2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 145-147
Kardeş İki Periton Diyaliz Hastasında Eş Zamanlı Mantar Peritoniti: Olgu Sunumu
DOI 10.5262/tndt.2016.34
Tuğba YILMAZ1, Orçun ALTUNÖREN1, Didem ATAY1, Safa GANİDAĞLI1, Elif İNANÇ1, Fazıl Ahmet GÖRGEL1, Taner KALE2, İdris ŞAHİN3, Özkan GÜNGÖR1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
3Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Malatya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Fungal peritonit, Kardeş, Periton diyalizi

Mantar peritonitleri periton diyalizi (PD) hastalarının kateter kayıplarının önemli bir nedenidir. Hastalarda en sık izole edilen ajanlar Candida türleridir ve bazı olgular tedaviye cevap vermeyip kaybedilebilir. Merkezimizde takip edilen ve aynı evde yaşayan iki PD hastası eş zamanlı peritonit nedeniyle hastaneye yatırılmış ve ikisinde de mantar peritoniti saptanmış ve kateterleri çekilerek hemodiyalize geçilmiştir. Kolaylaştırıcı neden olarak ise kötü hijyen şartları sorumlu tutulmuştur. Hijyen özellikle aynı evde yaşayan ve PD tedavisi gören hastaların mutlak dikkat etmesi gereken bir husustur.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.