2009, Cilt 18, Sayı 1
15 makale bulundu.
 • KRONİK RENAL YETMEZLİKLİ HASTALARDA KARACİĞER HİSTOPATOLOJİSİ VE SERUM TRANSAMİNAZ DÜZEYLERİ
       M. Yıldız1, Z. Eren1, T. Sarıçam1, K. Balibaşa1, E. Erenoğlu1, Ü. Öner, N. Tel2
 • DISSEKAN AORT ANEVRİZMASINA BAĞLI AKUT RENAL YETMEZLİK
       Dr. F. Türkmen1, Dr. P. Seymen2, Dr. Z. Bicik1, Dr. G. Kılıçoğlu Uygur2, Dr. A. Özdemir1
 • POSTTRANSPLANT DÖNEMDE EVLİLİK, HAMİLELİK VE FERTİLİZASYON
       Seyit Mehmet Kayacan1, Mehmet Şükrü Sever1, Aydın Türkmen1, Ahmet Vedat Çelik1, Alaattin Yıldız1, S.Tevfik Ecder1, Hayri Ermiş2
 • AKUT RENAL YETMEZLİK
       Zerrin Bicik, Sibel Ersan
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEMODİYALİZ YETERLİLİĞİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ
       Ramazan Çetinkaya1, Ali Rıza Odabaş1, Esin Aktaş2, Yılmaz Selçuk1
 • KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA KALICI DAMAR YOLU SÜRVİLERİNİN İNCELENMESİ
       Ramazan Çetinkaya, Ali Rıza Odabaş, Yılmaz Selçuk
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Yapan Bir Hastada Başarılı bir Gebelik
       Nilüfer OĞUZHAN, Aydın ÜNAL, Feridun KAVUNCUOĞLU, Bülent TOKGÖZ, Oktay OYMAK , Cengiz UTAŞ
 • Renal Yetmezlik, İşitme Kaybı ve Çift Üreter Birlikteliği Olan Bir Vaka
       Kübra Kaynar1, Gülsüm Özkan2, Semih Gül1, Murat Kapusuz3, Ümit Çobanoğlu4, Polat Koşucu5, Şükrü Ulusoy1
 • Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Başvuran Gebelerde Hipertansiyon Sıklığı
       Haydar ERSOY1, Oktay Sarı1, Ümit AYDOĞAN1, Halil AKBULUT1, Kurtuluş ÖNGEL3, Müfit Cemal YENEN2, Kenan SAĞLAM1
 • Şiddetli Preeklampsi Gelişen Olgunun Böbrek Biyopsisi: Kresentik IgA Nefriti
       Dilek GİBYELİ GENEK1, Osman Zikrullah ŞAHİN1, Haldun Hakan YAVAŞ1, Orhan YÜCEL1, Tamer ŞAHİN2, Mustafa CİRİT1
 • Son Dönem Böbrek Yetersizliği Nedeniyle Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastada Gebelik: Olgu Sunumu
       Savaş SİPAHİ1, Selçuk YAYLACI2, Ahmet Bilal GENÇ2, Mehmet GÜNDÜZ3, Mine GÜNAYDIN1, Arif Serhan CEVRİOĞLU4, Ali TAMER2
 • Sekonder Amiloidoza Bağlı Son Dönem Böbrek Hastalıklı Bir Olguda Adrenal Yetmezlik
       Serhan PİŞKİNPAŞA, Hadim AKOĞLU, Ezgi YENİGÜN ÇOŞKUN, Maruf BORAN, Eyüp KOÇ, Fatih DEDE
 • Evde Nokturnal Hemodiyaliz ile Gebelik Sıklığı ve Sonuçları
       Cenk DEMİRCİ1, Meltem Seziş DEMİRCİ2, Gülay AŞÇI2, Aygül ÇELTİK3, Pınar SEYMEN1, Fatih KIRÇELLİ1, Taşkın ÇOLAK1, Ercan OK2
 • Doğumsal Böbrek ve Üriner Sistem Anomalilerinde Prenatal Risk Faktörleri
       Alper SOYLU1, Hatice EROĞLU2, Seçil ARSLANSOYU ÇAMLAR1, Mehmet Atilla TÜRKMEN1, Salih KAVUKÇU1
 • CD 5 Pozitif Diffüz Büyük B Hücreli Lenfomalı Hastada Multiple Primer Ekstranodal Tutulum ve Hızlı İlerleyen Renal Yetmezlik
       Şiyar ERDOĞMUŞ1, Seçil SARAL2, Pelin ERTOP2, Tolga AYDIN1, Gizem KUMRU1, Gülşah KAYGUSUZ3, Kenan KEVEN1, Neval DUMAN1, Şule ŞENGÜL1
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.