2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 080-082
Atrial Fibrilasyona Bağlı Bilateral Renal Enfarktüs: Olgu Sunumu
DOI 10.5262/tndt.2016.15
Şimal KÖKSAL CEVHER, Ezgi ÇOŞKUN YENİGÜN, Ramazan ÖZTÜRK, Fatih DEDE
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Akut böbrek yetmezliği, Atriyal fibrilasyon, Renal enfarktüs

Atriyal fibrilasyona sekonder gelişen akut renal enfarktüs nadir görülen klinik bir durumdur. Klinik prezentasyonu benzer semptomlara sahip diğer hastalıklarla karışabilir ve bu durum tanı ve tedavinin gecikmesine neden olabilir. Bizim amacımız, bu klinik durum için farkındalığı artırmak ve böylelikle tanıda akılda tutulmasını sağlamaktır. Burada, persistan atriyal fibrilasyon zemininde gelişen, akut böbrek yetmezliğine neden olan, bilateral renal enfarktüs olgusunu sunmaktayız.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.