2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 165-167
At Nalı Böbrekten İki Hastaya Transplantasyon Deneyimimiz: Olgu Sunumu
DOI 10.5262/tndt.2016.40
Oğuz Uğur AYDIN1, Lütfi SOYLU1, Sezai AYDIN1, Nedim ÇEKMEN2, Aydın DALGIÇ3
1Özel Ankara Güven Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye
2Özel Ankara Güven Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Böbrek transplantasyonu, At nalı böbrek, İki alıcıya böbrek nakli

Böbrek transplantasyonu için donör havuzunun sınırlı olması nedeniyle, en sık görülen konjenital füzyon anomalilerinden olan at nalı böbrek; transplantasyon için önemli bir seçenek olabilir. At nalı böbrek; seçilmiş hastalarda transplantasyon için kullanılabilir ve tek bir alıcıya ya da bölündükten sonra iki ayrı alıcıya nakledilebilir. Kliniğimizde kadavradan elde edilen, Graves Tip 2 at nalı böbrek iki ayrı alıcıya başarı ile nakledilmiştir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.