedat ÇELİK1, Aysel ÇAĞLAR2, Tevfik ECDER1
 • Olgu Sunumu: Trombotik Mikroanjiopati ile Başvuran Skleroderma Renal Kriz
       Mehmet Can UĞUR1, Ferhat EKİNCİ1, Tuğba KARADENİZ2, Elif GRAM1, Hülya ÇOLAK3, Cengiz CEYLAN4, Harun AKAR1
 • Aletli Periton Diyalizi Hastasında Flavimonas Oryzihabitans Peritoniti: Olgu Sunumu
       Hakan AKDAM1, Özgül ÖZBEK1, Hacer KALE1, Ezgi AKANDERE1, Murat TELLİ2, Yavuz YENİÇERİOĞLU1
 • Kronik Renal Yetmezlik Nedeniyle Hemodiyaliz ile Renal Replasman Tedavisi Alan Hastada Gelişen Kaposi Sarkomu
       Murat TUĞCU1, Umut KASAPOĞLU1, Çağlar RUHİ1, Elif SAYMAN2
 • Renal Graft Kayıplı Hastaların Yönetimi
       Berna YELKEN1, Tülin AKAGÜN2, Aydın TÜRKMEN3
 • Kronik Böbrek Hastalığında İlaç Kullanımı
       Funda SARI, Fettah Fevzi ERSOY
 • Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2014 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHİ1, Kenan ATEŞ2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Lityumun İndüklediği Nefrojenik Diyabetes İnsipitus ve Böbrek Yetmezliği: Bir Olgu Sunumu
       Veysel KIDIR, Atila ALTUNTAŞ, Salih İNAL, Mürüvvet AYBEK, Mehmet Tuğrul SEZER
 • Periton Diyalizi Hastasında Perikardiyal Diyalizat Kaçağı
       Seçil Arslansoyu ÇAMLAR1, Alper SOYLU1, Şeyma Şebnem MUMCU2, Mustafa KIR3, Tuğra GENÇPINAR4, Salih KAVUKÇU1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Paratiroidektomi
       Özkan GÜNGÖR1, Orçun ALTUNÖREN1, Tuba GÜNGÖR2, Mahmut İlker YILMAZ3
 • Türk Hemodiyaliz Hasta Popülasyonunda Hiperparatiroidizm Tedavisinde Sinakalset’in Etkinliği
       Orçun ALTUNÖREN1, Özkan GÜNGÖR1, Necmi EREN2, Mehmet TANRISEV3, Ender HÜR4, Kültigin TÜRKMEN5, Yasemin COŞKUN YAVUZ6, Osman Zikirullah ŞAHİN7, Funda SAĞLAM8, Mehmet Nuri TURAN9, Mustafa YAPRAK10, Özkan ULUTAŞ11, İsmail KOÇYİGİT12, Ayten OĞUZ13, Elif ARI14, Sibel ADA15, Abdulmecit YILDIZ16, Alper AZAK17, Ahmet Edip KORKMAZ18, Demet YAVUZ19, İbrahim DOĞAN20, Hikmet TEKÇE21, Mehmet SERT22, Bület KAYA23, Serkan BAKIRDÖĞEN24, Şennur KÖSE25, Tamer SAKACI26, İrem PEMBEGÜL27, Ferhan AYTUĞ28, Aydın GÜÇLÜ29, Bülent AKGÜL30, Mahmut İlker YILMAZ31
 • Tünelli Keçeli Hemodiyaliz Kataterlerinin %45 Etanol ve %4 Trisodyum Sitrattan Oluşan Karışım ile Kapanması Kateter İlişkili Enfeksiyonların ve Trombozun Önlenmesinde Etkindir
       Tamer ARIKAN1, Oktay OYMAK1, Erkan YILMAZ2, Aydın ÜNAL1, Nilüfer OĞUZHAN3, İsmail KO ÇYİĞİT1, Onur TUNCA1, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Mustafa SOYLAK2, Bülent TOKGÖZ1
 • Hemodiyaliz Hastalarında İntradiyalitik Hipertansiyon Prevelansı ve İlişkili Risk Faktörleri
       Pınar MESCİGİL1, İlhan KURULTAK2, Reyhan CA LAYOĞLU3, Şehsuvar ERTÜRK4
