2016, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-045
Kronik Böbrek Hastalığı Sürecinde Alışkanlıklar ve Hayat Tarzı Değişiklikleri Ne Derece Önemli?
DOI 10.5262/tndt.2016.1001.03
Mahmut İlker YILMAZ, İsa CAN, Zeynep DURMUŞ, Bekir DOĞAN, Muhammet Emin KARAYİĞİT, Buşra Sevde OKUDUCU, Nurperi Hilal ACAR, Aydın BAĞDAT, Murat KARAMAN, Mustafa GEZER, Hilmi Umut ÜNAL
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı (KBH), Bilinçlilik düzeyi, Alışkanlıklar

AMAÇ: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunudur. Toplum düzeyinde KBH farkındalığının ve erken tanı oranlarının düşük olması, hastalığın zamanında tedavi edilmesini zorlaştırmaktadır. KBH’na sahip bireylerin farkındalık oranı dünya genelinde yaklaşık %10 iken, ülkemizde %2’nin altında olduğu bildirilmiştir. Yaptığımız bu çalışmada KBH ile ilgili toplum bilincinin önemine vurgu yaparak daha kapsamlı çalışmalara kapı aralamak amaçlanmaktadır.

GEREÇ ve YÖNT EMLER: Türkiye’nin çeşitli illerinden randomize olarak seçilen 308 katılımcıya 25 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Bu anket çalışmasında, katılımcıların özellikleri ve demografik yapıları, sağlık geçmişi, günlük sıvı tüketimi, çeşitli alışkanlıkları, böbrek sağlığı konusunda bilgilendirme almış olması gibi konularda sorular sorulmuştur.

BULGULAR: Yapılan çalışma sonucunda, eğitim düzeyinin artmasıyla sağlık konusundaki farkındalık oranlarında da artış olduğu gösterilmiştir. Bunun yanı sıra alışkanlıklardan kaynaklanan ve kronik süreçte böbreklere zarar veren çeşitli faktörler saptanmıştır. Bunların başında yetersiz sıvı tüketimi, ev dışında idrarını tutma, gazlı içecek tüketimi, gereksiz ilaç kullanımı ve zeytin –peynir tüketimi gibi faktörlerin ön planda olduğu görülmüştür.

SONUÇ: KBH sürecinde progresyonu hızlandıran birçok unsurun mevcut olduğu aşikâr olup, toplumsal bilinç düzeyimizin ise oldukça düşük olduğu ortadadır. Bulgularımız, KBH konusunda daha büyük ölçekli saha araştırmaları yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.