2015, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 321-324
Böbrek Nakli Alıcısında Rektoüretral Fistüle Bağlı Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu
DOI 10.5262/tndt.2015.1003.12
Ayşegül ORUÇ KOÇ1, Alparslan ERSOY2
1Yozgat State Hospital, Department of Nephrology Yozgat, Turkey
2Uludag University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Bursa, Turkey
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, Rektoüretral fistül, İdrar yolu enfeksiyonu

Giriş: Böbrek nakli alıcılarında bakteriyel enfeksiyonların en sık nedeni idrar yolu enfeksiyonudur (İYE). Yüksek doz immün baskılayıcı ilaç kullanımı ve üreter kateterizasyonu nedeni ile sıklıkla nakil sonrası erken dönemde görülür. Tekrarlayan İYE graft işlev bozukluğuna neden olabilir ve bu durumda kolaylaştırıcı nedenler açısından ileri inceleme yapılması gerekmektedir. Yazımızda, rektoüretral fistüle bağlı tekrarlayan bakteriyel İYE olan bir böbrek nakli alıcısı olgu sunulmuştur.

Olgu: Anal atrezi ve rektoüretral fistül nedeni ile cerrahi operasyon öyküsü olan 24 yaşında erkek hastaya Mayıs 2008’de başarılı canlı böbrek nakli uygulandı. Nakil sonrası tekrarlayan İYE nedeni ile 5 kez hastaneye yatışı oldu. Anatomik anormallik açısından yapılan incelemelerde rektoüretral fistül tespit edildi. Fistülün cerrahi onarımından sonra hastanın takiplerinde İYE tekrarlamadı.

Sonuç: Anatomik anormallikler tekrarlayan İYE’na neden olabilir ve sıklıkla karşımıza çıkabilir. Tekrarlayan İYE varlığında altta yatan kolaylaştırıcı faktörlerin belirlenmesi için ileri incelemeler yapılmalıdır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.