2014, Cilt 23, Sayı 3, Sayfa(lar) 265-268
Takrolimusa Bağlı Posterior Geri Dönüşümlü Ensefalopati Sendromu (PRES)
DOI 10.5262/tndt.2014.1003.17
Seçil CONKAR, Caner KABASAKAL, Sevgi MİR
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Nephrology, İzmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu, Takrolimus, Böbrek nakli, Çocuklar

Solid organ ve hematopoetik kök hücre nakli artan sayıda yapılmaktadır. Bu nedenle siklosporin ve takrolimus gibi immünsupresif ajanların kullanımında önemli artışlar olmuştur. Posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu (PRES) solid organ veya kök hücre nakli sonrasında immünsupresif tedavi kullanımının ciddi bir komplikasyonudur. Baş ağrısı, mental durum değişiklikleri, fokal nörolojik ve/veya görme bozuklukları gibi klinik bulgular görülmektedir. Bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) subkortikal beyaz cevher lezyonlarına ait karakteristik görüntüleme bulguları vardır. Subkortikal beyaz cevher değişiklikleri, geri dönüşümlü vazojenik ödeme veya geri dönüşümü olmayan sitotoksik ödem ikincil olarak görülebilir. Bu görüntüleme bulguları posterior serebral arter kanlanma bölgelerinde görülür. Birçok çalışma, takrolimus nörotoksisite ile ilişkili terapötik seviyelerde ortaya olabileceğini göstermiştir. PRES septomları çoğu durumda, ilaç dozunun azaltılması ya da birkaç gün boyunca ilaç yapılmayarak tersine çevrilebilir. PRES nadir bir komplikasyon olmasına rağmen süratle önemli morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. MR PRES tanımak için en hassas görüntüleme tekniğidir. Takrolimus tedavisi sonrasında PRES gözlemlediğimiz 9 yaşındaki renal transplant olgumuzu klinik ve MRI bulguları eşliğinde sunmak istedik. Benzer bulgular ilaç kullanımından sonra tekrarlamadı. İlaç değiştirilmedi.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.