2009, Cilt 18, Sayı 1
124 makale bulundu.
 • ESSANSIYEL VE RENAL PARENKIMAL HİPERTANSİYONDA ALDOSTERON SEVİYELERİ
       Dr. İ. KELEŞ1, Dr. A. ÖMER1, Dr. E. EREK2
 • Böbrek Nakilli Bir Hastada Üreter Stent Enkrüstasyonun Mini Perkütan Nefrolitotomi ile Tedavisi
       Fazıl Tuncay AKI, Artan KONİ, Cenk Yücel BİLEN, Kubilay İNCİ, İlhan ERKAN, Mehmet BAKKALOĞLU
 • HİPERTANSİF DİYALİZ HASTALARINDA KAPTOPRİL TESTİ
       Dr. Seyhun Kürşat1, Dr. Ercan Ok1, Dr. Mehmet Özkahya1, Dr. Soner Duman2, Dr. Abdülkadir Unsal1, Dr. Fehmi Akçiçek2
 • DISSEKAN AORT ANEVRİZMASINA BAĞLI AKUT RENAL YETMEZLİK
       Dr. F. Türkmen1, Dr. P. Seymen2, Dr. Z. Bicik1, Dr. G. Kılıçoğlu Uygur2, Dr. A. Özdemir1
 • ESANSİYEL HİPERTANSİF HASTALARDA İDRAR GLİKOZAMİNOGLİKAN ATILIMI
       Dr. Dilek Gogas1, Dr. Önder Ersöz1, Dr. Yasemin Budak3, Dr. Çetin Özener2, Dr. Sema Akalın1, Emel Akoğlu2
 • PROGRAMLI HEMODİYALİZ HASTALARINDA REKOMBİNANT İNSAN ERİTROPOİETİNİNİN TAM KAN VİSKOZİTESİNE ETKİSİ VE HİPERTANSİYONLA İLİŞKİSİ
       S. Ersan1, F. Türkmen2, Y. Özel1
 • MİKROALBUMİNÜRİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONDA SİSTEMİK VE RENAL ENDOTEL ETKİLENME GÖSTERGESİ MİDİR?
       Saniye Şen1, Gülay Durmuş Altun2, Şükran Çiftçi2
 • ESANSİYEL HİPERTANSİYONDA ERKEN RENAL ETKİLENME GÖSTERGELERİ
       Saniye Şen1, Şahin Çeçen1, Şeniz Sevinir1, Şükran Çiftçi2, Şentürk Çiftçi3
 • ESANSİYEL HİPERTANSİYONDA İNSÜLİN, LEPTİN, C-PEPTİD ve LİPOPROTEİNLER
       Saniye ŞEN1, Ahmet SALTIK2
 • RENAL TRANSPLANTIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RADYONÜKLİD YÖNTEMLER
       Mehmet T. Kitapçı
 • RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI GELİŞEN URETER NEKROZUNUN ERKEN TANISINDA RENAL SİNTİGRAFİNİN ÖNEMİ
       Mehmet T. Kitapçı
 • YAŞLI HIPERTANSIF HASTALARDA PSEUDOHIPERTANSIYON
       Yüksel Gökel1, Saime Paydaş2, Salim Satar1
 • HİPERTANSİF TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA LOSARTANIN KAN BASINCI VE MİKROALBÜMİNÜRİ ÜZERİNE ETKİSİ
       Meltem Aylı1, Omaç Tüfekçioğlu2, Cüneyt Ensari2, Sakine Erbaşı2, Deniz Aylı2, İrfan Sabah2
 • HEDEF ORGAN KOMPLİKASYONSUZ ESANSİYEL HİPERTANSİYONDA ENDOTEL VE VASKÜLER FONKSİYON BOZUKLUĞU
       Saniye Şen1, M. Emin Yılmaz3, Sedat Üstündağ1, Ş. Nur Azcan2
 • GENÇ NORMOTANSİF VE HİPERTANSİF BİREYLERDE AYAKTAN KAN BASINCI İZLEMİ SONUÇLARI
       Enes Murat Atasoyu1, Suat Ünver1, Yılmaz Cingözbay2, T. Rıfki Evrenkaya1, M.Yaşar Tülbek1
 • Böbrek Nakli Sonrası Tekrarlayan Glomerülonefritler
       Barış AFŞAR1, Rengin ELSÜRER1, Mahmut İlker YILMAZ2
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA HİPERTANSİYON SIKLIĞI VE VOLÜM KONTROLÜNÜN ÖNEMİ
       Lütfullah Altıntepe1, H. Zeki Tonbul1, Sibel Mil2, Süleyman Türk1, Mehdi Yeksan2
 • ESANSİYEL HİPERTANSİF HASTALARDA KAPTOPRİL TESTİNİN ÖNCEDEN BELİRLEYİCİLİĞİ
       Seyhun Kürşat, Bülent Özgür, Tamer Alıcı
 • PRİMER HİPERTANSİYONDA TRANDOLAPRİL VE LOSARTAN TEDAVİSİNİN GLOMERÜLO-TUBÜLER FONKSİYONLARA ETKİSİ
       Sedat Üstündağ1, Saniye Şen1, Necdet Süt2, Şentürk Çiftçi3
 • SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA OFİS KAN BASINCI DÜZEYLERİ İLE AMBULATUVAR KAN BASINCI MONİTORİZASYONU DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Lütfullah Altintepe1, H. Zeki Tonbul1, Çetin Sözlü2, Ibrahim Güney2, Mehdi Yeksan2, Süleyman Türk1
