2016, Cilt 25, Sayı 0, Sayfa(lar) 139-141
Periton Diyalizi Hastalarında Plevroperitoneal Kaçağın Tanı ve Takibinde Güvenilir Bir Teknik Olarak Sintigrafi
DOI 10.5262/tndt.2016.32
İlhan KILIÇ1, İlhan KURULTAK1, Gül AKTAŞ2, Sedat ÜSTÜNDAĞ1, Ali SARIKAYA2
1Trakya University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Edirne, Turkey
2Trakya University Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Edirne, Turkey
Anahtar Sözcükler: Kronik böbrek hastalığı, Periton diyalizi, Pleroperitoneal kaçak, Sintigrafi

Periton diyalizine bağlı metabolik ve mekanik komplikasyonlar görülebilir. Plevroperitoneal kaçak nadirdir fakat periton diyalizinin hayatı tehdit edici bir mekanik komplikasyonu haline gelebilir. Radyonüklit görüntüleme plevroperitoneal geçişi göstermede güvenilir bir teknik olarak kullanılabilir ve iyileşmeyi göstermede de kullanılabilir. Biz burada kaçak sırasında ve iyileşme sonrasında sintigrafi ile plevroperitoneal şantı gösterilen bir hasta hakkındaki literatürdeki ilk vaka raporunu sunmaktayız.

Türk Nefroloji Derneği'nin yayın organıdır.