 • Periton Diyalizi Hastalarında Bitkisel Ürün Kullanımı
       Egemen CEBECİ1, Yonca SEVİM1, Tayfun BEKTAŞ1, Meltem GÜRSU1, Savaş ÖZTÜRK1, Abdullah ŞUMNU1, Serhat KARADAĞ1, Sami UZUN1, Rümeyza KAZANCIOĞLU2
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi İlişkili Peritonit Ataklarının Değerlendirilmesi
       Ayşe ŞEKER, Ferhan CANDAN, Can HÜZMELİ, Lale AKKAYA, Mansur KAYATAŞ
 • Kalp Yetmezliğinde Ultrafiltrasyon Tedavisi
       Orçun ALTUNÖREN1, Özkan GÜNGÖR1, Mahmut İlker YILMAZ2
 • Hatay İlinde Yüksek Hemodiyaliz Hasta Sayısı ve Olası Nedenler
       Faruk TURGUT1, Mustafa YAPRAK1, Müge ÖZSAN2, Gökhan GÜLER3, Mehmet BARDAKÇI3
 • Hemodiyaliz Hastalarında Düşme İnsidansı ve Risk Faktörleri
       Amir Hosein ABEDI YEKTA1, Shiva FATOLLAHLERAD1, Mohammad HASSABI1, Kianoosh FALAKNAZI2, Shahrzad KHOSRAVI1, Mehrshad POURSAEED1
 • Hemodiyaliz Hastalarının Böbrek Nakline Bakış Açısı
       Ahmet Fazıl GÖRGEL1,Tuğba YILMAZ1, Ferhat KESLER1, Gülşah AYDIN1, Yasemin YAVUZ COŞKUN2, Didem DEMİRCİOĞLU1, Elif İNANÇ1, Orçun ALTUNÖREN1, Özkan GÜNGÖR1, Mahmut İlker YILMAZ3
 • Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalarında Tp-e/QT, ve Tp-e/QTc Oranı
       Aydın GÜÇLÜ1, Murat Hayri SİPAHİOĞLU2, Atilla İÇLİ3, Mehmet Fatih ALPAY4, Serkan NARMAN5
 • Rutin Hemodiyalize Giren Hastaların Acil Hemodiyaliz İhtiyacının Değerlendirilmesi: 2 Yıllık Retrospektif Tek Merkez Çalışması
       Semih GÜLLE1, Mustafa YILDIRIM1, Burak KARAKAŞ1, Mustafa Arif DEMİR2,Mehmet TANRISEV2, Harun AKAR1
 • Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalarının Stresle Baş Etme Tutumları
       Selçuk MISTIK1, Demet ÜNALAN2, Mehmet KAYA1, Muhsin KARADUMAN1, Bülent TOKGÖZ3
 • Diyaliz Hastalarında Depresyon ve Algılanan Sosyal Destek Sistemlerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
       Selçuk MISTIK1, Demet ÜNALAN2, Bülent TOKGÖZ3
 • Evde Nokturnal Hemodiyaliz ile Gebelik Sıklığı ve Sonuçları
       Cenk DEMİRCİ1, Meltem Seziş DEMİRCİ2, Gülay AŞÇI2, Aygül ÇELTİK3, Pınar SEYMEN1, Fatih KIRÇELLİ1, Taşkın ÇOLAK1, Ercan OK2
 • Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Demir Yükünün Fibroscan ile Değerlendirilmesi: Öncül Çalışma
       Orçun ALTUNÖREN1, Kadir GİŞİ2, Tuğba YILMAZ1, Ferhat KESLER1, Murat İSPİROĞLU2, Didem DEMİRCİOĞLU1, Safa Ersen GANİDAĞLI1, Yasemin COŞKUN YAVUZ1, Ali ÇETİNKAYA2, Özkan GÜNGÖR1
 • Hemodiyaliz Hastalarının Psikososyal Sorunlarına İlişkin Algıları
       Oğuzhan ZENGİN1, Buğra YILDIRIM2
 • Diyaliz Modalitelerinin Kalp Hızı Değişkenliği Üzerine Olan Etkisi
       Ramazan ULU1, Nevzat GÖZEL2, İrem PEMBEGÜL YİĞİT3, Zeki KAMEÇ1, Kader AKSOY UĞUR4, Orhan DOĞDU5, Ayhan DOĞUKAN1
 • Hemodiyaliz, Periton Diyalizi ve Böbrek Trasplantasyonu Hastalarında Tiol/Disülfit Dengesi
