2010, Cilt 19, Sayı 3
68 makale bulundu.
 • Böbrek Nakilli Bir Hastada Üreter Stent Enkrüstasyonun Mini Perkütan Nefrolitotomi ile Tedavisi
       Fazıl Tuncay AKI, Artan KONİ, Cenk Yücel BİLEN, Kubilay İNCİ, İlhan ERKAN, Mehmet BAKKALOĞLU
 • RENAL TRANSPLANTIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE RADYONÜKLİD YÖNTEMLER
       Mehmet T. Kitapçı
 • RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI GELİŞEN URETER NEKROZUNUN ERKEN TANISINDA RENAL SİNTİGRAFİNİN ÖNEMİ
       Mehmet T. Kitapçı
 • BÖBREK NAKLİ YAPILAN HASTALARDA SİKLOSPORİN A KULLANIMININ MEME HASTALIĞI GELİŞME RİSKİNE ETKİSİ
       İbrahim Berber, Çağatay Aydın, Bülent Yiğit, İzzet Titiz, Gülüm Altaca
 • Böbrek Nakli Hastalarında Hipertansiyon ve Akut Böbrek Yetmezliğinin Nadir bir Nedeni
       Funda SAĞLAM1, Ali ÇELİK1, Aykut SİFİL1, Caner ÇAVDAR1, Koray ATİLA2, Aytaç GÜLCÜ3, Seymen BORA2, Hüseyin GÜLAY2, Süleyman MEN3, Taner ÇAMSARI1
 • Bir Üniversite Hastanesinde Üç Yıllık Böbrek Nakli Deneyimi
       Yarkın Kamil YAKUPOĞLU1, Ender ÖZDEN1, Burak KOÇAK1, Melda DİLEK2, Tekin AKPOLAT2, Nurol ARIK2, Kuddusi CENGİZ2, Zelal ADIBELLİ2, Ozan ÖZKAYA3, Belma DURUPINAR4, Necla EREN TÜLEK5, Murat DANACI6, Levent CEYLAN2, Şaban SARIKAYA1
 • Böbrek Nakilli Hastada Simvastatin Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Rabdomyoliz
       Hüseyin ATALAY1, İbrahim GÜNEY1, Mihriban ARSLAN2, Halil Zeki TONBUL1
 • Böbrek Naklinden Sonra Malignite Gelişimi: Tek Merkez Deneyimi
       Aydın Ünal1, Dilek Ünal2, Aysun Aybal3, Halit Karaca4, Murat Hayri Sipahioğlu1, Bülent Tokgöz1, Oktay Oymak1, Cengiz Utaş1
 • Akım Sitometrisi ile Böbrek Nakli Sonrası Vericiye Özgü Antikorların Monitorizasyonu
       Tülay KILIÇASLAN AYNA1, Hayriye ŞENTÜRK ÇİFTÇİ1, Yaşar ÇALIŞKAN2, Mehmet GÜRTEKİN1, Aydın TÜRKMEN2, Mahmut ÇARİN1
 • Çoklu Arteri Olan Böbreklerle Yapılan Nakillerde Sonuçlar, Vasküler ve Ürolojik Komplikasyonlar
       Fazıl Tuncay AKİ, Artan KONİ, Şevket Tolga TOMBUL, Cansu BOZACI, İlhan ERKAN, Mehmet BAKKALOĞLU
 • Renal Replasman Tedavisi Alan Hastaların Hastaneye Yatış ve Sağkalım Açısından Karşılaştırılması
       Murat MERAL3, Ali ÇELİK2, Özkan GÜNGÖR1, Aykut SİFİL2, Caner ÇAVDAR2, Taner ÇAMSARI2
 • Böbrek Nakli Hastalarında Seçilmiş Olgularda Üreter Stent Kullanımının Ürolojik Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
       Fazıl Tuncay AKİ, Artan KONİ, Mert GÜNAY, Said ELHAJ, Mehmet BAKKALOĞLU, İlhan ERKAN
 • Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Subkutanöz Zigomikoz Enfeksiyonunun Başarılı Bir Şekilde Tedavisi
       Bülent TOKGÖZ1, İsmail KOÇYİĞİT1, Orhan YILDIZ2, Aydın ÜNAL1, Murat H. SİPAHİOĞLU1, Atilla ÇORUH3, Işın SOYUER4, Oktay OYMAK1, Cengiz UTAŞ1
 • Remisyonda Hodgkin Lenfoma ve Behçet Hastalığı Olan bir Hastada Başarılı Böbrek Nakli