 • SAPD HASTALARINDA SUBKLİNİK HÎPERVOLEMİNİN TESBIT EDİLMESİNDE BİYOELEKTRİK İMPEDANS ANALİZİ
       Ahmet Uğur Yalcin1, Timuçin Kasifoglu2
 • HİPERTANSİYONUN RENAL KOMPLİKASYONLAR VE BÖBREK HASTALIĞININ PROGRESYONUNDAKİ ROLÜ
       Siren Sezer, Eyüp Külah, Fatma Nurhan Özdemir
 • BÖBREK NAKLİ YAPILAN HASTALARDA SİKLOSPORİN A KULLANIMININ MEME HASTALIĞI GELİŞME RİSKİNE ETKİSİ
       İbrahim Berber, Çağatay Aydın, Bülent Yiğit, İzzet Titiz, Gülüm Altaca
 • PRİMER HİPERTANSİYON: RENAL VASKÜLER DİSFONKSİYON
       Saniye Şen1, Sedat Üstündağ1, B. Murat Yalçın2, Gülcan Akbuğday1
 • HEMODİYALİZ VE SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KAN BASINCI KONTROLÜNÜN YETERLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Mehmet Koç, İ. Çetin Özener, Emel Akoğlu
 • Beyaz Gömlek Hipertansiyonu ve Artmış Kardiyovasküler Risk
       Mustafa Balal1, Murat Çaylı2, Yahya Sağlıker1, Saime Paydaş1, Yaşar Sertdemir3, Mustafa fian2
 • Genç Hipertansif Erkek Hastalarda Multipl Renal Arter Varlığı ile Hipertansiyon İlişkisi
       Enes Murat Atasoyu1, T. Rıfkı Evrenkaya1, Suat Ünver1, Çınar Başekim2, M.Yaşar Tülbek1
 • Renal Arter Stenozu ve Anevrizma Birlikteliği ile Ortaya Çıkmış Bir Renovasküler Hipertansiyon Olgusu: Vaka Takdimi
       İhsan Ergün1, Şule Şengül1, Yakup Ekmekçi1, Sim Kutlay1, Tanzer Sancak2, Neval Duman1, Bülent Erbay1
 • Bir Üniversite Hastanesinde Üç Yıllık Böbrek Nakli Deneyimi
       Yarkın Kamil YAKUPOĞLU1, Ender ÖZDEN1, Burak KOÇAK1, Melda DİLEK2, Tekin AKPOLAT2, Nurol ARIK2, Kuddusi CENGİZ2, Zelal ADIBELLİ2, Ozan ÖZKAYA3, Belma DURUPINAR4, Necla EREN TÜLEK5, Murat DANACI6, Levent CEYLAN2, Şaban SARIKAYA1
 • Polikistik At Nalı Böbrekli Hipertansif Bir Vaka
       Alper KIRKPANTUR1, Bülent ALTUN2, Mahmut İlker YILMAZ1, Müjdat YENİCESU1
 • Böbrek Nakilli Hastada Simvastatin Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Rabdomyoliz
       Hüseyin ATALAY1, İbrahim GÜNEY1, Mihriban ARSLAN2, Halil Zeki TONBUL1
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Yapan Bir Hastada Başarılı bir Gebelik
       Nilüfer OĞUZHAN, Aydın ÜNAL, Feridun KAVUNCUOĞLU, Bülent TOKGÖZ, Oktay OYMAK , Cengiz UTAŞ
 • Genç Bir Hastada Ektopik Böbrek Yerleşimi ve Böbrek Arter Anomalisi
       Neslihan Soysal1, Kutsi Köseoğlu2, H. Meltem Sönmez1, Can Zafer Karaman2
 • Böbrek Naklinden Sonra Malignite Gelişimi: Tek Merkez Deneyimi
       Aydın Ünal1, Dilek Ünal2, Aysun Aybal3, Halit Karaca4, Murat Hayri Sipahioğlu1, Bülent Tokgöz1, Oktay Oymak1, Cengiz Utaş1
 • Diyalize Giren Kronik Renal Yetmezlikli Olguda Bir Renal Arter Stenozunun Tespiti ve Tedavisi ile Diyalizin Sonlandırılması
       Garip Şahin1, Mehmet Soydan1, Tamer Kaya2
 • Esansiyel Hipertansif Hastalarda Serum Leptin Seviyesi ve Endotel Fonksiyonu Arasındaki İlişki
       Hüseyin Koçak1, Dilek Yavuz2, Ersan Altun3, Önder Şirikçi4, Serhan Tuğlular5, Emel Akoğlu5, Çetin Özener5
 • Akım Sitometrisi ile Böbrek Nakli Sonrası Vericiye Özgü Antikorların Monitorizasyonu
       Tülay KILIÇASLAN AYNA1, Hayriye ŞENTÜRK ÇİFTÇİ1, Yaşar ÇALIŞKAN2, Mehmet GÜRTEKİN1, Aydın TÜRKMEN2, Mahmut ÇARİN1
 • Hastahane Sfigmomanometrelerinin Ölçüm Değerleri Doğru mu?
