2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 126-129
Santral Venöz Kateterizasyon Sonrası Sol Brakiyosefalik Ven Perforasyonu
DOI 10.5262/tndt.2016.28
Orçun ALTUNÖREN1, Berivan GANİDAĞLI2, Özkan GÜNGÖR3, Mehmet Akif SARICA4, Murat BAYKARA4, Elif İNANÇ2, Yasemin COŞKUN YAVUZ5, İhsan Yavuz ATMACA4, Ferhat KESLER2, Sefa GANİDAĞLI2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
3Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Kahramanmaraş, Türkiye
4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
5Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Erzurum, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Brakiyosefalik ven, Hemodiyaliz, Perforasyon

Akut diyaliz uygulamaları için halen en sık kullanılan yöntem santral venöz hemodiyaliz kateterleri olup işlem sırasında ve sonrasında ölümcül olabilen komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu komplikasyonlar içinde kateter malpozisyonları ve büyük damar perforasyonları önemli bir yer tutmaktadır. Erken tanınıp hızlı bir şekilde tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen damar perforasyonları, anaflaktik reaksiyonlar, hava embolisi, akut koroner sendromlar gibi diyaliz sırasında görülebilen diğer akut komplikasyonlarla semptomatik benzerlik gösterebilir. Burada hemodiyaliz kateterine bağlı sol brakiyosefalik ven rüptürü olan bir olguda diyalize başlar başlamaz oluşan göğüs ağrısı ile diğer diyaliz komplikasyonlarıyla benzerliklerini irdeleledik.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.