2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 092-094
Kronik Pankreatite İkincil Gelişen Oksalat Nefropatisi: Olgu Sunumu
DOI 10.5262/tndt.2016.19
Nergiz BAYRAKCI1, Nihal ÖZKAYAR1, Aysel ÇOLAK2, Müge EREK ERSÖZEN1, Ebru GÖK OĞUZ3, Fatih DEDE1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Akut böbrek hasarı, Oksalat nefropatisi, Kronik pankreatit, Diyabetes mellitus

Kronik pankreatit oksalat nefropatisinin nadir sebepleri arasındadır. Bu makalede akut böbrek hasarı (ABH) ile kliniğimize başvuran, eşzamanlı oksalat nefropatisi ve kronik pankreatit tanısı alan bir olguyu sunmayı amaçladık.

Tip 2 diyabetes mellitus (DM) dışında bilinen kronik hastalığı olmayan 48 yaşındaki erkek hasta akut böbrek hasarı ile yatırıldı. Etiyolojiye yönelik olarak yapılan renal biyopside oksalozis ve akut tübüler nekroz lehine bulgular saptandı. Özgeçmişinde alkolizm, epizodik epigastriak ağrı, kronik diyare ve son zamanlarda kilo kaybı olduğu öğrenilen hasta, abdomen tomografisinde kronik pankreatit lehine bulgular ve kistik kitle saptanması üzerine malignitenin dışlanamaması nedeni ile opere edildi. Histolojik incelemede kronik pankreatit bulguları saptandı. Kronik pankreatite bağlı sekonder hiperoksalüri ve oksalat nefropatisi tanısı koyulan ve diyaliz ihtiyacı devam eden hasta hemodiyaliz tedavisi ile taburcu edildi.

Sekonder oksalozis ve DM, kronik pankreatitin bilinen komplikasyonları olmakla birlikte ikisinin bir arada bulunduğu olgu sayısı sınırlıdır. Tip 2 DM tanısı ile izlenen hastalarda renal biyopsi endikasyonları açısından görüş birliği yoktur. Olgumuzda olduğu gibi diyabetik hastalarda tıbbi özgeçmiş ile eşlik eden klinik bulgular renal biyopsi kararı açısından özellikle önemlidir.


Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.