       Vural Taner YILMAZ1, Alihan GÜRKAN2, Ayhan DİNÇKAN2, Fevzi ERSOY1, Gültekin SÜLEYMANLAR1
 • Böbrek Allogreftlerinde Verici Kaynaklı Hücrelerin Varlığı
       Türkan METE1, Şule ŞENGÜL1, Arzu ENSARİ2, Kenan KEVEN1, Bülent ERBAY1, Şehsuvar ERTÜRK1
 • Vericiye Özgü Antikor Pozitif Olgularda Böbrek Nakli: Tek Merkez Deneyimi
       Kenan KEVEN1, Şule ŞENGÜL1, Acar TÜZÜNER2, Funda YALÇIN1, Hüseyin TUTKAK3
 • Posttransplant Eritrositoz ve Risk Faktörleri
       Emre ERDEM1, Ahmet KARATAŞ1, Coşkun KAYA1, Levent CEYLAN1, Yarkın Kamil YAKUPOĞLU2, Kuddusi CENGİZ1, Nurol ARIK1, Tekin AKPOLAT1
 • Böbrek Naklinin Geç Dönemde Kalp İşlevleri ve Yapısına Etkisi
       İsmail KOÇYİĞİT1, Aydın ÜNAL1, Ahmet ÇELİK2, Baki EKER3, İdris ARDIÇ2, Bülent TOKGÖZ1, Oktay OYMAK1, Cengiz UTAŞ1
 • Böbrek Nakli Hastalarında Nakil Sonrası Erken Dönemde Sirolimus-Tacrolimus Kombinasyonu Sirolimus-Siklosporin Kombinasyonundan Üstünmüdür?
       Vural Taner YILMAZ1, Alihan GÜRKAN2, Ayhan DİNÇKAN2, Hüseyin KOÇAK1, Gültekin SÜLEYMANLAR1, Fevzi ERSOY1
 • Böbrek Nakli Alıcılarında Vitamin D Düzeyi ve Endotel İşlev Bozukluğu
       Mehmet ALTAN1, Kenan KEVEN1, Şule ŞENGÜL1, İrem DİNÇER2, Aydan ONGUN2, Cansın TOLUNAY2, Nejat AKAR3, Yonca EĞİN3, Şehsuvar ERTÜRK1
 • Pankreas Nakli Başarısında Pankreas Naklinin Tipi ve Egzokrin Ağızlaştırma Şekli Ne Kadar Önemlidir? Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Deneyimi
       Vural Taner YILMAZ1, Alihan GÜRKAN2, Hüseyin KOÇAK1, Ayhan DİNÇKAN2, Hasan ALTUNBAŞ3, Ramazan SARI3, Gültekin SÜLEYMANLAR1
 • Böbrek Nakli Hastasında Dizde Osteonekroza Eşlik Eden Bilateral Septik Artrit: Olgu Sunumu
       Erhan TATAR1, Özkan GÜNGÖR1, Fatih KIRÇELLİ1, Bilgin ARDA2, Mehmet ARGIN3, Hüseyin TÖZ1, Cüneyt HOŞCOŞKUN4
 • Böbrek Nakli Hastalarında Arteriyel Sertliği Etkileyen Faktörler
       Özkan GÜNGÖR, Hüseyin TÖZ
 • Yurtdışında Akraba Olmayan Canlıdan Yapılan Böbrek Nakli: Birçok Bilinmeyen Var
       Yalçın SOLAK1, Kültigin TÜRKMEN1, İbrahim GÜNEY3, Mehmet ERİKOĞLU2, Halil Zeki TONBUL1, Süleyman TÜRK1
 • Nakil Sonrası Diabetes Mellitus Gelişen Renal Transplant Alıcılarında İdame Bağışıklığı Baskılayıcı Tedavide Tam Doz Siklosporine Karşın Düşük Doz Takrolimus
       Vural Taner YILMAZ, F. Fevzi ERSOY, Hüseyin KOÇAK, Gülşen YAKUPOĞLU, Gültekin SÜLEYMANLAR
 • Böbrek Nakilli Hastada Mikofenolat Sodyum ile İntihar Girişimi
       Savaş SİPAHİ1, Fatih KIRÇELLİ2, Cemal Ertan KOCAMAN3, Ahmet NALBANT3, Selçuk YAYLACI3, Ahmet Bilal GENÇ3, Mustafa Volkan DEMİRCİ3, Hakan DEMİR3, Ali TAMER3
 • Böbrek Nakli Olmuş Hastalarda Osteoporoz Risk Faktörleri
       Ahmet KARATAŞ1, Emre ERDEM1, Coşkun KAYA1, Melda DİLEK1, Yarkın Kamil YAKUPOĞLU2, Ender ÖZDEN2, Kuddusi CENGİZ1, Nurol ARIK1, Tekin AKPOLAT1
 • Başarılı Böbrek Nakli Sonrası Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında Arteriyel Sertliğin Değerlendirilmesi
