2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 132-135
Görmeyi Tehdit Eden Üst Ekstremite Arteriovenöz Fistülü
DOI 10.5262/tndt.2016.30
Güner KARAVELİ GÜRSOY1, Ebru GÖK OĞUZ1, Gülay ULUSAL OKYAY1, Cengiz BULUT1, Tuğba KİP TEYMUR1, Mutlu ACAR2, Sinan ÇALIŞKAN2, Mustafa KÖŞKER2, Başol CANBAKAN1, Mehmet DENİZ AYLI1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, Department of Nephrology, Ankara, Turkey
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Arteriovenöz fistül, Periorbital ödem, Son dönem böbrek yetmezliği, Tromboz

Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında hemodiyaliz işlemi için, düşük komplikasyon oranına sahip ve uzun süre açık kalabilen kalıcı arteriyovenöz (AVF) fistüller öncelikli olarak kullanılmaktadır. Arteriyovenöz fistüllerde kanama, tromboz, ekstremite iskemisi, enfeksiyon, ödem, venöz hipertansiyon ve venöz anevrizma gibi komplikasyonlarla sıkça karşılaşılmaktadır. Bu komplikasyonlar hastaların yaşam kalitesi ve süresini olumsuz etkilemektedir. Burada AVF trombozuna bağlı 1 yıldır sol kol ve gözde görmeyi engelleyen ileri derecede ödem olan ve AVF kapatılması sonrası gözdeki ödemi hızla gerileyen bir hemodiyaliz hastası sunulmuştur. Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında AVF komplikasyonlarından sık olan tromboze fistülün bilinen bulgularının yanı sıra olgumuzdaki gibi tek taraflı görmeyi engelleyen periorbital ödem gibi az rastlanılan bulgularla prezente olabileceğini olgumuzla vurguladık.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.