2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 031-040
Kronik Böbrek Hastalığında Hepatit C Virüs Enfeksiyonunun Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
DOI 10.5262/tndt.2016.05
Ayşegül ORUÇ, Alparslan ERSOY
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, Komplikasyon, Hepatit C, Tedavi

Kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastalarda hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonu önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. HCV enfeksiyonu bazı glomerüler hastalıklarla da ilişkilidir. Ayrıca diyaliz hastalarında görülme sıklığı yüksektir. Böbrek nakli sonrası kullanılan immünsüpresif ilaçlar karaciğer hasarını şiddetlendirebilir, HCV enfeksiyonu greft hasarına neden olabilir. KBH olanlarda akut ve kronik HCV enfeksiyonunda tedaviyi etkileyen farklı klinik ve laboratuvar özellikler vardır. Spontan viral klirens düşük oranda gerçekleştiğinden akut HCV enfeksiyonu uygun şekilde tedavi edilmelidir. Kronik HCV enfeksiyonunda tedavi kararı KBH evresi, böbrek hasarının ilerleme hızı ve böbrek nakli adaylığına göre belirlenir. Bu hastalarda interferon ve ribavirin tedavisi yan etkileri ve uzun süre kullanılması gerektiği için, tedavi uyumunu zorlaştırmaktadır. Yeni antiviral ajanlar ve rejimler yüksek etkinlik ve daha kısa kullanım süreleri ile umut vaat etmektedirler. Yazıda KBH’da HCV enfeksiyonunun karakteristikleri ve yeni direkt etkili antiviral ajanların kullanım özellikleri gözden geçirilmiştir.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.