       Nevzat SELİM1, Emre ERDEM2, Türkan AYDOĞDU2, Aysel SARI1, Ragıp KADI1, Cem BİÇEN1, Tekin AKPOLAT2
 • Çoklu Arteri Olan Böbreklerle Yapılan Nakillerde Sonuçlar, Vasküler ve Ürolojik Komplikasyonlar
       Fazıl Tuncay AKİ, Artan KONİ, Şevket Tolga TOMBUL, Cansu BOZACI, İlhan ERKAN, Mehmet BAKKALOĞLU
 • Postmenopozal Kadınlarda Sirkadiyen Kan Basıncı Ritmi ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki
       Faruk TURGUT1, Ayşe ÇARLIOĞLU2, Mehmet KANBAY1, Ebru UZ1, Ali AKÇAY1
 • Günlük Kan Basıncı Ritmi ile Serum Ürik Asit ve Beden Kitle İndeksi Arasındaki İlişki
       Mehmet KANBAY, Faruk TURGUT, Ayşe IŞIK, Mustafa KÖROĞLU, Ali AKÇAY
 • Renal Replasman Tedavisi Alan Hastaların Hastaneye Yatış ve Sağkalım Açısından Karşılaştırılması
       Murat MERAL3, Ali ÇELİK2, Özkan GÜNGÖR1, Aykut SİFİL2, Caner ÇAVDAR2, Taner ÇAMSARI2
 • Böbrek Nakli Hastalarında Seçilmiş Olgularda Üreter Stent Kullanımının Ürolojik Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
       Fazıl Tuncay AKİ, Artan KONİ, Mert GÜNAY, Said ELHAJ, Mehmet BAKKALOĞLU, İlhan ERKAN
 • Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Subkutanöz Zigomikoz Enfeksiyonunun Başarılı Bir Şekilde Tedavisi
       Bülent TOKGÖZ1, İsmail KOÇYİĞİT1, Orhan YILDIZ2, Aydın ÜNAL1, Murat H. SİPAHİOĞLU1, Atilla ÇORUH3, Işın SOYUER4, Oktay OYMAK1, Cengiz UTAŞ1
 • Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Başvuran Gebelerde Hipertansiyon Sıklığı
       Haydar ERSOY1, Oktay Sarı1, Ümit AYDOĞAN1, Halil AKBULUT1, Kurtuluş ÖNGEL3, Müfit Cemal YENEN2, Kenan SAĞLAM1
 • Remisyonda Hodgkin Lenfoma ve Behçet Hastalığı Olan bir Hastada Başarılı Böbrek Nakli
       Vural Taner YILMAZ1, Alihan GÜRKAN2, Ayhan DİNÇKAN2, Fevzi ERSOY1, Gültekin SÜLEYMANLAR1
 • Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuvar mı?
       Hasan MİCOZKADIOĞLU
 • Böbrek Allogreftlerinde Verici Kaynaklı Hücrelerin Varlığı
       Türkan METE1, Şule ŞENGÜL1, Arzu ENSARİ2, Kenan KEVEN1, Bülent ERBAY1, Şehsuvar ERTÜRK1
 • Vericiye Özgü Antikor Pozitif Olgularda Böbrek Nakli: Tek Merkez Deneyimi
       Kenan KEVEN1, Şule ŞENGÜL1, Acar TÜZÜNER2, Funda YALÇIN1, Hüseyin TUTKAK3
 • Posttransplant Eritrositoz ve Risk Faktörleri
       Emre ERDEM1, Ahmet KARATAŞ1, Coşkun KAYA1, Levent CEYLAN1, Yarkın Kamil YAKUPOĞLU2, Kuddusi CENGİZ1, Nurol ARIK1, Tekin AKPOLAT1
 • Renal Parenkimal Skar ve Reflü Nefropatisi
       İbrahim GÖKÇE1, Harika ALPAY2
 • Böbrek Naklinin Geç Dönemde Kalp İşlevleri ve Yapısına Etkisi
       İsmail KOÇYİĞİT1, Aydın ÜNAL1, Ahmet ÇELİK2, Baki EKER3, İdris ARDIÇ2, Bülent TOKGÖZ1, Oktay OYMAK1, Cengiz UTAŞ1
 • Böbrek Nakli Hastalarında Nakil Sonrası Erken Dönemde Sirolimus-Tacrolimus Kombinasyonu Sirolimus-Siklosporin Kombinasyonundan Üstünmüdür?