       Abdülmecit YILDIZ1, Alpaslan ERSOY1, Selda DOĞAN2, Cuma Bülent GÜL1, Ayşegül ORUÇ1, Nimet AKTAŞ1, Gökhan OCAKOĞLU4, Selime ERMURAT3, Mustafa HARTAVİ3, Sümeyye GÜLLÜLÜ2, Mustafa GÜLLÜLÜ1
 • Böbrek Nakli Hastalarında Plazmaferez Tedavisi
       Özkan GÜNGÖR, Erhan TATAR, Hüseyin TÖZ
 • 2003-2011 Yılları Arasında Meram Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezinde Yapılan Böbrek Nakli Olgularının Sonuçları
       Kültigin TÜRKMEN1, Fatih Mehmet ERDUR1, Mehmet ERİKOĞLU2, Abduzhappar GAİPOV1, Bayram ÇOLAK2, Ahmet TEKİN2, Mehdi YEKSAN1, Nedim Yılmaz SELÇUK1, Süleyman TÜRK1, Şakir TAVLI2, Halil Zeki TONBUL1
 • Eşzamanlı Kalp ve Böbrek Nakli Yapılan Bir Hastanın İlk Altı Aylık Takibi
       Rezzan ATAMAN1, Meriç ORUÇ1, Kamil SERDENGEÇTİ1, Salih PEKMEZCİ2, Metin KAPAN2, Mehmet ELİÇEVİK3, Gökhan İPEK4, Suat Nail ÖMEROĞLU4, Deniz GÖKSEDEF4, Abdülkadir ÜNSAL5, Yener KOÇ5, Barış DÖNER5
 • Böbrek Nakli Sonrası İdrar Sondasının Ucuna Girmiş Double-J Stentin Sonda ile Birlikte Çekilmesi: Olgu Sunumu
       Ahmet Burak ÇİFTCİ1, Fahri YETİŞİR1, Mehmet TOKAÇ1, Alper Bilal ÖZKARDEŞ1, Mehmet Deniz AYLI2, Mehmet KILIÇ1
 • Böbrek Nakli Sonrası Kronik Diyaliz Hipotansiyonunun İyileşmesi: Olgu Sunumu
       Mustafa YAPRAK1, Mehmet Nuri TURAN1, Aygül ÇELTİK1, Taylan Özgür SEZER2, Cüneyt HOŞÇOŞKUN2, Mehmet ÖZKAHYA1, Hüseyin TÖZ1
 • Canlı Böbrek Nakli Verici Adaylarının Elenme Nedenleri: Tek Merkez Deneyimi
       Ayşegül ORUÇ1, Alparslan ERSOY2, Gülen TANDOĞAN3, Derya KARADAYI2, Abdülmecit YILDIZ2, Cuma Bülent GÜL2
 • Türkiye’de Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda Anemi Prevalansı
       Alparslan MERDİN1, Seray KARAGÖZ1, Fatma AVCI1, Hüseyin KOÇAK2, Ayhan DİNÇKAN2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Takrolimusa Bağlı Posterior Geri Dönüşümlü Ensefalopati Sendromu (PRES)
       Seçil CONKAR, Caner KABASAKAL, Sevgi MİR
 • Türkiye?de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2013 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHİ1, Mehmet Rıza ALTIPARMAK1, Kenan ATEŞ2, Sinan TRABULUS1, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Böbrek Alıcılarında Depresyon, Kaygı ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
       Yavuz AYAR1, Alparslan ERSOY1, Emel IŞIKTAŞ SAYILAR1, Ayten YILMAZ2, Mehmet Fethullah AYDIN2
 • Kalp Atımsız Donörden (Maastricht Kategori 4) Yapılan Başarılı Bir Böbrek Nakli
       Veysi BAHADIR1, B. Çağlar RUHİ2, Nurettin AY1, Sedat KAYA3, Ramazan DANIŞ2
 • Böbrek Nakli Sonrasında Erken Dönemde Mikst Fungal Enfeksiyon: Olgu Sunumu
       Emel IŞIKTAŞ SAYILAR1, Alparslan ERSOY1, Yavuz AYAR1, Halis AKALIN2, İlkay CEYLAN3, Nermin Kelebek GİRGİN3, Uygar Levent DEMİR4, Beyza ENER5
 • Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Diyabet
       Birkan BOZKURT
