1995, Cilt 4, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-154
HEMODİYALİZ HASTALARINDA STANDART HEPARIN İLE DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARİNİN KAN LİPİD DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Mustafa Cirit1, Dr. Ali Keskin2, Dr. Erdal Karaca3, Dr. Yurdaer Sermez2, Dr. Filiz Büyükkeçeci4, Dr. Ali Başçı1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi îç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, IZMIR
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi iç Hastalıkları Anabilim Dalı, DENİZLİ
3Alsancak Devlet Hastanesi Nefroloji Uzmanı, ÎZMlR
4Ege Üniversitesi tıp Fakültesi iç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim dalı, IZMIR
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, heparin, lipidler

Hemodiyaliz uygulanan hastalarda kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm oranı oldukça yüksektir. Bunun nedenlerinden birisi de kronik böbrek yetmezliği ile birlikte bulunan lipid metabolizması bozukluklarıdır. Bu çalışmada hemodiyaliz hastalarında standart heparin (UFH) ile düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH)'in kan lipid düzeylerine etkileri araştırıldı. 20 aydan uzun süredir UFH ile hemodiyaliz uygulanmakta olan 10 hastaya 6 ay süreyle LMWH verilerek, çalışmaya başlanmadan önceki bazal lipid profilleri ile 6 ay sonunda elde edilen değerler karşılaştırıldı. Bundan sonra tekrar 6 ay daha UFH tedavisine geri dönülerek kontrol değerleri oluşturuldu. LMWH tedavisi sırasında total kolesterol, LDL-kolesterol ve trigliserid düzeylerinde anlamlı düşüş, HDLkolesterolde ise artış tespit edildi. Tekrar standart heparin tedavisine başlandıktan sonra lipid profilleri başlangıç değerlerine geri döndü. Bu sonuçlara göre hemodiyalizde antikoagülasyon için standart heparin yerine LMWH'in uzun süre kullanımının kardiyovasküler risk faktörlerini azaltabileceğini söyleyebiliriz.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.