2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 017-023
Ev Hemodiyalizine Yönelik İnançlar ve Deneyimler: Güncel Kanıtların Gözden Geçirilmesi
DOI 10.5262/tndt.2016.03
Belgüzar KARA
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu, İç Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Ev hemodiyalizi, İnançlar, Son dönem böbrek yetmezliği

Son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda ev hemodiyalizi (EHD), merkezde hemodiyalizden daha iyi yaşam kalitesi ve yaşam süresi ile ilişkilidir. Bu nedenle dünyada son yıllarda EHD’ye olan ilgi artmaktadır. Çalışmaların sonuçları prediyaliz dönemde bütün diyaliz yöntemleri hakkında kapsamlı bilgi verilen hastalar ve ailelerinin bir ev diyaliz yöntemini seçmelerinin daha olası olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, başarılı bir EHD programı sürdürebilmek için hastalar ve bakım verenlere eğitim verilmesi, tıbbi, teknik ve sosyal destek sunulması önemlidir. Ayrıca sağlık personellerine EHD ile ilgili bilgi ve deneyim kazanma fırsatları sağlanmalıdır. Sağlık personellerinin hastalar ve bakım verenlerin EHD’ye yönelik inançlarını ve tutumlarını daha iyi anlamaları, onları daha etkin desteklemelerine yardım edebilir. Bu derlemenin amacı, hastalar, bakım verenler ve sağlık personellerinin EHD ile ilgili inançlarını ve deneyimlerini gözden geçirmenin yanı sıra, engellerin üstesinden gelebilmek ve başarılı EHD programları yürütebilmek için kanıta dayalı güncel önerilerde bulunmaktır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.