2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 148-151
Bir Periton Diyalizi Hastasında Standart Kültür Materyalleriyle Tanı Konulamayan Aspergillus Niger Peritoniti: Zenginleştirilmiş Kan Kültürü Vasatları Avantaj Sağlayabilir mi?
DOI 10.5262/tndt.2016.35
İlhan KURULTAK1, Mevlüt ÇERİ2, Kenan ARICAN3, Can KİNALP4, Salih CESUR5, T. Rıfkı EVRENKAYA4
1Trakya University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Edirne, Turkey
2Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Denizli, Turkey
3Haydarpaşa GATA Training Hospital, Department of Infectious Diseases, İstanbul, Turkey
4Haydarpaşa GATA Training Hospital, Department of Nephrology, İstanbul, Turkey
5Ankara Training and Research Hospital, Department of Infectious Diseases, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Aspergillus niger, Periton diyalizi, Peritonit, Zenginleştirilmiş kan kültürü materyalleri

Peritonit periton diyalizinin en önemli komplikasyonlarından biridir. Sorumlu ajan çoğu zaman bakteriyel olsa da mantarlar da bu duruma neden olabilir. Mantar enfeksiyonlarının %70’inde Candida türleri sorumluyken Aspergillus türleri nadiren etkendir. Bu mantar ağır seyreden hayatı tehdit edebilen peritonit tablolarına yol açabilir. Erken tanı iyi klinik sonuç için çok önemlidir fakat bazen etkenin tespiti zor olabilir. Sunduğumuz bu olgudaki gözlemimiz zenginleştirilmiş kan kültür materyallerinin periton sıvısındaki etkenin tespitinde avantaj sağlayabileceği tezini desteklemiştir. Klinisyenler bu ipucunu özellikle ampirik antibiyotik tedavisine dirençli peritonitleri yönetirken hatırlamalıdır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.