       Vural Taner YILMAZ1, Alihan GÜRKAN2, Ayhan DİNÇKAN2, Hüseyin KOÇAK1, Gültekin SÜLEYMANLAR1, Fevzi ERSOY1
 • Böbrek Nakli Alıcılarında Vitamin D Düzeyi ve Endotel İşlev Bozukluğu
       Mehmet ALTAN1, Kenan KEVEN1, Şule ŞENGÜL1, İrem DİNÇER2, Aydan ONGUN2, Cansın TOLUNAY2, Nejat AKAR3, Yonca EĞİN3, Şehsuvar ERTÜRK1
 • Yeni Tanı Konmuş ve Tedavi Edilmemiş İzole Kan Basıncı Yüksekliği Olan Hastalarda Oksidatif DNA Hasarı: Olmesartanın Akut Etkisi
       Ahmet KIYKIM1, Mahmut SEYHANLI1, Kenan TURGUTALP1, Mehmet HOROZ1, Türkay ÖZCAN1
 • Pankreas Nakli Başarısında Pankreas Naklinin Tipi ve Egzokrin Ağızlaştırma Şekli Ne Kadar Önemlidir? Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Deneyimi
       Vural Taner YILMAZ1, Alihan GÜRKAN2, Hüseyin KOÇAK1, Ayhan DİNÇKAN2, Hasan ALTUNBAŞ3, Ramazan SARI3, Gültekin SÜLEYMANLAR1
 • Böbrek Nakli Hastasında Dizde Osteonekroza Eşlik Eden Bilateral Septik Artrit: Olgu Sunumu
       Erhan TATAR1, Özkan GÜNGÖR1, Fatih KIRÇELLİ1, Bilgin ARDA2, Mehmet ARGIN3, Hüseyin TÖZ1, Cüneyt HOŞCOŞKUN4
 • İdiyopatik Nodüler Glomerüloskleroz: Olgu Sunumu
       Abdullah ŞUMNU1, Meltem GÜRSU1, Zeki AYDIN1, Sami UZUN1, Serhat KARADAĞ1, Emel TATLI1, Işın KILIÇASLAN2, Savaş ÖZTÜRK1, Rümeyza KAZANCIOĞLU3
 • Böbrek Nakli Hastalarında Arteriyel Sertliği Etkileyen Faktörler
       Özkan GÜNGÖR, Hüseyin TÖZ
 • Yurtdışında Akraba Olmayan Canlıdan Yapılan Böbrek Nakli: Birçok Bilinmeyen Var
       Yalçın SOLAK1, Kültigin TÜRKMEN1, İbrahim GÜNEY3, Mehmet ERİKOĞLU2, Halil Zeki TONBUL1, Süleyman TÜRK1
 • Nakil Sonrası Diabetes Mellitus Gelişen Renal Transplant Alıcılarında İdame Bağışıklığı Baskılayıcı Tedavide Tam Doz Siklosporine Karşın Düşük Doz Takrolimus
       Vural Taner YILMAZ, F. Fevzi ERSOY, Hüseyin KOÇAK, Gülşen YAKUPOĞLU, Gültekin SÜLEYMANLAR
 • Böbrek Nakilli Hastada Mikofenolat Sodyum ile İntihar Girişimi
       Savaş SİPAHİ1, Fatih KIRÇELLİ2, Cemal Ertan KOCAMAN3, Ahmet NALBANT3, Selçuk YAYLACI3, Ahmet Bilal GENÇ3, Mustafa Volkan DEMİRCİ3, Hakan DEMİR3, Ali TAMER3
 • Gece Sistolik Kan Basıncı Yükselmelerinin Santral Hemodinamikler ve Arteriyel Sertleşme ile İlişkisi
       Gülperi ÇELİK, Ali GÜNDOĞDU, Rengin ELSÜRER AFŞAR, Fatih ŞAHİN
 • 2005–2010 Yılları Arasında Nefroloji Bölümünde Takip Edilen Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarının Geriye Dönük Analizi
       Salim ÖZENÇ1, Mahmut İlker YILMAZ2, Murat ÇELİKTEPE1, Cengizhan AÇIKEL3, Kenan SAĞLAM1, Ümit AYDOĞAN1
 • Böbrek Nakli Olmuş Hastalarda Osteoporoz Risk Faktörleri
       Ahmet KARATAŞ1, Emre ERDEM1, Coşkun KAYA1, Melda DİLEK1, Yarkın Kamil YAKUPOĞLU2, Ender ÖZDEN2, Kuddusi CENGİZ1, Nurol ARIK1, Tekin AKPOLAT1
 • Başarılı Böbrek Nakli Sonrası Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında Arteriyel Sertliğin Değerlendirilmesi
       Abdülmecit YILDIZ1, Alpaslan ERSOY1, Selda DOĞAN2, Cuma Bülent GÜL1, Ayşegül ORUÇ1, Nimet AKTAŞ1, Gökhan OCAKOĞLU4, Selime ERMURAT3, Mustafa HARTAVİ3, Sümeyye GÜLLÜLÜ2, Mustafa GÜLLÜLÜ1
