2010, Cilt 19, Sayı 3
22 makale bulundu.
 • SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ NEDENİ GLOMERÜLOKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI (OLGU SUNUMU)
       Nejat Aksu1, Hakan Erdoğan1, Önder Yavaşçan1, Orhan Deniz Kara1, Sait Şen2, Gülçin Başdemir2
 • Van İlindeki Glomerülonefritlerin Epidemiyolojisi: 129 Vakanın Patolojik Bulguları
       Hayriye Sayarlıoğlu1, Reha Erkoç1, Cevat Topal1, Ekrem Doğan1, Süleyman Özen2, İrfan Bayram2, Serdar Uğraş2
 • Çocuklarda Böbrek Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: On Bir Yıllık Süre
       Önder Yavaşcan1, Nejat Aksu1, Hakan Erdoğan2, Orhan Deniz Kara1, Tuba Tuncel Çerçi1, Sait Şen3, Gülçin Başdemir4
 • Yenidoğan Bebeklerde Akut Böbrek Yetersizliği
       Harika Alpay1, Neşe Karaaslan Bıyıklı1, İbrahim Gökçe1, Hülya Bilgen2, Eren Özek2, İpek Akman2
 • 2001-2007 Döneminde Nefrotik Sendromlu 152 Hastanın Analizi
       Davut Akın, Sehmus Özmen, Ramazan Danış
 • Böbrek Naklinden Sonra Malignite Gelişimi: Tek Merkez Deneyimi
       Aydın Ünal1, Dilek Ünal2, Aysun Aybal3, Halit Karaca4, Murat Hayri Sipahioğlu1, Bülent Tokgöz1, Oktay Oymak1, Cengiz Utaş1
 • Mesane Rabdomiyosarkomunda Böbrek Fonksiyonlarında Bozulma Nedenleri
       Neşe Karaaslan Bıyıklı1, Harika Alpay1, Cengiz Canpolat2, Su Berrak2, Halil Tuğtepe3, Sabahat İnanır4
 • Altmış Beş Yaş ve Üzeri Hastalarda Böbrek Biyopsisi: Bir Klinikopatolojik Analiz
       Yusuf OĞUZ1, Fatih DEDE1, Ahmet Seyit AY2, Murat KARAMAN2, Tayfun EYİLETEN1, Alper KIRKPANTUR1, Mahmut İlker YILMAZ1
 • Böbrek Biyopsilerinin Klinikopatolojik Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Serhan PİŞKİNPAŞA, Fatih DEDE, Hadim AKOĞLU, Fatma DOĞRU, Ezgi Çoşkun YENİGÜN, Ramazan ÖZTÜRK, Nihal ÖZKAYAR, Didem TURGUT, Eyüp KOÇ, Ali Rıza ODABAŞ
 • IgA Nefropatili Çocukların Oxford Sınıflamasına Göre Değerlendirilmesi
       Kenan YILMAZ1, İsmail DURSUN1, Ruhan DÜŞÜNSEL1, Zübeyde GÜNDÜZ1, M. Hakan POYRAZOĞLU1, Sibel YEL1, Hülya AKGÜN2
 • Akut Böbrek Hasarı ve Prostat Kanserli Olguda Anti-dsDNA Pozitifliği: Olgu Sunumu
       Kenan TURGUTALP, Ebru GÖK OĞUZ, Mustafa AKÇA, Ahmet KIYKIM
 • 2007-2011 Yılları Arasında Böbrek Biyopsisi Yapılan Hastaların Sosyodemografik Özelliklerinin ve Başvuru Şikayetlerinin Histopatolojik Tanılarla Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi
       Servet YÜKSEL1, Mahmut İlker YILMAZ2, Ümit AYDOĞAN3, Oktay SARI3, Armağan GÜNAL4, Bayram KOÇ5
 • Arteriovenöz Fistül ve Psodoanevrizma: Böbrek Biyopsinin Nadir Fakat Önemli İki Komplikasyonu ve 16 G Otomatik Biyopsi İğnesinin Güvenilirliği
       Kenan TURGUTALP1, Tolga KÖŞECİ1, Demir APAYDIN2, Ahmet KIYKIM1
 • Sistemik Lupus Eritematozusda Böbrek Biyopsisinde Nadir Görülen Bir Lezyon; IgA Nefropatisi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Gürsel YILDIZ1, Emre ÇİÇEKLİ2, Mansur KAYATAŞ1, Abdulkerim YILMAZ3, Ferhan CANDAN1
 • Böbrek Tutulumlu Amiloidoz Olgularının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Yavuz AYAR1, Alparslan ERSOY1, Abdülmecit YILDIZ2, Emel IŞIKTAŞ SAYILAR1, Sedat ÇELİKÇİ3, İsmail ARSLAN3, Mustafa Ferhat ÖKSÜZ4, Mustafa GÜLLÜLÜ2
 • Metformin İlişkili Laktik Asidoz: Olgu Sunumu
       Salih İNAL1, Gülay ULUSAL OKYAY1, Berkan ARMAĞAN2, Turgay ARINSOY1
 • Atipik Klinik Tabloyla Başvuran Böbrek Tutulumlu Multipl Miyelom
       Ahmet BEHLÜL1, Meltem GÜRSU1, Abdullah ŞUMNU1, Egemen CEBECİ1, Oktay ÖZKAN1
 • Renal Hücreli Karsinomu İçin Everolimus Tedavisi Sonrası İnterstisyel Pnömoni
       Emre URHAN1, Can HÜZMELİ2, Ferhan CANDAN2, Derya SEVEN3, Cesur GÜMÜŞ3, Mansur KAYATAŞ2
 • Meme Kanserli Olguda Everolimus İlişkili Trombotik Mikroanjiyopati ve Akut Böbrek Hasarı
       Sibel ERSAN1, Ahmet PEKER2, Semih GÜLLE2, Banu YILMAZ AVCIOĞLU1
 • Koroid Metastazı Tesadüfen Saptanan Böbrek Hücreli Kanserin Karışık Berrak Hücre ve Sarkomatoid Varyantı
       Esat NAMAL1, Bennur ESEN2, Münevver Gül KAYA2, Özgül PAMUKÇU3, Emre YÜCE2
 • Obezite ve Böbrek Hastalığı: Epideminin Gizli Sonuçları
       Csaba P. KOVESDY1,2, Susan FURTH3, Carmine ZOCCALI4
 • Nadir Bir Akut Böbrek Hasarı Nedeni: Kristal Nefropatisi
       Serkan YILDIZ1, Mehtat ÜNLÜ2, Caner ÇAVDAR1, Aykut SİFİL1, Ali ÇELİK1, Sülen SARIOĞLU2, Taner ÇAMSARI1
 •  

  Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.