2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 095-097
Akut Böbrek Hasarı İyileşmesini Engelleyen Önemli Bir Neden: Hipotiroidism
DOI 10.5262/tndt.2016.20
Abdülmecit YILDIZ, Ayşegül ORUÇ, Bülent GÜL, Nimet AKTAŞ, Yavuz AYAR, Alparslan ERSOY, Mustafa GÜLLÜLÜ
Uludağ University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Bursa, Turkey
Anahtar Sözcükler: Akut böbrek hasarı, Hipotiroidi, Tiroid replasman tedavisi

Akut böbrek hasarının (ABH) mortalite ve morbiditesi yüksektir. Eşlik eden sistemik hastalık varlığında iyileşmesi zorlaşır ve gecikir. Hipotiroidi, tanı konulmadığı ve tedavi edilmediği durumda ABH iyileşmesini engelleyebilir. Eşlik eden hipotiroidi nedeni ile iyileşmesi geciken 4 ABH olgusunu takdim ettik. İlk olgu olan, ciddi pre-eklampsi sonrası ABH gelişen 33 yaşındaki kadın hastada hipotiroidi tespit edildi. İkinci olgu hiçbir sistemik hastalığı olmayan 70 yaşında bir erkek, diğeri ise aminoglikozid ve non-steroid anti inflamatuvar ilaç kullanımına bağlı non-oligürik ABH gelişen 72 yaşında kadın hastaydı. Son olgu ise koroner bypass operasyonu sonrası amiodaron tedavisi altında ABH ile başvuran 60 yaşında kadın hastaydı. Tüm hastalarda, eşlik eden hipotiroidi tespit edildi. Tiroid hormon replasman tedavisi başlandı ve sonrasında ABH tam ya da kısmi olarak iyileşti. Yazımızda ABH iyileşmesinin gecikmesinde hipotiroidi ile ilişkili olabilecek patofizyolojik mekanizmalar tartışıldı. Hipotiroidism, tübüler hücrelerin rejenerasyonunu engelleyerek böbrek fonksiyonlarının iyileşmesinin gecikmesine neden olabilir. Ayrıca tedavi edilmediği durumlarda ABH iyileşmesini engelleyebilir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.