 • Sekonder Hipertansiyon Nedeni Olarak Primer Hiperparatiroidi
       Mehmet GÜNDÜZ1, Ekrem DOĞAN1, Ercan GÜNDÜZ2, Hayriye SAYARLIOĞLU1
 • Böbrek Nakli Hastalarında Plazmaferez Tedavisi
       Özkan GÜNGÖR, Erhan TATAR, Hüseyin TÖZ
 • 2003-2011 Yılları Arasında Meram Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezinde Yapılan Böbrek Nakli Olgularının Sonuçları
       Kültigin TÜRKMEN1, Fatih Mehmet ERDUR1, Mehmet ERİKOĞLU2, Abduzhappar GAİPOV1, Bayram ÇOLAK2, Ahmet TEKİN2, Mehdi YEKSAN1, Nedim Yılmaz SELÇUK1, Süleyman TÜRK1, Şakir TAVLI2, Halil Zeki TONBUL1
 • Yeni Tanı Almış Tip 2 Diyabetik Hastalarda 24 Saatlik İdrarda Sodyum Atılımı ile İlişkili Olan Demografik, Klinik ve Laboratuvar Parametrelerin Değerlendirilmesi
       Barış AFŞAR1, Alper KIRKPANTUR2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Rekombinan İnsan Eritropoetin-α ile İlişkili Hipertansiyonda Endotelinin ve Prostasiklinin Rolü
       Kültigin TÜRKMEN1, Fatih Mehmet ERDUR1, Mahmut DALMAZ1, Mehdi YEKSAN1, İdris AKKUŞ2, Süleyman TÜRK1
 • Eşzamanlı Kalp ve Böbrek Nakli Yapılan Bir Hastanın İlk Altı Aylık Takibi
       Rezzan ATAMAN1, Meriç ORUÇ1, Kamil SERDENGEÇTİ1, Salih PEKMEZCİ2, Metin KAPAN2, Mehmet ELİÇEVİK3, Gökhan İPEK4, Suat Nail ÖMEROĞLU4, Deniz GÖKSEDEF4, Abdülkadir ÜNSAL5, Yener KOÇ5, Barış DÖNER5
 • Değişik Seviyelerde Böbrek Fonksiyonu Olan Yeni Tanı Almış Hipertansif Hastalarda Paratiroid Hormon, İnsülin Direnci ve Kan Basıncı Arasındaki İlişki
       Barış AFŞAR1, Alper KIRKPANTUR2
 • Böbrek Nakli Sonrası İdrar Sondasının Ucuna Girmiş Double-J Stentin Sonda ile Birlikte Çekilmesi: Olgu Sunumu
       Ahmet Burak ÇİFTCİ1, Fahri YETİŞİR1, Mehmet TOKAÇ1, Alper Bilal ÖZKARDEŞ1, Mehmet Deniz AYLI2, Mehmet KILIÇ1
 • Yeni Tanı Almış Yetişkin Hipertansif Hastalarda, Amlodipin ve Valsartan Tedavisinin Kemik Yapım-Yıkım Belirteçleri ve OPG/RANKL/RANK Sistemi Üzerine Etkisi; Hangisi daha Faydalı?
       Mehmet İlkin NAHARCI1, Murat KARAMAN2, Seyid Ahmet AY2, Serkan TAPAN3, İlker TAŞÇI1, Umut SAFER1, Nuri KARADURMUŞ2, Ergun BOZOĞLU1, Hüseyin DORUK1, İsmail KURT3, Mustafa ÇAKAR2, Mustafa DİNÇ2
 • Böbrek Nakli Sonrası Kronik Diyaliz Hipotansiyonunun İyileşmesi: Olgu Sunumu
       Mustafa YAPRAK1, Mehmet Nuri TURAN1, Aygül ÇELTİK1, Taylan Özgür SEZER2, Cüneyt HOŞÇOŞKUN2, Mehmet ÖZKAHYA1, Hüseyin TÖZ1
 • Canlı Böbrek Nakli Verici Adaylarının Elenme Nedenleri: Tek Merkez Deneyimi
       Ayşegül ORUÇ1, Alparslan ERSOY2, Gülen TANDOĞAN3, Derya KARADAYI2, Abdülmecit YILDIZ2, Cuma Bülent GÜL2
 • Türkiye’de Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda Anemi Prevalansı
       Alparslan MERDİN1, Seray KARAGÖZ1, Fatma AVCI1, Hüseyin KOÇAK2, Ayhan DİNÇKAN2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Erken Evre Hipertansif Retinopati; Gerçekten Önemli mi?
