2015, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 134-137
Böbrek Nakli Sonrasında Erken Dönemde Mikst Fungal Enfeksiyon: Olgu Sunumu
DOI 10.5262/tndt.2015.1001.24
Emel IŞIKTAŞ SAYILAR1, Alparslan ERSOY1, Yavuz AYAR1, Halis AKALIN2, İlkay CEYLAN3, Nermin Kelebek GİRGİN3, Uygar Levent DEMİR4, Beyza ENER5
1Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Bursa, Turkey
2Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Bursa, Turkey
3Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Anaesthesiology and Reanimation, Bursa, Turkey
4Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Bursa, Turkey
5Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Bursa, Turkey
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, Aspergillus, Mucor, Sinüzit

Solid organ transplantasyonu yapılan hastalarda invaziv fungal infeksiyonlar hızlı ve çoğu zaman ölümcül seyir göstermektedir. Çoğunlukla Aspergillus, Mucor, Candida, ve Cryptococcus neoformans oppurtunistik enfeksiyon etkenleridir. Özellikle Aspergillus ve Mucor rinoserebral bölgede invaziv fungal enfeksiyona yol açarlar, klinik ve radyolojik olarak benzer bulgular gösterirler ve bazen de bir arada invaziv enfeksiyona yol açarlar. İnvaziv funfal infeksiyondan şüphelenildiğinde mümkün olan en kısa sürede antifungal tedavi başlanmalı ve immünsupresif tedavi gözden geçirilmelidir. Bu olgu sunumunda 51 yaşında, renal transplant sonrası 4. haftada invaziv rinoserebral fungal enfeksiyon gelişen bir hasta sunulmuştur.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.