2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 041-052
Böbrek Naklinde Marjinal Verici Kullanımında Güncel Yaklaşımlar
DOI 10.5262/tndt.2016.06
Yavuz AYAR, Alparslan ERSOY
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Kliniği, Bursa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Böbrek nakli, Greft sağkalımı, Marjinal verici, Organ kıtlığı

Canlıdan böbrek bağışını artırma çabalarına ve çapraz nakil gibi stratejilere rağmen, organ kıtlığı böbrek nakli bekleyen son dönem böbrek hastaları için önemli bir problemdir. Verici havuzu daha fazla genişletilmiş kriterli verici (ECD) böbreği kullanılarak genişletilebilir. ECD nakillerde greft sağkalımı daha kısa olmasına karşın, bu böbrekler idame hemodiyalizdeki hastalara göre daha fazla sağkalım avantajı sağlar. ECD böbreklerin kullanımı mevcut nakil oranlarını korumak için gereklidir. ABD’de Böbrek Nakli Komitesi, Birleşik Ulusal Organ Paylaşımı Yönetim Kurulu’na böbrek verici profil endeksi ile derecelendirmeye başlanarak böbrek dağıtımı yapılmasını önermiştir. Son zamanlarda, İspanya’da böbrek nakli ile ilgili önde gelen bilimsel topluluklar, ECD böbrek kabul kriterleri ve ülke çapında bu vericilerden nakle erişimin standardizasyonunda ortak eylemler için bir konsensüs geliştirmiştir. Burada, marjinal verici kullanımı ile ilgili güncel stratejileri gözden geçirmeyi amaçladık.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.