       Murat KARAMAN1, Seyid Ahmet AY2, Yalçın BOZKURT3, Ümit YOLCU4, Ömer KURT5, Fatih BULUCU5, Levent YAMANEL5, Kenan SAĞLAM5, Halil YAMAN6
 • Takrolimusa Bağlı Posterior Geri Dönüşümlü Ensefalopati Sendromu (PRES)
       Seçil CONKAR, Caner KABASAKAL, Sevgi MİR
 • Türkiye?de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2013 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHİ1, Mehmet Rıza ALTIPARMAK1, Kenan ATEŞ2, Sinan TRABULUS1, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Böbrek Alıcılarında Depresyon, Kaygı ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
       Yavuz AYAR1, Alparslan ERSOY1, Emel IŞIKTAŞ SAYILAR1, Ayten YILMAZ2, Mehmet Fethullah AYDIN2
 • Kalp Atımsız Donörden (Maastricht Kategori 4) Yapılan Başarılı Bir Böbrek Nakli
       Veysi BAHADIR1, B. Çağlar RUHİ2, Nurettin AY1, Sedat KAYA3, Ramazan DANIŞ2
 • Böbrek Nakli Sonrasında Erken Dönemde Mikst Fungal Enfeksiyon: Olgu Sunumu
       Emel IŞIKTAŞ SAYILAR1, Alparslan ERSOY1, Yavuz AYAR1, Halis AKALIN2, İlkay CEYLAN3, Nermin Kelebek GİRGİN3, Uygar Levent DEMİR4, Beyza ENER5
 • Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Diyabet
       Birkan BOZKURT
 • Böbrek Nakilli Hastalarda Osteoprotegerin ile Arteryal Damar Sertliği ve Osteoporoz Arasındaki İlişki
       İsmail KOÇYIĞIT1, Kültigin TÜRKMEN2, Ender DOĞAN3, Özkan GÜNGÖR4, Özcan ÖRSÇELIK5, Çiğdem KARAKUKCU6, Eray EROĞLU3, Aydın ÜNAL1, Ali DOĞAN4, Murat Hayri SIPAHIOĞLU1, Bülent TOKGOZ1, Oktay OYMAK1
 • Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Hastaların Böbrek Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının İncelenmesi
       Nurten KALENDER1, Nuran TOSUN1, Gulcan BAGCIVAN1, Fatma Ilknur CINAR1, Mahmut Ilker YILMAZ2, Tayfun EYILETEN2, Mujdat YENICESU3, Dilek KAYA4, Dilek DIKICI4
 • Böbrek Nakli Alıcısında Rektoüretral Fistüle Bağlı Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu
       Ayşegül ORUÇ KOÇ1, Alparslan ERSOY2
 • Kadaverik Böbrek Transplant Alıcısında Geriye Dönüşümsüz Tek Taraflı Jinekomasti
       Kenan TURGUTALP1, Ahmet KIYKIM1, Tolga KÖŞECİ1, Nilgün ÇİÇEK1, Ümit ÇINKIR2, Ayşe POLAT3, Taylan KARA4, Simge BARDAK1, Serap DEMİR1
 • Kardiyak Otonomik Nöropati ve Primer Hipertansiyonun Komplikasyonları: Otonomik Nöropati Bir Sebep mi ya da Bir Sonuç mu?
       Seyid Ahmet AY1, Fatih BULUCU1, Murat KARAMAN2, Kamil BAŞKÖY3, Mustafa ÇAKAR1, Turgay ÇELİK4, Şevket BALTA4, Said DEMİRKOL4, Murat ÜNLÜ4, Ömer KURT1, Erol ARSLAN1, Ümit YOLCU5, Kenan SAGLAM1
 • Pretransplant Gelişmiş Hla Sınıf I ve II Panel Reaktif Antikorların Böbrek Allogrefti Üzerine Klinik ve Patolojik Düzeyde Etkileri
       Çağlar RUHİ1, Murat TUĞCU1, Umut KASAPOĞLU1, Başak BOYNUEĞRİ1, Gülistan GÜMRÜKÇÜ2, Pınar ATA3, Süheyla APAYDIN4, Mesut İzzet TİTİZ5
 • Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
       Abdülmecit YILDIZ1, Saim SAĞ2, Ayşegül ORUÇ1, Yavuz AYAR1, Bülent GÜL3, Nimet AKTAŞ4, Fethullah AYDIN5, Alparslan ERSOY1, Mahmut YAVUZ1, Mustafa GÜLLÜLÜ1, Kamil DİLEK1
 • At Nalı Böbrekten İki Hastaya Transplantasyon Deneyimimiz: Olgu Sunumu
       Oğuz Uğur AYDIN1, Lütfi SOYLU1, Sezai AYDIN1, Nedim ÇEKMEN2, Aydın DALGIÇ3
