2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 089-091
İzotretinoin Tedavisi Alan Hastada Rabdomiyoliz ve Toksik Hepatit: Olgu Sunumu
DOI 10.5262/tndt.2016.18
Ayça İNCİ, Refik OLMAZ, Bayram YEŞİL, Gülhan ÖZÇELİK, Funda SARI, Metin SARIKAYA
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Rabdomiyoliz, Akut böbrek yetmezliği, Hemodiyaliz, Toksik hepatit, İzotretinoin

İzotretinoin dirençli akne vulgaris olgularında kullanılan vitamin A derivesi bir ilaçtır. Literatürde izotretinoin kullanan hastaların %15-50’sinde artmış kreatinin kinaz(CK) düzeyi ve miyalji görülebilirken, ciddi kas hasarı ve rabdomiyoliz nadir görülmektedir. Olgumuz; 19 yaşında erkek, ağır bir egzersiz sonrası başlayan kas güçsüzlüğü, miyalji, idrar renginde koyulaşma ve idrarında azalma şikayetiyle acil servise başvurdu. Yaklaşık 2 aydır akne vulgaris tanısıyla izotretinoin tedavisi gören hastanın; yapılan tetkiklerinde kreatinin: 12 mg/ dl, CK: 18.500 U/L, AST: 629 U/L, ALT: 749U/L, LDH: 1588 U/L saptandı. Hastaya izotretinoin tedavisine bağlı rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliği ve toksik hepatit tanısı konuldu. Üç günlük diyaliz tedavisi sonrası idrar çıkışı arttı ve diyaliz ihtiyacı kalmadı. İzotretinoin kullanan hastalarda ilaç dozu ve egzersiz rabdomiyoliz için risk faktörleridir. İzotretinoin tedavisi sonrası karaciğer fonksiyon testlerinde %15-20 yükselme saptanmaktadır. Literatürde izotretinoin tedavisi sonrası gelişen rabdomiyoliz olguları bildirilmesine rağmen olgumuz; rabdomiyoliz, diyaliz gerektiren akut böbrek yetmezliği ve toksik hepatitin birlikte görüldüğü ilk bildirilen olgudur.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.