 • Böbrek Nakilli Hastalarda Osteoprotegerin ile Arteryal Damar Sertliği ve Osteoporoz Arasındaki İlişki
       İsmail KOÇYIĞIT1, Kültigin TÜRKMEN2, Ender DOĞAN3, Özkan GÜNGÖR4, Özcan ÖRSÇELIK5, Çiğdem KARAKUKCU6, Eray EROĞLU3, Aydın ÜNAL1, Ali DOĞAN4, Murat Hayri SIPAHIOĞLU1, Bülent TOKGOZ1, Oktay OYMAK1
 • Hemodiyaliz Tedavisi Uygulanan Hastaların Böbrek Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının İncelenmesi
       Nurten KALENDER1, Nuran TOSUN1, Gulcan BAGCIVAN1, Fatma Ilknur CINAR1, Mahmut Ilker YILMAZ2, Tayfun EYILETEN2, Mujdat YENICESU3, Dilek KAYA4, Dilek DIKICI4
 • Böbrek Nakli Alıcısında Rektoüretral Fistüle Bağlı Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu
       Ayşegül ORUÇ KOÇ1, Alparslan ERSOY2
 • Kadaverik Böbrek Transplant Alıcısında Geriye Dönüşümsüz Tek Taraflı Jinekomasti
       Kenan TURGUTALP1, Ahmet KIYKIM1, Tolga KÖŞECİ1, Nilgün ÇİÇEK1, Ümit ÇINKIR2, Ayşe POLAT3, Taylan KARA4, Simge BARDAK1, Serap DEMİR1
 • Pretransplant Gelişmiş Hla Sınıf I ve II Panel Reaktif Antikorların Böbrek Allogrefti Üzerine Klinik ve Patolojik Düzeyde Etkileri
       Çağlar RUHİ1, Murat TUĞCU1, Umut KASAPOĞLU1, Başak BOYNUEĞRİ1, Gülistan GÜMRÜKÇÜ2, Pınar ATA3, Süheyla APAYDIN4, Mesut İzzet TİTİZ5
 • At Nalı Böbrekten İki Hastaya Transplantasyon Deneyimimiz: Olgu Sunumu
       Oğuz Uğur AYDIN1, Lütfi SOYLU1, Sezai AYDIN1, Nedim ÇEKMEN2, Aydın DALGIÇ3
 • Böbrek Naklinde Marjinal Verici Kullanımında Güncel Yaklaşımlar
       Yavuz AYAR, Alparslan ERSOY
 • Travmatik Hematom Sonrası Page Böbrek
       Feyza BORA1, Fatih YILMAZ2, Hüseyin KOÇAK3, Ayhan DİNÇKAN4, Fevzi ERSOY3, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Böbrek Nakli Olan Bir Hastada Siprofloksasin Kullanımı Sonrası Takrolimus Düzeyinde Artış
       Murat TUĞCU1, Umut KASAPOĞLU1, Çağlar RUHİ1, Elif SAYMAN2
 • Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2014 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHİ1, Kenan ATEŞ2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Böbrek Nakli Hastaları Dışındaki İmmünsüpresif Hastalarda BK Virüs Nefropatisinin Patolojik Değerlendirilmesi
       Özgür MERHAM ETSİZ1, Tolga YILDIRIM2, Ebru GÖK OĞUZ1, Zafer ERCAN1, Özlem YAYAR1, Rahmi YILMAZ2, Yunus ERDEM2, Dilek ERTOY BAYDAR3, Başol CANBAKAN1, Deniz AYLI1
 • Kadavra Nakillerde Kısa ve Uzun Dönem Renal Sağkalıma Etki Eden Faktörler: Tek Merkez Deneyimi
       Gizem KUMRU1, Zeynep KENDİ ÇELEBİ1, Serkan AKTÜRK1, Şiyar ERDOĞMUŞ1, Acar TÜZÜNER2, Şule ŞENGÜL1, Kenan KEVEN1
 • Hemodiyaliz Hastalarının Böbrek Nakline Bakış Açısı
       Ahmet Fazıl GÖRGEL1,Tuğba YILMAZ1, Ferhat KESLER1, Gülşah AYDIN1, Yasemin YAVUZ COŞKUN2, Didem DEMİRCİOĞLU1, Elif İNANÇ1, Orçun ALTUNÖREN1, Özkan GÜNGÖR1, Mahmut İlker YILMAZ3
 • Sıfırıncı Saat Greft Biyopsisinde Mezangiyal IgA Birikimi: İki Olgu