 • Böbrek Naklinde Marjinal Verici Kullanımında Güncel Yaklaşımlar
       Yavuz AYAR, Alparslan ERSOY
 • Travmatik Hematom Sonrası Page Böbrek
       Feyza BORA1, Fatih YILMAZ2, Hüseyin KOÇAK3, Ayhan DİNÇKAN4, Fevzi ERSOY3, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Hipokalemi, Metabolik Alkaloz ve Hipertansiyon ile Başvuran Bir Çocukta Renal Arter Darlığı ve Anevrizması
       İbrahim GÖKCE1, Başak Fatma BÖLÜKBAŞI2, İbrahim BUĞUR2, Serçin GÜVEN1, Neslihan Çiçek DENİZ1, Ülger ALTUNTAŞ1, Nurdan YILDIZ1, Rabia ERGELEN3, Feyyaz BALTACIOĞLU3, Harika ALPAY1
 • Böbrek Nakli Olan Bir Hastada Siprofloksasin Kullanımı Sonrası Takrolimus Düzeyinde Artış
       Murat TUĞCU1, Umut KASAPOĞLU1, Çağlar RUHİ1, Elif SAYMAN2
 • Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2014 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHİ1, Kenan ATEŞ2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Obez Çocuklarda Hipertansiyon ve Böbrek Hasarlanması
       İlknur GİRİŞGEN1, Ferah SÖNMEZ2, Çiğdem YENİSEY3, İmran ÖMÜRLÜ KURT4
 • Böbrek Nakli Hastaları Dışındaki İmmünsüpresif Hastalarda BK Virüs Nefropatisinin Patolojik Değerlendirilmesi
       Özgür MERHAM ETSİZ1, Tolga YILDIRIM2, Ebru GÖK OĞUZ1, Zafer ERCAN1, Özlem YAYAR1, Rahmi YILMAZ2, Yunus ERDEM2, Dilek ERTOY BAYDAR3, Başol CANBAKAN1, Deniz AYLI1
 • Hemodiyaliz Hastalarında İntradiyalitik Hipertansiyon Prevelansı ve İlişkili Risk Faktörleri
       Pınar MESCİGİL1, İlhan KURULTAK2, Reyhan CA LAYOĞLU3, Şehsuvar ERTÜRK4
 • Kadavra Nakillerde Kısa ve Uzun Dönem Renal Sağkalıma Etki Eden Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
       Gizem KUMRU1, Zeynep KENDİ ÇELEBİ1, Serkan AKTÜRK1, Şiyar ERDOĞMUŞ1, Acar TÜZÜNER2, Şule ŞENGÜL1, Kenan KEVEN1
 • Hemodiyaliz Hastalarının Böbrek Nakline Bakış Açısı
       Ahmet Fazıl GÖRGEL1,Tuğba YILMAZ1, Ferhat KESLER1, Gülşah AYDIN1, Yasemin YAVUZ COŞKUN2, Didem DEMİRCİOĞLU1, Elif İNANÇ1, Orçun ALTUNÖREN1, Özkan GÜNGÖR1, Mahmut İlker YILMAZ3
 • Sıfırıncı Saat Greft Biyopsisinde Mezangiyal IgA Birikimi: İki Olgu
       Serkan YILDIZ1, Evrim BOZKAYA1, Mehtat ÜNLÜ2, Zekai Serhan DERİCİ3, Aykut SİFİL1, Caner ÇAVDAR1, Ali ÇELİK1, Sülen SARIOĞLU2,Taner ÇAMSARI1
 • PRES Tablosuyla Gelen Erkek Hastada Yeni Tanı Lupus Nefriti
       Elif İNANÇ1, Suna AKDAĞ1, Sabriye DEMİRHAN ÖZÇEKİÇ2, Hasan BASİR1, Burak AĞAOĞLU1, Tuğba YILMAZ1, Ahmet Fazıl GÖRGEL1, Sevgi BAKARIŞ3, Mehmet Akif SARICA4, Orçun ALTUNÖREN1, Özkan GÜNGÖR1
 • Preemptif Böbrek Nakli Sonrasında Tekrarlayan Hipokalemi, Hipomagnezemi ve Metabolik Alkaloz: Bartter Sendromu
       Simge BARDAK1, Kenan TURGUTALP1, Ayşegül BİRCAN ÖZDOĞAN1, Kaan ESEN2, Pelin ÖZCAN KARA3, Serap DEMİR1, Ahmet KIYKIM1
 • Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Yönünden Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Deneyimi
       Şermin ÇOBAN1, Serkan YILDIZ2, Evrim BOZKAYA2, Zekai Serhan DERİCİ3, Mehtat ÜNLÜ4, Ali ÇELİK2, Aykut SİFİL2, Caner ÇAVDAR2, Taner ÇAMSARI2
 • Kronik Antikor Aracılı Rejeksiyonda Rituksimab ve Plazmaferez/İntravenöz İmmünglobulin Kombinasyonun Tarihsel Kontrol Grubu ile Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırması
       Çağlar RUHİ1, Murat TUĞCU1, Umut KASAPOĞLU1, Ali Murat GÖKÇE2, Pınar ATA3, Mesut İzzet TİTİZ4
