2015, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-022
Hemodiyaliz Hastalarında Hemoglobin Stabilitesi, Eritropoetin İhtiyacı ve Vücut Kompozisyon Analizi İlişkisi
DOI 10.5262/tndt.2015.1001.03
Emre TUTAL1, Mehtap Erkmen UYAR1, Siren SEZER1, Zeynep BAL1, Tugba BOZKURT2, Nurhan OZDEMİR ACAR3, Mehmet HABERAL4
1Başkent University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
2Başkent University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, Turkey
3Başkent University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, İstanbul, Turkey
4Başkent University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Vücut kompozisyon analizi, Eritropoetin ihtiyacı, Hemoglobin değişkenliği

AMAÇ: Benzer vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksine sahip olmalarına rağmen hemodiyaliz hastaları yağ ve kas kitlesi gibi farklı vücut komponenti yüzdelerine sahip olabilirler. Biz bu çalışmada hemodiyaliz hastalarında hemoglobin değişkenliği, eritropoetin ihtiyacı (rHuEPO) ve vücut kompozisyon analizi arasındaki ilişkiyi saptamayı amaçladık.

GEREÇ ve YÖNTEMLER: 110 hemodiyaliz hastasının aylık laboratuvar değerleri ve rHuEPO ihtiyaçları kaydedildi. Hastalar son 6 aylık Hb değişkenliklerine göre 3 gruba ayrıldı; Grup LS (düşük stabil, Hb<10g/dL, n: 24), Grup HS (yüksek stabil, Hb≥10 g/dL, n:43) ve Group V (değişken, Hb değerleri hedef aralığın alt ve üst sınırları içinde değişen, n:43).

BULGULAR: Grup LS hastaları grup HS hastalarına göre daha yüksek CRP ve daha düşük albümin seviyelerine sahipken grup V hastaları grup HS hastalarına göre daha düşük albümin seviyelerine ve grup LS hastalarına göre daha düşük CRP seviyelerine sahiptirler (p: 0,005). Grup LS hastalarının rHuEPO ihtiyacı diğer iki gruba göre anlamlı derecede yüksekti (p:0,0001). Grup HS hastaları grup LS hastalarına göre daha yüksek kas kitlesi (p:0,042) ve kas oranına (p:0,018) sahiptiler. Group HS ve V hastaları grup LS hastalarına göre daha yüksek yağsız vücut kitlesine (p:0,047) sahiptiler.

SONUÇ: Kronik enflamasyon varlığı kadar hastaların nütrisyonel durumları da Hb değişkenliği varlığı ile sıkı ilişkilidir. Çalışma sonuçlarımıza göre, kronik inflamasyonla ilişkili malnütrisyonda tüm vücut komponentlerinde kayıp gözlenirken, kronik inflamasyon olmadan gelişen malnütrisyonda esas olarak visseral yağ kitlesinde kayıp gözlenir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.