       Serkan YILDIZ1, Evrim BOZKAYA1, Mehtat ÜNLÜ2, Zekai Serhan DERİCİ3, Aykut SİFİL1, Caner ÇAVDAR1, Ali ÇELİK1, Sülen SARIOĞLU2,Taner ÇAMSARI1
 • Preemptif Böbrek Nakli Sonrasında Tekrarlayan Hipokalemi, Hipomagnezemi ve Metabolik Alkaloz: Bartter Sendromu
       Simge BARDAK1, Kenan TURGUTALP1, Ayşegül BİRCAN ÖZDOĞAN1, Kaan ESEN2, Pelin ÖZCAN KARA3, Serap DEMİR1, Ahmet KIYKIM1
 • Böbrek Nakli Alıcılarının Morbidite, Hasta ve Greft Sağkalımı Yönünden Değerlendirilmesi: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Deneyimi
       Şermin ÇOBAN1, Serkan YILDIZ2, Evrim BOZKAYA2, Zekai Serhan DERİCİ3, Mehtat ÜNLÜ4, Ali ÇELİK2, Aykut SİFİL2, Caner ÇAVDAR2, Taner ÇAMSARI2
 • Kronik Antikor Aracılı Rejeksiyonda Rituksimab ve Plazmaferez/İntravenöz İmmünglobulin Kombinasyonun Tarihsel Kontrol Grubu ile Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırması
       Çağlar RUHİ1, Murat TUĞCU1, Umut KASAPOĞLU1, Ali Murat GÖKÇE2, Pınar ATA3, Mesut İzzet TİTİZ4
 • Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2015 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHİ1, Kenan ATEŞ2,Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Böbrek Naklinde Kullanılan Yeni İmmünsupresif İlaçlar
       Özkan GÜNGÖR1, Alper ALP2, İrem PEMBEGÜL3, Bülent TOKGÖZ4
 • Böbrek Nakli Sonrası Hastaların Evde Kendilerini Koruma Konusundaki Girişimlerinin İncelenmesi
       Eda DOLGUN1, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN1, Nebile ÖZDEMİR2, Yasemin AYDINLI2, Gülsün ORDU2
 • Böbrek Nakil Hastalarında Gelişen Pnömonilerin Epidemiyolojisi, Klinik ve Radyografik Karakteristikleri; 24 Yıllık Tecrübe
       Oğuzhan Sıtkı DİZDAR1, Alparslan ERSOY2, Halis AKALIN3
 • Böbrek Naklinde Bilgi Kaynağı Olarak YouTube Videolarının Yeterliliği
       Seda PEHLIVAN1, Nursel VATANSEVER1, Ayşegül ORUÇ2, Abdülmecit YILDIZ2
 • Kadavra Vericiden Böbrek Nakli Adaylarının Çağrı Sonrası Merkezde Elenme Nedenleri
       Ayşegül ORUÇ, Alparslan ERSOY, Yavuz AYAR, Suat AKGÜR, Abdülmecit YILDIZ
 • Böbrek Nakilli Hastada Hiperbilirubinemi ile Seyreden İğsi Hücreli Neoplazm: Nadir Bir Olgu Sunumu
       Ayşenur ÇIRAK1, Eray EROĞLU2, İsmail KOÇYIĞIT2, Kemal DENIZ3, Ö. İbrahim KARAHAN4, Aydın ÜNAL2, Murat SIPAHIOĞLU2, Bülent TOKGÖZ2, Oktay OYMAK2,
 • Böbrek Nakli Sonrası Hepatit C Virüs Enfeksiyonu Tedavisi ve İlaç Etkileşimleri; Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Ertuğrul ERKEN1, Orçun ALTUNÖREN1, Didem TÜTÜNCÜ2, Muhammed ÇIFTÇIOĞLU2, Songül IŞIKTAŞ2, Selma GÜLER3, Özkan GÜNGÖR1
 • Türkiye’de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2016 Yılı Özet Raporu
       Nurhan SEYAHI1, Kenan ATEŞ2, Gültekin SÜLEYMANLAR3
 • Böbrek Nakli Alıcılarında İmmünosupresif Tedaviye Uyumun Farklı Yöntemler ile Değerlendirilmesi
       Yaprak SARIGÖL ORDIN1, Özgül KARAYURT2, Nermin ERTAN3, Serkan YILDIZ3
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.