2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 155-158
Primer Glomerülonefritlerde Rituximab Tedavisi: 5 Olgu Sunumu
DOI 10.5262/tndt.2016.37
Hilmi Umut ÜNAL1, Murat KARAMAN1, Mahmut İlker YILMAZ1, Tayfun EYİLETEN1, Ayhan ÖZCAN2, Abdülgaffar VURAL1, Yusuf OĞUZ1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Nefrotik sendrom, Fokal segmental glomerüloskleroz, Minimal değişiklik hastalığı, Membranöz nefropati, Rituximab

Nefrotik sendrom, primer ya da bir çok sistemik hastalığa ikincil olarak ortaya çıkabilmektedir. Erişkinlerin yaklaşık yüzde 70’inde primer renal hastalığa bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (fokal segmental glomerüloskleroz, minimal değişiklik hastalığı, membranöz nefropati vb). Rituximab tedavisi B lenfosit hücreleri üzerinden etkili olup, steroid tedavisine dirençli ya da steroid tedavisine yanıtsız primer renal hastalıklarda alternatif tedavi seçeneği olarak değerlendirilmektedir. Bu hasta grubunda kullanım süresi ve dozu hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç olmakla birlikte olumlu sonuçlar bildirilmiştir. Rituximab tedavisi alan hastalarda az sayıda advers reaksiyon ortaya çıkmaktadır.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.