       Yasemin ÜSTÜNDAĞ Budak1, Serdar KAHVECİOĞLU2, Hüseyin CELİK3, Murat ALIŞIK4, Özcan EREL4
 • Bir Hemodiyaliz Hastasında Listeriosis: Olgu Sunumu ve Literatür İnceleme
       Nihan TEKKARIŞMAZ1, Rüya ÖZELSANCAK1, Dilek TORUN1, Hikmet Eda ALIŞKAN2
 • Böbrekler İçin Yeni Bir Düşman: Sentetik Kannabinoidler
       Alper ALP1, Hakan AKDAM2, Ayşe Gül ÖRMECİ3, İbrahim METEOĞLU3, Emel CEYLAN4, Alparslan ÜNSAL5, Yavuz YENİÇERİOĞLU2
 • Diyabeti ve Evre 3b veya Daha İleri Derecede (tGFH < 45 mL/dk) Kronik Böbrek Hastalığı Olan Hastaların Tedavisine İlişkin Avrupa En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu
       Bülent Tokgöz
 • Hemodiyaliz Hastalarında Nötrofil Lenfosit Oranı Aterosklerozu mu Gösteriyor?
       Özlem YAYAR1, Barış ESER1, Ebru GÖK OĞUZ1, Özgür MERHAMETSİZ1, Mehmet BÜYÜKBAKKAL1, Okan YAYAR2, Başol CANBAKAN1, Mehmet Deniz AYLI1
 • Hemodiyaliz ve Böbrek Nakli Hastalarında Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesinin Karşılaştırılması
       Dilek BARUTÇU ATAŞ1, Hakkı ARIKAN1, Sabahat ALIŞIR ECDER2, Hilmi ÇİFTÇİ3
 • Hemodiyaliz Hastalarının Hipertansiyon Yönetimine İlişkin Evde Yaptıkları Uygulamalar
       Feray GÖKDOĞAN1, Duygu KES2, Gülay TURGAY3, Döndü TUNA4
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Hastalarında Peritonit ve Serum-Diyalizat İmmünglobulin-G Subgrup Düzeyleri İlişkisi
       Metin SARIKAYA, Yasin ŞAHİNTÜRK, Ayça İNCİ
 • Bir Hemodiyaliz Hastasında Rektus Kılıf Hematomunun Atipik Başvuru Şekli: Diyaliz Seansları Sonrasında Tekrarlayıcı Karın Ağrısı
       İlhan KILIÇ, İlhan KURULTAK, Sedat ÜSTÜNDAĞ
 • Mikroalbüminürisi Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Ekshale Soluk Havası İnflamatuvar Belirteç Düzeyleri ve Solunumsal Parametreler
       Nilgün SAVAŞ1, Ertuğrul ERKEN2 Faruk KUTLUTÜRK3, Ayşe YILMAZ4, Süheyla UZUN KAYA1, Ayşe Kevser DEMİR1, Banu ÖZTÜRK5
 • Tenchkoff Kateter Takılmasında Nadir Komplikasyon: Mesane İçine Yerleştirme
       Barış ESER1, İbrahim DOĞAN1, Özlem YAYAR2, Selahattin ÇALIŞKAN1
 • Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2015 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHİ1, Kenan ATEŞ2,Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Hemodiyaliz Hastalarında Karnitin Kullanımı
       Büşra ATABİLEN, Hilal YILDIRAN
 • Hemodiyaliz Hastalarında Damar Ulaşım Yolu Tipi ile Visseral ve Periferal Yağ Dokusu, Nütrisyonel ve İnflamatuvar Parametrelerin İlişkisi
       Tayfun BİRTAY1, Tonguç SABA2, Cevahir HABERAL2, Gültekin GENÇTOY3
 • Tip 2 Diyabetli Hastalarda Elektrolit Bozuklukları
       Müge ÖZSAN1, Mustafa YAPRAK2, Oğuzhan ÖZCAN3, Esra KİRİKTİR4, Faruk TURGUT2
