2015, Cilt 24, Sayı 3, Sayfa(lar) 332-336
Kadaverik Böbrek Transplant Alıcısında Geriye Dönüşümsüz Tek Taraflı Jinekomasti
DOI 10.5262/tndt.2015.1003.15
Kenan TURGUTALP1, Ahmet KIYKIM1, Tolga KÖŞECİ1, Nilgün ÇİÇEK1, Ümit ÇINKIR2, Ayşe POLAT3, Taylan KARA4, Simge BARDAK1, Serap DEMİR1
1Mersin University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Mersin, Turkey
2Mersin University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Mersin, Turkey
3Mersin University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Mersin, Turkey
4Mersin University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Mersin, Turkey
Anahtar Sözcükler: Siklosporin A, Jinekomasti, Böbrek nakli

Jinekomasti, bölgesel yağ birikimi ve glanduler dokunun proliferasyonunu ile olan, erkek memesinin büyümesi ile karakterize benign bir durumdur. Biz burada, kadaverik böbrek transplantasyonu sonrası gelişen tek taraflı jinekomasti olgusunu sunduk.

2010 yılında böbrek transplantasyonu olan 37 yaşında bir erkek hasta, merkezimize tek-sağ taraflı jinekomasti bulgusu ile kabul edildi. Etkilenen memede ağrı, kızarıklık, akıntı yoktu. Greft fonksiyonu iyiydi. İlaçları siklosporin 200 mg/gün, mikofenolik asit 2000 mg/gün, prednizolon 5 mg/ gün, doksazosin 8 mg/gün, metoprolol 50 mg/gün idi. Siklosporine bağlı jinekomasti düşünüldü ve siklosporin sirolimus ile değiştirildi. 2 ay sonra jinekomastide gerileme gözlenmedi. Sağ memeden yapılan ince iğne aspirasyon biopsisi benign sonuç geldi. Dokuların mikroskobik tetkikinde; östrojen ve progesteron reseptörleri güçlü pozitif geldi.

Kalsinörin tedavisi ile meydana gelen jinekomasti nadir bir durumdur. Fakat jinekomasti kalsinörin kesildikten sonra kalıcı olabilir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.