2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 142-144
Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastasında Nadir Bir Peritonit Etkeni: Kytococcus Sedentarius
DOI 10.5262/tndt.2016.33
Nihal ÖZKAYAR1, Irmak BARAN2, Nergiz BAYRAKCI1, Neriman AKSU2, Fatih DEDE1
1Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Microbiology Laboratory, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kytococcus sedentarius, Periton diyalizi, Peritonit

Peritonit, sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) hastalarında en sık görülen komplikasyondur. Makalede, nadir bir etken olarak Kytococcus sedantarius’a bağlı peritonit gelişen bir SAPD olgusu sunulmuştur.

İki gündür devam eden bulantı, karın ağrısı ve bulanık periton sıvısı şikayetleri ile polikliniğimize başvuran 27 yaşındaki erkek hastada, peritonit tanısı koyularak ampirik intraperitoneal (ip) seftazidim ve vankomisin tedavileri başlandı. Periton sıvısının mikrobiyolojik incelemesi sonucu Kytococcus sedentarius peritonit etkeni olarak izole edildi. Tedavinin 3. gününde ip seftazidim tedavisi kesildi. İp vankomisin tedavisi 14 güne tamamlanan hasta tam iyileşme ile taburcu edildi.

Aerobic, katalaz-pozitif, oksidaz-negatif, gram-pozitif bir bakteri olan Kytococcus sedentarius, peritonitin nadir etkenleri arasındadır. Bildiğimiz kadarıyla geçmişte bildirilen tek olguda ip vankomisin tedavisi ile tam iyileşme sağlanmıştır. Sunduğumuz olguda da benzer olarak ip vankomisin tedavisi ile, peritonit başarıyla tedavi edilmiştir.

Klinisyenler, özellikle bu tip nadir olgularda hijyen protokollerinin izlemi ve hasta eğitiminin gözden geçirilmesi konusunda daha dikkatli olmalıdırlar.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.