 • Acil Diyaliz Gereksinimi Olan Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Farklı Diyaliz Yöntemlerinin Karşılaştırılması
       İsmail KOÇYİĞİT1, İmran DOĞAN2, Cevat YAZICI3, Eray EROĞLU1, Aydın ÜNAL1, Muhammed DOĞAN4, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, Oktay OYMAK1, Bülent TOKGÖZ1
 • Hemodiyaliz Hastalarının Günlük Yaşam Aktiviteleri, Yeti Yitimi, Depresyon ve Komorbidite Yönünden Değerlendirilmesi
       Gülay TURGAY1, Emre TUTAL2, Siren SEZER2
 • Hemodiyalizde Metastatik Enfeksiyonlar: 19 Olgunun Analizi
       Aydın ÜNAL1, Tamer ARIKAN2, Murat Hayri SİPAHİOĞLU1, İsmail KOÇYİĞİT1, Bülent TOKGÖZ1, Güven KAHRİMAN3, Oktay OYMAK1
 • El-Sıkma Gücü ve Serum Ürik Asit Seviyeleri, Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz-Malnütrisyon Skoru ile İlişkilidir
       Semih BAŞCI, Abdullah ÖZKÖK, Mevlüt KAÇAR, Satılmış BİLGİN, Ali Rıza ODABAŞ
 • Hemodiyaliz Hastalarında İki Farklı Bikarbonat İçerikli Diyalizat Kullanımının Asidoz Kontrolüne Etkisi
       İsmail BALOĞLU, Halil Zeki TONBUL, Nedim Yılmaz SELÇUK, Kültigin TÜRKMEN
 • Hemodiyaliz Girişimi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Radial Arter Psödoanevrizması
       Elif COŞKUN
 • Hepatit B Aşılı Diyaliz Hastalarında Occult Hepatit B Prevalansı
       Can HÜZMELI1, Ayşe ŞEKER1, Ferhan CANDAN1, Gökhan BAĞCI2, Lale AKKAYA1, Mustafa Zahir BAKICI3, Mansur KAYATAŞ1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Eritropoezi Uyarıcı Ajan Kullanım ile Hemoglobin Değişkenliği Arasındaki İlişki
       H. Zeki TONBUL1, Lütfullah ALTINTEPE2, İsmail BALOĞLU1
 • Ev Hemodiyalizinde Çocuk Hasta Deneyimi: Olgu Sunumu
       Eren SOYALTIN1, Önder YAVAŞCAN1, Caner ALPARSLAN1, Seçil ARSLANSOYU ÇAMLAR1, Demet ALAYGUT1 Elif Perihan ÖNCEL1, Fatma MUTLUBAŞ1, Belde KASAP DEMIR2
 • Diyaliz Hastasında Protein C Eksikliğine Bağlı Warfarin-İlişkili Deri Nekrozu
       Abdullah ÖZKÖK1, Hande ÖZPORTAKAL1, Murat AŞIK2, Serçin ÖZKÖK2, Özlem ALKAN1, Memduha BOYRAZ1, Gökhan GÖNENLI3, Banu ŞAHIN YILDIZ1, Kübra AYDIN BAHAT1, Ali Rıza ODABAŞ1
 • Periton Diyaliz Hastalarında Serum Apelin-13’ün İnflamasyon ve Kardiyak Morfoloji İçin Önemi
       İbrahim DOĞAN1, Serdar KAHVECIOĞLU2, Barış ESER1, Hüseyin KAYADIBI3, Özlem YAYAR4, Tolga DOĞAN5, Ünal KURTOĞLU6, Sevda ÜNALLI ÖZMEN7, İsminur SAKA KARAGÖZ7
 • Hemodiyaliz Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu, Uyku Kalitesi ve Yorgunluk
       Gülay TURGAY1, Emre TUTAL2, Siren SEZER2
 • Diyaliz Hastalarında Alt Gastrointestinal Sistem Hastalıkları
       Şafak KIZILTAŞ1, Sevgi ŞAHİN2 Gülizar ŞAHİN3
 • Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2016 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHI1, Kenan ATEŞ2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Başa Çıkma Stratejileri ve Yaşam Kalitesi
       Pavan MALLESHAPPA
 • Periton Diyaliz Hastalarında Serum Ürik Asit ve 25-Hidroksivitamin D Seviyesi Arasındaki İlişki
       Serkan BAKIRDÖĞEN1, Necmi EREN2, Sibel GÖKÇAY BEK3, Sara YAVUZ4, Mehmet TUNCAY5
 • Periton Diyalizi Hastalarında Başlangıç Peritoneal Eşitlenme Testi Sonuçlarının Mortaliteye Etkisi
       Egemen CEBECI1, Yunus Emre AYTEKIN2, Abdullah ŞUMNU1, Nilay ŞENGÜL SAMANCI2, Meltem GÜRSU3, Zeki AYDIN1, Ahmet BEHLÜL1, Rümeyza KAZANCIOĞLU3, Savaş ÖZTÜRK1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Fiziksel Aktivitenin Pedometre ile Değerlendirilmesi
       Derya DUMAN1, Emre ERDEM1, Tevfik ECDER2
 • Son Dönem Kronik Böbrek Hastalarında Altı Aylık Hemodiyaliz Tedavisinin Kognitif Fonksiyona Etkisi
       Vildan ÇOBAN KILINÇ1, Sedat ÜSTÜNDAĞ2, Ayten ÜSTÜNDAĞ1, Necdet SÜT3
 • Çocuklarda Aletli Periton Diyalizi Tedavisinde Nadir Görülen Bir Peritonit Etkeni: Pseudomonas Putida
       Belde KASAP DEMIR1,2 Caner ALPARSLAN2, Fatma MUTLUBAŞ2, Önder YAVAŞCAN2, Duygu ERTAN3, Demet ALAYGUT2, Serdar SARITAŞ3, Nejat AKSU2
 • Viral Hepatitli Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit Farkındalığı
       Özkan GÜNGÖR1, Necmi EREN2, Betül GÜZEL1, Egemen ŞENEL1, Muhammed ÇIFTÇIOĞLU1, Mehmet TUNCAY3, Gülsüm AKKUŞ1, Yasemin YAVUZ COŞKUN4, İsmail KOÇYIĞIT5, Ertuğrul ERKEN1, Orçun ALTUNÖREN1
 • Hemodiyaliz Hastalarında Kognitif Disfonksiyonun Kısa Mental Muayene ve Saat Çizme Testi ile Değerlendirilmesi
       Demet YILDIZ1, Meral SEFEROĞLU1, Aygül GÜNEŞ1, Nilüfer BÜYÜKKOYUNCU1, Abdülmecit YILDIZ2, Kasım KILIÇ1, C. Bülent GÜL3, Serdar KAHVECİOĞLU3, Ayşegül ORUÇ2, Deniz SIĞIRLI4
 • Diyaliz Hastalarının Öz Bakım Gücü ve Genel Öz Yeterlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
       Selçuk MISTIK1, Demet ÜNALAN2, Kevser GÖKTAŞ1, Şeyma Gül YAPICI1, Bülent TOKGÖZ3,
 • Hemodiyaliz Hastalarında Öz-Bakım Gücü ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
       Hava KURBUN1, İlknur METIN AKTEN2
 • Periton Diyalizi Hastalarının Periton Sıvısında Trefoil Faktör 3 Peptid Düzeyleri ve İlişkili Faktörler
       Gökmen AKTAŞ1, Hakkı ARIKAN2, Ertuğrul ERKEN3, Ebru AŞICIOĞLU2, Mehmet KOÇ2, Çetin ÖZENER2
 • Nadir Bir Olaya Yaklaşım: Diyaliz Cihazına Bağlı Hemoliz
       Mustafa SEVINÇ
 • Hemodiyaliz Hastasında Kateter ile İlişkili Enterobacter ludwigii Bakteriyemisi: Tıbbi Literatürde İlk Bildirim
       Süleyman KÖZ1, Esin OĞUZ2, Meryem TIMUÇIN1, Seyit Ali BÜYÜKTUNA3, Mustafa Zahir BAKICI4, Ferhan CANDAN1, Mansur KAYATAŞ1
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.