2016, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-031
Böbrek Hastalığının Mirasından Kaçınma: Çocukluk Çağına Odaklanma
DOI 10.5262/tndt.2016.1001.01
Julie R INGELFİNGER, Kamyar KALANTAR-ZADEH, Franz SCHAEFER
on behalf of the World Kidney Day Steering Committee
Anahtar Sözcükler: Böbrek Hastalığı, Çocukluk çağı

Dünya Böbrek Günü 2016 çocuklukta böbrek hastalığı ve yetişkin böbrek hastalığının çocukluğun çok erken dönemlerinde başlayabilen ilk belirtilerine odaklanmaktadır. Çocuklukta kronik böbrek hastalığı (KBH) yetişkinlerdekinden farklıdır ve çocuklardaki en geniş tanısal grup olarak konjenital anomaliler ve kanıtsal bozuklukları içerirken diyabet ile görülen böbrek hastalığı ve glomelülopatiler nispeten nadirdir. Ayrıca akut böbrek hasarı olan birçok çocukta zamanla çocukluğun daha ileri dönemleri veya yetişkin yaşamda hipertansiyon ve KBH’ye neden olan sekeller gelişecektir. Erken doğan veya yaşına göre küçük yeni doğanlarda yaşamın ileri dönemlerinde KBH gelişmesi açısından risk nispeten artmıştır. Yüksek riskli bir doğum ve erken çocukluk öyküsü olan kişiler zamanında önleme veya tedavi açısından böbrek hastalığının erken bulgularının saptanmasına yardımcı olması için yakından takip edilmelidir. Çocukluk çağında ileri KBH için başarılı tedavi mümkündür; çocukların eğer diyaliz ve nakil dahil böbrek replasman tedavisi alırlarsa durumlarının yetişkinlerden daha iyi seyrettiği konusunda kanıtlar vardır ve bu nihai girişimler çocukların sadece çok azında gerekebilir. Bakıma erişim konusunda farklılıklar olduğundan nerede yaşarlarsa yaşasınlar ve coğrafi veya ekonomik şartlara bakılmaksızın böbrek hastalıklı çocukların etkin şekilde tedavi edilebilmesi için çaba harcanması gerekir. Ümidimiz Dünya Böbrek Günü’nün genel toplum, politika yapıcılar ve bakıcılara çocuklukta böbrek hastalığıyla ilgili gereksinimler ve olasılıklar konusunda bilgi sağlamasıdır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.