 • Obezite ve Hipertansiyon Üzerine Çok Merkezli Bir Aile Hekimliği Araştırması
       Hakan DEMİRCİ1, Ufuk AYDIN2, Gökhan OCAKOĞLU33, Selcuk KANAT4, Koncuy ENİŞTE5
 • Hemodiyaliz Hastalarının Hipertansiyon Yönetimine İlişkin Evde Yaptıkları Uygulamalar
       Feray GÖKDOĞAN1, Duygu KES2, Gülay TURGAY3, Döndü TUNA4
 • Fibromüsküler Displazi: İnme ile Prezente Olan Nadir Bir Renal Arter Darlığı Olgusu
       Serdar SARITAŞ1, Nihal OLGAÇ DÜNDAR2, Ayşe Berna ANIL3, Caner Alparslan4, Fulya KAMİT CAN3, Dilek ÇAVUŞOĞLU2, Özgür ÖZTEKİN5, Önder YAVAŞCAN4
 • Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2015 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHİ1, Kenan ATEŞ2,Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Böbrek Naklinde Kullanılan Yeni İmmünsupresif İlaçlar
       Özkan GÜNGÖR1, Alper ALP2, İrem PEMBEGÜL3, Bülent TOKGÖZ4
 • Böbrek Nakli Sonrası Hastaların Evde Kendilerini Koruma Konusundaki Girişimlerinin İncelenmesi
       Eda DOLGUN1, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN1, Nebile ÖZDEMİR2, Yasemin AYDINLI2, Gülsün ORDU2
 • Böbrek Nakil Hastalarında Gelişen Pnömonilerin Epidemiyolojisi, Klinik ve Radyografik Karakteristikleri; 24 Yıllık Tecrübe
       Oğuzhan Sıtkı DİZDAR1, Alparslan ERSOY2, Halis AKALIN3
 • Renovasküler Hipertansiyon Şüphesi Olan Hastalarda Klinik İpuçlarının Değerlendirilmesi
       Nihan TEKKARIŞMAZ1, Dilek TORUN1, Uğur ÖZKAN2, Ayşegül ZÜMRÜTDAL3, Fatma Nurhan ÖZDEMIR ACAR4
 • Böbrek Naklinde Bilgi Kaynağı Olarak YouTube Videolarının Yeterliliği
       Seda PEHLIVAN1, Nursel VATANSEVER1, Ayşegül ORUÇ2, Abdülmecit YILDIZ2
 • Kadavra Vericiden Böbrek Nakli Adaylarının Çağrı Sonrası Merkezde Elenme Nedenleri
       Ayşegül ORUÇ, Alparslan ERSOY, Yavuz AYAR, Suat AKGÜR, Abdülmecit YILDIZ
 • Böbrek Nakilli Hastada Hiperbilirubinemi ile Seyreden İğsi Hücreli Neoplazm: Nadir Bir Olgu Sunumu
       Ayşenur ÇIRAK1, Eray EROĞLU2, İsmail KOÇYIĞIT2, Kemal DENIZ3, Ö. İbrahim KARAHAN4, Aydın ÜNAL2, Murat SIPAHIOĞLU2, Bülent TOKGÖZ2, Oktay OYMAK2,
 • Böbrek Nakli Sonrası Hepatit C Virüs Enfeksiyonu Tedavisi ve İlaç Etkileşimleri; Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Ertuğrul ERKEN1, Orçun ALTUNÖREN1, Didem TÜTÜNCÜ2, Muhammed ÇIFTÇIOĞLU2, Songül IŞIKTAŞ2, Selma GÜLER3, Özkan GÜNGÖR1
 • Koroner Arter Hastalığı Olan Bir Hastada Düşük Doz Asetilsalisilik Asit Tedavisi ile İlişkili Hiperkalemi ve Kontrolsüz Hipertansiyon: Olgu Sunumu
       Muammer BILICI1, Fatih YILMAZ22, İbrahim İlker ÖZ3, Sevil UYGUN İLIKHAN1, Başak DELIKANLI ÇORAKÇI1, Yasin ÖZTÜRK1, Ali BORAZAN4
 • Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2016 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHI1, Kenan ATEŞ2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Böbrek Nakli Alıcılarında İmmünosupresif Tedaviye Uyumun Farklı Yöntemler ile Değerlendirilmesi
       Yaprak SARIGÖL ORDIN1, Özgül KARAYURT2, Nermin ERTAN3, Serkan YILDIZ3
 • Sekonder Hipertansiyonun Nadir Bir Nedeni; Fabry Hastalığı
       Kültigin TÜRKMEN, İsmail BALOĞLU, Nedim Yılmaz SELÇUK, Halil Zeki TONBUL
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.