2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 077-079
Kolloidal Bizmut Subsitrat İntoksikasyonu Sonrası Gelişen Geri Dönüşümlü Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu
DOI 10.5262/tndt.2016.14
Şiyar ERDOĞMUŞ, Zeynep KENDİ ÇELEBİ, Serkan AKTÜRK, Sim KUTLAY, Kenan ATEŞ, Gökhan NERGİZOĞLU
Ankara University School of Medicine, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Akut böbrek yetmezliği, Bizmut tuzu, Hemodiyaliz, İntoksikasyon, Nefrotoksisite

Bizmut tuzları peptik ülser tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Literatürde, kolloidal bizmut subsitratın yüksek dozda alındığında nefrotoksik olduğu bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda, yüksek doz kolloidal bizmut subsitrat kullanımı sonrası gelişen akut böbrek yetmezliği olan 23 yaşında kadın hasta tanımlanmaktadır. Genellikle, kolloidal bizmut subsitrat intoksikasyonu sonrası ortaya çıkan akut böbrek yetmezliği doğru yönetilirse geri dönüşümlüdür. Akut böbrek yetmezlikli hastalarda serum bizmut düzeyinin azaltılmasında şelasyon ajanı dimerkaptosüksinik asit ile birlikte hemodiyaliz uygulanması etkin tedavi yöntemidir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.