2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 130-131
Kronik Diyaliz Hastasında Proksimal Ulnar Arter Pseudoanevrizması
DOI 10.5262/tndt.2016.29
Doğan KAHRAMAN1, İhsan ERGÜN2
1Medical Park Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Ankara, Turkey
2Ufuk University Hospital, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, Psödoanevrizma, Proksimal, Ulnar arter

Arteriovenöz fistüllerin trombotik komplikasyonları, anevrizmatik komplikasyonlardan daha sık görülmektedir. Kanulasyon teknikleri üzerinde tartışmalar henüz bitmemiştir. Diyaliz hastasında, ipmerdiven tekniği ile kanulasyonu sonrası gelişen proksimal ulnar arter psödoanevrizmasını sunuyoruz.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.