2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 024-030
Malnütrisyon-İnflamasyon-Ateroskleroz (MIA) Sendromu
DOI 10.5262/tndt.2016.04
Sema KÜÇÜKKATIRCI1, Nevin ŞANLIER2
1Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kayseri, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Böbrek yetmezliği, Malnütrisyon, İnflamasyon, Ateroskleroz, Beslenme durumu

Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olan hastalarda malnütrisyon, inflamasyon ve ateroskleroz gelişimi oldukça fazla görülmekte ve her bir parametre kendi başına mortalite ve morbidite oranını artırmaktadır. İlk olarak 2000 yılında ortaya atılan malnütrisyon-inflamasyon-ateroskleroz (MIA) sendromunun temelini, SDBY hastalarında serum proinflamatuvar sitokin düzeylerindeki artış ve bu hastalarda sıklıkla görülen malnütrisyon ve ateroskleroz arasındaki ilişki oluşturmaktadır. SDBY hastalarında proinflamatuvar sitokin seviyelerinin artmasıyla anoreksiyanın da arttığı ve bu durumun malnütrisyona zemin hazırladığı bilinmektedir. Aynı zamanda sitokin seviyelerindeki artışa bağlı olarak ortaya çıkan kronik inflamasyon hızlanmış ateroskleroza neden olabilmektedir. MIA sendromunun bileşenlerinin görülme oranının artmasıyla hastaların yaşam süreleri ve kaliteleri azalmaktadır. Bu nedenle derlemede; MIA sendromunun bileşenleri, bileşenlerin birbiriyle etkileşimi ve her bir bileşenle etkin mücadele etmek için izlenecek yollar hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.